Jump to content

Skywalker007

Korisnik
 • Broj objava

  271
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  15

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Branitelj ranije u starosnu   
  Poštovani Sauron,
  temeljem dosadašnjeg iskustva evo vam par primjera kad se može koristiti koja mirovina i po kojem zakonu.
  1. starosna braniteljska mirovina može vam se priznati prije 65.g. onoliko mjeseci koliko ste mjeseci proveli u borbenom sektoru u Domovinskom ratu
  2. starosna mirovina po ZOMO može vam se priznati samo sa 65.g., izuzetak od toga je ako ste dovoljno godina radili na poslovima sa beneficiranim stažom 12/14, 12/15, 12/16 i 12/18
  3. kome tako bude ranije priznato pravo na starosnu mirovinu po ZOMO istovremeno ima pravo i na priznavanje starosne braniteljske mirovine, makar na primjer ima samo 200 dana provedenih u borbenom sektoru.
  4. temeljem iznijetog starosne mirovine po ZOMO i braniteljske starosne mirovine možete započeti koristiti i sa 59.g. ili ranije, ovisno o broju godina provedenih na poslovima sa beneficiranim stažom i stupnja tih beneficija.
  5. u praksi sam vidio Rješenja o priznavanju prava na starosne mirovine po ZOMO i braniteljske starosne mirovine sa 53.g. i 55.g. života
   
  6. prijevremena starosna mirovina po ZOMO može se priznati kad navršite 60.g. i 35.g. efektivnog staža.
  7. prijevremena starosna braniteljska mirovina može se priznati kad navršite 60.g. i 35.g. ukupnog mirovinskog staža, efektivni staž + staž temeljem provedenog vremena u Domovinskom ratu.
  8. prijevremene starosne mirovine ne mogu se početi koristiti prije navršenih 60.g.
  Lijep pozdrav
   
 2. Sviđa mi se
  Skywalker007 je reagirao na prof u Branitelj ranije u starosnu   
  Poštovani Sauron,
  u svaku od pomenutih mirovina možete ići prije 65.g samo prema pravilima svakog od Zakona.
  1. prijevremena starosna mirovina po ZOMO sa 60. g. i najmanje 35. efektivnog radnog staža
  2. starosnu braniteljsku mirovinu po ZOHB možete početi koristiti 1300 dana prije 65.g. 
  Kad imate pravo na priznavanje obje možete tražiti isplatu povoljnije.
 3. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u usporedni izračun mirovina   
  Bravo poštovani Mister-X,
  upravo zbog toga sam i napisao Što sve neodgovorno rade ove naše odgovorne osobe u HZMO i  citirao završne odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2013, 2017 i 2021.g. 
  Ovakav pristup rješavanja jednostavne situacije u slobodnom žargonu nazivam muljaža i brljanje odgovornih osoba u HZMO.
  1. Netko je zadovoljan svojim statusom pri korištenju neke mirovine po Rješenju iz 1996, 2007 ili 2013.g. i dalje prima iznos mirovine po tom Rješenju.
  2. Netko u 2021.g. nije zadovoljan svojim statusom pri korištenju neke mirovine po Rješenju iz 1996, 2007 ili 2013.g. te traži promjenu, dokazuje i dokaže da ima priznati status branitelja ili dragovoljca, povoljniji odnos rat i mir,  status HRVI ili veći broj dana borbenog sektora i temeljem toga traži novi izračun mirovine po novom Zakonu o hrvatskim braniteljima.
  3. Netko u 2021.g. radi ili je na birou ali mu zdravlje nije dobro, narušeno je sudjelovanjem u Domovinskom ratu, nije zadovoljan svojim statusom te traži promjenu, dokazuje i dokaže broj dana borbenog sektora, da ima priznati status branitelja ili dragovoljca, status HRVI, odredi mu se odnos rat i mir  te temeljem toga traži priznavanje prava na invalidsku mirovinu i izračun mirovine po novom Zakonu o hrvatskim braniteljima.
  Gospodo iz HZMO zašto je potrebno raditi razliku u iznosima mirovine (sve pod istim uvjetima) za osobe pod točkama 2. i 3. ??
  PS
  Zašto je Zakonodavac prihvatio da se iz cijele ove priče o promjeni statusa branitelja u novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, isključe branitelji korisnici mirovina po Zakonu o mirovinskom osiguranju DVO i PS ????
 4. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na Mister-X u usporedni izračun mirovina   
  ima tu još dilema
  ako uzmemo da je ovo točno ,odnosno da je ovo riješenje pravilo postupanja mirovinskih službi ,onda dolazimo do zaključka da oni mijenjaju samo onaj dio na koji utiče novo dobiveni status,pa  u ovom slučaju status hrvi utiče na visinu vojnog dijela,a civilnog ne ,pa on ostaje isti...a vojni dio se računa po novom zakonu
  međutim,po ovom shvaćanju ispada da ako se :
  -promijeni broj dana -onda se treba mijenati samo civilni dio i pitanje je da li će onda samo u "stari " obračun ubaciti više staža ili će biti novi datum...
  -dobivanje statusa dragovoljca utiče i na civilni i na vojni dio -pitanje je kako će tad i po kojem zakonu sve mijenati..
   
