Jump to content

Jack Butler

Korisnik
 • Broj objava

  120
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  2

Sve što je Jack Butler objavio

 1. Nikakve. Samo treba paziti na rok za žalbu.
 2. Kaznena presuda nije potrebna. U parnici se ovo može dokazivati. Molim pojasni ovaj navod. Ne razumijem što želiš reći. Znam da se postupak vodi radi naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.
 3. Porezna olakšica na dijete može se koristiti na način da se svaki mjesec ista obračunava na plaći ili da se dijete prijavljuje kod prijave poreza pa se s tog osnova dobije povrat poreza. Ako suprug koristi dijete kao poreznu olakšicu, onda je i novac s tog osnova njegov novac. Po meni, ne možete tražiti polovicu tog iznosa. Također, ako otac plaća alimentaciju za dijete, ista je određena po njegovim primanjima koja su i viša jer ima dijete na sebi kao poreznu olakšicu.
 4. Skini njegovu bravu i stavi novu.
 5. Ne zamaraj se s Croatia osiguranjem. Odbili su ti zahtjev jer njihov cenzor nije utvrdio da je zaostao trajni invaliditet što vjerojatno i nije jer nakon slomljenih rebara i natučenja invaliditet ne zaostaje. CO ne odgovara za štetu nego samo za invaliditet do osigurane svote. Ne postoji nikakav rok od 15 dana za žalbu. Potraživanje s naslova isplate zbog invaliditeta zastarijeva protekom 3 godine od isteka godine u kojoj se dogodio osigurani slučaj, odnosno nastup invaliditeta. Ponavljam, nakon slomljenih rebara, inavliditet u pravilu ne zaostaje. Allianz je druga stvar. Ono odgovaraju z
 6. Može cijela presuda? Zanemari, našao sam. Po mojem mišljenju presuda malo odskače od prakse. Ovo je, po meni, presudilo: "U konkretnom je slučaju, prvostupanjski sud, na temelju svih izvedenih dokaza utvrdio da je djed tužiteljice veliki dio vremena provodio izvan kuće jer nije imao stalnih prihoda, pa je obavljao više poslova kako bi zajedno sa ocem tužiteljice osigurao financijska sredstva, kako za vlastito uzdržavanje, tako i za uzdržavanje ostalih članova zajedničkog kućanstva."
 7. Naravno da dijete ima pravo ako je živjelo u trajnoj obiteljskoj zajednici. Sudske prakse ima koliko hoćete. Uopće nije potrebno dokazivati da dijete trpi duševne boli nego činjenicu zajedničkog života i obiteljsku povezanost.
 8. Kada ste sklopili ugovor o kupoprodaji i platili kaparu, srednji tečaj eura je bio, recimo 7,53 kn za 1 euro. Kada budete plaćali ostatak kupoprodajne cijene tečaj može biti veći, recimo 7,55 kn za euro. To je rizik koji snosite jer plaćanje vršite u kunama. 43.000 eura u kunama po tečaju 7,53 je 323.790,00 kn, dok po tečaju 7,55 to iznosi 324.650,00 kn, dakle više. Naravno može kuna i ojačati ili euro oslabiti pa bi u tom slučaju platili manji iznos u kunama. Nemojte se brinuti previše jer neće doći do neke značajne promjene tečaja eura u odnosu na kunu.
 9. Vjerojatno od donošenja prvostupanjske presude. Kako glasi prvostupanjska presuda i da li je drugostupanjskom izmijenjena? Po meni, vi ste, ako ste platili u paricijskom roku, dakle kako vam je i nalagala presuda, u cijelosti postupili po presudi.
 10. Da. Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosi se samo na srodstvo u uspravnoj liniji.
 11. Izmjenama ZPP-a VPS nije od utjecaja na podnošenje prijedloga za dopuštenost revizije.
 12. @PitanjaF: Da. Ne budi lud. Lawyer up!
 13. 1. Ne treba nikakva vaša suglasnost za isplatu nesporno dijela naknade štete. Po zakonu su dužni isplatiti u roku od 60 dana od dana postavljanja zahtjeva. 2. Kad dobijete račun iz servisa, dostavite im ga. Pazite da se račun slaže s njihovim izvidom štete jer vam neće platiti ništa što nije oštećeno u nezgodi.
 14. Da. Žalba je suspenzivan pravni lijek.
 15. Ne pokrećite ništa. Prošlo je previše vremena. Također, ne mora značiti da je osiguratelj slijednik osiguratelja koji je naveden u presudi.
 16. Gdje će i kako netko moliti to je njegova stvar. Ovdje pričamo o ustavnosti odluke. Mise se drže svaki dan, radnim danom obično predvečer.
 17. Meni se čini da ustavna odredba ne dozvoljava neke zahvate u istu i postavljanje nekih dodatnih uvjeta. Čl. 17. Ustava opisuje gotovo kataklizmu te navodi kako se čak niti u tim uvjetima ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o slobodi vjeroispovijedi.
 18. Malo mi se to čini kao usko tumačenje slobode vjeroispovijedi. Misa je javno očitovanje vjere. Imati slobodu reći da si vjernik ne znači ništa ako nisi slobodan prakticirati svoju vjeru. Održavanje mise i prisustvo na istoj su neodvojivi od katoličke vjere. Misa nije fakultativna nego obavezna.
 19. Danas je u NN (129/2020) objavljena odluka Stožera kojom: "Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera obustave održavanja misa i vjerskih okupljanja u župama Sali, Zaglav, Žman i Luka." Molim vas mišljenje o odluci imajući u vidu odredbu čl. 40. Ustava RH: "Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja." i čl. 17. st. 3. Ustava RH: "Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani
 20. Onda nije nasljednik. Zakon nakon proteka vremena izjednačava bračnu i izvanbračnu zajednicu, potrebno je da izvanbračna zajednica faktički traje u trenutku smrti, odnosno osoba ne bi bila nasljednik ako je izvanbračna zajednica prestala. Ista situacija je u slučaju razvoda braka. Bivši supružnici više nisu nasljednici. Sin je nasljednik u svakom slučaju, osim iznimno, ali ovdje nevažno. Već sam vam objasnio, ali sam vidio da mi fali slovo i u rečenici. Nasljeđuju i sin i izvanbračni drug, ako izvanbračna zajednica postoji u vrijeme smrti. Ista stvar kao i da su sklopili brak
 21. Nasljeđuje jer je izvanbračni drug. Miješate podjelu bračne stečevine s nasljeđivanjem. Bračna stečevina se dijeli između bračnih drugova, a ostavina između nasljednika. Vaša sestrična ima dva nasljednika, sina i izvanbračnog druga.
 22. 30-60 dana. U rješenju o provođenju vještačenja određen je rok u kojem vještak treba napraviti nalaz. Obično bude u tom roku.
 23. Zbog čega je dugovanje? Skrivili ste prometnu nezgodu pod utjecajem alkohola? Ako da, koliko je bilo promila? Prometna nezgoda bez vozačke dozvole ili odgovarajuće kategorije? Da li postoji presuda koja kaže da morate platiti? Kad je bila nezgoda? Kad su oni platili? Da li ste u cijelosti krivi za nezgodu?
 24. Nije obvezno podnijeti odštetni zahtjev, odnosno nije uvjet prije podnošenja tužbe međutim bolje ga je podnijeti.
×
×
 • Napravi novi...