Jump to content

MIKACOOLER

Korisnik
  • Broj objava

    1
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. Iz iskustva RAZDVAJANJE STRUJE Procedura je sljedeća: Fizička ili pravna osoba pravni slijednik koja je u posjedu građevine ili djela građevine dužna je u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe o tome obavijestiti operatora sustava i opskrbljivača. Moj savjet je da ih ne obavijestite jer će vam operater privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjestu. Zato prvo podmirite račun za struju ! Nakon toga je potrebno priključak sa pokojne osobe prenijeti na živu osobu tj. samo na jednog suvlasnika. Moguće samo na jednog zbog OIB-a. Drugi suvlasnik ili jedan od njih, podnosi novi zahtjev za razdvajanje jednog ili više obračunskih mjernih mjesta. Priključna snaga se može podijeliti prema suvlasničkim omjerima uz potreban dokup snage (minimalno 4.6 Kw po brojilu za jednofazni priključak ) Stranka mora dostaviti Rješenje o nasljeđivanju te podnijeti Zahtjev za sklapanje Ugovora. - ukoliko se radi o suvlasništvu u ZK, a ne može dobiti suglasnost drugog suvlasnika, a u posjedu je nekretnine, može sklopiti ugovor na 1. Godinu uz Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, a sve sukladno čl.4 i čl.31 st.4 OU. ( Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom ). To se zove privremeni priključak na 12 mjeseci koji opet možete produžiti ako druga strana ne pristane na razdvajanje. U Izjavi ovjerenoj kod javnog bilježnika imenom i prezimenom pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću navodite da ste vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili na dijelu građevine (mjesto, adresa, suvlasnički omjeri itd.) i da se ne želite odreči postojećeg priključka koji glasni na pokojnu osobu. Pišete zamolbu da vam se omogući zahtjev za sklapanje novog ugovora o korištenju mreže na određeno vrijeme tj. na 1. godinu a sve sukladno čl.4 i čl 31 st. 4 OU. Navedite da su podmirene sve novčane obveze za to obračunsko mjerno mjesto (broj OMM, šifra) te da prihvaćate razdvojiti priključnu snagu s drugim suvlasnikom ako izrazi želju i to prema suvlasničkim omjerima o nasljeđivanju uz potreban dokup snage tako da svako snosi svoj trošak razdvajanja.Navesti razlog zbog čega ne možete dobiti suglasnost (osoba nije dostupna u inozemstvu ili jednostavno ne želi ). Kada prenesete priključak na svoje ime imate status vlasnika brojila 12 mjeseci čime vam HEP daje mogućnost da imovinsko pravno riješite podjelu priključka. Ako i tada ne želi razdvojiti priključak nego trošiti struju na vaš račun ? Neka elektra zbog duga isključi struju a nakon toga ga vi jednostavno odspojite (ako je tehnički moguće) i ponovo nakon što podmirite dug ukopčate samo svoj dio. Nema kaznene odgovornosti jer ste vlasnik priključka a uz to iskopčao ga je HEP a ne vi, a onda neka brat sudom tjera parnicu protiv vas ( privremenu mjeru za priključenje ) . Tada razdvajanje možda riješite na sudu. Iskapčanje je jedino rješenje koje je učinkovito. Od 23. srpnja 2015. godine OPĆE UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Članak 31. (1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili dijela građevine dužna je u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe o tome obavijestiti operatora sustava i opskrbljivača. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator sustava i opskrbljivač može nastaviti isporuku električne energije fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela građevine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih dospjelih novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto. (3) Pravni sljednik krajnjeg kupca ima pravo na sklapanje novog ugovora o korištenju mreže i novog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto. (4) Ukoliko se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s pravnim sljednikom iz stavka 3. ovoga članka, operator sustava može s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu građevine ili dijela građevine sklopiti novi ugovor o korištenju mreže, a opskrbljivač novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, na određeno vrijeme do jedne godine, uz uvjet da su do dana sklapanja navedenih ugovora podmirene sve dospjele novčane obveze za to obračunsko mjerno mjesto. (5) Ako se ne sklope ugovori iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.
×
×
  • Napravi novi...