Jump to content

Miško67

Korisnik
  • Broj objava

    4
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. Zahvaljujem na odgovoru te Vas molim za pojašnjenje slijedećeg pitanja. Prije 33 godine moja tetka koja je bila neudata i bez potomaka živjela je s mojom majkom u zajedničkoj nekretnini, sačinila je darovni ugovor uz sve pravovaljane dokumente gdje je 1/2 iste nekretnine darovala svojoj sestri odnosno mojoj majci. Ona je darovanje prihvatila i sa svim pripadajućim pravima se upisala u zemljišne knjige kao vlasnik u cjelini. Dvije godine kasnije majka zbog bolesti piše oporuku u kojoj sve navedeno ostavlja nakon smrti meni. Za darovni ugovor kao i za oporuku ja nisam znao je sam bio veoma mlad
  2. Zahvaljujem na odgovoru te vas molim da mi odgovorite na slijedeće pitanje. Na koji način se određuju troškovi parničnog postupka u sudskoj nagodbi. Da pojasnim: presudom općinskom suda dužan sam tuženiku nadoknaditi glavnicu, zatezne kamate od pravomoćnog kaznenog naloga pa do isplate u roku od 15 dana, te troškove parničnog postupka što sam i učinio. Međutim tužitelj je uložio žalbu Županijskom sudu koji je žalbu prihvatio te predmet vratio Općinskom sudu s naznakom da se utvrdi da li sam bio pošteni ili nepošteni stjecatelj kojom se zahtjevaju zatezne kamate od rješenja o nasljeđivanji pa
  3. Zahvaljujem na Vašem odgovoru. Znači nitko (bratići) u bilo kakvom sudskom postupku ne može osporiti da sam ja jedini nasljednik po rješenju o nasljeđivanju?
  4. Poštovanje, moj problem sastoji se u slijedećem : Odlukom suda Odbija se kao neosnovani tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: stavlja se izvan snage rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda od kraja lipnja 2010.g. donijeto po javnom bilježniku kao sudskom povjereniku, donijeto u u sudskom postupku iza pokojne, umrle krajem lipnja 2010.g. Razlog odbijanja suda: Prema odredbi čl.432. st.1.toč.4 ZPP-a, prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za pravomoćnu presudu u kaznenom postupku, a st.3 istog članka propisano je da se po proteku roka od
×
×
  • Napravi novi...