Jump to content

jazz031

Korisnik
 • Broj objava

  390
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. iz ovoga prvog dijela "nisam ništa uzela bez njegova znanja" - da li to znači da ste ipak nešto uzeli, a on je za to znao? ili nisam uopće ništa uzela, ni sa niti bez njegova znanja? malo ste to nespretno napisali.. ovo drugo pitanje: odgovor vam leži u ukidbenom rješenju, pa ga pogledajte i pročitajte što piše, ako nešto bude nejasno, javite se. i još nešto - kako je to vaše kaz. djelo kvalificirano? točno koji članak KZ-a je u pitanju?
 2. prijedlog za progon za kd prijetnje MORA se podnijeti u roku 3 mjeseca od dana kada je osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja. zašto je to tako? zato što se radi o kd koje se progoni po prijedlogu, jednako je i za ona po privatnoj tužbi, a sve je to propisano u čl. 47. Zakona o kaznenom postupku.
 3. zastara se računa od dana počinjenja kaznenog djela. rekli ste da je počinjeno negdje krajem 2004. rekli ste da se radi o prijevari iz čl. 224. st. 4. KZ. trenutno, vaša presuda nije postala pravomoćna, a kada će - ne zna se , za kazneno djelo iz čl. 224. st. 4. KZ zapriječena je kazna zatvora od 5 godina, pa se iz tog razloga na vas odnosi ovaj članak koji govori o zastari i to posebno stavak 6: Tijek i prekid zastare kaznenog progona Članak 20. (1) Zastara kaznenog progona počinje teći od dana kad je kazneno djelo počinjeno. (2) Zastara ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni progon ne može poduzeti ili se ne može nastaviti. (3) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom koja se poduzima radi kaznenog progona počinitelja zbog počinjenog kaznenog djela. (4) Zastara se prekida i kad počinitelj počini isto tako teško ili teže kazneno djelo. (5) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći. (6) Zastara kaznenog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara kaznenog progona. što opet znači, negdje krajem 2014. godine nastupa zastara, a do tada će sud zasigurno po žalbi donijeti svoju odluku. o njoj/odluci/ ovisi daljnji tijek postupka. može ukinuti presudu i ide ponovno suđenje, a ono se onda može voditi sve do 2014. godine, ili može potvrditi ovu presudu nakon čega se na vas počinju odnositi rokovi vezani za izvršenje kazne (ne znamo kakva će još biti. ako ostane sve kako jeste i potvrde tih 6 mjeseci onda se na vas odnosi ovaj članak i posebno zadnja alineja. Zastara izvršenja kazne Članak 21. Ako u ovom Zakonu nije drukčije određeno, izrečena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad protekne: - dvadeset i pet godina od izrečene kazne dugotrajnog zatvora, - petnaest godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina, - deset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina, - pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od tri godine, - tri godine od izrečene kazne zatvora u trajanju do tri godine, ili novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne. odnosno, ako izbjegavaš izvršenje, na tebe se odnosi stavak 5 koliko max možeš izbjegavati, tj. 6 godina: Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera Članak 23. (1) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera počinje od dana pravomoćnosti odluke kojom je kazna izrečena ili određena primjena sigurnosne mjere. Kad se radi o kazni iz opozvane uvjetne osude, zastara počinje teći od dana pravomoćnosti odluke o opozivu. (2) Zastara ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ili primjena sigurnosne mjere ne može započeti ili nastaviti. (3) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela za izvršenje kazne ili primjene sigurnosne mjere. (4) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći. (5) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara izvršenja ili primjene. eto, toliko. p.s. matko 3 nisu točni odgovori koje si dao. čovjeka si potpuno krivo informirao, a ja sam ga sada "sludio" zakonskim odredbama.. ali, neka čita dok čeka odluku po žalbi
 4. jazz031

  papirnata tablica??

