Jump to content

BRKICA00

Korisnik
 • Broj objava

  420
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  25

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  BRKICA00 je reagirao na Borbena7 u Zaštićeni račun / alimentacija   
  Evo pojašnjenje za obje opcije.
  U Vašem slučaju je ovo moguće riješiti ovrhom od strane majke i to na način da se ne podmirene obveze na ime alimentacije, ali i sve buduće dospjele obveze na ime alimentacije naplaćuju prisilnim putem ovrhom na plaći ili novčanim sredstvima Vas kao ovršenika. Ako se odlučite na ovo, javite pa Vam pojasnim postupak.
  Međutim, osobno Vam predlažem da napravite administrativnu zabranu na plaći. Naime, sukladno odredbama Ovršnog zakona administrativna zabrana ima učinak ovršne isprave, a jasno je propisano da naplata alimentacije ima prednost u odnosu na druge ovrhe. I na taj način bi pravovremeno i bez dodatnih troškova (na zatezne kamate ili troškova postupka) podmirivali svoju obvezu na ime alimentacije. I za to vrijeme bi ostale ovrhe bile u redu čekanja.
  Ako joj ikada u buduće iz bilo kojega razloga budete plaćali alimentaciju na ruke, tada tražite da Vam bar potpiše datiranu izjavu, a sadržaj iste bi trebao biti da je tog i tog dana od Vas preuzela taj i taj iznos na ime alimentacije koja dospijeva na plaćanje točno određenog dana. 
   
