Jump to content

virtalni

Korisnik
 • Broj objava

  1569
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  22

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  virtalni je reagirao na Spitfire u Nelegalna ugradnja prozora na zgradi kulturnom spomeniku   
  Sve i da postoji slika pročelja to ne znaci da su ozakonjenje i prozori jer se prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito uzgrađenim zgradama ne može ozakoniti građevina koja se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline koja je upisana u Registar KD ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar, osim ako nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine ne izda potvrdu da je izgrađena u skladu sa posebnim uvjetima. Shodno tome bi i u rješenju o izvedenom stanju izrijekom stajalo da se ozakonjuju i sporni prozori.
 2. Hvala
  virtalni je reagirao na Spitfire u Prodaja nekretnine   
  Radilo bi se o porezu na dohodak kojeg bi ste bili obveznik plaćanja da ste nekretninu stekli darovanjem i otuđili u roku dvije godine. No to ne vrijedi ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem (čl.58 st.4 Zakona o porezu na dohodak).
 3. Sviđa mi se
  virtalni je dobio reakciju od Matrix u Prodaja nekretnine   
  ne
 4. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od kika77 u ugovor o dosmrtnom uzdrzavanju   
  Poduzmite ono što je navedeno u ugovoru o uzdržavanju!
   
 5. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od drot13 u Gdje mogu pronaći ograničenja putovanja \ travel restrictions letova?   
  Sluzbena stranica:
  https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200322travellers.aspx
  ostalo:
  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/flash-alert-2020-267.html

   
 6. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od drot13 u Kupnja poljoprivredne čestice i razvrgnuće suvlasništva   
  Koliko sam upućen neće biti poreza za razvrgnuće:
  "
  (KLASA: 410-01/17-01/1371, UR BROJ: 513-07-21-01-17-2) 
  Porezna uprava od 27. lipnja 2017.
  Člankom 13. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, prema kojem su, između ostalih osoba, poreza oslobođene i osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
  Sukladno navedenom članku, porez se ne plaća ako se nekretnina ili više njih steknu rješavanjem imovinskopravnih odnosa sklapanjem ugovora o razvrgnuću suvlasništva ili ugovora o diobi zajedničkog vlasništva neovisno o omjerima prije i nakon sklopljenog ugovora.
  Slijedom navedenog, porezni obveznici koji stječu u vlasništvo nekretnine koje su predmet razvrgnuća, oslobođeni su plaćanja poreza."
 7. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od ŠANTI2020 u Reklama preko pola posta   
  Instalirajte ovaj addon za firefox, (isti postoji i za chrome...) - i nigdje više nema reklama...
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/
  i nema više reklama... - također nakon instalacije istoga u postavkama addona isključite i "Allow Acceptable Ads"
   
 8. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od Željac047 u Problemi sa nasljedstvom   
  Isto možete djelomično vidjeti gledajući na stranici: https://oss.uredjenazemlja.hr/app_offline.html?action=publicLdbExtract
  upisavši ZK brojeve, i pri dnu izabrati DA - povijesni pregled. - Pisati će vam osnova temeljem koje je upisan novi vlasnik (vidljivo samo za unatrag određeni broj godina) ako se ne vidi, onda do ZK ureda morate otići...
  Kao što i navodite, u katastru, slijedom čega je predpostavljma došlo do promjene u ZKu, gdje se onda temeljem iste može i promjeniti stanje u Katastru da se uskladi sa ZKom i vas izbriše i iz katastra.
  A sa navedenim bi imali pravni interes za otići do nadležnog ZK odjela i traziti na uvid osnovu temeljem koje je došlo do promjene u ZKu.
  S ostavinskim rješenje iza vašeg djeda/tetke možete pokušati kontaktirati matični ured da vam sukladno pravnom interesu kažu da li su ostali nasljednici (sin za kojeg se ne zna gdje živi) živ, isto tako i Policijsku Upravu, da vam dostave podatke o prebivalištu/boravištu.
  Pretpostavke  stjecanja  prava  vlasništva  dosjelošću  proizlaze  iz  odredaba  čl.  159.  Zakona
  prema  kojima  se  dosjelošću  stječe  vlasništvo  stvari  "samostalnim  posjedom  te  stvari  ako  taj  ima
  zakonom  određenu  kakvoću  i  neprekidno  traje  zakonom  određeno  vrijeme,  a  posjednik  je  sposoban
  da bude vlasnikom te stvari." (l. 159. st. 1.)

