Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7677
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Tomigax u Neizvršena usluga izrade i montaže kuhinje   
  Za svaki slučaj, s obzirom na koronu i sve, pisanim dopisom pozovite majstora da u primjerenom roku koji mu ostavite za ispunjenje, ispuni ugovor u cijelosti, u protivnom da ćete smatrati da je ugovor raskinut po sili Zakona (konkretnije, čl. 361. i 362. Zakona o obveznim odnosima), te da ćete tada tražiti sve što ste dali na ime svoje obveze radi ispunjenja ugovora, te svu eventualnu štetu koju ste pretrpjeli zbog neispunjenja.
  Ako ne ispuni u ostavljenom roku, tada drugim pisanim dopisom obavijestite da je ugovor raskinut i da tražite novac natrag.
 2. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u pravo na pristup i pretraživanje podataka zemljišne knjige   
  Ako nemate pravni interes (npr. presudu radi koje biste proveli ovrhu na nekretnini i sl.), predlažem da se ne se mučite s time (iako nije preveliki trošak, ali informacije o tome tko posjeduje određene nekretnine - posjedovni list, ionako uz dokaz pravnog interesa pribavljate u katastru, ne na sudu u gruntovnicu). Idite na katastar.hr, pretražite po adresi, dobijete česticu, i onda idete na e-zemljišne knjige i tamo za česticu vidite vlasnički list. Nećete to moći napraviti za sve čestice u Hrvatskoj (npr. dio zgrada koje nisu upisane, predjele Hrvatske gdje nema uspostavljene zemljišne knjige, itd.), ali za dobar dio hoćete. 
 3. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Denver41 u Bolovanjee   
  S time da ako vam je kojim slučajem već priznata ozljeda na radu od strane nadležnog tijela Zavoda ( ili ako je nesporno da će do priznavanja doći  ), onda bi naknada bolovanja u cijelosti išla od prvog dana na teret Zavoda a ne poslodavca, dakle poslodavac se u tom slučaju ne bi ništa teretio.
  U tom smislu možda eventualno postoji mogućnost u slučaju priznate ozljede na radu da poslodavcu pojasnite da vaše bolovanje neće ići na njegov teret, te da molite da pristane na raskidanje ( stavljanje van snage ) tog sporazumnog raskida ugovora o radu jer ga to praktički neće ništa koštati ( dakle da se stvori situacija kao da raskida ugovora nije niti bilo ), pa da vi dobijete svoju naknadu na teret Zavoda tih dva tri mjeseca, a onda kad se vratite da ponovno regulirate eventualni prestanak ugovora o radu.
   
 4. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na gala385 u Tehnološki višak u školi   
  Višak je kolegica s 60 godina ukoliko sindikalist da suglasnost. Ista nije zaštićena, ali je uvjet da sindikalist da suglasnost. "Svaka čast" mlađim kolegicama, ne znam kakva je sudska praksa po pitanju izbjegavanja postanka tehnološkim viškom.. No ravnatelj MOŽE USKRATITI SUGLASNOST za korištenje roditeljskog dopusta i ODGODITI korištenje dopusta za najdulje 30 dana i sve ih smuljati.
 5. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na gala385 u Tehnološki višak u školi   
  Pretpostavljam da se radi o spremačicama. Na pitanje Vam se ne može odgovoriti bez uvida u trajanje radnog odnosa, starost i osobe koje uzdržavaju i to svih 7 osoba na navedenom radnom mjestu (ako su na neodređeno).
  Postoji apsolutna zabrana otkaza:
  1)za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada  s polovicom punog radnog vremena  radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta  s težim smetnjama u razvoju
  -odnosno u roku 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava
   -posljedica : otkaz je ništetan (čl. 34. ZOR-a)
  2) radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio  od profesionalne bolesti za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu (čl. 38 ZOR-a)
   
  Dakle ove radnice NE MOGU UOPĆE DOBITI OTKAZ. Od ostalih, nevezano u kojoj su stranci, ravnatelj mora utvrditi koja ima najmanje staža, najmanje godina i najmanje osoba koje uzdržavaju.
