Jump to content

mate123

Korisnik
 • Broj objava

  69
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je mate123 objavio

 1. mate123

  komunalna naknada

  Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. Tako stoji u odluci o komunalnoj naknadi
 2. mate123

  komunalna naknada

  uplatnice su dolazile na korisnika. Da li postoji mogućnost umanjenja plaćanja komunalne naknade? ovo sam našao za Grad Zadar, vjerovatno ovisi od općine do općine.
 3. Molio bih za informaciju, za poslovni prostor da li nakon određenog vremena neobavljanja djelatnosti u istome prestaja obaveza plaćanja komunalne naknade? da li treba prijavit lokalnoj samoupravi da prestaje obavljanje djelatnosti? također ukoliko zakupnik nije plaćao komunalnu naknadu da li nakon raskida ugovora kao vlasniku mogu imat problema sa dugom, zakupnik je po ugovoru dužan plaćati komunalnu naknadu i takav je priložen. Hvala
 4. Molio bih za još jednu informaciju, postavio sam prethodno pitanje jer vjerujem da javni bilježnik šalje ugovor o zakupu na poreznu upravu po svojoj obavezi, da li sam u pravu? ako ne šalje ja nisam prijavljivao ništa na poreznu te ne bi trebalo ni porezno rješenje biti doneseno, te bi eventualno mogao sve razrješti nakon što prođe trenutna situacija... Hvala
 5. da, ali treba sad potpisat raskid i ovjerit te ponovno za dva mjeseca ovjerit i platit solemnizaciju ponovno, sve radi tog problema sa državom...
 6. da, pretpostavljam da nije utvrđena porezna obveza, barem prema sustavu e-porezna na današnji dan, tamo ništa nije zabilježeno, možda neće ni donostit rješenje o poreznoj obvezi u trenutnoj situaciji, ali mozda je sigurnije raskinut, mada to ne odgovara ni meni ni zakupniku i bilo bi najednostavnije sve samo stornirat na dva mjeseca...
 7. Da, ali ni zakupnik nije siguran kakva će situacija biti za dva mjeseca te da li će biti moguće nastavit sa radom kao do sad, tako da bi ja morao plaćati porez za zakup koji je dalje vrlo upitan i po dogovorenoj cijeni i općenito... rjesenje o početku porezne obveze još nije doneseno, jer je prva zakupnina trebala sjesti 10.04...vjerovatno ću pokušati na raskid ići, poslati poštom ili nekako mailom
 8. Poštovani, Zbog trenutne situacije zakupnik prostora traži storniranje plaćanja zakupa poslovnog prostora, ne želimo raskidat ugovor obostrano i zamrzuli bi zakupninu za dva mjeseca što nije uoće problem, no problem je sa plaćanjem poreza na zakup kojeg ja pokrivam, na koji način blokirat plaćanje poreza? aneksom ugovora ili.... Ukoliko je jedini način raskinuli bi i ugovor. Hvala
 9. zaboravio sam spomenut, dobivam zakuoninu koja je veoma upitna zbog nastale situacije.....
 10. Pozdrav, Stara je tema, no interesira me kako je završila navedena situacija, jer sam u istoj situaciji trenutno, dobio sam otkaz ali istovremeno imam nekretninu koju dajem u zakup.
 11. znači upis da li je nekretnina slobodna ili ne, nema nikakvo značenje, ukoliko je netko unutra sud mora sprovesti ovršni postupak ispražnjenja/predaje??
 12. ukoliko je navedeno u zaključku da je slobodna od osoba i stvari, a u stvarnosti netko živi u njoj? da li sud preuzima na sebe obavezu da oslobodi nekretninu?
 13. Poštovani, Molio bih informaciju u postupku ovrhe za prodaju nekretnine, ako je u zaključku o prodaji navedeno da je nekretnina slobodna od osoba i stvari kakvu razliku radi navedena informacija(podatak naveden u zaključku) za razliku od zaključka gdje je navedeno da nije slobodna od osoba i stvari, pri tome mislim na obaveze suda na cijeli postupak.
 14. mate123

