Jump to content

HitnaPomoć

Korisnik
 • Broj objava

  21
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O HitnaPomoć

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Hvala lijepa još jednom, Matrix. Pretpostavljam sa Poreznom upravom u Zadru gdje su ta plaćanja bila i izvršavana...
 2. Maratonski sudski postupak je još uvijek u tijeku. Zanimalo bi me slijedeće: da li se, gdje i na koji način može pribaviti potvrda o plaćanju poreza na nekretnine kojega sam uredno plaćala od sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća na dalje? Veliko hvala unaprijed......
 3. Hval lijepa još jednom na odgovoru. Zamolila bih za još jedan: da li u tom slučaju Upis zabilježbe spora mogu zatražiti i tuženici (nas je još uvijek 13, što aktivnih, što pasivnih)? P.S. održana su još 2 preostala pripremna ročišta. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Jedna od sudkinja je odbila Prijedlog za spajanje 3 postupka u 1 uz obrazloženje da bi to usporilo postupak, a ja sam to osobno zatražila i u Prijedlogu izričito napisala da to predlažem zbog ubrzanja istoga. Dobro bi bilo da ljudi ovo čitaju da znaju u kakvom je stanju hrvatsko pravosuđe...
 4. Javljam se nakon duže vremena. Prošlo je prvo pripremno ročište (koje je odgođeno, iako se još za sada ne zna za kada), no preda mnom su još slijedeća 2, jer do sada nitko od strane Općinskog suda nije udovoljio mom prijedlogu za spajanje 3 jedinstvena sudska postupka u jedan što bi bilo logično prema sudskoj praksi i ZPP-u. No, u međuvremenu sam dobila Rješenje od strane Općinskog suda u Zadru tj. njegovog zemljišnoknjižnog odjela kojim se dopušta Upis zabilježbe spora koji se već vodi pri navedenom sudu od strane tužitelja, ali samo za jedan sudski spor (za sada o ostala 2 nema niti riječi). Rok za mogući prigovor bio bi 15 dana od dana primitka ovog Rješenja. Pitanje bi bilo: da li u ovom slučaju treba podnijeti prigovor Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru i na što bi on (prigovor) mogao utjecati? P.S. za sada se vidi da sutkinje nemaju namjeru donijeti Rješenje o spajanju 3 postupka u jedan, ako se je već otišlo tako daleko da se upisi zabilježbe spora vode svaki zasebno....
 5. Hvala i Vama na prijedlozima i odgovoru. Punomoć od sestara i braće sam htjela dobiti već nakon ovdje prvog napisanog posta, no neki od njih su mi odgovorili da "...ne može on tu ništa ukrasti", misleći na pokušaj brata koji je izmanipuliran od strane kćeri i supruge obje zaluđene nevjerojatnom pohlepom za otimačinom tuđih materijalnih dobara (u ovom slučaju nekretnina - što i stoji u naslovu posta), a dvoje od njih su angažirali svoje odvjetnike od kojih je jedan podnio Odgovor na tužbu. Sa pripremnog ročišta nisam nikako imala namjeru izostati, ali kao što vidite, radi se o tri tužbe (tko zna, ako ovako nastavi, moglo bi ih biti još - cilje tužiteljevog odvjetnika je iscrpiti sve tuženike, financijski i fizički) koje sam podnescima sudu pokušala spojiti u jednu, ali do sada nisam dobila nikakav konkretni odgovor, odnosno Rješenje o spajanju posupaka u jedan. Mislila sam da je možda upravo to moguće na prvom pripremnom ročištu, ali uz istovremenu njegovu odgodu samo jednom, na što mislim da imam pravo po ZPP-u čl. 291. Odgovor na tužbu sam podnijela u za to od strane suda predviđenom roku osporavajući tužbeni zahtjev u cijelosti. Jedan od tuženika (ukupno ih je desetak) koji nije član uže rodbine je preminuo. Saznala sam da mu je poziv za pripremno ročište i tužbu zaprimila kćer. Samo ne znam da li je sud pozvao nju kao nasljednicu, iako ona (i njen pokojni otac) nemaju velikog udjela u navedenim nekretninama, mislim da se radi samo o nekim sitnim kvadratima međe, no bilo bi dobro da se zbog toga može barem privremeno odgoditi postupak. Kao što sam napisala Matrix-u 76, odmah po primitku prve tužbe sam zatražila punomoć od sestara i braće, no dogodilo se ovo što piše u prvim redovima ovog posta. Dvoje od njih je našlo svog odvjetnika (svatko od njih zasebno) i moj je prijedlog da se uzme jedan zajednički neslavno propao. Cijena zastupanja je oko 1.000,00 kuna po odlasku odvjetnika na svako ročište (bilo pripremno, bilo u okviru glavne rasprave), što si individualno na žalost za sada ne mogu priuštiti. Osim toga, loše iskustvo od ranije (razdoblje 1971. - 1987.) kada sam se puno naplaćala, a nisam zauzvrat dobila ništa, me odbija od toga. Znam da imate dobre namjere i želite mi pomoći, ali to je ono ćime u ovom trenutku raspolažem. Sva sreća je da sam Odgovor i sve podneske sudu do sada napisala sama uz pomoć pravnih savjeta dobrih ljudi koji ipak nešto znaju o tome. Odlična ideja bi Vam bila ova za posjet sudskoj pisarnici u Zadru, no troškovi samog putovanja na relaciji Rijeka-Zadar bi bili ogromni ( pogotovo u slučaju ako ostanu tri odvojene tužbe), pa bi me zanimalo da li bi se ta provjera možda mogla obaviti telefonskim putem. Veliko hvala još jednom na svim prijedlozima i odgovorima. Lijepi pozdrav!
