Jump to content

rim1

Korisnik
 • Broj objava

  31
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je rim1 objavio

 1. Ali zastara mora imati svoj temelj. Moraju se eliminirati radnje ovrhovoditelčja kojima se protok zastare prekida. . to pronalazim samo u navedenome članku i to jedino iz razloga što je ovrhovoditelj povukao ovrhu u cjelosti. ILI
 2. u obrazloženju stoji da je prema odredbama čl. 40 st. 1 i 2 ovr.zak. i , citiram: Budući da je ovršni prijedlog povučen, ovrhu je na temelju prednjih zakonskih odredbi valjalo obustaviti. kraj citata pravni lijek, žalba u roku 8 dana žalbu nitko nije uložio
 3. U svojem podnesku ovrhovoditelj je napisao, citiram: Ovrhovoditelj ovim putem obavještava sud da u cjelosti povlači ovrhu protiv ovršenika, slijedom čega predlaže sudu obustaviti predmetnu ovrhu poslovni broj gornji. kraj citata posljedično ovog sud je donio rješenje, citiram: 1. Stavlja se van snage rješenje o ovrsi Opć.sud u ..... pod posl. br. ...... od ......., ukidaju se sve provedene radnje te se ovršni postupak obustavlja. 2. Briše se zabilježba ovrhe zabilježene na nekretnini, i to: ................. 3. Brisanje zabilježbe ovrhe izvršiti će Z.K. odjel ov
 4. Zahvaljujem na dobrim željama. Nije mi jednostavno naći rješenje kao pravno neukoj stranci . Nemam dobro iskustvo s odvjetnicima, samo traže lovu unapred a do sada nisam naišao na nekog tko mene savjetuje i štiti već ja sam morao njima davati smjernice. Ovo na kraju ispada jednostavno. Jednostavno s toga što imam sretnu okolnost da je vjerovnik povukao ovrhu, sud pravomoćno ukinuo i ukinuo SVE provedene radnje, tako piše u rješenju, pa samo zbog tih činjenica se možu primjeniti odredbe ovih članaka ZOO-a. Napominjem da sam žalbu na rješenje dao da istakne odvjetnik, on ovo nije nigdi
 5. E vidite. Tu je ipak "kvaka" Članak 242 st.1 ZOO-a Članak 242. (1) Prekid zastare izvršen podnošenjem tužbe ili kojom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred su­dom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, smatra se da nije nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeo nije li ovo super a isti članak st. 2 (2) Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako vjerovnikova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen, ili ako određena mjera osiguranja bude st
 6. Učinak zastare; Nastupom zastare u pravili se ne gasi samo subjektivno pravo. Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze (st. 1 čl. 214) ZOO. To znači da se zastarjelo pravo ne može prisilno, putem suda ostvariti. Sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti, već isključivo temeljem prigovora tužene strane. Ne istakne li tuženik/dužnik/ovršenik prigovor zastare, sud će postupati s tužbom ne obazirući se na zastaru. ja sam u svojim žalbama i prigovoru na zabilježbu se pozvao i na zastaru
 7. Čini mi se da sam ipak pronašao "kvaku" datumi iz citata su iz primjera, pretpostavke datuma uzeti u obrazlaganju samo za primjer. znači, ZASTARA Ako do obustave dođe iz razloga za koje je odgovoran vjerovnik ili njegova pasivnost, tada se on ne može pozvati na činjenicu da je pokrenuo ovršni postupak 14. srpnja 2010 godine, pa po obustavi ovrhe ponovno pokrenuti naplatu novim prijedlogom za ovrhu npr. 24. ožujka 2011 godine, jer će ista po žalbi dužnika/ovršenika i istaknutom prigovoru zastare biti obustavljena iz razloga nastupa zastare protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti
 8. što bi biloo da je ZK odjel brisao ovrhe iz ZK knjiga.? mislim da tereta nebi bilo a da bi bila zastara za novu ovrhu. Možda se varam jedna pripravnica mi je rekla, sada brzo prebacite to na nekoga. no kako ako su zabilježbe još bile i drugo, ako bi se brisale zabilježbe, po meni bilo bi čisto. Nadalje. Kada sam išao na općinski sud izvaditi jedan papir iz spisa, gospođa tamo mi je rekla, to je gotovo, moram zatražiti iz arhiva. po meni neka kvaka mora postojati koja bi mi išla u prilog. također piše da je dobiveno cesijom. čitao sam da cesija ne važđi ako ovršenik nije uključen u postupa
 9. svo kako sačinjena zabilježba u ZK knjigama za novi ovršni postupak: 12.1 Zaprimljeno 11.09.2020.g. pod brojem Z-20063/2020 ZABILJEŽBA, OVRHA, ZAKLJUČAK 1-BP-T:OVR-569/2020-6 11.09.2020, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine te namirenjem ovrhovoditelja ................. d.o.o. iz iznosa dobivenog prodajom.
