Jump to content

309

Korisnik
 • Broj objava

  104
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Kako sudu poslati prijedlog za razvod braka   
  Ne moraju, imao sam takav slučaj, poglavito ako se radi o sporazumnom razvodu braka, sud će, ako smatra da bi bilo potrebito, uputiti supružnike u nadležni CZSS i provođenje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka gdje se supružnci upoznaju, samo, sa posljedicama razvoda braka ne i u postupak medijacije, jer se isti provodi, posredovanjem medijatora, samo ako se ne mogu dogovoriti, tj. postići sporazum oko djece i sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, a ako je isti sastavljen i ako je sud utvrdio da je u interesu djece, tj. odobrio ga, nema svrhe provođenja postupka obiteljske medijacije pri CZSS
 2. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Kako sudu poslati prijedlog za razvod braka   
  Poštovana Ruby, oprostite ali Vas ja moram dematirati, mogu i samostalno, bez CZSS sastaviti Plan o roditeljskoj skrbi sukladno čl. 106. st. 5. ObZ i isti, u izvanparničnom postupku (čl. 461. st. 1. ObZ)  dostaviti sudu na provjeru i odobravanje, citiram:
   
  Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi:
  Članak 106. st. 5.  Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti samostalno, u postupku obveznog savjetovanja, kao i u postupku obiteljske medijacije.
  Članak 461.
  Ako su roditelji postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi iz članka 106. ovoga Zakona, izvanparnični postupak radi odobravanja plana pokreće se prijedlogom obaju roditelja,
  Dakle, sukladno naprijed navedenom, primjenom čl. 106. st. 5., vezano za čl. 461. st. 1. Obiteljskog zakona, mogu samostalno sastaviti Plan o roditeljskoj skrbi, te na sudu, zajedničkim Prijedlogom, pokrenuti izvanparnični postupak radi provjere i odobravanja istog kako bi dobio svojstvo ovršne isprave...
  Još jednom moje isprike.
   
 3. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Ruby_Danderfluff u Kako sudu poslati prijedlog za razvod braka   
  Morate prvo ići na centar za socijalnu skrb, proći postupak obveznog savjetovanja, dobiti potrebna izvješća o provedenom obveznom savjetovanju, i tek s tim papirima od centra ići na sud, ne ovako obrnuto (ti papiri vrijede 6 mjeseci). Ako se na centru uspijete dogovoriti, dobijete plan zajedničke skrbi za dijete i to je jedini dokument koji sudu treba da donese presudu o Vašem razvodu braka, uzdržavanju, susretima i druženjima i zajedničkoj skrbi za dijete. Tako da - centar Vam je prva stanica. 
 4. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Uzdržavanje djeteta   
  Poštovana Diana0209, sve što bi Vam, vjerujem, bilo tko od nas ovdje, napisao, bilo bi "površno i nagađanje", kažem jedino Vam je ispravno, ako je sporazum nemoguć, da se javite nadležnom CZSS, te pokrenete postupak provođenja obveznog savjetovanja i medijacije, a u kojim postupcima može, a i ne mora, doći do dogovora i potpisivanja Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, zatražite donošenje privremene odluke, a ako niti to neće biti ostvarivo (ako se niti tada ne dogovorite), onda bez suda ništa...
  Sretno još jednom...!
 5. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Rastava i stan   
  Što se tiče prava na stan ili neko drugo pravo, nažalost, ne, naravno, ako je riječ o osobnoj imovini supruga...
  Što se tiče tih prijetnji, nasilja u obitelji i drugog, ako je tako kako opisujete, prijavite policiji koja će znati postupiti, podnijeti određene prijave, a što će Vama, prilikom razvoda i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, zasigurno, ići u prilog za donošenja odluke o roditeljskoj skrbi..
  A ovo "da ćete letjeti iz stana" je neostvarivo bez sudskog rješenja, on može pokrenuti postupak za Vaše iseljenje, što ne vjerujem da i hoće, a sve dok sud ne donese rješenje za Vaše iseljenje, to ne može i ostvariti, mada, čisto sumnjam da bi sud i donio takvu odluku kad je dijete u pitanju, tako da je to, mišljenja sam, samo, kako i Vi kažete, jedna vrsta prijetnji..