  Pravo vlasništva dosjelošću može se steći samo ako postoji samostalan posjed.
  Samostalan  posjed  postoji  ako  posjednik  izvršava  svoju  faktičnu  vlast  na  stvari  kao  da  je
  vlasnik stvari To je tzv. vlasnički posjed i kao što je već naglašeno samo takav posjed bez obzira da
  li je posredan ili neposredan, može dovesti do stjecanja vlasništva dosjelošću
  Nasuprot  tome,  nesamostalan  je  posjednik  onaj  koji  faktičku  vlast  na  stvari  izvršava
  priznavajući višu vlast posrednog posjednika.
  Za  svaki  se  posjed  pretpostavlja  da  je  samostalan  (l.  11.  st.  2.)  pa  e  se  "posjed  smatrati
  samostalnim, ako se ne dokaže suprotno."

  Budući  da  je  pretpostavka  za  stjecanje  vlasništva  dosjelošću  samostalan  (vlasnički)  posjed,
  posjednik  će  biti  pošten  ako  nije  znao  ili  nije  morao  znati  da  mu  ne  pripada  pravo  samostalno
  posjedovati stvar.
  Pošteni  posjed  postat  će  nepošten  ako  i  kada  posjednik  sazna  da  mu  pravo  na  njega  ne
  pripada (čl. 18. st. 3.).
  Poštenje posjeda se presumira (čl. 18. st. 5. ZV).

  pravo  vlasništva  steeno  dosjelošću  na  nekretnini  koje  nije  upisano  u  zemljišne  knjige  ne
  može  se  s  uspjehom  suprotstaviti  onome  koji  je  postupajući  s  povjerenjem  u  zemljišne  knjige  i  u
  dobroj vjeri upisao svoje pravo (čl. 130. st. 2.)

  Budući  da  je  pretpostavka  za  stjecanje  vlasništva  dosjelošću  samostalan  (vlasnički)  posjed,
  posjednik  će  biti  pošten  ako  nije  znao  ili  nije  morao  znati  da  mu  ne  pripada  pravo  samostalno
  posjedovati stvar.
  Pošteni  posjed  postat  će  nepošten  ako  i  kada  posjednik  sazna  da  mu  pravo  na  njega  ne
  pripada (čl. 18. st. 3.).

  Međutim,  prema  stajalištu  sudske  prakse  "iako  postoji  zakonska  presumpcija  savjesnog
  posjeda, nesavjesnost posjeda ne treba dokazivati protivna stranka kad iz navoda samog posjednika
  proizlazi da je njegov posjed nesavjestan." (VSH, Rev 1953/1984. od 8. siječnja 1985.g.)
  - a tu navesti izvode iz posjedovnih tuzbi. -
   