 6. Hvala na još jednom od odgovora. Tijek parničnog postupka je (na žalost) bio poznat kako meni, tako i osobama koje bi me mogle u ovom trenutku zastupati (kćer ili sin), ali se je promijenio 2008. godine i posebno 2013. kada se je tim izmjenama htjelo postići ubrzanje postupaka koji su se do tada nepotrebno predugo vremenski razvlačili. Razgovarala sam sa nekoliko odvjetnika od kojih bih možda mogla angažirati jednog nakon pripremnog ročišta. Zbog toga i tražim njegovu odgodu, da bi se mogla (ponajprije kvalitetnim dokazima) što bolje pripremiti za glavnu raspravu. Do sada za njime nije bilo potrebe, jer sam sve radnje i postupke poduzela sama upravo zahvaljujući Vama, kao i drugim sudionicima foruma legalis.hr ( i naravno, nekim od savjeta odvjetnika osobno).
 7. Još jednom veliko hvala na odgovoru i pomoći. Imala bih još jedno pitanje: kako se približava prvo pripremno ročište na Općinskom sudu u Zadru, a nisam stigla pribaviti svu neophodnu dokumentaciju koja mi je potrebna kao dokaz u postupku, imam li pravo na odgodu pripremnog ročišta, i ako da, na koji načim trebam postupiti da bih je dobila? Problem je što bi možda na tom ročištu sutkinja mogla odlučiti o spajanju sva tri sudska postupka u jedan (pretpostavljam donošenjem Rješenja o spajanju), pa ne znam kako bi se u tom slučaju to moglo izvesti. Veliko hvala unaprijed.
 8. Još jednom Vam veliko hvala na iscrpnom odgovoru. Zamolila bih Vas za još jednu stvar vezanu uz punomoć, a to bi bilo: kako su u pripremi kod tri Tužbe u ovom trenutku tri pripremna ročišta, da li bi za svaki predmet posebno trebala sastaviti punomoć (tri različite zbog poslovnog broja predneta i sutkinje koja je svaka od njih dodijeljena za svaki predmet), ili bi se mogla sastaviti jedna generalna koja bi sa tri upisana poslovna broja predmeta mogla biti korištena u na svim pripremnim ročištima? Veliko hvala unaprijed.
 9. Ovih dana mi je kćer pokušala telefonskim putem dobiti informaciju o tome da li su oba postupka sjedinjena u jedan, ali su je odbili uz obrazloženje da nije stranka u postupku i da nema pravo na tu informaciju?!? Pa kako će ona ili sin onda znati na koje pripremno ročište i kada doći ako ne znaju datum i vrijeme njegovog održavanja? U slučaju da sastavim pismenu punomoć kako bih ovlastila jedno od njih da me zastupa u tom postupku pred sudom, zanima me koji bi tekst trebao stajati u njoj? Pretpostavljam: ime i prezime, adresa i OIB opunomoćenika, kao i moji isti podatci....no što još? Čime bi punomoć pokrila cjelovitost njenog ili njegovog zastupanja u moje ime pred isitm sudom? Bojim se da nešto nedostaje. A vrijeme pripremnog ročišta se je "opasno" približilo.... P.S. a danas mi je poštarica "svečano" uručila i treću tužbu (naravno, opet isti tužitelj, isti tuženici, isti predmet tužbe, ali sada je treća sutkinja!?! Ima li kraja ovome ludilu? Ispričavam se na ogorčenosti, ali lijepo molim i dalje za savjet i unaprijed se uveliko zahvaljujem....