  Druga je sada stvar kako to sve trpjeti, takvo ponašanje i takve pritiske, jedina mogućnost koju vidim, izvjestiti policiju (mada i to može biti kontraproduktivno), i pokrenuti brakorazvodni postupak, tj. postupak obveznog savjetovanja prije razvoda braka pri nadležnom CZSS i medijacije (dovesti ga pred svršeni čin), možda se u tim postupcima malo urazumi i smiri, a pokretanje tih postupaka ne mora nužno rezultirati i samim razvodom braka, jer se u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka upoznaje bračne drugove sa posljedicama samog razvoda braka, pa bi ga to, kažem, možda urazumilo i primirilo, mada i u to čisto sumnjam, jer su to osobe takve kakve jesu i imaju neku svoju viziju života od koje ne odustaju, da ne rečem, nepopravljive, no ipak bi vidjeli kako bi se stvari odvijale i nakon toga donijetl konačnu odluku, razvod braka ili ne...
  Sretno Vam..!
   
 6. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Supruga osuđena za obiteljsko nasilje, a ima prijedlog czss za skrbništvo   
  Poštovani, prvo hvala što ste se javili, nažalost lošim vjestima i po Vas, koliko vidim i po Vašu djecu, a ako je tome svemu tako, loše i za sve nas i svi bi se trebali zapitati što se to događa, zašto i do kada tako, iskreno  suosijećam sa Vama...
  Jedino Vam mogu sugerirati da se obratite jednoj od sljedećih Udruga: "Udruga dijete i razvod" prof. A. Kramar, "Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo" ili Udruga "Dudeki", njihove kontakt podatke imate na netu i zatražite od njih da Vam pruže podršku i svekoliku pomoć (pravnu idr.) u toj, kako navodite, "neravnopravnoj borbi" za prava djece, a i Vaša prava,  kao i jednakost roditelja pred sudovima i ostalim institucijama koja se bave rješavanjem tih, nimalo lakih, problema i da Vam, od svega srca, zaželim da uspijete u istoj...
  Mogu Vam, ako zatreba, predložiti i adekvatnog odvjetnika, izuzetno stručnog za Obiteljsko pravo, kao i za Međunarodno pravo...
  Još jednom, svaku sreću Vama i Vašoj djeci, držite se i SRETNO...!
 7. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Obiteljsko nasilje   
  1. Nasilje u obitelji može prijaviti osoba koja je doživjela nasilje u obitelji ili ima bilo kakvih saznanja o tom nasilju (susjedi, prijatelji, zdravstveni djelatnici, itd.)
  Prijava se može podnijeti DO ili policiji koji će postupak započeti tako da će prikupiti potrebne relevantne dokaze, te potom, ukoliko procjene da postoji osnovana sumnja da je do prekršaja zaista i došlo, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.
   2. Prekršajni zakon propisuje da ovlašteni tužitelji mogu biti državni odvjetnik (DO), tijelo državne uprave kao što je policija, kao i druga pravna osoba s javnim ovlastima ili sam oštećenik (žrtva nasilja)...
 8. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Tužba o uzdržavanju bračnog druga   
  Bračni drug koji traži uzdržavanje od strane bivšeg bračnog druga, mora podnijeti zahtijev do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici, iznimno u roku od 6 mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici (čl. 297. st. 1. i 2. ObZ).
  Bračni drug to može zahtijevati kada su ispunjeni sljedeći uvjeti (čl. 295. st. 1. Obiteljskog zakona):
  1. da bračni drug koji traži uzdržavanje nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine,
  2. da nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti i
  3. da bračni drug od koga traži uzdržavanje ima dovoljno sredstava ili mogućnosti za uzdržavanje bračnog druga koji to traži
  ...to se mora navesti u zahtijevu za uzdržavanje (Tužbi i tužbenom zahtijevu), te potkrijepiti relevantnim dokazima (liječničkim potvrdama, potvrdom o nezaposlenosti, idr.)...
  Uz takav zahtijev treba priložiti i presudu o razvodu braka (ako je brak rastavljen) ili se pozvati na br. predmeta u kojem se vodi brakorazvodni postupak..
  No, zahtijev za određivanjem uzdržavanja bračnog druga se može podnijeti i u samom brakorazvodnom postupku, što baš i nije preporučljivo, jer može jako produljiti sam postupak za razvod braka...
