Jump to content

Augenblick

Korisnik
 • Broj objava

  62
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Augenblick

  R2

  Izvanparnični postupak
 2. Sve točno, osim što majka nije skrbnik nego zakonski zastupnik djece.
 3. Djurdja, niste u pravu: Iz OZ-a: Zapljena po pristanku ovršenika Članak 178. (1) Dužnik može javnobilježnički ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe (članak 149.). Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke. (...) Ograničenje ovrhe Članak 149. (1) Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od 1/2 prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od 1/4 prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. (2) Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini 1/2 neto-plaće ovršenika. (3) Prosječna neto plaća u smislu stavka 1. ovoga članka je prosječan iznos mjesečne neto-plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u narednoj godini. (...)
 4. Nema na čemu - drago mi je ako sam bio od pomoći
 5. Dužnik odvjetnika je onaj tko je s njime sklopio ugovor o nalogu (potpisao punomoć). Onaj tko nije sklopio pravni posao s odvjetnikom (potpisao punomoć) ne može niti odgovarati za obveze koje iz njega proizlaze. Doduše malo mi je mutno to sve skupa...tko bi zastupao stranu koja mu nije potpisala punomoć? Da nije kojim slučajem potpisnik punomoći zakonski zastupnik stranke "A" pa potpisao punomoć U IME stranke "A"? I zašto se stranka "A" nije protivila tom zastupanju?
 6. Pojasnite malo što mislite pod pojmom "punomoćnika koji je prenio punomoć na odvjetnika" No, generalno, dužnik odvjetnika je zastupana strana (nalogodavac), a protivna strana koja je obvezana na platež troškova je dužna naknaditi troškove zastupanoj osobi (dva pravna odnosa).
 7. A zašto u nasljedno pravo? Dakle, obzirom da postoji teret na nekretnini od strane banke, pretpostavljam da za istu otplaćujete kredit. Imajte na umu da će od trenutka uspostavljanja bračne zajednice isti kredit biti isplaćivan iz bračne stečevine (Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine). Stoga sklapanje bračnog ugovora (pojam predbračni ugovor ne postoji u našem pravu) nipošto nije na odmet i svakako bih ga preporučio.
 8. Eskontna stopa HNB-a trenutno iznosi 9%, znači, uvećano za 5 postotnih poena - kamatna stopa iznosi 14%. Eskontnu stopu inače objavljuje HNB polugodišnje, a od 1.1.2008.g. naovamo stalno je iznosila 9%
 9. Pravilo sjedenja u sudnici (kojeg se mnogi kolege nažalost ne pridržavaju)jest da tužitelj/predlagatelj/i sl. sjedi u klupi nasuprot suca koja je njemu (sucu) s desne strane, a tuženik/protustranka s lijeve.
 10. Augenblick

  Gdje poceti?

  Kolega, ako nije problem, lijepo bih molio materijale i na aublick@gmail.com... Unaprijed zahvaljujem!
 11. Sinkova, po tebi Klea možda nema pravo na uzdržavanje, ali srećom, mjerodavno je ipak pravo RH prema kojem, hvalabogu, Klea ipak ima to pravo...dakle: Članak 210. ObZ (1) Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi odnosno pohađa sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze. (2) Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka, a ne može se zaposliti roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja. (3) Punoljetno dijete koje zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobno za rad, roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje. (4) Roditelj djeteta iz stavka 1. ovoga članka ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovom obrazovanju odnosno zaposlenju. (5) Smatra da se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine. Ovaj pojam "redovito" se dakle odnosi na redovito ispunjavanje obveza, a ne na vrstu studija.
 12. Često se brojevi katastarskih čestica i brojevi zemljišnoknjižnih čestica ne podudaraju. Pokušajte potražiti čestice u Pregledniku katastarskih podataka http://www.katastar.hr/dgu/ind.php pa ćete odmah vidjeti je li u tome problem.
 13. Ustavni ugovor i Lisabon su mi (na inicijalno čuđenje profesora jer čovjek je dobro znao kakva je tlaka s literaturom oko toga ) bili tema diplomskog, a i mimo toga imam dosta povezanosti sa EU - čak sam i par mjeseci internshipa odradio u EP, a nadam se otić gore i malo duže...vidjeti ćemo
×
×
 • Napravi novi...