Jump to content

unajmitelj

Korisnik
 • Broj objava

  13
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O unajmitelj

 • Status
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Poštovani Spitfire, upravo (u naravi oko pola 17 sati) sam otvorio Vaš odgovor od prije 3 sata u kojem konstatirate (pravno načelo) "ignorantia iuris nocet", što je u doslovnu prijevodu s latinskog "nepoznavanje prava škodi", pa bih se u potpunosti složio s Vašim konstatiranjem, te bih ga i proširio na "nepoznavanje prava POSEBNO škodi", odnosno također i generalizirao na "NEZNANJE NEOPRAVDAVA". Obzirom da 100% ispravno navodite kako se hvatam za nekakovu slamku (u naravi bilo kakovu), s jedne strane, te obzirom da sad imam priliku malo popraviti uvodno spomenuto načelo "ignorantia
 2. Poštovani Spitfire, upravo sam otvorila Vaš današnji post, a kojime je odgovoreno prije 2 sata u vezi mojih pitanja od 19.05.2021. u točno 12:45, pa mi dozvolite da se (samo malo) osvrnem na spomenuti post. Naime, navodite kako bi ovo (u naravi čl. 576. st. 2. ZOOO-a) vrijedilo ako ne uzimamo u obzir stavak 1., pa ne znam je li bi ovo isto vrijedilo ako uzimamo u obzir stavak 1. ili ovo ne bi vrijedilo, jer se stavak 1. odnosi (samo) na slučajeve ugovora (o najmu stanova) čije trajanje nije određeno, niti se može odrediti (u naravi ugovori koji nisu sklopljeni, ni na određeno, niti
 3. Poštovani Spitfire, nakon Vašeg zadnjeg (u naravi noćnog) odgovora prije točno 9 sati, detaljno sam pročitala našu postojeću konverzaciju, te mi dozvolite da se osvrnem na neke njezine dijelove. Naime, u odgovoru od petka u 23:23 između ostalog navodite i odredbu čl. 3. st. 3. Zakona o najmu stanova koja dopušta ugovaranje onoga što nije propisano spomenutim Zakonom, pa kako u naznačenoj odredbi stoji također (citat): "Uvjete sklapanja ugovora o najmu stana koji nisu propisani ovim Zakonom stranke ugovaraju slobodno.", tako ne znam je li citirano vrijedi jedino za Zakon o najmu sta
 4. Poštovani Spitfire, početno Vam posebno zahvaljujem za objašnjenja u vezi obveznog prava i radnog prava, a iz kojih slijedi da sam (kao laikinja) pomiješala kruške i jabuke (u naravi sam pogrešno izjednačila spomenute vrste prava)! Nastavno, obzirom kako Zakon o najmu stanova uređuje (i) stvari u vezi ugovora o najmu stana (u naravi odnose najmodavca i najmoprimca), s jedne strane, te obzirom kako uopće ne želim ponavljati iste (ili slične) pogreške kao i u vezi ugovora o najmu stana sklopljenoga 01.07.2018., s druge strane, molim Vaše odgovore (u naravi Vašu pomoć). Naime,
 5. Poštovani Spitfire, slažem se da se (kao laikinja) ne razumijem u pravo, pa bi u cilju njegovog razumijevanja napravila analogiju! Naime, kako Zakon o najmu stanova propisuje i mogućnost sklapanja ugovora o najmu na određeno vrijeme, tako također i Zakon o radu propisuje mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, a pri čemu zaposlenik ima pravo raskinuti ugovor o radu na određeno vrijeme (u naravi dati otkaz) i prije vremena na koje glasi spomenuti ugovor!! Dakle, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, ni zaposlenik nema obvezu raditi sve do kraja vremena na
