Jump to content

Milovan1210

Korisnik
 • Broj objava

  36
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O Milovan1210

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Dobar dan.2019 sam podnio kaznenu prijavu protiv sutkinje I stupnja i suca II stupnja zbog zloporabe ovlasti i položaja,nesavjesnog rada u službi, i davanja lažnog iskaza istih u parničnom potupku.DORH mi je istu odbio kao neosnovanu i uputio me da preuzmem kazneni progon sam,podnesao sam Županijskom sudu u Zagrebu prijedlog izvođenja dokazne radnje prvog ispitivanja i istrage nad imenovanim osumnjičenicima i DSV prijedlog za odobrenje vođenja kaznenog postupka, DSV mi je odbio odlukom moj prijedlog,u obrazloženju navode činjenice kao i DORH i da stoga ne postoji sumnja da bi isti počinili kaznena djela.Dali se može podnesti žalba ili prigovor jel nema upute o pravnom lijeku u odluci? Hvala. LP.
 2. Imamo zajedničku skrb djeteta,zaštita da je nitko ne može prodati nekretninu do sinove punoljetnosti,u slučaju ne daj bože moje smrti ili supruge,iz toga razloga.
 3. Dobar dan može mala pomoć. Moja majka je darovnim ugovorom darovala nekretninu mom maloljetnom sinu starosti 2.godine i on je u ZK upisan kao vlasnik 1/1 a ja sam njegov zz. Dali ja kao zz mogu staviti prijedlog ili šta već se podnosi u zk odjel,zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine do njegove punoljetnosti. na koji način se to radi?.hvala
 4. Postoji li mogućnost zastare jel je potekao rok od 5 godina što sam naveo u prigovoru?
 5. Nitko me nije obavijestio niti Optima niti Eos,već je došlo rješenje o ovrsi na koje sam uložio prigovor i tada saznao o ustupu tražbine,tjst ugovor o cesiji.Zar čl 82 st.2 u to slučaju oslobađa dužnika? citiram odredbu; Ispunjenje ustupitelju prije obavijesti o ustupanju pravovaljano je i oslobađa dužnika obveze, ali samo ako nije znao za ustupanje, inače obveza ostaje i on ju je dužan ispuniti.
 6. Mislite sa dostavom ugovora o cesiji da sam na taj način obaviješten?
 7. Dobar dan,moli se savjet, iako je vjerojatno bilo već puno tema na ovu problematiku..Naime Dobio sam rješenje o ovrsi od JB,na njega uložio prigovor i dostavljen mi je podnesak da se u roku 8 dana očitujem o navodima suprotne strane.Pitanje uz podnesak je dostavljen ugovor o cesiji između Optime i Eos Matrixa,dali u ugovoru moram biti i ja naznačen kao dužnik iako nisam stranka i dali mora biti naznačen iznos potraživanja? s time da nikada nisam dobio obavijest o promjeni vjerovnika već samo rješenje o ovrsi.LP
 8. Poštovanje! Molio bih pomoć odbačena mi je rješenjem ODO kaznena prijava,pitanje kako se pokreće kazneni progon privatnom tužbom ili drukčije? problem mi je napisati to,znam tužbu napisati kaznenu,podneske privatnu tužbu ali ovo ne znam pa ako netko je pisao takvo nešta bio bih zahvalan da mi pojasni.Hvala
 9. Postupak suda je van granica, Pokretanje tužbe je bilo 17.07.2012 i tužbeni zahtjev tužitelja je bio cirtiram,,tuženici BM i DS su solidarno dužni isplatiti naknadu štete koju je sastavio običan šumarski radnik a ne nadležan vještak u iznosu od 23,960,23.kn sa troškovima postupka 1900.kn, odgovor na tužbu je pok.otac dostavio sa kojim je osporio tužbeni zahtjev, II tuženi nije, dostavio odgovor na tužbu, 12,09,2012 sud donosi presudu zbog ogluhe u kojoj sw nalaže II tuženom da nadoknadi štetu tužitelju u iznosu od 23,960,23.kn sa troškovima postupka 1900.kn. Dakle tužbeni zahtjev je dosuđen,pravomoćan i ovršan 01.10.2012. 