 2. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Vrsta kredita   
  Imaju dvije šeme kod ovoga sa fiksnom kamatom. Prvo jeste digli kredit prije 31.12.2009? Jer ako jeste tada vam smiju naplatiti naknadu. Drugo banke vam imaju pravo naplatiti naknadu ukoliko prijevremeno zatvarate kredit sa fiksnom kamatnom stopom s time da vam max smiju naplatiti 1% od iznosa kredita. To vam je uvedeno s 1.1.2010. Ukoliko zatvarate s promjenjivom ne smiju vam naplatiti naknadu.
 3. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od Borbena7 u Zaštićeni račun / alimentacija   
  Alimentacija stvarno ima prednost nad drugim ovrhama. Ali postoji kvaka. Naime potrebna je veća količina neisplaćene alimentacija da bi se to isplatilo. Jer ovako svaki mjesec ćete morati tj. bivša supruga pokretati ovrhu. I neće njoj ići sva četvrtina već od te četvrtine već onoliko koliko joj pripada. S time da je upitno koliko se to isplati jer na one ovrhe koje sjede i čekaju ide kamata pa će vam dug rasti. Koliko ja znam postoji još šema s administrativnom zabranom (otprilike ako ste imali kredit onda znate kako to funkcionira) pa na taj način izbjegnete ovrhe. Lijepo poslodavac vam odma skine sa plaće i šalje na račun majke novac, samo je potrebno napraviti administrativnu zabranu i ovjeriti je kod javnog bilježnika. @Borbena7 Da li je to moguće i provedivo?
 4. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Ugovor o radu   
  Niko vam ne može odgovorit na to pitanje. Minimalac je donesen prema izračunu koji garantira pokriće minimalnih troškova života. Prema odluci vlade poslodavac treba pokriti razliku od minimalne (potpore države u idućem mjesecu vam je 4.000 kn). S obzirom da ste prijavljeni na minimalac poslodavac nema potrebe vama isplatiti razliku do 6000 kn jer nije u prekršaju (on je svoju obavezu ispunio). Neko od kolega će vam reći što možete napraviti ali ovako na prvu dobro je dok vas ne pošalje na burzu (tu će vam tek nastupit patnja, oprostite ako zvuči bezobrazno nije mi cilj vas deprimirat)
 5. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od Vultus u Zaštićeni račun / alimentacija   
  Alimentacija stvarno ima prednost nad drugim ovrhama. Ali postoji kvaka. Naime potrebna je veća količina neisplaćene alimentacija da bi se to isplatilo. Jer ovako svaki mjesec ćete morati tj. bivša supruga pokretati ovrhu. I neće njoj ići sva četvrtina već od te četvrtine već onoliko koliko joj pripada. S time da je upitno koliko se to isplati jer na one ovrhe koje sjede i čekaju ide kamata pa će vam dug rasti. Koliko ja znam postoji još šema s administrativnom zabranom (otprilike ako ste imali kredit onda znate kako to funkcionira) pa na taj način izbjegnete ovrhe. Lijepo poslodavac vam odma skine sa plaće i šalje na račun majke novac, samo je potrebno napraviti administrativnu zabranu i ovjeriti je kod javnog bilježnika. @Borbena7 Da li je to moguće i provedivo?
 6. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od Matrix u Dio k.č   
  Tu ima opisana situacija kod gospođe. Nije etažirano vlasništvo već se navodi 1/6 i imena 3 suvlasnika. Koliko se vidi u zk knjigama dijete (pretpostavljam od brata i šogorice) je upisano na temelju rješenja o nasljeđivanju, nikakvi jaki odvjetnici nisu trebali za to. I ovo što je gospođa navela nema nigdje provedeno u katastaru (sjećam se da je stavila neki izvadak iz katastara u kojem je bila neka crta po parceli ali je nema u digitalnom planu).
 7. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od miroslav6 u Dio k.č   
  Tu ima opisana situacija kod gospođe. Nije etažirano vlasništvo već se navodi 1/6 i imena 3 suvlasnika. Koliko se vidi u zk knjigama dijete (pretpostavljam od brata i šogorice) je upisano na temelju rješenja o nasljeđivanju, nikakvi jaki odvjetnici nisu trebali za to. I ovo što je gospođa navela nema nigdje provedeno u katastaru (sjećam se da je stavila neki izvadak iz katastara u kojem je bila neka crta po parceli ali je nema u digitalnom planu).
 8. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od G-man u Ugovor o radu   
  Niko vam ne može odgovorit na to pitanje. Minimalac je donesen prema izračunu koji garantira pokriće minimalnih troškova života. Prema odluci vlade poslodavac treba pokriti razliku od minimalne (potpore države u idućem mjesecu vam je 4.000 kn). S obzirom da ste prijavljeni na minimalac poslodavac nema potrebe vama isplatiti razliku do 6000 kn jer nije u prekršaju (on je svoju obavezu ispunio). Neko od kolega će vam reći što možete napraviti ali ovako na prvu dobro je dok vas ne pošalje na burzu (tu će vam tek nastupit patnja, oprostite ako zvuči bezobrazno nije mi cilj vas deprimirat)
 9. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Osiguranje budućeg vlasništva nekretnine   
  Ako kupite nekretninu na vaše ime kod nas ne postajete rezident.

  Da vam se prije smrti daruje nekretnina darovnim ugovorom ili ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.
 10. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Prava stanodavca u slucaju ne placanja stanarine   
  Nekako mi je logično da se ubaci u ugovor klauzula da stanodavac ima pravo od podstanara naplatiti ono što mu je ostao dužan plus neplaćeni iznos režija uvećano za sve možebitne troškove plus štetu koju su mogli napravit (ovo ne znam kako bi se reguliralo ali bi bilo pametno da i to napravite jer su ljudima znali odnijeti pola stana ali doslovno). I obavezno plaćanje stanarine na račun pa ako dođe do raskida ugovora da se lako može utvrditi koliko stranarine nije plaćeno.