 6. Poštovani Spitfire, očigledno, iz odgovora od petka u 23:23, slijedi kako je sada (pre)kasno za ono što sam mogla napraviti (u naravi tražiti od najmodavca), uključujući nesklopiti ugovor o najmu stana, kao i nepočeti koristiti predmetni stana, u slučaju da najmodavac nije prihvatio sve ono što sam mogla tražiti da se doda u ponuđeni ugovor o najmu stana)! Također, slijedi kako sam bila, koliko neiskusna pošto mi je sklapanje ugovora o najmu stana 01.07.2018. bio u životu prvi slučaj unajmljivanja stana, toliko naivna pošto se uopće nisam (sa specijalistima pravne struke) savjetovala
 7. Poštovani Spitfire, moram priznati da sam u potpunosti zatečena Vašim odgovorom od jučer u 12:28! Naime, koliko mi je još prihvatljia tvrdnja (Vas i Borbene7) da imam obvezu plaćanja najamnine sve do 07.06. nakon najave iseljenja 06.05. sa danom 15.05., toliko mi uopće nije prihvatljiva tvrdnja (Vas) da imam obvezu plaćanja najamnine čak do 30.06.! Stoga se pitam, a istovremeno pitam Vas (kao i Borbenu7), je li u Republici Hrvatskoj postoje zakoni i propisi koji određuju prava najmoprimca, te koji ih štite od nezakonitih i nepravednih ugovora o najmu, a kao što je i ugovor sklop
 8. Poštovani Spitfire i poštovana Borbena7, u subotu sam postavila pitanje u kojem sam pogrešno navela da sam unajmila stan 01.07.2018. na određeno vrijeme od 1 godine s obvezom najave iseljenja najkasnije 30 dana prije isteka sklopljenoga ugovora, jer se u njemu uopće ne navodi obveza o najavi iseljenja najkasnije 30 dana prije isteka sklopljenoga ugovora, nego se u njemu samo navodi obveza o najavi neprodužavanja sklopljenoga ugovora najkasnije 30 dana prije njegovoga isteka! Stoga, obzirom na navedenu ispravnu činjenicu samo o obvezi najave neprodužavanja sklopljenoga ugovora najkas
 9. Poštovana Borbena7, zahvaljujem na Vašemu odgovaranju točno prije 7 sati, a kako je 18:45 sati kada Vam počinjem pisati, tada slijedi da je odgovaranje bilo točno u 11:45! Istovremeno, ne znam kako ste izračunali da sam dužna podmiriti stanarinu do 7.6., jer ako se broji 30 dana od 6.5. (u naravi s uključenime 6.5.), tada se dolazi samo do 4.6., odnosno ako se broji 30 dana od 7.5., tada se dolazi samo do 5.6.? U vezi Vašega navoda kako vjerujete da sam podmirila najamninu (u naravi stanarinu) do 10-og u mjesecu svibnju, potvrđujem da sam podmirila najamninu za cijeli svibanj, t
 10. Poštovani, postavlja se cjelokupni sklopljeni ugovor s ispravnim slijedom njegovih stranica!
 11. Poštovani, sukladno Vašem gornjem naputku, postavljam kako pitanje s navodom (citat): "unajmila sam stan 01.07.2018. na određeno vrijeme od 12 mjeseci s obvezom najave iseljenja najkasnije 30 dana prije isteka ugovora (kako je utvrđeno u članku 4. sklopljenoga ugovora), te sam 06.05.2021. najavila iseljenje sa 15.05.2021., pa molim Vaš odgovor o tome je li imam obvezu plaćanja stanarine "samo" do 15.05.2021. ili čak do 30.06.2021., kao i postavljam ugovor s obrisanim podacima najmodavca, najmoprimca i stana?
 12. Poštovani, unajmila sam stana 01.07.2018 na određeno vrijeme od 1 godine s obvezom najave iseljenja najkasnije 30 dana prije isteka sklopljenog ugovora, te sam 06.05.2021. najavila iseljenje sa 15.05.2021., pa molim Vaš odgovor o tome je li imam obvezu plaćanja stanarine samo do 15.05.2021. ili čak do 30.06.2021.?
×
×
 • Napravi novi...