  Sud može takav zahtijev prihvatiti i odrediti uzdržavanje u najdužem roku od godinu dana, u opravdanim slučajevima može produljiti taj rok, ali Tužbu za produljenje obveze uzdržavanja bračni drug može podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno,
  No, sud može i odbiti takav zahtijev ako procijeni da bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati uzdržavanje, tj. bračnog druga prema kojem je takav zahtijev podnesen..
  Sad neznam koliko sam Vam, ovim opisom, uspio pomoći..., a što svaka tužba mora sadržavati, uz spomenuto, možete pogledati čl. 106. i 186. ZPP-a koji propisuju što svaki sudski  podnesak mora sadržavati, među podneske podrazumijeva se i Tužba...
 9. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Prestanak plaćanja alimentacije   
  Poštovana, prestankom obveze plaćanja uzdržavanja dolazi kada se promjene činjenice na temelju koje je ostvareno pravo na uzdržavanje, pokretanjem postupka za prestanak uzdržavanja, od strane obveznika plaćanja uzdržavanja, ili dopisom primatelja (djeteta) sudu da su se stekli uvjeti za prestanak uzdržavanja, to Vam piše i u sudskoj odluci da je osoba dužna izvjestiti sud ili neko drugo tijelo koje je donijelo odluku o promjeni činjeničnog stanja koje je postajalo prilikom donošenja odluke, a bitno je za donošenja te odluke (prijaviti svaku promjenu bitnu za prava proistekla iz odluke), dakle, nije dovoljno obavjestiti obveznika uzdržavanja o promjeni okolnosti i dalje primati nešto što mu po zakonu ne pripada, tj. čekati da on pokrene postupak za donošenja odluke za prestanak obveze plaćanja uzdržavanja.
  Čim se pokreće sudski postupak tužbom i tužbenim zahtijevom, dolazi do sudskih troškova, a uvijek se donosi rješenje (odluka) od dana kada je predana ako je ista osnovana..
 10. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Tucnjava/prijetnja oruzjem   
  Upravo tako, jer po opisu događaja, radilo bi se o KD prijetnje opisanog u čl. 139. st. 2. KZ RH, a koje KD se progoni po prijedlogu žrtve..
 11. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Rastava braka   
  Poštovana, ista prava kao i svi što se tiče razvoda braka i podjela bračne stečevine, zakon je za sve isti i tu nema iznimke, jedino što bi mogli, poslije razvoda braka, možebitno ostvariti ZMNN kao nezaposlena osoba, nadalje, ako bi djeca bila dodjeljena Vama na skrb i odgoj (da žive sa Vama), imali bi pravo na dječji doplatak, naravno i djeca na uzdržavanje od strane oca, no, ništa ne navodite što Vas zanima da li se želite rastati ili nastaviti takav život kao što ga opisujete.?
  Ako se želite rastati, a pošto imate mld. djecu, trebali bi, pri nadležnom CZSS, pokrenuti postupak provođenja obveznog savjetovanje prije razvoda braka i medijacije u kojem bi Vi i Vaš suprug bili pozvani, te bi Vas se upoznalo sa posljedicama razvoda braka, kao i mogućnost dogovora oko daljnje skrbi za djecu, potpisivanje Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), ako se nebi uspjeli dogovoriti oko daljnje skrbi za djecu, CZSS bi Vam izdao potvrdu (zapisnike) kako je provedeno obavezno savjetovanje prije razvoda braka, kao i medijacija, koji bi Vam bio temelj za pokretanjem tostupka za razvod braka pri nadležnom Općinskom sudu, a pokrećete ga radi ozbiljno i trajno poremećenih bračnih odnosa (čl. 51. st. 2. Obiteljskog zakona), te dalje postupak teče svojim tijekom u kojem sud, prema utvrđenim činjenicama, donosu odluku o roditeljskoj skrbi, tj. donosi odluku kojem roditelju će se djeca dodjeliti na daljnji odgoj i brigu, s kojim će živjeti, dok se drugom, primjenom čl. 310. ObZ, određuje plaćanja uzdržavanja za djecu, kao i način održavanja kontakata i viđanja sa djecom..