  Pravo prolaza

  Koje dodatne informacije bih Vam trebale da dobijem širi odgovor.
 15. Unutar poslovne zgrade su dva poslovna prostora, do prostora "B" se može pristupit samo prolaskom kroz prostor "A"(da ne ulazim u objašnjavanje kako je do toga došlo), da li vlasnik prostora "B" može tražiti neku vrstu prava prolaska do glavnog ulaza stambene zgrade, obje nekretnine su upisane u zemljisne knjige i etažirane.
 16. Da li bi bilo potrebno prema sudu podnjeti podnesak sa zahtjevom za stupanje u posjed i u kojem trenutku postupka ili nema potrebe za tim s obzirom na navedeno u zaključku da je slobodna od osoba? Hvala
 17. Stečaj se provodi radi većeg broja vjerovnika, među kojima je i RH... založno pravo je razlučno pravo na nekretnini i prijavljeno kao tražbina te je i priznato. Situacija je kako ste opisali, s time da je skupština vjerovnika dozvolila da nekretnina ostane u zakupu temeljem ugovora koji je napravio bivši vlasnik trgovačkog društva, korisnik prostora uredno plaća najam(simbolična svota). U zaključku o prodaji stoji:nekretnina je slobodna od osoba i stvari, što bi trebalo značit da će se takva predati u posjed???
 18. (1) Ugovori o najmu, odnosno zakupu nekretnine koji su sklopljeni i upisani u zemljišnu knjigu prije stjecanja založnoga prava ili prava na namirenje radi čijega se ostvarenja ovrha traži, ne prestaju prodajom nekretnine. Kupac stupa na mjesto najmodavca, odnosno zakupodavca od trenutka stjecanja vlasništva nekretnine. (2) Ugovori o najmu ili zakupu koji nisu upisani u zemljišnu knjigu prije stjecanja založnoga prava ili prava namirenja radi čijega se ostvarenja ovrha traži, prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi nekretnine kupcu Zakupnik koristi nekretninu trenutno. U stavku 1 stoji da ne prestaju ugovori koji su upisani prije stjecanja založnog prava, dok u stavaku 2 stoji da ugovori prestaju ukoliko su upisani poslije stjecanja založnog prava(nisu upisani prije stjecanja založnog prava već nakon stjecanja založnog prava i time prestaju, ispravite me ako krivo tumačim stavak) U slučaju o kojem govorim založno pravo radi kojeg se sprovodi stečaj je upisano 2012. dok je uknjižba zakupa upisana 2017. Možete li navesti iz kojeg razloga bi se primjenjivao stavak 1 članka 88. OZ a ne stavak 2. hvala
 19. Da zabilježba na vlasničkom listu, dobio sam informaciju da bi se pravo zakupa trebalo brisat temeljm članka 88.stavak 2 OZ nakon što se nekretnina dosudi? Da li ima ikakvog značaja što je upisani ugovor o zakupu napravljen na 10 godina?
 20. Poštovani, Unutar stečajnog postupka obavlja se prodaje nekretnine, na vlasničkom listu upisano je založno pravo/hipoteka iz 2012. godine, 2017. je upisana uknjižba/pravo zakupa u ugovornom roku od 10 godina( za vrijeme "postupka za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka") , stečajni postupak je otvoren 5 mjeseci nakon uknjižbe/prava zakupa. Ima li zakupnik temelja da koristi nekretninu nakon dosude i traži da uknjižba ostane upisana?
 21. Poštovani, Pokusavam dobiti povrat jamčevine, rijec je o elektronskoj drazbi koja je zavrsila prije 3mjeseca, unutar drazbe nisam iznosio ponude nikakve, moźete li preporučiti na koji nacin da dobijem povrat jamcevine? slao sam podneske u kojima navodim da nisam iznosio ponude unutar drazbe i molim za povrat ali bez rezultata.
 22. Poprilicno pratim prodaju nekretnina na drazbama i ovo mi je prvi put da vidim ovako nesto, prije cca 2 mjeseca u zagrebu je organizirano razgledavanje oko 30 stanova, došlo je oko 40 ljudi da bi stecajna rekla da nema kljuceve od ulaznih vrata za 20 stanova i NIJE odgođena dražba.....
 23. To je obrazloženje rješenja, meni je u interesu da se dražba održi, jer sam jamčevinu uplatio u roku, nisam vidio stan ali sam preko banke došao(na preporuku stečajnog) do procjembenog elaborata, pozvao bi se na bilo koji članak zakona ako postoji da se ospori prekidanje dražbe. Čini mi se banalan razlog za odgađanje, iz iskustva znam da se na jednom Trgovačkom sudu prije cca 20 dana prodalo 60 stanova koje nije bilo moguće vidjeti iako je u zaključku stalo da će se omogućiti razgledavanje, te puste prodaje u ovrhama u kojima sudci stave recimo razgledavanje 10.10.2018 od 9h do 12h te nikakvog razgledavanja ne bude, ali se ne odgađaju dražbe radi toga. Hvala
 24. Kako zainteresirane osobe zbog nemogućnosti pregleda nekretnine i dobivanja potpunih informacija o istoj, te nemogućnosti uvida u procjembeni elaborat nisu uplatile jamčevinu, pa samim tim ne mogu ni sudjelovati u dražbi, trebalo je odlučiti kao u izreci rješenja, te poništiti elektroničku javnu dražbu da bi se navedeni nedostatci u ovom stečajnom postupku mogli naknadno otkloniti.
 25. Poštovani, Molio bih Vas informaciju da li postoji osnova za podnošenje žalbe Stečajnim postupkom određena je prodaja nekretnine, unutar zaključka o prodaji stoji da je "Dodatne informacije moguće dobiti kod stečajnog upravitelja" , kompletni mjesec dana prije roka za uplatu jamčevine stečajni upravitelj nije bio u mogućnosti osigurat razgledavanje nekretnine/stana, te nitko nije uspio razgledat istu, sljedom toga netko od zainteresiranih je podnio prigovor Trgovačkom sudu kako iz navedenih razloga u smislu odredbi članka 92. stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 104/17 dalje SZ) nastala šteta za koju je odgovaran stečajni upravitelj pa traži da sud poništi rok određen za uplatu jamčevine, da od stečajnog upravitelja nije mogao dobiti potrebne informacije, niti izvršiti uvidu u procjembeni elaborat. Jamčevinu sam uplatio unutar zadanog roka za uplatu te nakon toga kontaktirao stečajnog koji me usmjerio na banku gdje sam pregledao procjembeni elaborat, u interesu mi je da se dražba održi po zakazanim rokovima, da li postoji osnova da podnesem žalbu na rješenje kojim se prekida elektronska dražba, po rješenju žalba je dopuštena unutar 8 dana. Hvala S poštovanjem
×
×
 • Napravi novi...