Jump to content

LjuboZG

Korisnik
 • Broj objava

  602
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  27

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od felixx u Paulijanska tužba-darovni ugovor   
  Iako se u ovom konkretnom slučaju niti rok ne mijenja jer se radi o teretnom raspolaganju među krvnim srodnicima.
  Jednogodišnji rok vrijedi samo za naplatno raspolaganje koje nije učinjeno među bliskim osobama iz čl. 67. st. 2. ZOO-a. Dakle, kod pobijanja pravne radnje dužnika - ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaključenog između oca i sina - rok je tri godine.
  Oko tog roka je u praksi bilo dosta problema, ali se iskristaliziralo nakon odluka Vrhovnog suda Rev-1388/12 i Rev-324/08.
 2. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od id27 u GDPR   
  GDPR obrasce (odnosno privole za obradu osobnih podataka) ne morate nikome dostavljati dok se to od vas eventualno ne zatraži. Oni služe tome da imate dokaz da je osoba čije podatke obrađujete dala privolu za obradu tih svojih podataka.
 3. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Pomoc kod izgubljenog Kupoprodajnog ugovora   
  1) Ako se sjeća kod kojeg javnog bilježnika je ovjeren potpis prodavatelja, može probati nazvati bilježnika i vidjeti ima li on slučajno i dalje taj ugovor (gotovo sigurno nema, jer se spisi ovjere potpisa ne čuvaju toliko dugo, ali neki bilježnici propuste u roku izlučiti arhivsku građu i uništiti spise koje ne moraju više čuvati);
  2) Ako je podnesena porezna prijava (a trebala je biti) možete se obratiti poreznoj upravi i vidjeti imaju li oni taj ugovor i mogu li vam pomoći;
  3) Ako je upisana u katastar, ugovor je vjerojatno dostavljen katastru, pa se možete obratiti i njima da pronađu ugovor;
  4) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, možete se obratiti prodavatelju s molbom da vam pomogne s upisom. Možda on još uvijek ima primjerak ugovora.
  5) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, ali više nema primjerak ugovora, mogli biste sastaviti sporazum/izvansudsku nagodbu koja bi zapravo zamijenila kupoprodajni ugovor, odnosno u istoj bi bilo navedeno da je ugovor sklopljen, da je kupoprodajna cijena plaćena, da je plaćen porez, da je kupac upisan u katastar, ali da se kupoprodajni ugovor izgubio i da kupac ne može izvršiti uknjižbu te bi u takvom sporazumu prodavatelj ponovno dao tabularnu izjavu za uknjižbu. 
  6) Budući da je kupac upisan u katastar, moguće je pokrenuti i pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak u kojemu će se predložiti uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi, ali takvi postupci traju i po nekoliko godina
 4. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Zadržavanje namještaja prilikom kupnje kuće   
  Napišite u predugovoru da se nekretnina kupuje u viđenom stanju, a sastavite zasebni sporazum u kojemu ćete konstatirati što je bilo ''viđeno stanje'', odnosno što od namještaja ostaje u kući. 
 5. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Zadržavanje namještaja prilikom kupnje kuće   
  Napišite u predugovoru da se nekretnina kupuje u viđenom stanju, a sastavite zasebni sporazum u kojemu ćete konstatirati što je bilo ''viđeno stanje'', odnosno što od namještaja ostaje u kući. 
 6. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Kupnja kuće   
  Ako ništa posebno ne ugovorite, primjenjuju se zakonske odredbe. Dakle, ako ste se ovako dogovorili s drugom ugovornom stranom, onda napišite u predugovoru da u slučaju odustanka kupca prodavatelj zadržava kaparu, a da je u slučaju odustanka prodavatelja isti kupcu dužan vratiti dvostruku kaparu. 
  Ako ništa ne definirate i ne ugovorite kaparu kao odustatninu, onda ugovorna strana koja nije odustala od ugovora ima pravo izbora hoće li inzistirati na sklapanju ugovora, tražiti naknadu štete ili zadržati kaparu/potraživati povrat dvostruke kapare. 
 7. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - Diners   
  Vjerujte mi da je ljudi koji se pokusavaju dogovoriti i platiti puno manje od onih koji samo ignoriraju problem. Vjerujem da bi mogli pristati na vas prijedlog jer ce opet, ako ne platite u dvije rate, imati ovrsnu ispravu i moci vam blokirati racun.
 8. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Matrix u Nasljedeni dio   
  Sklopite ugovor o darovanju (suvlasnickog dijela) nekretnine. Placate ovjeru potpisa na ugovoru (cca. 50kn), pristojbu za uknjizbu (250kn) i brat placa porez na promet nekretnina u iznosu 3% od trzisne vrijednosti (suvlasnickog dijela) nekretnine.
 9. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u ponavljanje postupka ili revizija   
  Budući da Zakon o parničnom postupku propisuje različite pretpostavke za podnošenje revizije (redovne ili izvanredne) te prijedloga za ponavljanje postupka, prvenstveno je potrebno utvrditi koje su pretpostavke u vašem slučaju ispunjene. 
  Tome je potrebno pristupiti na način da prvo utvrdite postoje li uvjeti za podnošenje redovne revizije (čl. 382. st. 1. ZPP-a), zatim postoje li uvjeti za podnošenje izvanredne revizije (čl. 382. st. 2. ZPP-a) te konačno postoje li uvjeti za ponavljanje postupka (čl. 421. ZPP-a). 
   