  To bi Vam ukratko bilo to, no, koliko vidim iz opisa Vaše situacije, mišljenja sam da bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć pri Uredu državne uprave svoje županije, pa Vam je moja sugestija da se javite njima, kako bi ju i ostvarili...
  Sretno Vam..!
   
 12. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Ruby_Danderfluff u ustavna tuzba   
  Premješteno u odgovarajući PF Kazneno pravo s obzirom da se radi o žalbi na rješenje o određivanju ili produljenju istražnog zatvora.
  Općenito se može reći da žalbe budu prihvaćene ili odbijene ovisno o valjanosti razloga koji su u njima navedeni. Dakle, ako je suprugu istražni zatvor određen zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela ili zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, tada ako ti razlozi još uvijek egzistiraju, žalba će biti odbijena. No ako su svjedoci ispitani i više nema bojazni od ponavljanja kaznenog djela, onda bi žalba mogla biti i prihvaćena.
  Također, svi razlozi za istražni zatvor su navedeni u Zakonu o kaznenom postupku, čl. 123.:
  Članak 123.
  (1) Istražni zatvor se može odrediti ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo i ako:
  1) je u bijegu ili osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći (krije se, ne može se utvrditi njezina istovjetnost i slično),
  2) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače,
  3) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će počiniti teže kazneno djelo za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti,
  4) je istražni zatvor nužan zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,
  5) okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava doći na raspravu.
 13. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Razvod braka tuzbom   
  Ma nemate se što zahvaljivati
  Još samo da Vam malo pojasnim ovo poboldano, što se tiče presude i ročišta za objavu presude, dakle, sudac je dužan na zadnjem ročištu (na ročištu kada je zaključena glavna rasprava) objaviti datum održavanja ročište za objavu presude, ako neka stranka u postupku nije prisutna tom ročištu (kada je objavljen datum ročište za objavu presude), ona će se o održavanju iste obavjestiti pismenim putem.
  Ročište na kojem se presuda objavljuje održati će se neovisno jesu li stranke uredno obavještene i bile prisutne istom, a stranci koja je pristupila ročištu uručiti će se ovjereni prijepis presude, dok će se stranci koja nije bila prisutna, a uredno je obavještena o održavanju istog, smatrati da joj je presuda dostavljena na dan održavanja ročišta i neće joj se dostavljati prijepis presude, tj. isti može osobno preuzeti u prostorijama suda, ali joj rok za žalbu počinje teći sa danom održavanja ročišta za objavu presude, sud će presudu istaknuti na internetskoj stranici e-oglasnoj ploči sudova i mora biti istaknuta osam dana od dana održavanja ročišta za objavu presude, kako bi je stranka koja nije bila prisutna ročištu za objavu presude, i na taj način mogla preuzeti.
  Stranki koja nije bilo uredno obavještena o datumu održavanja ročišta za objavu presude, sud će presudu dostaviti sukladno ZPP, Zakona o dotavi pismena, dakle pismenim putem, a ako je ne primi (odbija isl.) ista se stavlja na oglasnu ploču suda, te protekom određenog vremena, ista postaje pravomoćna.
  Sve Vam je ovo opisano u čl. 335. Zakona o parničnom postupku (ZPP-a)
  Sretno i držite se...!
 14. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Ruby_Danderfluff u Razvod braka tuzbom   
  Možete prijaviti policiji kazneno djelo neovlaštene upotrebe tuđe pokretne stvari, to bi trebala učiniti kći koja je punoljetna, s obzirom da je ona oštećena kaznenim djelom. Tada policija postupa dalje sama, i nadam se da će suprug nakon posjeta policije svojevoljno vratiti vozilo. Ako to ne učini, može se tražiti u kaznenom postupku da mu sud to naloži (kao posebna obveza, ili dodatni uvjet uz uvjetnu osudu), ili, kao što kaže Željac, dodatno pokrenuti građansku parnicu radi povrata pokretnine u posjed vlasnice, što opet mora kći, jer je punoljetna.