21.09.2012 sud održava ročište na licu mjesta nekretnine-šume u zapisnik ulazi da tuženik BM pokazuje ranije porušena stabla mjernom i sudskom vještaku,sud donosi rješenje u roku 15 dana očitovanje i nalaz i mišljenje mjernog i sudskog vještaka,te svu vrijednost posječenog drveta, 12.10.2012 vještak utvrđuje svojim nalazom i mišljenjem sveg posječenog drveta vrijednost 15,208,20.kn,i tome lažno navodi da pok.otac nije pokazivao ranija porušena stabla, 27.12.2012 na glavnoj raspravi na koju pok.otac nije pismeno niti usmeno obaviješten ostaje kod svog nalaza i mišljenja 12.12.2'12. sud ocijenjuje sve dokaze donosi presudu pod istim posl brojem, BM je dužan isplatiti 15,208,20.kn sa troškovima postupka u iznosu od 12,4300,00.kn,ali u toj presudi ne piše da su tuženici BM i DS dužni solidarno isplatiti štetu u navedenom iznosu,nego samo BM je dužan platiti i troškove postupa II tuženog ,i vještačenja, pod toč II izreke lažno navodi da je odbijen tužitelj od dosuđenog iznosa 15,208,20 a do zatraženog iznosa od 23,960,20.kn,što je dokazuje presuda zbog ogluhe u kojoj je isti iznos dosuđen pravomoćan i ovršan! i na temelju nje je pokrenut ovršni postupak prema II tuženom, dakle sud I stupnja je dosudio sveukupno 53468,40.kn štete,a tužbeni zahtjev je bio 23,960,20.kn sa 1900.kn troškovima postupka plus vještačenje 5000,00,dakle sveukupno potraživanje je 30860,20.kn pok.otac radi žalbu,sud II stupnja odbija i potvrđuje presudu utemeljenu na lažnom iskazu pismenom i usmenom sudskog vještaka,suca I stupnja i gdje i sam daje lažan iskaz u izreki presude kako gore piše. Sud II stupnja imajući kompletan spis suda I stupnja pred sobom u kojem je razvidorno prekoračen tužbeni zahtjev te gdje su izneseni lažni iskazi suca I stupnja u izreki presude i koi je nakon svega spis trebao pregledati naročito nalaz i mišljenje sud vještaka iznose koji su dosuđeni itd po svemu tome je trebao poništiti presudu i vratiti na ponovni postupak,ali nije već je potvrdio dokaze i ostalo suda I stupnja. Moje mišljenje je ; Kao izravna posljedica takvog postupanja sudskog vještaka suca I stupnja te suda II stupnja ,za oštećenika ranije .B M koji je u predmetnom postupku nezakonito osuđen i doveden u poziciju ovršenika nastala je velika materijalna šteta obzirom da je potvrđena pravomoćna presuda utemeljena na lažnim iskazima i dokazima sudskog šumarskog vještaka sutkinje I stupnja suda,te suca II stupnja koji isti je odbio žalbu kao neosnovanu te potvrdio presudu ocijenio dokaze zakonito i postupke sudskog veštaka suca I stupnja vođene kod Općinskog suda u I G,stalna služba Z . , kao stručne osobe sudski šumarski vještak i sutkinja navedenim postupanjem koje nema uporište niti u sudskoj praksi niti u pozitivnim zakonskim propisima stavljaju tuženika direktnom namjerom,u poziciju da plati nezakonito dosuđen iznos od 28,232,20.kn koji je ranije dosuđen stvarnom krivcu D S u istom postupku među istim strankama u iznosu od; 23,960,35 kn sa troškovima postupka u iznosu od:1965,00.kn iz čega je razvidna namjera iz presude zbog ogluhe posl.broj; 2 P-0000/12 u kojoj je dosuđen zatraženi iznos tužitelja i troškova postupka njegovom punomoćnika u tužbi , da se izravno našteti Borivoju Murgašu donošenjem ove nove presude posl.broj; 2 P-000/00-0 a potvrđene presudom suca II stupnja gdje se potražuje prekoračen iznos od; 28,232,20.kn a traženi tužbeni zahtjev je bio 23,960,35 kn sa troškovima postupka u iznosu od:1965,00.kn koji isti je presuđen i dosuđen tužitelju. Time nedvojbeno sudski vještak sudac I stupnja a naročito sudac II stupnja dovode u pitanje posjeduju li znanja koja sudac i sudski šumarski vještak te sudac II stupnja koji je zakonom nadležan za rad nižih sudova moraju imati,a obzirom da se radi o elementarnom poznavanju propisa,znanja i radnji koje je trebalo primijeniti u ovom parničnom postupku, kod tuženika B M uvažiti žalbu tuženika vratiti predmet na ponovno suđenje ukinuti presudu posl.broj; 2 P-000/00-00. Neka me pravna osoba ispravi ako je ovo sve netočno.Hvala i oprosti na dugačkom postu.LP