 10. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Kako mogu saznati da li me netko tužio?   
  Otiđite na sud prema mjestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta i pitajte u pisarnici (parničnoj i ovršnoj) vodi li se protiv vas ikakav postupak. Oni mogu pretraživati po imenu i OIB-u, pa će vam onda oni dati broj predmeta ako se protiv vas vodi neki postupak. Tada ćete ih tražiti da izvršite uvid u spis i vidjeti što se točno protiv vas vodi. 
  Inače, ako ne preuzimate poštu na prijavljenoj adresi, dostava će vam se izvršiti isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda, tako da nećete ni znati da se protiv vas vodi postupak, pa nećete imati niti mogućnost sudjelovati u tom postupku i žaliti se na odluke suda. 
  Dakle, obavezno provjeriti vodi li se neki postupak protiv vas, obavezno obavijestiti sud o adresi na kojoj vam se mogu dostavljati pismena i čim prije prijaviti stvarnu adresu prebivališta/boravišta.   
 11. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u ugovor o darivanju   
  U ugovoru o darovanju niste naveli da vam darovatelj predaje nekretninu u posjed. Za slučaj darovanja bez prave predaje u posjed zakon propisuje da ugovor mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. To je, prema obrazloženju rješenja, razlog odbijanja prijedloga za uknjižbu.
  Mislim da bi bilo najbolje, da ne petljate s aneksom, a budući da i njega treba ovjeravati, potpisati novi ugovor o darovanju koji ćete izmijeniti samo na način da ćete dodati dvije nove odredbe i to: 
  - Darovateljica se obvezuje predati posjed nekretnine obdareniku odmah po sklapanju ovog ugovora.
  - Ugovorne strane sporazumno raskidaju ranije zaključeni ugovor o darovanju nekretnine od dana __________ na kojemu je potpis darovateljice ovjeren po javnom bilježniku ______________ pod posl. br. ______________ (opisati raniji ugovor o darovanju na prazne crte). 
 12. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u godišnji odmor   
  Prema Zakonu o radu, raspored godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac najkasnije do 30. lipnja tekuće godine (čl. 85. st. 1.). Također, odredbom čl. 84. st. 3. Zakona o radu propisano je da radnik ne može prenijeti dio godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu ako mu je bilo omogućeno korištenje korištenje tog odmora. 
  Dakle, ako vašim ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno pitanje godišnjeg odmora te ako vam je poslodavac omogućio korištenje godišnjeg odmora u tijeku ove kalendarske godine, ne možete dio godišnjeg odmora prenijeti u sljedeću godinu, odnosno postupanje vašeg poslodavca je u tom slučaju zakonito. 
  Dodatno, jedan dan godišnjeg odmora imate pravo koristiti kada vi to želite, uz prethodnu najavu poslodavcu tri dana ranije (čl. 85. st. 5. ZOR)
 13. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Nasljedeni dio   
  Sklopite ugovor o darovanju (suvlasnickog dijela) nekretnine. Placate ovjeru potpisa na ugovoru (cca. 50kn), pristojbu za uknjizbu (250kn) i brat placa porez na promet nekretnina u iznosu 3% od trzisne vrijednosti (suvlasnickog dijela) nekretnine.
 14. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Kako mogu saznati da li me netko tužio?   
  Otiđite na sud prema mjestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta i pitajte u pisarnici (parničnoj i ovršnoj) vodi li se protiv vas ikakav postupak. Oni mogu pretraživati po imenu i OIB-u, pa će vam onda oni dati broj predmeta ako se protiv vas vodi neki postupak. Tada ćete ih tražiti da izvršite uvid u spis i vidjeti što se točno protiv vas vodi. 
  Inače, ako ne preuzimate poštu na prijavljenoj adresi, dostava će vam se izvršiti isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda, tako da nećete ni znati da se protiv vas vodi postupak, pa nećete imati niti mogućnost sudjelovati u tom postupku i žaliti se na odluke suda. 
  Dakle, obavezno provjeriti vodi li se neki postupak protiv vas, obavezno obavijestiti sud o adresi na kojoj vam se mogu dostavljati pismena i čim prije prijaviti stvarnu adresu prebivališta/boravišta.   
 15. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od G-man u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Troškove inicijalno snosite vi (dakle, inicijalno vi plaćate sudsku pristojbu, izlazak suda na lice mjesta i vještaka), a prije okončanja postupka možete tražiti naknadu tih troškova od ostalih stranaka u postupku te će vam naknada tih troškova biti dosuđena sudskim rješenjem o razvrgnuću, ali razmjerno suvlasničkim udjelima. 
  Dakle, za nekretninu (zemljište) koje dijelite s jednim bratom bit će vam dosuđena samo 1/6 troškova, budući da ste vi suvlasnik u 5/6.
  Za kuću će vam biti dosuđene 4/5 troškova, budući da ste suvlasnik u 1/5.
  Ukoliko angažirate odvjetnika za zastupanje u tom postupku, trošak odvjetnika snosite u cijelosti sami. 
 16. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Matrix u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Budući da se radi o suvlasništvu, nitko nikome ne može braniti korištenje cijele ili dijela bilo koje nekretnine. Dakle, ne možete zaključati kat kuće ili mu zabraniti korištenje dijela dvorišta ili korištenje dijela zemlje. Ukoliko to napravite, on Vas može tužiti za smetanje posjeda i u tom postupku će uspjeti. 
  Trebali biste predložiti sudsko razvrgnuće suvlasništva i to sa dva odvojena prijedloga. 
  U prvom prijedlogu predlažete razvrgnuće tri čestice ukupne površine 18000 m2, pa će se u tom postupku te nekretnine fizički podijeliti između vas i brata na način da ćete vi biti vlasnik točno određenih 15000m2, a brat točno određenih 3000m2. 
  U drugom prijedlogu ćete zatražiti razvrgnuće suvlasništva na čestici na kojoj je sagrađena kuća i to civilnom diobom - prodajom na dražbi i podjelom iznosa dobivenog prodajom. Pokretanjem tog postupka se možda promijeni i stav Vašeg brata oko toga da neće otkupiti vaše udjele, budući da će postojati velika šansa da ostane bez kuće u kojoj živi. 
  Također, ako ste potpuno isključeni iz korištenja te kuće i tamo živi isključivo vaš brat, imate pravo brata tužiti za plaćanje naknade za korištenje vašeg dijela kuće.
   