 15. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Czss   
  Poštovana, ako je CZSS podnesena prijava za neadekvatnu brigu o djeci, djelatnici Centra su dužni Vas pozvati i s Vama popričati vezanu za tu prijavu i navode u njoj, tj. utvrditi da li je istinita ili nije, da li je ista osnovana, lako moguće (najvjerojatnije) da će izvršiti i izvide u Vašem domu i odlučiti što i kako dalje, može Vas staviti pod nadzor isl., a može, jednostavno, odbaciti istu...
  Moj savjet Vam je da se odazovete, što ste i dužni, pozivu, da surađujete sa djelatnicima, demantirate i kategorički odbijete navode iz prijave...
  Dalje njihovo postupanje, kako sam naprijed naveo, ovist će o tome što će utvrditi, može biti svašta, a ne mora biti ništa..
  Dakle, nemojte paničariti, skoncentrirajte se, odazovite se pozivu, surađujte sa djelatnicima CZSS i demantirajte navode u, možebitno, podnesoj prijavi..
  Sretno...!
 16. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Alimentacija u toku postupka za razvod braka   
  Slažem se, ali, pošto još nije donesena nikakva sudska odluka o roditeljskoj skrbi, a niti je postignut bilo kakav sporazum roditelja koji su oboje zainteresirani da djeca žive sa njima, što će biti ako sud donese odluku da djeca žive sa ocem, a majci se, primjenom čl. 310. ObZ, odredi plaćanje uzdržavanja..?
 17. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Prava nasljednika koji je ujedno i skrbnik   
  Poštovani, skrbnik može otuđiti (prodati, darovati) ili opteretiti štićenikove nekretnine, otuđiti njegove pokretnine ili raspolagati njegovim imovinskim pravima, međutim, skrbnik u pravilu ne može opteretiti ili otuđiti više od dvije trećine ukupne štićenikove imovine. Iznimke su moguće samo ukoliko doista ne postoje alternative i svakako uz prethodno odobrenje CZSS.
  Dakle, Vi kao sadašnji skrbnik svog oca, imate pravo znati s čime raspolaže Vaš otac (Vaš štićenik) i s time su Vas bili dužni upoznati djelatnici CZSS prilikom donošenja rješenja s kojim ste Vi određeni kao (novi) skrbnik, a ako nisu, svakako ih pismenim putem zatražite da Vam to dostave...
  Ako nešto primjetite da je rađeno van naprijed navedenog (neke nezakonite radnje na štetu skrbnika, tj. Vašeg oca), protivno njegovim interesima, imate pravo zatražiti očitovanje od CZSS, pa i podnijeti kaznenu prijavu protiv bivše skrbnice radi nezakonitog raspolaganja i upravljanja imovinom Vašeg oca, jer se, među svim skrbničkim odlukama, najviše donose odluke vezane uz raspolaganje imovinom štićenika, a koje često nisu u skladu sa interesima štićenika (zlouporabe se) i često pripadaju području kaznenog prava..
  Što se tiče uzimanja, kako navodite, toga što je preostalo, niko to ne može uzeti bez Vas kao skrbnika, naravno, ako ste rješenjem imenovani skrbniikom..
  Dakle, pismenim putem zatražite njihovo očitovanje (naravno preporučeno sa povratnicom), a ako ne postupe po vašem pisanom zahtjevu, obratite se nadležnom Ministarstvu...
  Sretno..!
   
 18. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Djeca i alimentacija   
  Kažem, kao punoljetna osoba, može, no, opetovano iznosim miśljanje da to ona neće učiniti, najbolje bi Vam bilo sjesti sa njom, dogovoriti se i, naravno, sve staviti "na papir" kako Vas više ne bi mogla zezati i tražiti sve više i više, jer i ta mogućnost postoji, da ne rečem, jedna vrsta "ucjene",...
 19. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Privremena mjera o djetetu   
  Poštovana u potpunosti se slažem sa navodima u postu poštovane Verone, a ako on manipulira djetetom, prijavite ga, jer to nikako ne smije činiti, no, mislim da smo u jednoj od Vaših tema već pisali o tome...
 20. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u Podjela bračne imovine nakon razvoda   
  Da, to sam prevido da ste upisane u ZK kao suvlasnici, moje isprike, onda u obzir dolazi, kao što Vam je sugerirala poštovani Ruby, razvrgnuće suvkasništva u izvanparbičnom postupku, moje isprike još jednom radi previda...