 10. Pozdrav,ispričavam se što nisam prije odgovorio. Prvo je tužba išla pa je išao obračun štete šumarije koja je procijenila štetu u iznosu od 23,960,23 kn pa je donesena presuda zbog ogluhe i u kojoj glasi da je drugotuženi D.S dužan isplatit 23,960,23.kn i toliki je bio tražen iznos u tužbenom zahtjevu i ista je pravomoćna.Sud je,nakon 3 mjeseca donio drugu presudu prema mom pok.ocu gdje je dužan platiti štetu u iznosu 15,208,20.kn sa troškovima od 12,430,00kn,sudski vještak je lažno napisao u nalazu i mišljenju da moj pok.otac tada nije pokazao ranije porušena stabla njemu na očevidu,što je i vidljivo iz zapisnika o održanom očevidu, i obračunao je ih sve zajedno jel nije uočio razliku u vremenu sječe i isto je potvrdio na glavnoj raspravi koja se održala bez da su pozvali moga pok oca na ročište. Razlog odbijanja tužbenog zahtjeva u presudi kod pok.oca je vještačenjem ovog vještaka koji je utvrdio vrjednost drveta u iznosu od 15,208,20.kn,,a ne 23,960,23kn kao je šumarija utvrdila obračunom. Ne nije bilo dva vještačka nalaza već samo jedan i to lažan.i obračun šumske štete koju je sastavio običan šumarski radnik. Dakle sud nije odbio tužbeni zahtjev u iznosu od 23,960,23.kn kako navodi u presudi kod pok.oca,već ga je prihvatio u presudi zbog ogluhe kod drugog. znači tužbeni zahtjev je bio 23,960,23 a sud je presudio sveukupno 53,568,46.kn,shvaćaš 2 pravomoćne presude,ali u presudi kod pok.oca je u obrazloženju napisala-- u odnosu drugotuženog je donesena presuda zbog ogluhe posl.brojxxxxx a nije naveden iznos koji je presudila u presudi zbog ogluhe, pok.otac je radio žalbu koja je odbijena. I to sud II stupnja koji je nadležan za rad nižih sudova je također lažno napisao u obrazloženju presude da je moj pok. otac naveo u žalbi da nije znao niti da je morao znati da se šuma nalazi u tuđuem vlasništvu i da stoga ne postoji njegova odgovornost i da je te navode iznio u odgovoru na tužbu,što isto je neistinito ,takve navode moj pok.otac nije iznio u odgovoru na tužbu, i koji je imao kompletan spis predmeta u kojem je bilo razvidorno za ukidanje presude, isti nije vidio već je odbio žalbu od pok.oca i potvrdio presudu I stupnja u kojoj je preoračen tužbeni zahtjev za duplo i prihvatio lažan iskaz veštaka i to suca I stupnja koji je lažno naveo da je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja,međutim isti je prihvaćen , što je vidljivo iz presude zbog ogluhe. Strava šta suci rade Ovo je vidljiva izravna namjera suda I Stupnja i suda II Stupnja bila da se našteti mom pok ocu navedenom presudom.Podnesao sam KP nadležnom DO radi zloupotrebe položaja i ovlasti i davanja lažnog iskaza suca I stupnja i suca II stupnja te sudskog vještaka.ako tuj nema elemenata kaznenog djela e onda neznam gdje ima.,izvini na podužem odgovoru.
 11. Rado bih al nemam novaca,imam ono što sam zaradio to čuvam za put za austriju i ako im platim nemam za put a 5 je blizu i nemam gdje zaraditi toliko.
 12. Poštovanje,molim pomoć tko zna i ima iskustva.01.2017 bio sam zaustavljen ,i utvrđeno je 1,14 promila umanjeno iznosilo je 1,izdan je OPN sa prijedlogom 3 mjeseca zabrane i 3000.kn kazne,uložio sam prigovor koji je uvažen,ukinuta je predložena zaštitna mjera od 3,mjeseca,preinačena je kazna sa 3000 na 900.kn presudu sam dobio 02.2017 pravomoćna,ali uplatnice ne.i zaboravio sam na to ne namjerno.Jučer sm išao produžiti vozačku al trt postoji kazna tih 900.kn i nemožete dok ne platite ili rješite sa PU koja vas je teretila. Pitanje,mogu li zatražiti od nadležne PU zamjenu novčane kazne za rad za opće dobro ili 3 dana zatvora ili šta se već može napraviti u tom slučaju.Novaca nemam da platim a idući mj 5,og moram voziti mldb kćer 5.godina u Klagenfurt na zakazanu operaciju koja nije dostupna u RH zbog teške bolesti ,i vozačka mi je neophodno potrebna imam med.dokumentaciju termin i sve,dali je ima iskustva tko sa tim postoji li kakva nagodba za otplatu ili kako sam naveo,rad za opće dobro ili zatvor da to riješimi da se skine ustega?.Hvala
×
×
 • Napravi novi...