Jump to content

rim1

Korisnik
  • Broj objava

    31
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

Sve što je rim1 objavio

  1. Negdije sam čuo da nakon obustavljenog ovršnog postupka nakon što je ovrhovoditelj povukao ovršni prijedlog u cjelosti, donesena su i pravosnažna rješenja o obustavi i završetku ovršnog postupka. Nakon više od 3 g. novi ovrhovoditelj b2 kapital pokreće novi postupak na istoj nekretnini. Molio bi za pomoć, ako sam u pravu da se ovrha ne može ponoviti na istoj nekretnini da mi ukažete na odredbu koja to definira. hvala svima unaprijed
  2. RIMSKA KONVENCIJA O MJERODAVNOM PRAVU ZA UGOVORNE OBVEZE IZ 1980.* (IZVACI) GLAVA I. PRIMJENA KONVENCIJE Članak 1. Polje primjene (1) Odredbe ove Konvencije se primjenjuju na ugovorne obveze za situacije koje imaju vezu s pravima različitih država. (2) One se ne primjenjuju: a) na pitanja statusa ili poslovnu i pravnu sposobnost fizičkih osoba, uz rezervu čl. 11; b) na ugovorne obveze koje se odnose: - na oporuke i na
  3. Imam niz stručnih radova po pitanju mjerodavnog prava i svi elaboriraju da je po Rimskoj za potrošača mjerodavno jediono pravo njegovog prebivališta. To piše vrlo jasno u Rimskoj, direktivama EU i u stručnim radovima. I sada imam sutkinju koja sve to odbacuje i uporno hoće po stranome pravu. Nije li to malo tvrdoglavo i suludo obzirom da ona i ostali sudionici nemaju o tome stranome pravu nikakvog pojma. Po tome bi ispalo da možemo biti samo nijemi promatrači u prvostupanjskome i tek kroz žalbe prema višim instancama ukazivati na to. Smatram to nekorektnim, skupim i nikad kraja parničenjem. Mi
  4. Pored RH prava znamo da postoji i pravo i konvencije koje su države supotpisale i prihvatile za prisilno pravo u raznoraznim slučajevima. Tako npr. Rimska konvencija nalaže da se mora osigurati "potrošaču" primjena prava njegovog zadnjeg prebivališta. Znači ako sud karakterizira spor s međunarodnim obilježjima, i upućuje na to da je za određeni spor nadležno pravo neke druge zemlje, Rimska konvencija i direktive EU nalažu IPAK primjenu prava zemlje u kojoj je prebivalište "potrošača" Rimska konvencija članak 5 Sada se postavlja pitanje, što ako. Što ako sud bez obzi
×
×
  • Napravi novi...