 21. Sviđa mi se
  309 je reagirao na Željac047 u obiteljsko pravo   
  Poštovani, kako nebi imali, primjenom odrednica Obiteljskog zakona, Vi imate pravo na polovicu bračne stečevine, jer se tretira da ste se Vi za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao nezaposleni bračni drug (kako Vi navodite "kućanica"), brinuli o potrebama djece, kućanstva i svega ostalog, dok je ona financijski pridonosila bračnoj zajednici, pa po tome, a primjenom odrednica ObZ, sve stečeno za vrijeme trajanja Vaše bračne zajednice (bračna stečevina) se dijeli popola između Vas i supruge, samo mi nije jasno zašto ste izišli iz kuće, kako navodite, izbacila Vas je, a postupak utvrđivanja i podjele bračne stečevine nije proveden, temeljem čega Vas je mogla izbaciti.?
  Moja sugestija Vam je da pokrenete postupak utvrđivanja i podjele bračne stečevine...
  Što se tiče braka, ništa ne navodite da li je proveden postupak razvoda braka i da li je donesena kakva sudska odluka o skrbiništvu nad djecom?
  Ako nije, temeljem čega plaćate uzdržavanje za djecu i kako znate koliko trebate plaćati?
  Ako postupak razvoda nije proveden (brak formalno-pravno postoji), pokrenite postupak za razvod braka na način, pošto imate mld. djecu, da pred nadležnim CZSS pokrenete postupak provođenja obveznog savjetovanja prije razvoda braka i medijacije, a u kojem će Vas se upoznati na posljedice razvoda, te Vam se sugerirati da se dogovorite oko daljnje skrbi za zajedničku Vam djecu, tj. da sastavite Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl.106. ObZ), a ako se ne uspijete dogovoriti, provodi se postupak medijacije, inače dobrovoljni postupak, ali ste barem prvi put dužni prisustvovati istom kako bi imali osnov za podnošenjem Tužbe za razvod braka...
  Ako se dogovorite o skrbi za zajedničku djecu, tj. potpišete Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, isti dostavljate sudu na provjeru i potvrđivanje kako bi dobio svojstvo ovršne isprave..
  Ovo sa utvrđivanjem i podjelom bračne stečevine je zasebni postupak, nema veze sa postupkom razvoda braka, jedino ako se uspijete dogovoriti oko podjele iste, možete to navesti u postupku razvoda braka, tako da se u istom postupku riješi i to, no ako se ne možete dogovoriti, možete pokrenuti postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine, a koji postupak možete pokrenuti prije, za vrijeme trajanja, kao i poslije (nema zastare) završetka postupka za razvod braka...
  Sretno...!
   
 22. Hvala
  309 je dobio reakciju od Željac047 u Tužba za lažno prijavljivanje obiteljskog nasilja   
  Hvala puno!
  Mislim da smo našli rješenje, zajednička skrb s time da djeca ostaju u stanu samnom a suprug kako kaže da će se maknuti ako  se ja budem normalno ponašala.Ostaje i njegova majka i tako da i o njoj vodim brigu. Za djecu će dati 1000 kn a ostale troškove ja pokrivam od plaće koja mi ostaje kad se oduzme iznos ovrhe oko 2500 kn. Za mamu ne misli dati ništa a ima mirovinu od 1500 kn kojom ona ne raspolaže jer joj je sin uzeo karticu tekućeg računa.
  Nabrojio je kaj moram svaki mjesec kupiti i taj iznos je oko 3500 kn, s time da se ne kupuje odjeća niti obuća.
  Sad vi meni recite kako preživjeti?
  Ali  i to ću nekako glavno da se djeca ne odvajaju i da su sretna i zadovoljna a ostalo ako ima sloge i dogovora sve se da riješiti.
   
  Pozdrav i svako dobro želim svima na forumu!
 23. Hvala
  309 je reagirao na Željac047 u Zapisnici iz policije   
  Mislim da se nebi upuštali u tako nešto, jer bi se radilo o KD, a zasigurno to i oni znaju...
  Kažem, pismenim putem zatražite njihovo očitovanje i to pošaljite preporučeno sa povratnicom, a oni su Vam dužni, sukladno zakonu, pismeno se očitovati u roku od 15-30 dana..
  Sretno..!
×
×
 • Napravi novi...