 17. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Matrix u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Ne bih ulazio u procjenu troška, jer bih vam vjerojatno nešto pogrešno rekao. U svakom slučaju će biti potrebno sudjelovanje vještaka geodetske struke jer sud ne može sam, po svojem nahođenju, ''povući crtu''. Poanta razvrgnuća i jest da se formiraju zasebne čestice na kojima će dotadašnji suvlasnici biti upisani kao isključivi vlasnici. Kada se razvrgnuće provodi na tri čestice istovremeno ne moraju se sve cijepati, tako da će najvjerojatnije doći do cijepanja samo najveće čestice da bi svatko dobio površinu koja mu pripada. 
  Što se tiče kuće, sve što ste napisali nije relevantno za postupak razvrgnuća, budući da udjeli nisu sporni. Dakle, brat je upisan na 3/5, a vi i drugi brat na po 1/5. Svaki suvlasnik ima pravo predlaganja razvrgnuća suvlasništva. Dakle, vi kao suvlasnik 1/5 možete predložiti civilno razvrgnuće suvlasništva (prodajom i podjelom iznosa dobivenog prodajom). Braća se mogu protiviti tome, ali to u konačnici postupak može samo oduljiti, a ne i spriječiti. Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice, pa tako i vi, bez obzira koliko mali suvlasnički udio imate. 
   
