Jump to content

Božana1

Korisnik
 • Broj objava

  21
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O Božana1

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

220 pregleda profila
 1. Ovršenik je otac. Štednja glasi na ime i prezime djeteta a opunomoćenik po toj štednji je majka i samo ona može prema Ugovoru o štednji do punoljetnosti djeteta podizati sredstva s računa
 2. Poštovani, može li se sa dječje štednje naplatiti ovrha koju treba platiti roditelj? Hvala
 3. Oprostite, ne ostavinska parnica nego parnica za podjelu bračne stečevine, koja po mojem mišljenju ne postoji.
 4. Nisam se jasno izrazio. Preko sustava e-građani vidio sam da postoji Odluka/dopis suda (tip pismena) koja se odnosi na Rješenje - o ovrsi (vrsta pismena). Tu odluku još nisam dobio na kućnu adresu
 5. Ovršenik je prije 10 godina bio u vlasništvu nekretnine na koju sam prije 9 godina postavio zahtjev za ovrhu i ona je zabilježena. No s obzirom da je i prije mene bilo odobrenih zahtjeva za ovrhu povukao sam svoj zahtjev jer "ne bih stigao na red". Ta je nekretnina prodata u ovršnom postupku. Može li to moje povlačenje zahtjeva za ovrhu utjecati na moj naprijed navedeni zahtjev za ovrhu o kojem sam prije 20 dana dobio Odluku/dopis suda - Rješenje o ovrsi? Hvala
 6. Izvršio sam uvid u čl. 285 Ovršnog zakona. Nisam se tu uspio "pronaći" pa bih zamolio da mi ga prikažete. Hvala
 7. Na žalost, još nisam dobio dopis od suda od 10.03.2020. nego sam naveo podatke do kojih sam došao preko e-građani pa pretpostavljam da je sud samo zatražio stavljanje zabilježbe u zk do donošenja odluke o ovršnom prijedlogu. Ovršenik je u prosincu 2019. temeljem rješenja o nasljeđivanju postao vlasnik navedenog zemljišta. Nisam sudu dostavio dokaz o nemogućnosti prisilne naplate preko Fine i preko poslodavca ovršenika (nisam imao podatke o tome je li ovršenik zaposlen) nego sam dostavio samo ovršno rješenje iz 2010.g. u kojem je navedeno koliko iznosi novčani dug.
 8. Zabilježba ovrhe je zaprimljena 10.03.2020.
 9. Sadržaj zabilježbe : Općinski sud u ... Broj predmeta: ... Primljeno : DD.MM.GGGG. Oznaka spisa Sadržaj prijedloga : Zabilježba ovrhe na č.zem....K.O..... (podaci o čestici) Ovršna isprava je iz listopada 2010. Tražbina iznosi oko 60.000 kuna. Ovršenik je pred sudom prije 11 godina izjavio da će dug podmiriti čim se zaposli, što je tada bilo "u tijeku". Nije to učinio.
 10. Ovrhovoditelj sam (stavljena je aktivna plomba temeljem mojeg prijedloga za ovrhu) nad zemljištem koje je u ZK knjigama upisano kao oranica. U stvarnosti je na njemu izgrađena kuća. Može li se tu primijeniti prema Zakonu o vlasništvu i stvarnim pravima osnovno načelo u odnosu na nekretnine, ( Superficies solo cedit), znači jedinstvo zemljišta i onoga što je na njemu sagrađeno? Dakle, dijele pravnu sudbinu nekretnina, (odnosno oranica) i zgrada koja je na toj oranici sagrađena budući da je ista neodvojiva od zemljišta. Mogu li realizirati prodaju oranice (i kuće) ako je to jedina nekretnina koju posjeduje ovršenik? Šta može učiniti ovršenik kako bi izbjegao prodaju?
 11. Napominjem : oporuka nije sastavljena ni potpisana od strane oporučiteljice u prisustvu javnog bilježnika. Navedena su dva svjedoka. Pronašao sam još jednu oporuku koja nije predata sudu (odnosno javnom bilježniku zaduženom za postupak ostavinske rasprave) s istim svjedocima i potpuno istim tekstom no na kojoj je potpis pok. majke u značajnoj mjeri drukčiji. Mislim da se radi o "vježbanju" potpisa od strane skriptora koji, siguran sam, nije pok. majka.
 12. Poštovani. Podnio sam Općinskom sudu tužbu radi utvrđenja valjanosti oporuke protiv mojeg oca i brata. Pred sudom pokrenut je ostavinski postupak iza moje pok. majke. Oporuka ostaviteljice prema kojoj ona ostavlja svu pokretnu i nepokretnu imovinu suprugu (mojem ocu) proglašena je na zapisniku kod javnog bilježnika. Na nasljeđivanje kod javnog bilježnika su pozvani njezini nasljednici : suprug, moj brat i ja, kao zakonski nasljednici prvog nasljednog reda. Na zapisniku sam naveo kako osporavam valjanost i sadržaj navedene oporuke jer mislim da je umjesto pok. majke oporuku potpisao netko drugi a ne ona. Stoga sam pokrenuo tužbu protiv oca. Kao dokaz u prilogu sam dostavio preslike pet nespornih materijala kao i preslik spornog materijala – „OPORUKA“. (Napominjem da sam da bih potkrijepio sumnju za mišljenje angažirao sudskog vještaka grafologa koji je sa 80% vjerojatnošću izjavio da skriptor oporuke nije pok. majka, no to mišljenje nisam dostavio sudu jer je pribavljeno privatnim putem; no ako smatrate potrebnim mogu ga dostaviti). Dalje sam u tužbi (u stvarnosti citirajući grafologa) naveo „Tužitelj shodno detaljno izvršenoj analizi komparativnog materijala primjenom metode analiziranja, utvrđivanja i uspoređivanja rukopisnih karakteristika, temeljene na proučavanju općih i posebnih karakteristika, proučavanju detalja, te usporedbi utvrđenih elemenata rukopisa u spornom i nespornom materijalu smatra da skriptor potpisa ispisanog na OPORUCI pod rubrikom „Oporučitelj“ ovjerenoj od strane javnog bilježnika nije pisan rukom pok. majke“. Na kraju tužbe sam napisao da „Ukoliko sud utvrdi da dotični potpis nije pisan rukom pok. majke tužitelj traži da se podnositelj Oporuke (moj otac) proglasi nedostojnim nasljeđivanja u skladu sa čl.125.st.3. Zakona o nasljeđivanju.“ Dobio sam Rješenje suda da u roku 15 dana uredim tužbu i tužbeni zahtjev tako da oni budu podesni za raspravljanje. U njemu je navedeno da „Tužba ne sadrži oznaku vrijednosti spora niti određeni tužbeni zahtjev te kao takva nije podesna za raspravljanje. Tužba treba sadržavati određen tužbeni zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj zasniva zahtjev, dokaze kojima su utvrđuju te činjenice i druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak. Iz tužbe nije razvidno je i tužitelj upućen u parnicu radi proglašenja oporuke nevaljanom ili je samoinicijativno pokrenuo parnični postupak“. Kraj citata. Molim da mi pomognete kako da uredim tužbu i tužbeni zahtjev. Hvala.
 13. Božana1

