Jump to content

lolly3

Korisnik
 • Broj objava

  13
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O lolly3

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Branitelj nije kupio drugi stan. Nakon prodaje stana i novcem koji je dobio, adaptirao je ruševnu kuću u kojoj je vlasnik 1/3, vlasništvo je stekao nasljeđivanjem. Živi u njoj sa obitelji, kuća je mala te ostali vlasnici ne žive u njoj.
 2. Ne piše ništa o otuđenju, zabrani prodaje, korištenje stana od trećih osoba....samo ako se ne plate tri uzastopna obroka, pozva se na uplatu cjelokupnog duga u roku od 15 dana ili raskid ugovora
 3. Prema rješenju o dodijeli stambenog kredita za kupnju stana Ministarstvo branitelja sklapa ugovor o kupoprodaji stana sa pridržanim pravom vlasništva sa kupcem te da je kupac dužan platiti iznos od 21.700 EUR Kupac će utvrđeni iznos platiti prodavatelju iz sredstava stambenog kredita odobrenog kod Hrvatske poštanske banke. po osnovi Ugovora o stambenom kreditu. Ako kupac ne plati tri (3) dospijela anuiteta po ugovoru, smatrati će se da je cjelokupan iznos dospio na naplatu te će se kupac pozvati da u roku od 15 dana podmiri cjelokupno dospijelo dugovanje jer će se u suprotnom smatrati da je ugovor raskinut. U slučaju raskida ugovora kupac je dužan u roku od 15 dana vratiti prodavatelju stan. Nakon otplate kredita u cijelosti, prodavatelj će izdati tabularnu isparvu kojom će dozvoliti uknjižbu prava vlasništva. Kupac je u obvezi snositi sve troškove održavanja stana. Nadležan je sud prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina. Mislim da su to u grubo najbitniji dijelovi kupoprodajnog ugovora.
 4. Kupila sam stan od branitelja koji je stan dobio uz ugovor sa pridržanim pravom vlasništva uz stambeni kredit u Hrvatskoj poštanskoj banci koji je sastavni dio ugovora. Nisam imala dovoljno novca za otkup stana u cijelosti pa smo u kupoprodajnom ugovoru naveli da preuzimam sva prava i obveze iz njegovog ugovora i nastavljam sa obročnom otplatom. Utvrdili smo ukupnu cijenu stana, koja je umanjena za iznos duga koji sam preuzela od prodavatelja. Nisam obavijestila ministarstvo o kupoprodajnom ugovoru, nisam tražila njihovu suglasnost već sam samo nastavila otplaćivati rate kredita u banci. Ministarstvo nam je poslalo dopis kojim nas traži pravnu osnovu radi koje koristimo stan. Da li ministarstvo ima pravo odbiti dati suglasnost na naš kupoprodajni ugovor obzirom da ih nisam izvijestila o istom u trenutku sklapanja ugovora. Ugovor sa prodavateljem smo sklopili prije pet godina, uredno otplaćujemo kredit i sve režije koje proizlaze iz korištenja stana. Hvala na odgovoru
 5. Upravo sam dobio obavijest Više prosvjetne inspektorice da utvrđene činjenice nisu zahtijevale poduzimanje mjera iz nadležnosti prosvjetne inspekcije. Odbijenac sažet vrlo kratko, bez obrazloženja! Mogu li se žaliti višem stupnju Ministarstva obrazovanja, i ako da u kojem roku?
 6. Hvala na odgovoru. Da li to znači da je prosvjetni inspektor, obzirom da je po prijavi dostavio izvješće na koje se ne mogu žaliti, uskratio moje pravo na žalbu, odnosno da je po prijavi donio rješenje ili odluku, u tom slučaju bih se mogao žaliti? Mogu li zatražiti službeni zapisnik o provedenom nadzoru, odnosno dopuniti prijavu novim činjenicama kojim tražim poništenje natječaja?
 7. Mora li izvješće prosvjetne inspekcije o provedenom nadzoru sadržavati uputu o pravnom lijeku? Dostavljeno izvješće nema upute pa ne znam rokove za eventualni prigovor...
 8. Dobio sam poslovno uvjetovanji otkaz iz gospodarskih, tehnoloških i oraganizacijskih razloga, ugovor o radu za radno mjesto savjetnik za higijenu. Poslodavcu je zbog potrebe posla trebala odgovorna osoba za rukovanje opasnim kemikalijama, završio sam tečaj na HZTA i obavljao poslove u skladu sa važećim propisima. Poslodavac nije želio promijeniti ugovor o radu a ja nisam inzistirao na promijeni...na kraju nisam imao nikakva prava jer nisam imao ugovor o radu za to radno mjesto.
 9. Hvala na savjetu. Uložio sam prigovor Ministarstvu obrazovanja i tražio poništenje natječaja. Isti prigovor proslijedio sam Pravobraniteljici za ljudska prava tražeći i njenu podršku i mišljenje koje može utjecati na rješenje prosvjetne inspekcije. Na forumu ću objaviti izviješće ili rješenje provedenog nadzora. U svakom slučaju još jednom hvala.