 18. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od G-man u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Ne bih ulazio u procjenu troška, jer bih vam vjerojatno nešto pogrešno rekao. U svakom slučaju će biti potrebno sudjelovanje vještaka geodetske struke jer sud ne može sam, po svojem nahođenju, ''povući crtu''. Poanta razvrgnuća i jest da se formiraju zasebne čestice na kojima će dotadašnji suvlasnici biti upisani kao isključivi vlasnici. Kada se razvrgnuće provodi na tri čestice istovremeno ne moraju se sve cijepati, tako da će najvjerojatnije doći do cijepanja samo najveće čestice da bi svatko dobio površinu koja mu pripada. 
  Što se tiče kuće, sve što ste napisali nije relevantno za postupak razvrgnuća, budući da udjeli nisu sporni. Dakle, brat je upisan na 3/5, a vi i drugi brat na po 1/5. Svaki suvlasnik ima pravo predlaganja razvrgnuća suvlasništva. Dakle, vi kao suvlasnik 1/5 možete predložiti civilno razvrgnuće suvlasništva (prodajom i podjelom iznosa dobivenog prodajom). Braća se mogu protiviti tome, ali to u konačnici postupak može samo oduljiti, a ne i spriječiti. Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice, pa tako i vi, bez obzira koliko mali suvlasnički udio imate. 
   
 19. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Ne bih ulazio u procjenu troška, jer bih vam vjerojatno nešto pogrešno rekao. U svakom slučaju će biti potrebno sudjelovanje vještaka geodetske struke jer sud ne može sam, po svojem nahođenju, ''povući crtu''. Poanta razvrgnuća i jest da se formiraju zasebne čestice na kojima će dotadašnji suvlasnici biti upisani kao isključivi vlasnici. Kada se razvrgnuće provodi na tri čestice istovremeno ne moraju se sve cijepati, tako da će najvjerojatnije doći do cijepanja samo najveće čestice da bi svatko dobio površinu koja mu pripada. 
  Što se tiče kuće, sve što ste napisali nije relevantno za postupak razvrgnuća, budući da udjeli nisu sporni. Dakle, brat je upisan na 3/5, a vi i drugi brat na po 1/5. Svaki suvlasnik ima pravo predlaganja razvrgnuća suvlasništva. Dakle, vi kao suvlasnik 1/5 možete predložiti civilno razvrgnuće suvlasništva (prodajom i podjelom iznosa dobivenog prodajom). Braća se mogu protiviti tome, ali to u konačnici postupak može samo oduljiti, a ne i spriječiti. Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice, pa tako i vi, bez obzira koliko mali suvlasnički udio imate. 
   