  Nažalost da ukoliko želite naplatiti svoje potraživanje od podstanara.
 11. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Otvaranje obrta kao strani državljanin   
  S obzirom na to da je to vezani obrt morate imati završenu školu za kozmetičara ili zaposliti nekoga sa završenom kozmetičarskom školom na puno radno vrijeme. S obzirom da imate boravak na godinu dana vjerojatno vam neće dati da otvorite obrt na neograničeni vremenski period. 
 12. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od G-man u Ugovori o radu / zapis radne knjižice   
  1.) Imali biste naravno pravo na otpremninu da ste dobili poslovno uvjetovani otkaz
  2.) Ne može ali je vjerojatno to odradio preko E-HZMO koje ne zahtjeva dokument da se provede prijava. Postoji mogućnost da je krivotvorio vaš potpis ali to su teške optužbe koje zahtijevaju dokaz.
  3.) Imate li dokaz da koristi poticaje?

  Sve u svemu ovo su teške povrede radnog prava koje zahtijeva reakciju institucija (prvi korak prijava inspekciji rada).
 13. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od G-man u Zdravstveno osiguranje za nezaposlenog   
  Prvo burza nema nikakve veze sa osiguranjem. Kada se dobije otkaz ide se na HZZO prema mjestu prebivališta gdje se onda mijenja osnova po kojoj je osiguran (iz zaposlene u nezaposlenu). Drugo ovaj dio sa plaćanjem; pošto mi je isteklo 30 dana on mora sada plaćati minimalan doprinos za zdravstveno (670,31) i to tako može maksimalno do 12 mjeseci. Druga opcija je da ga osiguraju kao člana obitelji. Treća opcija je da nađe nekog da ga prijavi na 1 dan (naravno da mu plati taj jedan dan troška doprinosa) i nakon toga da se prijavi ponovo na HZZO jer od dana kad je ponovo odjavljen mu teče rok od 30 dana. Treba mu samo svjedodžba (ili diploma), važeća osobna (ako ima oib super, a ako je stara koja nema mora donijet potvrdu o OIB-u).
   
   
   Tko se može osigurati kao član obitelji?
  Status osigurane osobe kao članovi obitelji mogu steći:
  - supružnik (bračni i izvanbračni, sukladno propisima o obiteljskim odnosima),
  - djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad), te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava,

  - roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  • da su nesposobni za samostalan život i rad,
  • da nemaju sredstava za uzdržavanje i
  • da ih osiguranik uzdržava.

  - unuci, braća, sestre, djed i baka ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  • ako su nesposobni za samostalan život i rad, ako nemaju sredstava za uzdržavanje i
  • ako ih osiguranik uzdržava.

  Ako vam prijatelj ima bračnog druga može se preko njega osigurat.
 14. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od G-man u Sve o drzavnoj karanteni   
  Ovisi o dogovoru CS sa vlasnikom hotela. U Splitu se plaća 250 kn po danu.
   
  Ovo dvoje je za zaražene koronom. Vjerojatno imaju nekakav ugovor sa hotelom u kojem će smještat strance. Za Zagreb ne znam ali u Splitu imaju takav dogovor.
   
  Ovisi. Neki su dobili prijevoz hitnom do karantene, a neki su išli u samostalnoj aranžmanu. 
   
  Onima koji su u radnom odnosu. Kako ide za strance ne znam. Moguće da neko zna tu.

  Usput za prostore za samoizolaciju mora vam osigurati županijski centar civilne zaštite. Obratite se zagrebačkom centru za civilnu zaštitu
 15. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od Matrix u Sve o drzavnoj karanteni   
  Ovisi o dogovoru CS sa vlasnikom hotela. U Splitu se plaća 250 kn po danu.
   
  Ovo dvoje je za zaražene koronom. Vjerojatno imaju nekakav ugovor sa hotelom u kojem će smještat strance. Za Zagreb ne znam ali u Splitu imaju takav dogovor.
   
  Ovisi. Neki su dobili prijevoz hitnom do karantene, a neki su išli u samostalnoj aranžmanu. 
   
  Onima koji su u radnom odnosu. Kako ide za strance ne znam. Moguće da neko zna tu.