  Potpis na oporuci

  Trebam li parnični postupak izraditi kao tužbu i navesti samo majku kao tuženika jer je ona krivotvorila potpis ili uz nju i brata (iako on nije sudionik krivotvorenja)?
 14. Božana1

  Potpis na oporuci

  Je li zakonska obveza suca da pokrene kazneni postupak ako od strane suda odabrani vještak za grafologiju dostavi mišljenje da je OPORUKA krivotvorena?
 15. Poštovani. Kao sin ostavitelja upućen sam da pokrenem parnicu radi utvrđenja valjanosti oporuke mojeg pok. oca protiv nasljednika moje majke (podnijela oporuku prema kojoj je ona jedini nasljednik) i brata jer osporavam valjanost i sadržaj oporuke proglašene na zapisniku kod javnog bilježnika. Naime, smatram da je umjesto pok. oca oporuku potpisao netko drugi te sam predložio da se predmet proslijedi sudu na daljnje razmatranje. Da bih bio siguran preslik oporuke te još neka dokumenta na kojima se nalazi potpis pok. oca dostavio sam na stručno mišljenje ovlaštenom sudskom vještaku grafologu koji je sa 80 % vjerovatnošću izjavio da je potpis pok. oca na oporuci krivotvoren. Imam rok od 15 dana po pravomoćnosti rješenja o prekidu ostavinskog postupka koje je datirano 07.01.2020. a kojeg sam dobio 15.01.2020. Molim da mi objasnite kada to rješenje postaje pravomoćno, postoji li mogućnost da moja majka i dva svjedoka ne budu kažnjeni ali i da ja dobijem dio nasljedstva koji mi po zakonu pripada te kako da dalje postupam. Hvala.
×
×
 • Napravi novi...