  ja se ne svađam, ni onda ni sada, već argumentirano iznosim drugačije mišljenje, za koje imam napismeno i potvrdu da je ispravno (teoretičara kaznenog prava i odluka) jako dugo sam u kaznenom pravu i u praksi, imam različitih odluka, različitih sudova donesenih u različito vrijeme iz kojih se vidi kako se praksa mijenjala. krivotvorenje je kazneno djelo za čije ostvarenje su važne druge 8objektivne i subjektivne okolnosti) što kod prekršaja nije slučaj. rado bih stavio i presude koje potvrđuju ovaj stav, ali iz njih bi svatko imalo inteligentniji, otkrio moj identitet, što želim opravdano izbjeći, pogotovo nakon vaših postova u kojima ste si dali slobodu da vrednujete moj rad i samu osobu. držite se vi prekršajnog prava, ono je jednostavno, nema mozganja i nema posebnog dokazivanja, pogotovo strane koju predstavljate. igrom slučaja i politike prekršajno pravo (i sudovi) "upalo" je u pravosuđe što mu osim značaja i važnosti za punjenje proračuna ne daje veći značaj. ugodan vikend želim.
 5. nije zakon nejasan..sve piše. o prigovoru na optužnicu podignutu pred opć. sudom odlučuje izvanraspravno vijeće toga suda. Članak 17. (1) Općinski sudovi su nadležni: 1) suditi u prvom stupnju za kaznena djela: a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, b) za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda, 2) poduzimati hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje, 3) u postupcima iz točke 1. ovoga stavka rješavati o prigovorima protiv optužnice i zahtjevima predsjednika vijeća iz članka 299. ovoga Zakona, 4) obavljati druge poslove povjerene im zakonom. (2) Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda rješava jedan od tih općinskih sudova, s obzirom na uvjete rada i opseg poslova. Članak 18. (1) Općinski sudovi sude u vijećima sastavljenim od jednog suca i dva suca porotnika. (2) Za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina sudi sudac općinskog suda kao pojedinac, osim za kaznena djela iz članka 95., članka 100. stavka 3., članka 101. stavka 3., članka 164., članka 165., članka 166., članka 168., članka 170. stavka 4., članka 172. stavka 1., 2. i 3., članka 190., članka 191. i članka 272. stavka 4. Kaznenog zakona. (3) Stranke se mogu suglasiti do početka glavne rasprave da glavnu raspravu u kaznenom postupku za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora do deset godina provede predsjednik vijeća kao sudac pojedinac, osim ako sastav vijeća nije propisan posebnim zakonom. On ima ovlasti vijeća. Stranke ovu suglasnost ne mogu opozvati. (4) U vijeću sastavljenom od tri suca općinski sudovi donose odluke izvan glavne rasprave. (5) Predsjednik općinskog suda i predsjednik vijeća općinskog suda odlučuju u slučajevima predviđenim u ovom Zakonu.
 6. može, ali ne bih rekao i da će uspjeti. u takvim situacijama se otvaraju dodatna pitanja. iako, ja mislim da avatar u PP nije dao iskaz uz odvjetnika, ali u optužnom aktu se očigledno koristilo ono što je on rekao, a što je vrlo vjerovatno potkrijepljeno i drugim dokazima. tu onda nema puno šanse. ali, ako drugih dokaza nema, i optužba se zasniva samo na njegovoj riječi (što nije rijetkost u postupanju ODO-a i podnošenju takvih "faličnih" optužnih akata), avataru je bolje da se ne iscrpljuje dokazivanjem iznuđivanja iskaza u PP, jer njega i tako nema u spisu. bitno će biti ono što kaže na raspravi. avatar hajde nam prepiši iz optužnog akta što piše koje dokaze ODO predlaže da se izvedu na raspravi (to ti je dio iza "stoga predlažem" pa tamo pod točkom 2 recimo gdje piše "da se na gl. raspravi pročita...., izvrši uvid u ... itd.)
 7. jazz031

  papirnata tablica??