 5. Hvala
  Skywalker007 je dobio reakciju od drot13 u jna papiri   
  Vaš radni vijek bi trebao biti 1/3 od 38 godina tj malo manje od 13 godina. Ako računaju 1 godinu manje za vojsku to je 37 i ako vam priznaju svih 27 sa zavoda trebalo bi biti 10. E sad za skraćivanje radnog vijeka za vojsku i sa zavoda za zapošljavanje vam skraćuju za stvarno vrijeme znači potrebno je oko 10 godina staža, možda i manje čim su vam tražili podatke kada ste bili u vojsci, a vi imate 9 tj. tu ste negdje.
 6. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u usporedni izračun mirovina   
  Poštovani,
  večina mojih dilema je razjašnjena kad mi je dobri duh Legalisa poslao Rješenje o priznavanju prava na invalidsku mirovinu i novi izračun mirovine temeljem novo priznatog statusa HRVI.
  Model izračuna novog iznosa mirovine, za starog korisnika mirovine u odnosu na onog koji sada ima izračun mirovine prvi put, neki je hibrid, kvazi izračun nove mirovine.
  Za izračun vojnog dijela mirovine koristi se novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (što mislim da je sasvim u radu) a za civilni dio mirovine ostavlja se isti iznos mirovine koji je napravljen prilikom umirovljenja i prvog izračuna mirovine. Ostaje mu stari izračun pridodanog staža.
  Rezultat navedenog u ovom primjeru mirovine je, njen iznos je za 360 kn veći od iznosa mirovine koji bi bio da je upravo umirovljen i da mu se sada radi prvi izračun mirovine ??
  Kod prvog umirovljenja novi korisnik sada ima znatno manji pridodani staž pa mu je zato i izračun mirovine nepovoljniji.
   

 7. Sviđa mi se
  Skywalker007 je dobio reakciju od prof u jna papiri   
  Vaš radni vijek bi trebao biti 1/3 od 38 godina tj malo manje od 13 godina. Ako računaju 1 godinu manje za vojsku to je 37 i ako vam priznaju svih 27 sa zavoda trebalo bi biti 10. E sad za skraćivanje radnog vijeka za vojsku i sa zavoda za zapošljavanje vam skraćuju za stvarno vrijeme znači potrebno je oko 10 godina staža, možda i manje čim su vam tražili podatke kada ste bili u vojsci, a vi imate 9 tj. tu ste negdje.
 8. Sviđa mi se
  Skywalker007 je dobio reakciju od prof u jna papiri   
  Koje ste godište keoma i koliko imate radnog staža i koliko dana u borbenom sektoru.
 9. Sviđa mi se
  Skywalker007 je dobio reakciju od prof u jna papiri   
  Poštovani bitno je koliko imate staža za invalidsku mirovinu. Vaši prijatelji su otišli po meni u mirovinu odmah nakon rata dok su još bili mladi pa taj omjer koji traži mirovinski je bio dobar međutim sada tko želi u invalidsku koliko znam mora imati bar 1/3 staža u radnom vijeku. 
  Invalidska mirovina
  Uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu: postojanje djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti uvjet staža. Djelomični gubitak radne sposobnosti postoji kada kod osiguranika postoji smanjenje radne sposobnosti, a s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost ne može se profesionalnom  rehabilitacijom osposobiti za rad na drugim poslovima s punim radnim vremenom, ali može raditi najmanje 70% radnog vremena na prilagođenim poslovima koji odgovaraju njegovim dosadašnjim poslovima, i to iste ili slične razine obrazovanja.
  Potpuni gubitak radne sposobnosti postoji kada kod osiguranika nastane trajni gubitak radne sposobnosti bez preostale radne sposobnosti.

