Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7681
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. meni se više čini da se radi o kaznenom djelu davanja lažnog iskaza u upravnom postupku (čl. 305. KZ), ali je pitanje je li to primjenjivo u konkretnom slučaju. Ako mislite da imate pravo, ništa vas ne košta podnijeti kaznenu prijavu protiv supruga u nadležnu policiju ili ODO pa vidjeti kakav će oni stav zauzeti o tome.
 2. slažem se da to košta stranku, ali ako je odugovlačeća ili bespredmetna žalba uložena na izričit zahtjev stranke koja time kupuje vrijeme, iako je upozorena na mogućnost da će cijena takvom odugovlačenju biti veća... ako odvjetnik po vlastitom nahođenju sastavlja žalbe lijevo i desno, onda je to druga stvar. bez obzira, ako nema nedvojbeno utvrđenog nesavjesnog postupanja punomoćnika, konačni teret takvog penala išao bi na teret stranke, a ne punomoćnika. ali i bez obzira na to, s obzirom na različitost sudskih praksi na različitim sudskim područjima, i da različiti argumenti prolaze na različitim sudovima, teško bi bilo utvrditi zloupotrebu procesnih ovlaštenja u žalbenim postupcima.
 3. je li u rješenju o odbačaju ovrhe navedeno da imate pravo na naknadu troškova i u kojem iznosu?
 4. ako će obveze svakog davatelja uzdržavanja biti različite, bilo bi dobro da se specificira koji će davatelj ispunjavati koju obvezu, ali ako će svi obavljati iste obveze, tada može biti za sve jednako. o nagodbi koju ste sklopili, ovisi što u nagodbi piše na koji način se izvršava u slučaju neispunjenja obveze.
 5. Hrvatska gospodarska komora vodi online očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku, pa ako znate broj spisa pod kojim se ta ovrha vodi, možete pronaći informacije o dražbama na linku dolje: http://ovrha.hgk.hr/ocevidnik-web/ U oglasu o prodaji obično stoje uvjeti prodaje, dokle se može položiti jamčevina, koji je najniži iznos za koji se nekretnina prodaje i sl. Što se tiče toga je li opasno ili nije kupovati nekretninu pod ovrhom, to ovisi uvelike o držanju ovršenika i hoće li biti suglasan s prodajom.
 6. Zastara je prekinuta radnjom vjerovnika - podnošenjem prijedloga za ovrhu. Od tog trenutka, zastara ne teče, i ponovno počinje teći kad parnični postupak bude pravomoćno okončan.
 7. Institut prema kojemu se predmeti od strane višeg suda dodjeljuju manje opterećenim nižim sudovima, zove se svrsishodna delegacija. Zakon o sudovima u čl. 11. st. 4. i 5. propisuje da stranke i njihovi punomoćnici imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza koji su im dodatno nastali zbog svrsishodne delegacije - dakle, imaju pravo na razliku u odnosu na troškove koje bi imali da se postupak vodio pred prvotno mjesno nadležnim sudom. ti troškovi se traže od suda u tijeku postupka, a odluka o njima se donosi zajedno s odlukom o troškovima postupka. Osobno, savjetujem vam da nastale troškove dokažete kartom javnog prijevoza (pri čemu obratite pozornost da imate pravo samo na naknadu troškova javnog prijevoza, ne i troškova goriva, te nemate pravo na naknadu za izgubljenu zaradu - dnevnicu, ako se ta odredba Zakona o sudovima tumači restriktivno).
 8. Ali... prema ZPP-u, u žalbi se ne mogu isticati nove činjenice niti predlagati novi dokazi, osim ako oni upućuju na bitnu povredu odredaba parničnog postupka. Ne slažem se s G-manom po pitanju "malicioznosti" žalbe, jer ne vidim tko bi to ocjenjivao?
 9. Zakon o obveznim odnosima propisuje kod ugovora o građenju odgovornost izvođača za naknadno pronađene skrivene nedostatke, koji su se pokazali nakon predaje stvari. Savjetujem da angažirate odvjetnika koji bi mogao provjeriti jeste li još u rokovima za podnošenje tužbe za naknadu štete, te možete li, unatoč tome što ste preuzeli stvar i odrekli se jamstva, iz razloga što je izvođač za te nedostatke znao, a nije ih priopćio vama kao kupcu.
 10. ne razumijem, radite li za poslodavca na crno ili ste u nekom drugom režimu (stručno osposobljavanje i sl.)?
 11. Ovo nije pravno, već matematičko pitanje. Iz vašeg odgovora je teško razabrati koliko je dug tijek zatezne kamate i koji su iznosi (za svaki mjesec koji ste propustili uplatiti dužnu alimentaciju, na mjesec dana su tekle zatezne kamate, pa i to valja uračunati). S jedne strane uzmite presudu, a s druge strane vaše uplate, pa neka vam knjigovođa izračuna koliko ste ustvari platilli i bili dužni plaćati. Ako je razlika na vašu štetu, možete od vašeg djeteta (čiji je zakonski zastupnik vaš bivši suprug) u posebnom parničnom postupku zahtijevati povrat iznosa stečenog bez osnove.