  I da napomenem da "vlasnička tužba" nije hitan postupak, pa je za očekivati da će trajati gooooodinama...
  - nije nešto, ali se nadam da sam barem malo pomogao....
 9. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od drot13 u Problemi sa nasljedstvom   
  Isto možete djelomično vidjeti gledajući na stranici: https://oss.uredjenazemlja.hr/app_offline.html?action=publicLdbExtract
  upisavši ZK brojeve, i pri dnu izabrati DA - povijesni pregled. - Pisati će vam osnova temeljem koje je upisan novi vlasnik (vidljivo samo za unatrag određeni broj godina) ako se ne vidi, onda do ZK ureda morate otići...
  Kao što i navodite, u katastru, slijedom čega je predpostavljma došlo do promjene u ZKu, gdje se onda temeljem iste može i promjeniti stanje u Katastru da se uskladi sa ZKom i vas izbriše i iz katastra.
  A sa navedenim bi imali pravni interes za otići do nadležnog ZK odjela i traziti na uvid osnovu temeljem koje je došlo do promjene u ZKu.
  S ostavinskim rješenje iza vašeg djeda/tetke možete pokušati kontaktirati matični ured da vam sukladno pravnom interesu kažu da li su ostali nasljednici (sin za kojeg se ne zna gdje živi) živ, isto tako i Policijsku Upravu, da vam dostave podatke o prebivalištu/boravištu.
  Pretpostavke  stjecanja  prava  vlasništva  dosjelošću  proizlaze  iz  odredaba  čl.  159.  Zakona
  prema  kojima  se  dosjelošću  stječe  vlasništvo  stvari  "samostalnim  posjedom  te  stvari  ako  taj  ima
  zakonom  određenu  kakvoću  i  neprekidno  traje  zakonom  određeno  vrijeme,  a  posjednik  je  sposoban
  da bude vlasnikom te stvari." (l. 159. st. 1.)

  Pravo vlasništva dosjelošću može se steći samo ako postoji samostalan posjed.
  Samostalan  posjed  postoji  ako  posjednik  izvršava  svoju  faktičnu  vlast  na  stvari  kao  da  je
  vlasnik stvari To je tzv. vlasnički posjed i kao što je već naglašeno samo takav posjed bez obzira da
  li je posredan ili neposredan, može dovesti do stjecanja vlasništva dosjelošću
  Nasuprot  tome,  nesamostalan  je  posjednik  onaj  koji  faktičku  vlast  na  stvari  izvršava
  priznavajući višu vlast posrednog posjednika.
  Za  svaki  se  posjed  pretpostavlja  da  je  samostalan  (l.  11.  st.  2.)  pa  e  se  "posjed  smatrati
  samostalnim, ako se ne dokaže suprotno."

  Budući  da  je  pretpostavka  za  stjecanje  vlasništva  dosjelošću  samostalan  (vlasnički)  posjed,
  posjednik  će  biti  pošten  ako  nije  znao  ili  nije  morao  znati  da  mu  ne  pripada  pravo  samostalno
  posjedovati stvar.
  Pošteni  posjed  postat  će  nepošten  ako  i  kada  posjednik  sazna  da  mu  pravo  na  njega  ne
  pripada (čl. 18. st. 3.).
  Poštenje posjeda se presumira (čl. 18. st. 5. ZV).

  pravo  vlasništva  steeno  dosjelošću  na  nekretnini  koje  nije  upisano  u  zemljišne  knjige  ne
  može  se  s  uspjehom  suprotstaviti  onome  koji  je  postupajući  s  povjerenjem  u  zemljišne  knjige  i  u
  dobroj vjeri upisao svoje pravo (čl. 130. st. 2.)

  Budući  da  je  pretpostavka  za  stjecanje  vlasništva  dosjelošću  samostalan  (vlasnički)  posjed,
  posjednik  će  biti  pošten  ako  nije  znao  ili  nije  morao  znati  da  mu  ne  pripada  pravo  samostalno
  posjedovati stvar.
  Pošteni  posjed  postat  će  nepošten  ako  i  kada  posjednik  sazna  da  mu  pravo  na  njega  ne
  pripada (čl. 18. st. 3.).

  Međutim,  prema  stajalištu  sudske  prakse  "iako  postoji  zakonska  presumpcija  savjesnog
  posjeda, nesavjesnost posjeda ne treba dokazivati protivna stranka kad iz navoda samog posjednika
  proizlazi da je njegov posjed nesavjestan." (VSH, Rev 1953/1984. od 8. siječnja 1985.g.)
  - a tu navesti izvode iz posjedovnih tuzbi. -
   