  Ako je djelomični ili potpuni  gubitak radne sposobnosti  nastao zbog bolesti i/ili ozljede izvan rada prije navršenih 65 godina života, pravo na invalidsku mirovinu osiguranik stječe ako mu  navršeni mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka.

  Radni vijek računa se od 20. godine života, a odnosi se na broj punih godina od dana kada je osiguranik navršio 20 godina života do dana nastanka djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti. Osiguraniku koji je nakon navršene 20. godine života završio preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (viša stručna sprema stečena prema ranijim propisima), radni vijek računa se od navršene 23. godine života, a osiguraniku koji je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (visoka stručna sprema stečena prema ranijim propisima) od navršene 26. godine života.
  Razdoblje radnog vijeka skraćuje se za stvarno razdoblje koje je osiguranik: proveo na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili obveznom služenju vojnog roka bio prijavljen kao nezaposlena osoba nadležnoj službi za zapošljavanje.
  Za osiguranike kod kojih potpuni gubitak radne sposobnosti nastane prije navršene 30. odnosno 35. godine života kraći je uvjet staža (navršena jedna odnosno dvije godine staža osiguranja). Potpuni gubitak radne sposobnosti mora nastati za vrijeme osiguranja ili u roku jedne godine nakon prestanka osiguranja.

  Ako je invalidnost osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu osiguranik stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

  Korisniku prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koja je prouzročena bolešću prevodi se to pravo na starosnu mirovinu kada navrši dob propisanu za starosnu mirovinu (navršenih 65 godina života za muškarace te navršenih 62 godine i šest mjeseci u 2020. godini, 62 godine i devet mjeseci u 2021. godini, 63 godine u 2022. godini, 63 godine i tri mjeseca u 2023. godini - uvjeti za starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju za žene).
 10. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na Labyrinth u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Profesore još nešto,dragovoljci po starom imaju 30% povečanja na civilni dio
 11. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani Labyrinth,
  nisam pravnik ali vas potpuno razumijem.
  Ne razumijem odgovorne osobe u HZMO i to na primjer:
  - Rješenje o priznatom pravu na inv. mirovinu iz 1998.g. ili 2007.g. je i dalje na snazi
  - Netko u 2021.g. traži promjenu, dokazuje i dokaže da ima priznati status branitelja ili dragovoljca, povoljniji odnos rat i mir  a onaj umirovljen 2007. da ima status HRVI i .
  - Kažete to je Upravni postupak
  - Upravni postupak za branitelja se vodi i poziva se na Zakon o hrvatskim braniteljima iz koje godine ?
  - Nije mi jasno kako je ostvariva (a zakonita) obnova postupka uz primjenu propisa iz 1998, 2007.g. (a svi su izvan snage) na temelju kojih je ostvareno pravo na mirovinu a elementi za izračun mirovine su priznati tek 2021.g. a izračun mirovine je po zakonima iz 1998. ili 2007.g. ???
  - Sve promjene statusa su priznate u 2021.g., status branitelja ili dragovoljca, stupanj invaliditeta, prijelaz iz profesionalne nesposobnosti u opću nesposobnost, novi povoljniji odnos rat i mir ali zakon iz 2021.g. ne važi za izračun iznosa nove mirovine ??? nego oni zakoni iz 1998. ili 2007.g. ?  koji su izvan snage ?
  - Kako kad u vrijeme kad su ti zakoni bili na snazi naši branitelji nisu imali priznat status branitelja ili dragovoljca, taj stupanj invalidnosti, opću nesposobnost, odnos rat im je bio 20 % a sada u 2021.g. tek im je priznat na primjer 40 %.
 12. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Prijevremena braniteljska mirovina   
  Poštovani jasenik,
  molim vas idemo redom:
  - kad ste rođeni ?
  - zahtjev za priznavanje prijevremene starosne mirovine ste podnijeli za datum umirovljenja ?
  - ukupni mirovinski staž (efektivni + braniteljski staž)
  - prosječna neto primanja tijekom ukupnog radnog staža 
 13. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Prijevremena braniteljska mirovina   
  Poštovani,
  nema nikakve koristi podnositi zahtjev za priznavanje prijevremene braniteljske mirovine. Temeljem provedenog vremena u borbenom sektoru i uz status dragovoljca povećanje osobnog boda iznosi samo 14 %, a to je znatno manje od 27 % koji svi imaju prilikom izračuna prijevremene starosne mirovine po općem propisu ZOMO (civilna mirovina).