 20. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od G-man u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Budući da se radi o suvlasništvu, nitko nikome ne može braniti korištenje cijele ili dijela bilo koje nekretnine. Dakle, ne možete zaključati kat kuće ili mu zabraniti korištenje dijela dvorišta ili korištenje dijela zemlje. Ukoliko to napravite, on Vas može tužiti za smetanje posjeda i u tom postupku će uspjeti. 
  Trebali biste predložiti sudsko razvrgnuće suvlasništva i to sa dva odvojena prijedloga. 
  U prvom prijedlogu predlažete razvrgnuće tri čestice ukupne površine 18000 m2, pa će se u tom postupku te nekretnine fizički podijeliti između vas i brata na način da ćete vi biti vlasnik točno određenih 15000m2, a brat točno određenih 3000m2. 
  U drugom prijedlogu ćete zatražiti razvrgnuće suvlasništva na čestici na kojoj je sagrađena kuća i to civilnom diobom - prodajom na dražbi i podjelom iznosa dobivenog prodajom. Pokretanjem tog postupka se možda promijeni i stav Vašeg brata oko toga da neće otkupiti vaše udjele, budući da će postojati velika šansa da ostane bez kuće u kojoj živi. 
  Također, ako ste potpuno isključeni iz korištenja te kuće i tamo živi isključivo vaš brat, imate pravo brata tužiti za plaćanje naknade za korištenje vašeg dijela kuće.
   
 21. Hvala
  LjuboZG je dobio reakciju od drot13 u Podjela imovine izmedu 3 brata koji se ne slazu   
  Budući da se radi o suvlasništvu, nitko nikome ne može braniti korištenje cijele ili dijela bilo koje nekretnine. Dakle, ne možete zaključati kat kuće ili mu zabraniti korištenje dijela dvorišta ili korištenje dijela zemlje. Ukoliko to napravite, on Vas može tužiti za smetanje posjeda i u tom postupku će uspjeti. 
  Trebali biste predložiti sudsko razvrgnuće suvlasništva i to sa dva odvojena prijedloga. 
  U prvom prijedlogu predlažete razvrgnuće tri čestice ukupne površine 18000 m2, pa će se u tom postupku te nekretnine fizički podijeliti između vas i brata na način da ćete vi biti vlasnik točno određenih 15000m2, a brat točno određenih 3000m2. 
  U drugom prijedlogu ćete zatražiti razvrgnuće suvlasništva na čestici na kojoj je sagrađena kuća i to civilnom diobom - prodajom na dražbi i podjelom iznosa dobivenog prodajom. Pokretanjem tog postupka se možda promijeni i stav Vašeg brata oko toga da neće otkupiti vaše udjele, budući da će postojati velika šansa da ostane bez kuće u kojoj živi. 
  Također, ako ste potpuno isključeni iz korištenja te kuće i tamo živi isključivo vaš brat, imate pravo brata tužiti za plaćanje naknade za korištenje vašeg dijela kuće.
   