  I da napomenem da "vlasnička tužba" nije hitan postupak, pa je za očekivati da će trajati gooooodinama...
  - nije nešto, ali se nadam da sam barem malo pomogao....
 10. Sviđa mi se
  virtalni je dobio reakciju od Borbena7 u Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i Zahtjev za zaštitu prava   
  Što se tiče AZOPa:
    11. Sviđa mi se
  virtalni je dobio reakciju od Borbena7 u Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i Zahtjev za zaštitu prava   
  u e-mail CC polje, možete uvaliti cijelu vladu, sve stranke, zastupnike, koga kod. 0 Bodova. Pa čak i novinare. Opet 0 bodova...
  A i izlika će biti; previše posla, premalo djelatnika, korona, potres, godišnji, zamjene, bolovanja, loša-vremenska-prognoza,... itd...
  Još nisam uspjeo da netko od djelatnika javnog sustava odgovara za svoj nerad, ali "pomalo"...
 12. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od Borbena7 u Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i Zahtjev za zaštitu prava   
  Također, s tehničke strane imate mogućnost slanja e-maila s "read requestom", i onda vidite kada i tko otvori vaš e-mail, pa dobijete povratni e-mail, u većini slučajeva ime djelatnika kome bude "dodjeljen predmet"; pa onda kod slanja ponovnog e-maila u CC navesti njega...
   
  Što se tiče Vlade, ako kojim slučajem odgovore, to bude u stilu "... molimo odgovorite građaninu..." klasa, urbroj, print, pečat, skeniraj - i to šalje vama pod CC i onome kome je namjenjeno...
  Znam jer jesam i navodio, ali baš sve žive stranke, vladajuće, premijere, saborske zastupnike... sve su to generički odgovori... 
  Premijeru je predpostavljam dodjeljen kakav student, koji visi na tom e-mailo i čita sve instant... sumnjam da itko od "glavešina" ikad ikakav e-mail pročita...
   
  Čak u vrijeme korone u početku, dodjeljena propusnica. super, kazem skenirajte: "mi vam nemamo skener" - super - sutra ipak poslano - slikao netko mobitelom i poslao na e-mail. Žao mi bilo papira na kojem sam taj "scan" printao...
 13. Sviđa mi se
  virtalni je dobio reakciju od Borbena7 u Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i Zahtjev za zaštitu prava   
  Također, preporučena pošta od institucija uredno 10ak kalendarskih dana putuje...
  Nedavno jedna pošiljka (preporučena s povratnicom) ZG-ST - 10 dana pa "pokušaj dostave" (bez obavijesti o pokušaju) - vratili u poštanski ured gdje je stajalo 7 dana, nakon čega su išli u drugu dostavu te ju uručili. CCa ZG-ST(primatelj) - 20 dana...
   
  A povratnice uredno nakon mjesec dana stižu.
   
  A što se tiče AZOP-a:
  telefonski dobijete nekoga, sve vam mogu reć ali vam ne mogu pomoć, kazu pricajte s pravnicima. Daju vam broj od pravnika, na koji se nitko ne javlja...
  Obudsman - kako sam vec i napisao. A i kada dobijete odgovor. Nikakve koristi.
  Imate "saborov" ured za predstavke i prituzbe gradjana: odbpp@sabor.hr
  Gdje kada isti prosljede e-mail kakvoj "instituciji", cak i dobijete odgovor...
  A od "sabora" do daljnjega 0 bodova.
  A što se tiče "jednostavnog predmet" to bude generički copy/paste odgovor citata zakona, i sl... - žao mi bude papira na kojem je printano...
   
  Što se tiče povjerenika za informiranje, većina njih još ne svhaća da -moraju odgovoriti-!! (ne ulazeći što) u roku od 15 dana...
  Pa dok ih tome izučite... prođe par mjeseci...
   