  Ukoliko radnik zaprimi odluku o poslovno uvjetovanom Otkazu, prva instanca je prigovor školskom odboru sukladno uputi o pravnom lijeku i to ukoliko smatra da Odluka nije u skladu s kriterijima.
   
  U prezentaciji je odlično objašnjeno, s time da se ne bih složio s njihovim razdvajanjem bodovanja staža jer je Zakon jasan.
  teh. višak.ppt
 6. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Matrix u Vlasništvo   
  Ako postoji punomoćnik koji može zastupati interese tužitelja, tada nijedan tužitelj nije potreban na raspravi, punomoćnik može bez njih.
 7. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u Psihicko uznemiravanje   
  Pokušajte pristupiti nekom kemijsko-tehnološkom fakultetu, oni raspolažu laboratorijima pa bi možda oni bili u stanju otkriti što je u pitanju, ako želite ići privatnim putem radi naknade štete. Mislim da Vam ljudi ne žele reći da se to ne može napraviti, nego da je neisplativo, da bi kod takvog vještačenja mogla biti skuplja pita nego tepsija.
 8. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u Bolovanjee   
  Neovisno o toj stavci, po mom mišljenju.
  Zakon o radu o načinu prestanka sporazuma o prestanku ugovora o radu ne piše ništa, osim da isti mora biti sklopljen u pisanom obliku.  Sve drugo stranke mogu, kako i sam naziv kaže, odrediti sporazumno.
  Ovdje je jasno da poslodavac ne želi Vas zadržati u radnom odnosu, niti je to dužan, jer bi tada na svoj teret morao plaćati Vaše bolovanje do 42 dana bolovanja, a nakon toga isto tako, samo bi mu trošak Vašeg bolovanja naknadno i sa zakašnjenjem refundirao HZZO. Nažalost, bojim se da nekom prisilnom radnjom prema poslodavcu ovaj sporazum ne možete opozvati.
 9. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Iustitia_ZD u Iznuda nekretnine   
  u ovom činjeničnom opisu stvarno ne vidim element bilo kojeg kaznenog djela.
  netko vam je prišao na ulici i rekao vam je da morate prepisati nekretninu? ako ste se zaista uplašili trebali ste već u tom trenutku sve prijaviti policiji i naravno ništa ne prepisivati (tj. ovjeriti svoj potpis na ugovoru o darovanju)
  bez ikakvih dokaza i svjedoka ne vjerujem da bi policija po vašoj prijavi puno toga napravila, osim obavljanja obavijesnih razgovora.
  ipak, za ostvarenje kćerinog vlasništva nad vikendicom potrebno je da ona, pored upisa vlasništva u zemljišnim knjigama, stupi u posjed te iste nekretnine (primopredaja ključeva, uvođenje u posjed i sl.)
  ako kćer nije ušla u posjed onda postoji mogućnost pokretanja parnice zbog pobijanja darovnog ugovora, a za to biste trebali odvjetnika.
 10. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u radni odnos u dvije države   
  Direktor je specifična funkcija, po mom mišljenju se može zaposliti u Hrvatskoj na puno radno vrijeme, čak štoviše, poslodavac ovdje, ako postoji zabrana dvostrukog oporezivanja primanja između RH i BiH, ne bi morao plaćati doprinose na plaću tog radnika u RH, jer on već plaća doprinose u BiH. Ali taj dio je najbolje provjeriti s knjigovođom.
 11. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u Ukradeno vozilo   
  Po mom mišljenju, možda (ali samo možda) možete tužiti za razliku od 91.000,00 kn do 109.000,00 kn, ali je činjenica da ste potpisom ugovora o osiguranju pristali i na opće uvjete osiguratelja, a navedene tablice su dio tih općih uvjeta, te osiguratelj snosi štetu do visine određene tim tablicama.