  opa, netko promijenio mišljenje po ovom pitanju. ne tako davno, mene se okarakteriziralo neznalicom, slalo ponovno u skolicu i kojesta drugo. baš zgodno. ali, neka. lijepo je vidjeti da ljudi rade na sebi i uče.
 8. onda je sve ok.. to ćeš odraditi kako su ti naložili, a ako u međuvremenu, dakle dok još ideš na kontrole, stigne poziv sa prekršajnog suda, onda ćeš se odazvati i reći kako po nalogu ODO za mladež ideš/ili si išla ako to obaviš/ na kontrole urina i to bi bilo dovoljno. recimo i da im na prekršajnom sudu kažeš broj spisa pod kojim se vodi tvoj predmet i neka oni to onda provjeravaju. a ako ODO-i postupaju po nedavno donesenoj uputi, oni su već morali kontaktirati prekršajni sud i obavijestiti ih o postupku protiv tebe koji vode. ma, bit će to sve ok. samo budi redovna na ovim kontrolama i odazovi se pozivu prekršajnog suda ako kojim slučajem i on stigne.
 9. jesi ti odradila ovo sa kontrolom urina? o tome ti ovisi prijete li u prazno ili ne. i tko ti je rekao da čekaš i što to? defektolog u ODO-u? ako tebi nije jasno, možda je tvoj otac zapamtio o čemu se radi. kažeš da je i on bio na razgovoru.
 10. ako je točno ovo što pišeš, protiv tebe je podnesena kaznena prijava, po njoj je radilo drž. odvjetništvo, pozvana si na razgovor kod njihovog defektologa, dobila si posebnu obvezu koju si dužna ispuniti, jer u suprotnom može doći do pokretanja kaznenog postupka, tj. optuženja zbog posjedovanja droge. na tvom mjestu bih se pridržavao izrečene obveze (to ti se inaće zove uvjetovani oportunitet) jer nakon ispunjenja, dolazi do odbačaja kaznene prijave i nema ni prekršajnog postupka. ovaj postupak nije nikakva kreativna, nova ideja, to je nešto što funkcionira već godinama.
 11. ovo sve govori o onome tko je napisao, ne onome kome je napisano. papir trpi svašta, tako i ovaj prostor. u realitetu bi se meni obraćao sa gospodine, naravno, u slučaju da uspiješ doći do mene. uživaj u svojoj slici koju vidiš kada staneš pred ogledalo.
 12. bitno bi bilo u slučaju da osoba koja je izradila takvu ispravu (reg. pločicu) nije ista osoba koja ju je uporabila ili nabavila radi uporabe. da bi bilo ostvareno obilježje dovoljno je da je ostvaren jedan od modaliteta , ne moraju biti kumulativno ispunjeni. zato i postoji ono "ili" između. inaće, onaj tko izradi, već je ušao u kažnjivu zonu, nije nužno, i ne mora, i da uporabi (upusti se u promet sa takvim reg. pločicama). zašto? zato što je zaštitni objekt ovoga kaznenog djela - vjerodostojnost isprava, a ne promet i nešto vezano za njega. taj dio podliježe eventualno prekršajnoj odgovornosti. u odnosu na "dugogodišnje iskustvo" i žaljenje koje osjećaš - ovo je dio foruma (kazneno) gdje zasigurno tvoje iskustvo nije mome ni do koljena i sažalijevanje ti je promašeno. ne bih to rekao da ne pokušavaš nametnuti svoje krivo razmišljanje kao ispravno, što je potpuno pogrešno i nije u skladu sa teorijom više pravnih teoretičara, sudaca vsrh i praksom. kako rade pojedini općinski sudovi i kakve odluke donose, to je nešto što bi trebalo biti predmet kontrole prilikom pregleda rada viših sudova. činjenica je da su pojedini sudovi "jači", drugi "slabiji" po znanju, po kvaliteti odluka, pa otuda vjerovatno i ovo tvoje iskustvo koje spominješ. možda je dugogodišnje, ali je loše i pogrešno, bar što se ovoga kaznenog djela tiče. za razliku od tebe, ja se ne razmečem po forumu, ne bahatim, ne odgovaram posprdno ljudima. misleći kako se ovaj forum (jer o pravnom portalu je riječ) može razviti u nešto za pravnike dobro, registrirao sam se, ali vremenom vidim da je ovo samo mjesto "besplatne pravne pomoći", i mjesto za narcisoidno pokazivanje svojevrsne nadmoći u odnosu na ljude koji nemaju pravnog obrazovanja, u čemu si ti vrlo aktivan. o nekakvom razvijanju pravnog promišljanja, izgradnje prakse i sl. nema ni riječi što je razlog da ovdje zalazim sve rjeđe i rjeđe.
 13. stavljanje ovakve pločice na vozilo ( na mjesto predviđeno za reg. pločicu) jeste kazneno djelo, a za razumijevanje zašto je to tako, pročitajte prethodni post.
 14. nije to kazneno djelo krivotvorenja isprave ! i nije "Ključna riječ kod krivotvorenja uz IZRADITI je UPOTREBITI krivotvoreno kao pravo". polazište svega je u tome da li je ovako napravljena reg. pločica lažna isprava, a to onda zahtijeva znanje pojma isprave i onda pojma lažne isprave. lažnom se ispravom uvijek pripisuje izdavatelju izjava koju on nije dao, a što u ovom konkretnom slučaju tj. izrade duplikata pločice - nije slučaj. Takav duplikat i dalje sadrži izjavu stvarnog izdavatelja (policije) a ne majstora koji ga je izradio. izradom duplikata nije doveden u pitanje identitet niti je izmijenjena njegova izjava, i iz duplikata se vidi kako policija tvrdi da određeni registarski broj služi za identifikaciju vozila kojemu je i namijenjen. smanjenje ili promjena dimenzije pločice također ne utječe na sadržaj izjave sadržane u njoj, pa ovakvom fake pločicom nije promijenjen sadržaj originalne isprave. nakon ovoga pojašnjenja, nepotrebno je dalje ocjenjivati da li se vozilo nalazilo u prometu ili nije, kaznenog djela nema, možemo govoriti o nekom od prekršaja zospc-a. to bi bio odgovor na prvi post! i tu nema dvojbe, a to što netko ne razumije pojam isprave i lažne isprave i što ne razumije bit ovoga kaznenog djela i njegova bitna obilježja, njegov problem.
 15. pretpostavljam da misliš - prigovor na optužnicu, jer samo to može biti. nema "žalbe na optužnicu". i ovo što pišeš kao razloge za izuzeće suda i sudaca ne bi prošlo.
×
×
 • Napravi novi...