  S time da sve ove institucije vjeruju u fizičku poštu više nego bandić u fontane... 
 14. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od Borbena7 u Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i Zahtjev za zaštitu prava   
  Pola godine čekanja uz višestruko ponovno slanje istog dopisa. Gdje isti u vidu "zaštite" podataka, na kraju odaju više podataka nego što "zaštite"....
  I to bude rješenje "... nalaže se brisanje..." bez kazni, a i do prije pola godine niti jednu kaznu nikome nisu napisali...
  Jesu nedavno jednoj banci...
  Navodno se do godinu dana čega odgovor. - U slučaju "jednostavnijeg" predmeta, ne kontaktiraju "drugu stranu" ali svejedno čekano pola godine.
  U slučaju stvarne zloupotrebe podataka, kontaktiraju i "drugu stranu", pa onda u rješenju dobijete i odgovor druge strane gdje se prave "ružičasti..."
  Čak i zahtjev za pristup informaciji, višestruko poslan ignoriraju...
  Sad, je li zbog korone, ili im je to standardno...
   
  Ali u svakom slučaju ima i "veselijih institucija": ombudsman !
  "Naš ured oštećen je tijekom potresa 22. ožujka u Zagrebu te ga, zbog sigurnosti svih zaposlenih, do daljnjega ne možemo koristiti.

  Iako smo rad reorganizirali, on će nam u ovim izvanrednim okolnostima biti otežan, stoga molimo za strpljenje i razumijevanje te se nadamo da ćemo ubrzo nastaviti raditi neometano.

  S poštovanjem,

  Ured pučke pravobraniteljice"
 15. Sviđa mi se
  virtalni je dobio reakciju od Mister-X u Korona - zabrana napuštanja mjesta prebivališta - sankcije?   
  https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ostro-upozorenje-ustavnog-suca-stozer-nije-imao-zakonsko-pravo-donijeti-odluku-o-zabrani-napustanja-mjesta-prebivalista-i-stalnog-boravista/10150753/
   
  http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=41073
 16. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Istek kupoprodajnog ugovora za zemljište   
  https://vijesti.hrt.hr/548610/hoce-li-stranci-neograniceno-kupovati-poljoprivredno-zemljiste
   
  "Prijelazno sedmogodišnje razdoblje u kojem je strancima ograničena kupnja poljoprivrednog zemljišta i koje je utvrđeno Ugovorom o pristupanju, vrijedi do 1. srpnja 2020. godine. Hrvatska prije isteka tog roka podnosi zahtjev Europskoj komisiji za produljenje ograničenja.
  "
 17. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od miroslav6 u Reklama preko pola posta   
  Kako sam vec prije naveo. Ad block plus, za Chrome, i isključite opciju - allow acceptable ads. I nema nikakovih reklama...

 18. Hvala
  virtalni je reagirao na Anonimus122112 u Suvlasnik nepoznat   
  Troškovi privremenog zastupnika su 450,00 kn i prijedlog sudu da se odredi privremeni zastupnik tuženim nepoznatog boravišta. Određuje se 1 iz reda odvjetnika za sve tužene za koje ste podnijeli prijedlog.
   