 10. Hvala lijepa još jednom, Matrix76. Već sam poslušala savjet i uputila Općinskom sudu Prijedlog o spajanju postupaka u jedan u obliku podneska. Kako sada dolazimo do plaćanja sudskih pristojbi, zanimalo bi me da li bih u ovom skučaju mogla biti oslobođena njihovog plaćanja (ako bih udovoljavala uvjetima). Naime Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći gdje se opisuje sekundarna pravna pomoć kaže da: (2) S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć iz članka 12. stavka 1. ovog Zakona može se odobriti u sljedećim postupcima: a) u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka Pitanje bi bilo: da li je ovo u što sam upravo ušla pravno gledano zemljišnoknjižni postupak ili ne? Najljepše hvala unaprijed.
 11. Još jednom najljepša hvala na korisnom savjetu i odgovoru, Matrix76. Ujedno se iskreno ispričavam što sam Vam postavila upit sa istaknutim korisničkim imenom. Imala bih još jedno pitanje u svezi mog slučaja, ali i svih tuženika uvučenih u njega mimo svoje volje: S obzirom da se radi o istom tužitelju i tuženicima, a i o predmetu utvrđivanja vlasništva nad istim nekretninama (koje su za sada podijeljene u dvije tužbe istog sadržaja, samo su predmeti dodijeljeni dvijema različitim sudkinjama, da li postoji mogućnost da se te dvije tužbe tj. sporovi koji se oko njih vode objedine u jedan zajednički sudski postupak, pripremno ročište, glavnu raspravu itd.? Time bi se znatno uštedjelo na vremenu, a pogotovo na troškovima (evo, već sada u prvoj stvari koja se pokreće moram plaćati sudsku pristojbu za dva Odgovora na Tužbu, a što će tek biti kasnije kada budem morala plaćati sudske pristojbe za svaku parnicu posebno dvostruko, iako se radi o istoj stvari). Veliko hvala unaprijed na odgovoru.
 12. Matrix76, unaprijed se ispričavam ako će Vam ovo biti malo neobično pitanje i koje nije često u praksi hrvatskog pravosuđa. Moja sestra koja živi u Italiji zamolila me je da Vas pitam da li ima pravo na dostavu dokumenata (poziv na pripremno ročište, tužba i ostalo) poslanih od strane Općinskog suda u Zadru na talijanskom jeziku. Ona živi u Italiji preko 40 godina, ima talijansko državljanstvo i već se malo slabije služi hrvatskim jezikom, a željela bi u cijelosti razumijeti što u tim dokumentima piše. Pokušala sam joj prevesti neke stranice, no na žalost ne mogu to napraviti tako precizno da bi ona mogla sve razumjeti. Unaprijed Vam veliko hvala.
 13. Hvala lijepa, Matrix76. Ja sam to pročitala kao: "...Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug." Nisam vidjela da je iza srodnik po krvi u pravoj liniji zarez, nego sam mislila da je dvotočka koja nabraja da su ovdje strogo određeni srodnici po krvi u pravoj liniji samo brat i sestra. Evo što se dogodi od previše umora kada Vam daju kratki rok (iako 30 dana nije baš niti malo), a još ste iznenađeni i šokirani situacijom u kojoj se nađete protiv svoje volje. Još jednom najljepša Vam hvala, Matrix76.
 14. Hvala lijepa još jednom na odgovoru, matrix76. Osnova za protutužbu bi bila upis posjeda u posjedovnom listu u katastru većinski na moje ime, kojom bi se pokušalo dokazati da bih u ovom trenutku imam u startu veća prava za upis vlasništva nad tim nekretninama u zemljišne knjige od moga brata koji nas je svih tužio, no time ne pomažem svojoj braći i sestrama. Možda samo privremeno zaustavljam ludilo pohlepe koje je zahvatilo njegovu suprugu i kćer koje na daljinski upravljač njime manipuliraju s krajnjim ciljem otimačine svih nekretnina koje bi što prije prodale.
 15. Hvala lijepa i njemu i Vama na svim dosadašnjim odgovorima. Još bi me interesiralo samo jedno što sam čula u prolazu od jednog susjeda, a to je ono što bi možda bio kao najzadnji očajnički potez, a odnosi se na moguće podizanje protutužbe na ovu već do sada podignutu protiv svih nas suvlasnika. Da li bi ona mogla biti efikasna i u kom bi se roku morala podnijeti, da li prije održavanja prijemnog ročišta i glavne rasprave ili može biti podnijeta i naknadno? Ponavljam, za tim bi se posegnulo samo u "naletu očaja", ali dobro bi bilo znati koje su sve opcije na raspolaganju. Veliko hvala unaprijed.
×
×
 • Napravi novi...