 12. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Sandra Ko u davanje u zakup posl.prostora supruzi   
  Porezne uprave i uredi za gospodarstvo diljem Hrvatske imaju različite prakse: nekima je dovoljno da se dade izjava o korištenju prostora bez davanja u zakup, odnosno bez plaćanja zakupa. Drugi traže da bude sklopljen ugovor o zakupu pa da posljedično tome stjecatelj prihoda od zakupa plaća porez na taj dohodak. Zato ćete se o tome morati raspitati kod Vama nadležnih institucija.
  To nije loša opcija isplate novca iz poslovanja obrta, s obzirom da je porez na prihod od zakupa i najma 12%, a porez na dohodak obrtnika 24% (naravno, sve ovo podrazumijevajući da niste paušalni obrtnik i da knjižite troškove i rashode).
 13. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Denver41 u Prijevod naziva tvrtke   
  Prijevod skraćene tvrtke je " Simple LLC "
 14. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na BRKICA00 u Prijevod naziva tvrtke   
  Ovisi sad koji engleski. Britanski bi bio LLC, a američki LTD. Makar j.d.o.o. ima svoj zaseban naziv; Simple private company limited by shares. Neka vas ne zbuni ovo shares jer se jasno ističe da je riječ o firmi koja ne kotira na burzi. Ovo je prijevod koji smo mi učili na ekonomiji i koji se također spominje dosta često na pravu.
 15. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na c.barese u Prijevod naziva tvrtke   
  Uz prave smjernice nije bilo teško naći i potvrditi da je dana informacija bila ispravna.
  Hvala.
 16. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na BRKICA00 u Vrsta kredita   
  Imaju dvije šeme kod ovoga sa fiksnom kamatom. Prvo jeste digli kredit prije 31.12.2009? Jer ako jeste tada vam smiju naplatiti naknadu. Drugo banke vam imaju pravo naplatiti naknadu ukoliko prijevremeno zatvarate kredit sa fiksnom kamatnom stopom s time da vam max smiju naplatiti 1% od iznosa kredita. To vam je uvedeno s 1.1.2010. Ukoliko zatvarate s promjenjivom ne smiju vam naplatiti naknadu.
 17. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na finish u Pravomoćna presuda - troškovi postupka, ovrha   
  Lijepi pozdrav, evo javljam da je uspjela izravna naplata putem Fine i to odmah slijedećeg dana nakon što smo podnijeli zahtjev za izravnu naplatu putem Fine. Pretpostavljamo da je Fina obavijestila ovršenika, jer je isti odmah idući dan dobrovoljno uplatio u poštanskom uredu ovršeni iznos, kako njegov tekući račun ne bi bio ovršen.
  Prije 15 godina tužitelj je pokrenuo parnicu protiv nas i izgubio. Tužitelj je u međuvremenu umro, a njegov nasljednik je odugovlačio ostavinski postupak na sve moguće načine, još mu je i javni bilježnik radio u korist jer nije postupao po pravilima ostavinskog postupka. Sada je konačno platio sve što je trebao davnih dana + zatezne kamate.
  Borbena7 još jednom zahvaljujem na svim savjetima!
  Svako dobro!
   
 18. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na BRKICA00 u Kupnja nekretnine pod ovrhom   
  Koliko ja znam to je ne znači da je ovrha pokrenuta. Zabilježba ovršivosti tražbine znači da se ovrha na nekretnini može provesti prema trećoj osobi koja je stekla tu nekretninu (ukratko ako se to ne riješi možete ostati bez zemljišta ako biste ga kupili, a ne bi maknuli ovu zabilježbu).
   
  Ukoliko dođe do ovrhe vlasnik ne može prodati tu parcelu više. Stavlja se zabilježba i parcela ide na dražbu. Što može biti čak i dobro za vas jer na dražbi cijene znaju ići do 20% niže od tržišne. Pa sad kako se usrećite. Nakon što postanete kupac na dražbi i platite cijenu svi tereti se brišu.