  Još jedna napomena. Trošak privremenog zastupnika plaća tužitelj
 19. Hvala
  virtalni je dobio reakciju od Mladen999 u Alimentacija punoljetnog djeteta.   
  Izdržite nekako do 26 godine života djeteta, i onda više zakonski necete biti obvezni plaćati uzdržavanje (alimentaciju).
  A sto se tice fakulteta, vi kao davatelj uzdržavanja tj roditelj imate pravo zatražiti i dobiti informaciju od fakulteta - a istu zatražite pisanim putem uz presliku presude o uzdržavanju...
 20. Hvala
  virtalni je reagirao na Željac047 u Punoljetno dijete i alimentacija   
  Da, sve do navršenih 26 godina starosti ako se školuje ili studira i redovno ispunjava svoje obveze u školi ili na fax-u, s time da je punoljetno dijete dužno učestvovati u svojem uzdržavanju sukladno svojim mogućnostima..
  Izmjenu Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sprovodi sud koji ga je i potvrdio, može se revidirati (izmjeniti) na način da CZSS potvrđuje da su izmijenjene odredbe Plana u najboljem interesu djeteta, a potom ga sud, u izvanparničnom postupku, revidira i potvrđuje, ili Vi, osobno, temeljem dogovora sa djetetom, možete pokrenuti izvanparnični sudski postupak i zatražiti izmjenu istog na način da buduće obroke uzdržavanja uplaćujete na njegov osobni račun (samo za punoljetno dijete)
  Naravno da krši, Vi protiv majke djeteta možete pokrenuti kazneni progon radi neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, tj. kršenja prava djeteta na kontakte sa Vama, koji kontakti su sastavnica Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem je striktno naveden način i vrijeme provođenja istih i roditelj koji se ne pridržava navedenog čini KD iz čl. 173. st. 1. KZ RH, a za koje KD je predviđena kazna zatvora do jedne godine, citiram ga:
  Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta
  Članak 173.
  (1) Tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta koju je odredio sud, centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
  Sretno..!
 21. Haha
  virtalni je dobio reakciju od hasko u Krađa ilegalnog oružja   
  Pa prijavite ga policiji da posjeduje ilegalno oružje 
 22. Haha
  virtalni je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Krađa ilegalnog oružja   
  Pa prijavite ga policiji da posjeduje ilegalno oružje 
 23. Hvala
  virtalni je reagirao na Spitfire u Jednoroditeljska obitelj prava?   
  Ne može se tretirati samohranim roditeljem jer to nije, niti se to primjenjuje na postavljača pitanja. Termine "samohrani roditelj" i "jednoroditeljska obitelj" Obiteljski zakon ne poznaje te je bio izvor pogrešnog shvaćanja mnogih. Jedini zakon koji ih poznaje je Zakon o socijalnoj skrbi te je pravno shvaćanje da su samohrani roditelji oni gdje je drugi roditelj preminuo ili nestao. Termin iz naslova je ispravan jer jednoroditeljska obitelj se odnosi na razvedenog roditelja koji skrbi o djetetu. Tako da ćete za recimo vrtić, u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika u Dječjem vrtiću XY naći pri Prednostima za upis, termine jednoroditeljska obitelj ili dijete koje živi samo sa jednim roditeljem nosi X bodova a dijete samohranog roditelja Y bodova. U prilog pravnom shvaćanju navedenom iznad je i taj što se kao dokaz koji je roditelj dužan dostaviti, za dijete koje živi samo sa jednim roditeljem presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu, dok je za dijete samohranog roditelja potreban smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja.   
 24. Hvala
  virtalni je reagirao na Željac047 u HRT preptlata   
  Iskreno, malo sam ostao zatečen, iz vlastitog iskustva sam pisao, imao sam dva TV prijemnika na dvije različite adrese, moje vlasništvo obje (jedna na selu, druga u gradu), i TV pretplatu sam plaćao na obje, kad sam se obratio HRT-u radi pojašnjenja, dobio sam odgovor da sam, bez obzira što sam vlasnik obje nekretnine gdje se nalaze TV prijemnici, dužan plaćati TV pretplatu za obadva TV-a, uz obrazloženje da bi bio oslobođen plaćanja pretplate jednog TV-a samo u slučaju da se nalaze na istoj adresi, a ja bio obveznik plaćanja, naravno, ovaj na selu, gdje se stvarno rijetko nalazim, poglavito sada radi bolesti, i mala je mogućnost kontrole, sam odjavio, eto zato sam dao takav odgovor, ako su oni pogriješili, pogriješio sam i ja i iskreno se ispričavam ...
 25. Hvala
  virtalni je reagirao na Željac047 u Prijava odvjetnika odvjetničkoj komori   
  Poštovana, slažem se sa Vama da HOK u većoj mjeri štiti svog člana, ali i oni moraju biti svjesni, da ne rečem, kao i političari, da im tim svojim postupanjem/nepostupanjem naspram svojih članova, pada ugled u javnosti, no znam i pozitivne primjere (iz vlastitog iskustva dva), da ima i pozitivnih rješenja prijave njihovog člana disciplinskom tijelu HOK-a 
×
×
 • Napravi novi...