 12. Što se tiče pravnih pitanja, slažem se da je tužba za razvod opcija koja preostaje ako se jedan od bračnih drugova želi razvesti, a drugi se s time ne slaže - sudovi u pravilu udovoljavaju takvim tužbama jer nitko ne može drugoga držati u braku ako on to ne želi, s time da je pitanje bračne nevjere u našem zakonodavstvu i sudskoj praksi irelevantan, dovoljno je navesti samo da se radi o nepomirljivim razlikama, i to sud neće ispitivati u tančine. S obzirom da su djeca odrasla, neće biti potrebno provoditi postupak mirenja pred CZSS, pa je praktički moguće na jednom ročištu dovršiti postupak i razvesti brak. Osim toga, jedina vidljiva mogućnost podjele bračne stečevine jest po mome, prodaja kuće i podjela dobivenog novca, odnosno, da jedna strana isplati drugu. Do tada je moguće da oba bivša bračna druga žive u kući i koriste je.
 13. slažem se, kad je tek objavljena zakonska mogućnost da se "otvori firma za 10 kn", svi su se pomamili i otvorili firmu, "neka stoji", a znam za situaciju gospođe koja sada ne može ostvariti socijalnu pomoć jer i poslovni udjel u j.d..-u u 25% omjeru ili većem, predstavlja imovinu...
 14. Ruby_Danderfluff

  Savjet

  tko je preuzeo novac od ostvarenih kredita u rba i sberbanci?
 15. jeste li kupili stan kao fizička ili pravna osoba? je li prodavatelj fizička ili pravna osoba? koliko je vremena prošlo otkad je ugovor sklopljen? jesu li gljivice i plijesan nastali nakon sklapanja ugovora ili su bili vidljivi već kod sklapanja ugovora? koliko je prošlo od sklapanja ugovora do puknuća vodovodne cijevi?
 16. iz čega proizlazi pravo na posjed? jesu li brat 1 i brat 2 sklopili neki ugovor (najam, zakup, korištenje) na temelju kojega bi brat 1 imao pravo na posjed?
 17. a je li vam poslodavac izdao potvrdu iz čl. 130. st. 2. Zakona o radu? (poslodavac je dužan u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa radniku izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa)
 18. također ovisi i o prirodi upita, ali pretpostavljam da je uobičajeno da se na upit postavljen pisanim putem jednako tako i odgovara.
 19. onaj tko nešto tvrdi, dužan je to na sudu i dokazati. ako smatrate da nema nikakve šanse da je oštećenje nastalo od valjka, odbijte njegove zahtjeve za plaćanje. troškove parničnog postupka za naknadu štete teško je predvidjeti, oni ovise o duljini trajanja postupka, potrebi za vještačenjem, konačnoj procjeni štete i sl. predlažem da se savjetujete s odvjetnikom specijaliziranim za naknade štete.
 20. oprostite, mislila sam da se radi o invalidskoj mirovini, a ne osobnoj invalidnini. Prava koja su ostvarena sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (a osobna invalidnina to jest), su osobna, neprenosiva, i ne mogu se nasljeđivati.
 21. Da, godišnji odmor se računa u otkazni rok, a radnica ima pravo iskoristiti i godišnji odmor iz 2013. godine, jer joj korištenje tog godišnjeg odmora nije bilo moguće zbog korištenja porodiljnog dopusta.
 22. Zakon o radu predviđa pravo radnika na traženje sudske zaštite prava iz radnog odnosa (čl. 133. ZOR), ako radnik smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, no treba provjeriti i pravilnik o radu poslodavca i njegove odredbe o tome. Pokrenete li sudski spor, teret dokazivanja vaših navoda je na vama. Najtočniji odgovor na vaša pitanja bi vam mogao dati vaš opunomoćenik, odnosno stručna pomoć koju vam predlažem da angažirate radi zaštite vaših prava.
 23. o kakvoj se organizaciji radi: državnom upravnom tijelu, ustanovi, trgovačkom društvu određene veličine? (pitam jer je moguće da je način komunikacije uređen statutom, društvenim ugovorom ili pravilnikom organizacije, ili zakonom)
 24. sav neiskorišteni godišnji odmor, pa i onaj "stari", može biti predmet naknade za neiskorišteni godišnji odmor, pa to ovisi o dogovoru između vas i direktora, nema jednoznačnog odgovora na ovo pitanje, čini mi se. prenosim s portala Moj posao odgovor dipl. iur. Marka Borskog na pitanje o osobito važnom razlogu za otkaz, po kojem bi proizlazilo da preseljenje u drugi grad može biti osobito važan razlog za otkaz, no to ovisi o individualnim pojedinostima svakog pojedinog slučaja: "Što je osobito važan razlog nije propisano Zakonom. To bi moglo biti npr. presljenje u drugo mjesto i sl. Dobivanje drugog posla također bi mogao biti osobito važan razlog, posebno ako npr. radnik ne radi u svojoj struci, pa dobije drugi, odgovarajući posao ili radnik kod poslodavca prima ispodprosječnu plaću, a kod drugog poslodavca bi dobivao znatno veću plaću, i sl. "
×
×
 • Napravi novi...