 14. Sviđa mi se
  Skywalker007 je reagirao na prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani Peksa,
  oprostite ali sve što je vezano za doktore i komisije nije zona mog interesa pa vam netko drugi mora odgovoriti.
  Lijep pozdrav
 15. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani Labyrinth,
  molim vas budite precizniji.
  Radi se o umirovljenoj osobi po općem propisu ZOMO, korisniku invalidske mirovine - profesionalna nesposobnost od 2017.g.
  Ima isti radni staž, pvb za ukupni radni staž kao i prilikom izračuna stara mirovine, manji pridodani staž za civilni dio mirovine, što je novo ?
 16. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Skoro sve mi je jasno iz navedenog osim što mi nije jasno kako je ostvariva (a zakonita) obnova postupka uz primjenu propisa (svi su izvan snage) na temelju kojih je ostvareno pravo na mirovinu ???
  Gdje su to pronašli u ovim zakonima iz 2013, 2017 i 2021.g.  ili u nekima prije ?
   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2013.g.
  Članak 47.
  Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.).
  Članak 48.
  Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, NN br. 19/2013.
   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2017.g.
  DIO DVANAESTI
  ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 216.
  (1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.), osim:
  a) članka 31. stavaka 1. ‒ 3. i 5. ‒ 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.) koji prestaju važiti 1. ožujka 2018.
  b) članaka 13. ‒ 30., 33. i 33.a Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.) koji prestaju važiti 1. siječnja 2019.
  Članak 217.
  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:
  a) članka 49. stavaka 1. ‒ 4. i 6., članaka 50., 51. i 69. stavaka 2. ‒ 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. ožujka 2018.
  b) članaka 26. ‒ 48., 52., 55., 56., 141., 142. i 145. ‒ 147. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. i
  c) članka 125. stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom početka školske godine 2018./2019. i članka 125. stavka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom početka akademske godine 2018./2019.
  Klasa: 022-03/17-01/114
  Zagreb, 30. studenoga 2017.
   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  iz 2021.g.
                                                               Članak 74.
  (1) Zahtjevi za priznavanje statusa odnosno prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17. i 98/19.) u povodu kojih do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto izvršno rješenje, riješit će se prema ovom Zakonu, ako je to za korisnika povoljnije i ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.
  Članak 75.
  (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (»Narodne novine«, br. 27/18.).
  (2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona stavlja se izvan snage Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 33/20.) i sporazumi sklopljeni s ovlaštenim zdravstvenim ustanovama radi obavljanja stručne procjene.
  Članak 76.
  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
  Klasa: 022-03/21-01/23
  Zagreb, 15. srpnja 2021.
 17. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u usporedni izračun mirovina   
  Što sve neodgovorno rade ove naše odgovorne osobe u HZMO.
 18. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u usporedni izračun mirovina   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2013.g.
  Članak 47.
  Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.).
  Članak 48.
  Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, NN br. 19/2013.
   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata iz 2017.g.
  DIO DVANAESTI
  ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 216.
  (1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.), osim:
  a) članka 31. stavaka 1. ‒ 3. i 5. ‒ 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.) koji prestaju važiti 1. ožujka 2018.
  b) članaka 13. ‒ 30., 33. i 33.a Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.) koji prestaju važiti 1. siječnja 2019.
  Članak 217.
  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:
  a) članka 49. stavaka 1. ‒ 4. i 6., članaka 50., 51. i 69. stavaka 2. ‒ 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. ožujka 2018.
  b) članaka 26. ‒ 48., 52., 55., 56., 141., 142. i 145. ‒ 147. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. i
  c) članka 125. stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom početka školske godine 2018./2019. i članka 125. stavka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom početka akademske godine 2018./2019.
  Klasa: 022-03/17-01/114
  Zagreb, 30. studenoga 2017.
   
  Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  iz 2021.g.
                                                               Članak 74.
  (1) Zahtjevi za priznavanje statusa odnosno prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17. i 98/19.) u povodu kojih do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto izvršno rješenje, riješit će se prema ovom Zakonu, ako je to za korisnika povoljnije i ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.
  Članak 75.
  (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (»Narodne novine«, br. 27/18.).
  (2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona stavlja se izvan snage Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 33/20.) i sporazumi sklopljeni s ovlaštenim zdravstvenim ustanovama radi obavljanja stručne procjene.
  Članak 76.
  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
  Klasa: 022-03/21-01/23
  Zagreb, 15. srpnja 2021.
 19. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani all or nothing,
  jeli je ovo bolje od vaše dosadašnje mirovine ?

  all or nothing braniteljske invalidske mirovine.makroenabled.xlsm
 20. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na prof u Usklađìvanje mirovina?   
  Ne i ne.
  Na silu, na silu ali morate prihvatiti rast mirovine.
 21. Hvala
  Skywalker007 je dobio reakciju od all_or_nothing u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Slobodno nazovite, jer ja kada sam nazvao uvijek su mi lijepo i kulturno rekli gdje se nalazi predmet. Znači vi dobijete osobe koje imaju uvid u sustav gdje se nalazi vaš predmet. Moguće je da su več poslali u ministarsvo branitelja na reviziju.
 22. Sviđa mi se
  Skywalker007 je dobio reakciju od prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Slobodno nazovite, jer ja kada sam nazvao uvijek su mi lijepo i kulturno rekli gdje se nalazi predmet. Znači vi dobijete osobe koje imaju uvid u sustav gdje se nalazi vaš predmet. Moguće je da su več poslali u ministarsvo branitelja na reviziju.
 23. Hvala
  Skywalker007 je dobio reakciju od all_or_nothing u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani, najbolje bi bilo da nazovete i provjerite gdje je vaš predmet. Zovete broj ZOSI u mjestu pod koje pripadate jer se događa da ne pozivaju na vještačenje radne sposobnosti i određivanja omjera rat-mir, pa kada daju svoj mišljenje predmet šalju u ministarstvo branitelja koje je revizorno tijelo. Zatim min.branitelja predmet vraća a mirovinski zatim traži od MORH ili MUP rješenje o vašem zvanju. Moj prijatelj cijeli taj postupak do novog rješenja o mirovini čekao oko 11 mjeseci.
 24. Sviđa mi se
  Skywalker007 je dobio reakciju od prof u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  Poštovani, najbolje bi bilo da nazovete i provjerite gdje je vaš predmet. Zovete broj ZOSI u mjestu pod koje pripadate jer se događa da ne pozivaju na vještačenje radne sposobnosti i određivanja omjera rat-mir, pa kada daju svoj mišljenje predmet šalju u ministarstvo branitelja koje je revizorno tijelo. Zatim min.branitelja predmet vraća a mirovinski zatim traži od MORH ili MUP rješenje o vašem zvanju. Moj prijatelj cijeli taj postupak do novog rješenja o mirovini čekao oko 11 mjeseci.
 25. Hvala
  Skywalker007 je reagirao na all_or_nothing u Trajno HRVI-Novi izračun mirovine-Postupak   
  evo i listopad već, dakle potpuno su se oglušili. 😀
  ne samo oni, oglušili su i na zosi-u, zavodu za vještačenje. sad već više od 3 mjeseca, skoro 4, čekam poziv za određivanje omjera rat-mir. 
  ima li netko iskustva koliko se čeka, ili saznanja jesu li svi predmeti prebačeni u ministarstvo branitelja na vještačenje?
×
×
 • Napravi novi...