  Usput za prostore za samoizolaciju mora vam osigurati županijski centar civilne zaštite. Obratite se zagrebačkom centru za civilnu zaštitu
 16. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od miroslav6 u Smanjenje stanarine i porez   
  Porez je moguće smanjiti samo ako napravite novi ugovor o najmu sa smanjenom cijenom najmom. Ne vidim mogućnost da se to odradi preko e - porezne. Također ukoliko raskinu ugovor morate priložiti obavijest o raskidu ugovora poreznoj kako bi vas prestala teretit po osnovi poreza na kapital. Nazovite poreznu (ili pošaljite mail) i pitajte da li možete preko maila (ukoliko može napišite novi ugovor gdje god da ste, potpišite se i pošaljite poštom najmoprimcima. Kad potpišu nek vam ga skeniranog pa ga proslijedite poreznoj (porezna je i prije ovoga priznavala neovjerene ugovore). Ukoliko ne pitajte da li može opunomoćenik. I s obzirom da je sutra praznik vjerojatno će spojiti pa ih nećete moći dobiti.
 17. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Kupnja nekretnine pod ovrhom   
  Koliko ja znam to je ne znači da je ovrha pokrenuta. Zabilježba ovršivosti tražbine znači da se ovrha na nekretnini može provesti prema trećoj osobi koja je stekla tu nekretninu (ukratko ako se to ne riješi možete ostati bez zemljišta ako biste ga kupili, a ne bi maknuli ovu zabilježbu).
   
  Ukoliko dođe do ovrhe vlasnik ne može prodati tu parcelu više. Stavlja se zabilježba i parcela ide na dražbu. Što može biti čak i dobro za vas jer na dražbi cijene znaju ići do 20% niže od tržišne. Pa sad kako se usrećite. Nakon što postanete kupac na dražbi i platite cijenu svi tereti se brišu.
   
  Ništa čudno s obzirom na sve što se događa i da im je glavni prioritet zahtjevi za odgodu doprinosa. Inače baš nisu poznati po tome da daju informacije osim ako niste stranka.
   
  Zbog ljudi kojima treba pravni savjet postoji ovaj portal i tu se niko ne sramoti.
 18. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Kupnja nekretnine pod ovrhom   
  Ako prodavatelj pristane na tu cijenu onda morate paziti što i kako dalje. Ukoliko nije pokrenuta ovrha/dražba vlasnika parcele navodite kao prodavatelja. On mora ishoditi pismo namjere od porezne uprave (dokument koji porezna izdaje da će izbrisati teret sa vlasničkog lista. Na njemu ćete naći poziv na broj, iznos koji trebate uplatiti te broj računa PU). Poslije toga vi uplatite taj iznos poreznoj upravi (ni slučajno ne dajte vlasniku novac da to sam rješava već vi to osobno riješite). Nakon što porezna makne tj. izda brisovno očitovanje i bude provedeno u zk onda isplatite vlasniku novce do kraja. 
 19. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od frenki zg u Promjena vlasničke strukture   
  Ovako sudeći prema ovome nema zapreke da ga stavite na minimalac jer nije više direktor. Jedini problem koliko vidi može biti da je ostao na starom ugovoru o radu. Ako je do toga promijenite ugovor iz pozicije direktora u recimo unapređivač prodaje. Na taj način ga možete prijaviti na minimalac. Udio u vlasništvu tu ne igra nikakvu ulogu. Problem će vam nastati ako poželite uzeti potporu od države za njega koju neće moći dobiti. Uglavnom provjerite još kod HZMO-a na kojoj je poziciji tamo prijavljen. Ako je kojim slučajem tamo prijavljen kao direktor onda priložite novi ugovor, promijenite osnovicu po kojoj je osiguran. 
 20. Sviđa mi se
  BRKICA00 je dobio reakciju od frenki zg u FINA - prekršajni nalog zbog nepredavanja GFI   
  Stečajni upravitelj radi izvještaje. Finalno i ono na dan otvaranja stečaja. Kada je firma izbirsana vaše obaveze su prestale.
 21. Hvala
  BRKICA00 je reagirao na Tintintin u Punomoć za prodaju nekretnine iz inozemstva   
  mali update, ako netko bude imao sličnih problema/dilema.
  brat je ovjerio kod JB u njemačkoj. može biti samo na hrvatskom, nije nužno i na njemačkom. (ne treba biti "službeno prevedena" od strane tumača ili slično.)
  Znači, sastavi se, (meni je pomogla banka u sastavljanju) i ovjeri se vani.
   