   
  Ništa čudno s obzirom na sve što se događa i da im je glavni prioritet zahtjevi za odgodu doprinosa. Inače baš nisu poznati po tome da daju informacije osim ako niste stranka.
   
  Zbog ljudi kojima treba pravni savjet postoji ovaj portal i tu se niko ne sramoti.
 19. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na BRKICA00 u Nadzor nad ministarstvima??   
  https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/sredisnja-harmonizacija/regulatorni-okvir/Registar jedinica za unutarnju revizijupoi.pdf

  Ured za državnu reviziju je nadležan za reviziju "poslovanja" ministarstava i mislim JSL
 20. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od G-man u Objava optužujućeg sadržaja na internetu   
  Radi se o kaznenom postupku koji se pokreće privatnom tužbom privatnog tužitelja u roku od 3 mjeseca od dana saznanja za kazneno djelo i počinitelja, za kaznena djela uvrede i klevete, što su kaznena djela protiv časti i ugleda. Posljedice su kaznena osuda (koja ulazi u kaznenu evidenciju), te novčana kazna za počinitelja, ništa strašnije od toga (i eventualno snošenje troškova kaznenog postupka). No to otvara vrata da onaj tko je uspio u takvom kaznenom postupku tuži i radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti (neimovinske štete, kolokvijalno - duševnih boli) koja proizlazi iz tog kaznenog djela. Takve se naknade šteta kreću do oko 50-ak tisuća kuna ako ste oštećeni kao sudac, saborski zastupnik ili ini političar, a nešto niže ako ste običan čovjek.
  Ako i dalje ustrajete kod planiranoga, budite vrlo oprezni pri formuliranju sadržaja web-stranice: pazite da ne sadržava generalno uvredljive riječi  koje su nepotrebne da biste pojačali dojam, a zapravo služe samo tome da naruše čast i ugled (prevarant, lažljivac, lopov i sl.), držite se dokazivih činjenica, nemojte preuveličavati niti dodavati neistinite tvrdnje ili svoje spekulacije. Naravno da imate slobodu govora i izražavanja mišljenja, no iz nje proizlaze i odgovornosti za iznesenu ili napisanu riječ, odnosno tvrdnju.
  Sve ovo pišem Vam opreza radi, kao što na početku rekoh. Iz Vašeg opisa građevinskog poduzetnika nije razvidno je li to pojedinačni nesporazum i nemogućnost razrješavanja konflikta ili se zaista radi o osobi koja serijski radi ovakve stvari (ako je posljednja opcija, vjerojatno se neće zamarati time da Vas tuži radi povrede časti i ugleda, nego će bježati od okrutne ruke zakona, no ako se zaista radi o građevinaru koji će zbog toga gubiti druge poslove, sve je moguće, pa upozoravam radi Vas.)
 21. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u Autopraonica uz stambenu zgradu   
  Radi se o imisijama buke i plinova (ispušnih, deterdženata), koju bi trebalo izmjeriti s Vaših balkona. Bilo je ovdje na forumu nekoliko tema o buci iz kafića, ta situacija nije nimalo različita od ove u pravnom smislu, po mom mišljenju. Tu imate presudu Europskog suda za ljudska prava Oluić protiv Hrvatske koja Vam može predstavljati putokaz (nemojte je zamijeniti sa Olujić protiv Hrvatske   Čije je zemljište na kojemu je izgrađena ta instalacija? 
  Isto tako, svakako treba zvati policiju svaki put kada netko remeti javni red i mir ("trešte narodnjaci"), to će kroz neko vrijeme obeshrabriti skupljanje.
  Dakle, jedan je put skupnom građanskom tužbom suvlasnika zgrada prisiliti vlasnika autopraonice da poduzme dužne mjere radi sprječavanja buke i drugih imisija, drugi je put to činiti neizravno putem svih mogućih inspekcija i prijavama policiji, treći put je ili prihvatiti situaciju ili se iseliti.