 22. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od G-man u Kupnja kuće   
  Ako ništa posebno ne ugovorite, primjenjuju se zakonske odredbe. Dakle, ako ste se ovako dogovorili s drugom ugovornom stranom, onda napišite u predugovoru da u slučaju odustanka kupca prodavatelj zadržava kaparu, a da je u slučaju odustanka prodavatelja isti kupcu dužan vratiti dvostruku kaparu. 
  Ako ništa ne definirate i ne ugovorite kaparu kao odustatninu, onda ugovorna strana koja nije odustala od ugovora ima pravo izbora hoće li inzistirati na sklapanju ugovora, tražiti naknadu štete ili zadržati kaparu/potraživati povrat dvostruke kapare. 
 23. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od G-man u Kupnja kuće   
  Ako postoji pravomoćno rješenje o izvedenom stanju, tražite od sadašnjeg vlasnika da to rješenje provede u zemljišnoj knjizi prije kupnje nekretnine. Time će se postojeća zabilježba da nije priložena građevinska i uporabna zamijeniti zabilježbom da je priloženo pravomoćno rješenje o izvedenom stanju.
  U svakom slučaju tražite od sadašnjeg vlasnika da to provede prije kupoprodaje, budući da će vrlo vjerojatno trebati izrađivati novi geodetski elaborat radi provedbe (ako je došlo do promjene površine zgrade koja je upisana), dakle moguće da će biti troškova. 
  Dakle, ne morate izbjegavati kupnju te nekretnine, samo neka sadašnji vlasnik do kraja sredi papire prije nego potpisujete kupoprodajni ugovor. 
 24. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Spitfire u Pomoc kod izgubljenog Kupoprodajnog ugovora   
  1) Ako se sjeća kod kojeg javnog bilježnika je ovjeren potpis prodavatelja, može probati nazvati bilježnika i vidjeti ima li on slučajno i dalje taj ugovor (gotovo sigurno nema, jer se spisi ovjere potpisa ne čuvaju toliko dugo, ali neki bilježnici propuste u roku izlučiti arhivsku građu i uništiti spise koje ne moraju više čuvati);
  2) Ako je podnesena porezna prijava (a trebala je biti) možete se obratiti poreznoj upravi i vidjeti imaju li oni taj ugovor i mogu li vam pomoći;
  3) Ako je upisana u katastar, ugovor je vjerojatno dostavljen katastru, pa se možete obratiti i njima da pronađu ugovor;
  4) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, možete se obratiti prodavatelju s molbom da vam pomogne s upisom. Možda on još uvijek ima primjerak ugovora.
  5) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, ali više nema primjerak ugovora, mogli biste sastaviti sporazum/izvansudsku nagodbu koja bi zapravo zamijenila kupoprodajni ugovor, odnosno u istoj bi bilo navedeno da je ugovor sklopljen, da je kupoprodajna cijena plaćena, da je plaćen porez, da je kupac upisan u katastar, ali da se kupoprodajni ugovor izgubio i da kupac ne može izvršiti uknjižbu te bi u takvom sporazumu prodavatelj ponovno dao tabularnu izjavu za uknjižbu. 
  6) Budući da je kupac upisan u katastar, moguće je pokrenuti i pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak u kojemu će se predložiti uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi, ali takvi postupci traju i po nekoliko godina
 25. Sviđa mi se
  LjuboZG je dobio reakciju od Matrix u Pomoc kod izgubljenog Kupoprodajnog ugovora   
  1) Ako se sjeća kod kojeg javnog bilježnika je ovjeren potpis prodavatelja, može probati nazvati bilježnika i vidjeti ima li on slučajno i dalje taj ugovor (gotovo sigurno nema, jer se spisi ovjere potpisa ne čuvaju toliko dugo, ali neki bilježnici propuste u roku izlučiti arhivsku građu i uništiti spise koje ne moraju više čuvati);
  2) Ako je podnesena porezna prijava (a trebala je biti) možete se obratiti poreznoj upravi i vidjeti imaju li oni taj ugovor i mogu li vam pomoći;
  3) Ako je upisana u katastar, ugovor je vjerojatno dostavljen katastru, pa se možete obratiti i njima da pronađu ugovor;
  4) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, možete se obratiti prodavatelju s molbom da vam pomogne s upisom. Možda on još uvijek ima primjerak ugovora.
  5) Ako je prodavatelj još živ i dostupan, ali više nema primjerak ugovora, mogli biste sastaviti sporazum/izvansudsku nagodbu koja bi zapravo zamijenila kupoprodajni ugovor, odnosno u istoj bi bilo navedeno da je ugovor sklopljen, da je kupoprodajna cijena plaćena, da je plaćen porez, da je kupac upisan u katastar, ali da se kupoprodajni ugovor izgubio i da kupac ne može izvršiti uknjižbu te bi u takvom sporazumu prodavatelj ponovno dao tabularnu izjavu za uknjižbu. 
  6) Budući da je kupac upisan u katastar, moguće je pokrenuti i pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak u kojemu će se predložiti uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi, ali takvi postupci traju i po nekoliko godina
×
×
 • Napravi novi...