 10. evo kako je u ZK knjigama evidentirana obustava ovrhe: 11.2 Zaprimljeno 07.03.2017.g. pod brojem Z-5047/2017 BRISANJE ZABILJEŽBE, OVRHA, na temelju pravomoćnog Rješenja o ovrsi Općinskog suda u ..........., posl.br: 77 Ovr-1330/15 od 7. veljače 2017.g., a koja zabilježba je upisana rješenjem posl.br: Z-537/14.
 11. Evo kako su prenesena pravga potraživanja na novu "osobu", copy-past iz ZK izvadka: Primljeno: 24.rujna 1997. Z-945/97 Na temelju ovosudnog rješenja o osiguranju I.234/96, uknjižuje se pravo zaloga na osnovu Okvirnog ugovora o poslovnoj suradnji u iznosu od 200.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH sa sporednim tražbinama, koja tražbina dospijeva na naplatu 17.10.2001.god. ili u cijelosti prije u slučaju raskida tog Ugovora za korist: 200.000,00 DEM *............ BA
 12. Poštovani. Jasno mi je da se vrtimo u krug no to je jednostavno bilo tako. Ovrhovoditelj je u cjelosti povukao ovrhu. Osnovom toga sud donosi rješenje o obustavi ovrhe i poništava sve radnje vezane za ovrhu te daje nalog ZK odjelu za brisanje ovrhe. Stalna služba općinskog suda pored toga donosi rješenje kojim se DOPUŠTA brisanje zabilježbe. Sve postaje pravomoćno, nitko ne ulaže prigovor ili žalbu. Iznenada se pojavljuje preuzimatelj potraživanja, upisuje se na mjesto prethodnog ovrhovoditelja u knjigama ZK odjela, pokreće novu zabilježbu. Sud donosi rješenje o ovrsi a ZK odjel rješenje o zab
 13. osnova je ugovor o preusimanju potraživanja. u toj proceduri preuzimanja nisam bio obavješten ni ja ni sud. tome je dokaz da je sud izdao rješenje kojim je postupak ovrhe obustavljen i nalaže zk odjelu brisanje svih zabilježbi
 14. kronološki gledano, ovrhovoditelj je prije ustupanja potraživanja povukao ovršni prijedlog u cjelosti. sud je izdao rješenje o obustavi i dao nalog ZK odjelu da briše zabilježbe ovrhe. zk odjel to nije učinio, brisao, nešto kasnije preuzimatelj dostavlja zk odjelu zabilježbu i pokreće novi ovršni postupak. mišljenja sam da je tu kriv zk odjel jer nije brisao zabilježbu samim time preuzimatelj potraživanja, MISLIM, više nebi držao u rukama sredstvo osiguranja. molim mkišljenje
 15. To sam negdije pročitao da se ne može provoditi ponovno ovrha na istoj nekretnini no ne mogu pronaći gdije. možete li mi dati vezu gdije to stoji. hvala unapred
 16. utjerivač je od banke otkupio potraživanje NAKON što je banka povukla zahtjev za ovrhu. U sječnju će biti 4 g
 17. banka je povukla u cjelosti zahtjev bez posebnog obrazloženja i time je postupak završen. Doneseno je rješenje osnovom toga i dan je nalog ZK odjelu za brisanje svih zabilježbi. Na to rješenje se nitko nije žalio i postalo je pravomoćno, u sječnju će biti 4-a godina. Utjerivač dugova je otkupio potraživanje a kako u ZK odjelu nije provedeno brisanje koje je sud naložio, oni sada su kao sljednici. O svemu tome nisam imao NIKAKVA saznanja niti sam sudjelovao u prenosu-cesiji
 18. da nije bilo kupaca i tako još 2 puta. četvrti put je ovrhovoditelj povukao zahtjev u cjelosti
 19. 2005 godine. prva, također neuspješno provedena. ni nakon 3 dražbe nije prodana nekretnina. Hvala
 20. ovrha je bila na nekretnini i sada pokušava obnoviti ovrhu na istoj nekretnini iako je povukao ovršni zahtjev prije više od 3 g
 21. proces je trajao oko 15 g. sada je više od 3 g. da je postupak obustavljen POVLAČENJEM prijedloga za ovrhu u CJELOSTI od strane ovrhovoditelja. Sve je postalo pravomoćno. Dali se računa zastara od okončanja postupka ili od isticanja potraživanja obzirom da je postupak ovrhe OBUSTAVLJEN povlačenjem ovršnog prijedloga - zahtjeva u cjelosti. Hvala
 22. dali je nastupila potpuna zastara?
 23. što ako je postupak obustavljen , potvrđeno je to i rješenjima pa onda netko ponovno želi pokrenuti. navodni dug je star više od 15 g. obustavljeni postupak više od 3 g
 24. nedvojbeno je da imam status "potrošača"
 25. ipak nisam zatražio izuzeće jer sam ovo uspio sutkinji dostaviti, zapravo cijeli stručni rad po pitanju mjerodavnog prava s naglaskom na ovo citirano. sve ušlo u zapisnik s rasprave. mišljenja sam da je ovo nedvojbeno jasno i da preko ovog nebi mogla samo tako preći
×
×
 • Napravi novi...