  pozz
 22. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Ugovori o radu / zapis radne knjižice   
  1.) Imali biste naravno pravo na otpremninu da ste dobili poslovno uvjetovani otkaz
  2.) Ne može ali je vjerojatno to odradio preko E-HZMO koje ne zahtjeva dokument da se provede prijava. Postoji mogućnost da je krivotvorio vaš potpis ali to su teške optužbe koje zahtijevaju dokaz.
  3.) Imate li dokaz da koristi poticaje?

  Sve u svemu ovo su teške povrede radnog prava koje zahtijeva reakciju institucija (prvi korak prijava inspekciji rada).
 23. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u FINA - prekršajni nalog zbog nepredavanja GFI   
  Stečajni upravitelj radi izvještaje. Finalno i ono na dan otvaranja stečaja. Kada je firma izbirsana vaše obaveze su prestale.
 24. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Prijenos vlasništva poduzeća   
  1.) Da, plaća osim ako niste potomak u uspravnoj liniji. Ali u iznosu od 4%. Vrlo vjerojatno da će PU sama procijeniti pa vi ne morate raditi procjenu.

  2.) Ukoliko zastupa samostalno i pojedinačno mislim da može.

  3.) Sklopite novi ugovor o najmu, odete kod javnog bilježnika koji će vam sastaviti prijavu i poslati to na Trgovački sud. Kad dobijete rješenje onda s njime put pod noge u HZMO, HZZO i ostale institucije koje vam trebaju da promijenite adresu tamo. Direktor sa svojim ugovorom o najmu ide na PU prijaviti ugovor.

  4.) Ukoliko je nasljednik poduzeća radi u njemu možete mu dati 5000 za prehranu, božićnica ili naknada za godišnji do 3000. Da se sad ovako nešto može isplatiti nisam baš upoznat.

  5.) Mislim da ne. Također poduzeće ne može platiti troškove sprovoda. Neka me neko ispravi ako sam u krivu.

  6.) Ukoliko može nek otvori paušalni obrt i taj iznos razbije na više faktura jer je to porezno najisplativije. Ukoliko ne želi uvijek može sklopiti sa firmom ugovor o najmu (izgubit će dio zbog poreza na najam), pričekati da dođe do isplate dobiti pa si onda isplatiti ili sad odmah napraviti akontaciju dobiti.
 25. Hvala
  BRKICA00 je dobio reakciju od drot13 u Promjena vlasničke strukture   
  Ovako sudeći prema ovome nema zapreke da ga stavite na minimalac jer nije više direktor. Jedini problem koliko vidi može biti da je ostao na starom ugovoru o radu. Ako je do toga promijenite ugovor iz pozicije direktora u recimo unapređivač prodaje. Na taj način ga možete prijaviti na minimalac. Udio u vlasništvu tu ne igra nikakvu ulogu. Problem će vam nastati ako poželite uzeti potporu od države za njega koju neće moći dobiti. Uglavnom provjerite još kod HZMO-a na kojoj je poziciji tamo prijavljen. Ako je kojim slučajem tamo prijavljen kao direktor onda priložite novi ugovor, promijenite osnovicu po kojoj je osiguran. 
×
×
 • Napravi novi...