Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  376
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  14

Sve što je mutavi objavio

 1. Pokrenuti na sudu izvanpranični postupak uređenja međe. Definirano u prostornom planu gdje se nekretnina nalazi bez akta za građenje i bez glavnog projekta možete graditi potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida. za veći od 1m treba vam glavni projekt Sve ono što je definirama u prostornom planu. Susjed tu nemože ništa, osim što vam može otezati izdavanja građevinske dozvole
 2. Nejasno postavljeno pitanje, zakonska obveza (znači obvezna), a da se mogu (hoću ili neću). O čemu se konkretno radi?
 3. Zavisi od distributera, njihova pravila. Pa koliko ima zgrada u rh neetažiranih...
 4. Kao vlasnik susjedne čestice biti će te pozvani kao stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole. Ali neće vam biti od korisiti, ako je prostornim planom definirano da se na tome dijelu mogu graditi trafostanice.
 5. Ne treba ništa ukoliko se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara.
 6. Po pravomoćnosti građevinske dozvole provesti će se parcelacija u skladu s istom i geodetskim elaboratom
 7. Potrebno je izvršiti uvid u UP od strane stručne osobe. Uvjek postoje iznimka, odstupanja takzovana primjena pravila struke pa tako vjerujem i ovdje. Bez detaljnog uvida u konkretan predmet i prostrno plansku dokumentaciju, nema općenitog odgovora
 8. Pogledajte u prostornom planu dio koji se odnosi na gradnju na samoj međi ili udaljenosti manjoj 0,5m od međe. Tamo se vjerovatno navodi da se na toj udaljenosti ne smiju izvesti određeni građevni elementi pa pretpostavljam da od tu arhitektici info te je time u pravu.
 9. Ako imate u planu zatražiti razvrgnuće suvlasništva sudskim putem, moj savjet je da uzmete odvjetnika. Mislio sam provodite parcelaciju samo elaboratom i ugovorima, iako bi i u tom slučaju banka bili stranka u pustpku kao nositelj stvarnog prava na dijelu suvlasništva koje bi se parceliralo.
 10. Ići sa zahtjevom prije tijelu koje je donijelo Rješenje o izvedenom stanju. Izvšiti uvid u spis te nakon uvida preispitati mogućnost obnove postupka ili poništavanja i ukidanja rješenja.
 11. Jedno je šta on misl i želi, a drugo što mu propisi dozvoljavanju. U slučaju da gradi, i pokrene postupak za izdavanje Građevinske dozvole biti će te pozvani kao stranka u postupku te se tu možete izjasniti. Ako ne, u protivnom prijavite Građevinskoj inspekciji.
 12. Biti će onako kako se dogovorite. Da, znači. Potvrda da npr. ta tri stana mogu činiti samostalu uporabnu cjelinu, to znači da svaki ima svoj pristup i ostale sadržaje koji su propisani za samostalnu uporabnu cjelinu. Etažni elaborat služi kao prilog izdavanju te potvrde te su u njemu prikazene te samostalne uporabne cjeline, odnosno stanovi.
 13. Podnijeti zahjtev za promjenu namjene i uporabu građevine ako zadovoljavate uvjete iz čl 151.,152. Zakona o prostornom uređenju
 14. Na čemu se zasniva žalba stranke u postupku? Pričekajte odogovor Ministarstva, možete im poslati požurnicu. Graditi možete i na osnovu izvršne građevinske dozvole, ali na vlastiti rizik.
 15. Moraju, da bi se parcelacija provela u zemljišnim knjigama, potrebno je sklopiti pravni posao (najčešće u obliku ugovora), naravno ako nema spora među vama.
 16. Postoji, Hrvatske vode dati će posebne uvjete u kojima će biti sadržana i udaljenost septičke jame od vodotoka, a morati će te kasnije i priložiti dokaze/certifikate/atest/ispitivanje o vodonepropusnosti.
 17. Svi odgovori nalaze se u Prostornom planu. Pa tako u većini njih stoji da se na udaljenosti manjoj od 3 metra ne smiju izvesti otvori. Isto tako prema većini Prostornih planova otvorima na zgradi ne smatraju se; prozori proizvodne veličine do 120 x 60 cm ostakljeni neprozirnim staklom i s otvaranjem oko horizontalne osi prema unutra, ventilacijski otvori za prirodnu ventilaciju svijetlog promjera do 15 cm odnosno svijetle dijagonale do 20 cm, dijelovi zidova od staklene opeke ili kopilit stakla i ležeći krovni prozori u krovovima nagiba do 450. Dakle za detaljan odgovor provjeriti
 18. Za podizanje novog ili nadogradnja postojećeg nadozida do 0,6 metara može se izvesti u skladu s glavnim projektom. Za sve preko, potrebna je Građevinska dozvola
 19. https://dirh.gov.hr/o-drzavnom-inspektoratu-9/ustrojstvo-77/15-sektor-za-nadzor-gradjenja/uputa-prijaviteljima/167
 20. o čemu se ovdje u naravi radi? da li je to dvojan objekt ili jedan? kako je vlasništvo rješeno? što je teta u biti prodala?
 21. Ne mora biti javno dobro, ali prilikom gradnje na ostalim česticama morate riješiti pristup na javnu prometnu površinu građevinskim česticama sukladno prostorno planskoj dokumentaciji pa makar se i on sastojao od upisa prava služnosti prolaza u određenoj širini, trasi i dužini.
 22. Kako mislite to da se ruši glavni projekt? Postoje izvanredni pravni lijekovi prema Zakonu o općem upravnom postupku
×
×
 • Napravi novi...