 22. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od NepoznatiNetko u Objava optužujućeg sadržaja na internetu   
  Radi se o kaznenom postupku koji se pokreće privatnom tužbom privatnog tužitelja u roku od 3 mjeseca od dana saznanja za kazneno djelo i počinitelja, za kaznena djela uvrede i klevete, što su kaznena djela protiv časti i ugleda. Posljedice su kaznena osuda (koja ulazi u kaznenu evidenciju), te novčana kazna za počinitelja, ništa strašnije od toga (i eventualno snošenje troškova kaznenog postupka). No to otvara vrata da onaj tko je uspio u takvom kaznenom postupku tuži i radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti (neimovinske štete, kolokvijalno - duševnih boli) koja proizlazi iz tog kaznenog djela. Takve se naknade šteta kreću do oko 50-ak tisuća kuna ako ste oštećeni kao sudac, saborski zastupnik ili ini političar, a nešto niže ako ste običan čovjek.
  Ako i dalje ustrajete kod planiranoga, budite vrlo oprezni pri formuliranju sadržaja web-stranice: pazite da ne sadržava generalno uvredljive riječi  koje su nepotrebne da biste pojačali dojam, a zapravo služe samo tome da naruše čast i ugled (prevarant, lažljivac, lopov i sl.), držite se dokazivih činjenica, nemojte preuveličavati niti dodavati neistinite tvrdnje ili svoje spekulacije. Naravno da imate slobodu govora i izražavanja mišljenja, no iz nje proizlaze i odgovornosti za iznesenu ili napisanu riječ, odnosno tvrdnju.
  Sve ovo pišem Vam opreza radi, kao što na početku rekoh. Iz Vašeg opisa građevinskog poduzetnika nije razvidno je li to pojedinačni nesporazum i nemogućnost razrješavanja konflikta ili se zaista radi o osobi koja serijski radi ovakve stvari (ako je posljednja opcija, vjerojatno se neće zamarati time da Vas tuži radi povrede časti i ugleda, nego će bježati od okrutne ruke zakona, no ako se zaista radi o građevinaru koji će zbog toga gubiti druge poslove, sve je moguće, pa upozoravam radi Vas.)
 23. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od NepoznatiNetko u Objava optužujućeg sadržaja na internetu   
  Opreza radi, preporučila bih da to ne činite, jer unatoč tome što sve može biti istina (a osobito trebate paziti da sve bude istina, jer sve što je imalo neistinito, postaje kleveta), služi narušavanju časti i ugleda te osobe i zbog toga je barem uvreda. Ja bih radije kontaktirala medije pa neka oni procijene postoji li javni interes za objavom takvih informacija, a Vama tako neće naštetiti. Osim toga, ako Vas je prevario, podnesite kaznenu prijavu protiv njega državnom odvjetništvu. Ako je postupio suprotno pravilima struke, prijavite ga sudu časi Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore.
  Na kojoj biste web-stranici ostavili njegovo ime i sliku? Izradili biste web-stranicu?
 24. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Denver41 u Naplata privatnog duga   
  Možete ga tužiti radi povrata zajma za zateznim kamatama nadležnom općinskom sudu prema njegovu prebivalištu.
  U tužbi obrazložite situaciju, te priložite screenshot poruka, screenshot odlaznih neuspjelih poziva i potvrdu o uplati, te ostale eventualne materijalne dokaze koje imate, te kao dokaze predložite saslušanje stranaka - sebe i tuženika, te svjedoka - sina, sinove žene i nekog drugog svjedoka ako ima saznanja o slučaju ( iz vaše obitelji recimo ). 
 25. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je reagirao na miroslav6 u Prijava na adresu   
  Dovoljan je jedan suvlasnik za prijavu. Zivi li ta osoba u kuci? Ako ne zivi, mozete prijaviti na policiji da osoba koja je prijavljena na toj adresi tamo ne zivi.
×
×
 • Napravi novi...