Jump to content

rubens

Korisnik
 • Broj objava

  3499
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  10

rubens je zadnji put osvojio dan studeni 28 2017

rubens objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O rubens

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. rubens

  Porodiljni

  Vama niti približno nisu jasni ni pojmovi, ni vrsta korištenja prava, tako da Vam preporučam da barem pročitate odredbe meritornog zakona - Zakona o rodiljnim i rodiljnim potporama. Radi se o bitnoj razlici između rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno prava zaposlene majke (odnosno oba roditelja), za koju za priznavanje prava na roditeljski dopust morate podnijeti zahtjev, a državljanstvo oca djeteta pri tome nije od nikakve važnosti. Posebno vam napominjem da se radi o pravu roditelja (oba roditelja), no to bi vam trebalo biti puno jasnije nakon što izvršite uvid u legislativu i pažl
 2. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 147/14 , 17/15 , 41/15 - ispravak, 129/17) Odaberite novog doktora, izabranog primarne zdravstvene zaštite, s kojim prethodno obavite razgovor vezano uz privremenu nesposobnost za rad, jer je i više nego očito da nešto u odnosu i svemu ostalom s ovim trenutno odabranim ne štima.
 3. (1) Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema
 4. 1) 85% ili manje, vidjeti Pravilnik o radu ili Kolektivni ugovor, tamo je određen postotak visine naknade plaće bez putnih, naravno, 2) Kada je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, kao i u slučaju kada privremena nesposobnost osiguranika traje neprekidno 12 mjeseci zbog iste dijagnoze bolesti, izabrani doktor je obvezan obraditi osiguranika za upućivanje na ocje
 5. Najverojatnije će obavijestiti nadležni Centar koji će procijeniti situaciju i eventualno ga negdje smjestiti, ukoliko se odluče za tu mjeru.
 6. Siguran sam da to nije praksa, pogotovo ne inicirana od strane medicine rada. Izgleda da se radi o nečem drugom, no nikako ne o nečem što je propisano pravilo.
 7. Poslodavac ne daje rodiljni dopust, to je pravo koje priznaje ili ne priznaje nadležno tijelo koje vodi postupak (HZZO), poslodavac na odluku, odnosno prije donošenja odluke nadležnog tijela, ima pravo ne dati suglasnost ali samo do 30 dana (rok u kojem si može urediti radno pravni proces s obzirom na okolnost eventualnog priznatog prava njegovog radnika)
 8. Nemate pravo na zakonsku kamatu jer takav zahtjev nije bio postavljen niti kao glavni, niti kao sporedni zahtjev, da bi se uopće mogla primarno donijeti bilo kakva odluka u upravnom postupku o istom. (veli tako Ustavni sud, u nekoliko odluka)
 9. Ako ne spadate u kategoriju: 1. zdravstveni radnik: – u intenzivnoj skrbi i operacijskoj dvorani (instrumentiranje i anesteziologija) – na primjeni citostatika (2/3 radnog vremena) – na liječenju AIDS-a (2/3 radnog vremena) – na liječenju aktivne TBC (2/3 radnog vremena) – na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena) – ing. med. radiologije – nezdravstveni radnik na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena) – nezdravstveni radnik koji radi s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC (2/3 radnog vremena) – nezdravstveni radnik koji radi na onkološkom odjelu, dnev
 10. Po toj osnovi uopće nemate pravo niti ste imali to pravo, koristiti privremenu nesposobnost za rad, naime prema pozitivnim propisima samo iznimno se taj institut koristi radi njege osigurane osobe – djeteta do navršene sedme godine života u trajanju najviše do 60 dana za svaku utvrđenu bolest, a za dijete od sedam do 18. godine života najviše do 40 dana. U slučaju djeteta iznad 18 godina života ili supružnika osiguranik ima za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana. U slučaju roditelja tako nešto ne postoji. Probajte prema poslodavcu postaviti zahtjev ili dogovoriti korištenje nečega iz
 11. Ne. Pod prihodom smatraju se svi primici koje obitelj ostvari na ime dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primici ostvareni prema posebnim propisima. U cenzus ulazi sve, bez obzira na definicije iz drugih propisa.
 12. Ako je pitanje u smislu cenzusa dopunskog osiguranja odgovor je da se u obzir uzimaju svi prihodi, pa i taj kojeg navodite, ako nije pojasnite malo ovo.
 13. Tako dugo dok imate tu tiskanicu koristite zdravstenu zaštitu na teret BH kase bez plaćanja u RH doprinosa, međutim nju nećete dugo imati, ona se u pravilu izdaje samo na vrlo kratko vremensko razdoblje, tako da vrlo brzo ćete biti u obvezi uplate doprinosa u RH.
 14. Trebao bi se dobiti. Al dajte malo obrazložite pitanje, u čemu je problem.
×
×
 • Napravi novi...