 10. Molim savjet vezano uz formalne uvjete natječaja za posao nastavnika. Na objavljenom natječaju za posao nastavnika strukovno-teorijskih predmeta u srednjoj školi, mogu se javiti osobe oba spola, radno iskustvo nije uvjet. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeće: životopis, diploma, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o radnom iskustvu, potvrda o pedagoško-psihološkoj naobrazbi. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na objavljenom natječaju (koji je završio i zaposlena je osoba prije 14 dana i koja je priložila sve dokumente), traži se između ostalog domovnica i dokaz o radnom iskustvu. Da li je moguće poništiti natječaj zbog proceduralne pogreške iz razloga što je jedan od uvjeta u natječaju dostava dokaza o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)? Osobe bez radnog iskustva ne mogu dobiti dokaz o radnom iskustvu, pa samim time ne mogu aplicirati na natječaj. Obzirom da se u većini natječaja traži domovnica kao dokaz državljanstva, da li se može tražiti poništenje obzirom da hrvatsko državljanstvo nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa? Iz natječaja se ne mogu isključivati osobe koje nisu hrvatski državljani, domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo. Možda je utopija, ali pokušao bih "srušiti" natječaj zbog proceduralne pogreške/diskriminacije. Hvala unaprijed na savjetu.
 11. Hvala Vam na odgovoru, u pravu ste da su tražili način da me otkantaju, i našli su ga. Naknadno sam dostavio Odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanog otkaza, tjedan dana nakon završetka natječaja...u selidbi se zagubila, trebalo je vremena bivšem poslodavcu da mi je dostavi, Nadzorom je prosvjetni inspektor utvrdio da je školski odbor zaključio da ostvarujem pravo prednosti, i jedini sam kandidat koji se pozvao na isto pravo, međutim naknadna dostava dokumenta Odluke o otkazu izvan roka koje propisuje natječaj škola bi stavila u nepovoljniji položaj ostale kandidate koji su potrebnu dokumentaciju dostavili u roku. Stoga su zaposlili kandidatkinju koja je radila bez natječaja na 60 dana, sad je dobila posao za stalno. Prosvjetni inspektor je zaključio da nema elemenata za poduzimanje mjera iz nadležnosti inspekcije.
 12. Molim savjet vezano uz provedbu natječaja za radno mjesto nastavnika strukovno teorijskih predmeta iz područja veterine, zanimanje doktor veterinarske medicine. U prijavi sam se pozvao na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Prvi natječaj je poništen, nisu izabrali niti jednog kandidata. Prijavio sam se na drugi natječaj sa istom dokumentacijom, pozvao sam se na pravo prednosti, međutim izabran je drugi kandidat. Smatrajući da se radi o nezakonitom zapošljavanju, zatražio sam da Prosvjetna inspekcija provede nadzor i utvrdi nepravilnosti. Nakon provedenog nadzora Prosvjetna inspekcija mi je uručila Izvješće na koje nemam pravo žalbe jer nije bilo elemenata za poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti. Iz izvješća sam saznao da dokumentacija koju sam priložio vezano uz pravo prednosti nije bila potpuna. Priložio sam: životopis, domovnicu, diplomu Veterinarskog fakulteta, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Potvrdu Ministarstva branitelja o statusu hrvatskog branitelja sa navedenim razdobljem sudjelovanja, potvrdu sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da aktivno tražim posao, rješenje o pravu na novčanu naknadu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem je obrazloženje da sam dobio poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. U obrazloženju je navedeno da nisam dostavio pravomoćne dokumentaciju jer rješenje HZZZ nema potvrdu pravomoćnosti). U prvom natječaju ravnatelj je Školskom odboru naveo da nisam dostavio potpunu dokumentaciju pa je predložio drugog kandidata, Školski odbor nije dao suglasnost za drugog kandidata pa je natječaj poništen. U drugom natječaju od (20.09.2018.) dostavio sam istu dokumentaciju, ne znajući da moju dokumentaciju smatraju nepotpunom. Školski odbor je (04.10.2018.) ponovno odbio moju zamolbu jer nemam sve dokaze koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima te je ravnatelj predložio drugog kandidata za kojeg je dobio suglasnost. Kandidat za kojeg je ravnatelj dobio suglasnost odustao je od zapošljavanja i nije sklopio ugovor o radu. Ravnatelj nije poništio natječaj već je 14 dana kasnije na slijedećoj sjednici samo obavijestio Školski odbor o odustanku izabranoga kandidata od zapošljavanja iz osobnih razloga. Na istoj sjednici (trećoj) ravnatelj predlaže drugog kandidata za kojeg je dobio suglasnost. Imam li pravo tražiti poništenje natječaja iz razloga proceduralne pogreške, jer je odluka o zapošljavanju provedena u dvije sjednice, odnosno natječaj nakon odustanka kandidata nije poništen (kao u prvom slučaju). Novi natječaj nije proveden već se je odlučivalo na osnovu kandidature iz prethodnog natječaja, da li je to proceduralna pogreška? Može li se javna isprava (rješenje) koju je donijelo javno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje smatrati nepravovaljanim dokumentom iz razloga što nema pečat pravomoćnosti, odnosno da li je moguće da moja dokumentacija nije pravovaljana. Molim vas savjet i uputu, jer sam već dvije godine na burzi rada i očajno mi treba posao (btw: bio sam jedini nezaposleni kandidat). Hvala!!!!
×
×
 • Napravi novi...