Jump to content

gradnja-potrebna dokumenta/dizvole


kira

Preporučene objave

Prije 57 minuta, kira je napisao:

Posjedujem zemljište koje je u području građevinskog zemljišta, dakle dozvoljene gradnje, uglavnom obiteljske kuće cca 100 do 400 M2, lijepo molim znalce koji je redoslijed ishođenja dozvola zaključno s građevnom dozvolom, nakon koje ide prijave početka gradnje,,

Hvala

 

 

Pozdrav.

Trenutno na snazi novi zakon koji Vam omogućava izdavanje dozvole za 30 dana. Prvo što vam je potrebno je arhitekt. Nađete arhitekta po izboru i dogovorite s njime izradu idejnog projekta (nije obavezan ali se preporuča da odmah znate raspored aparata i utičnica kako bi bilo lakše izraditi glavni projekt elektroinstalacija i općenito da možete vidjeti da li vam odgovara plan prostorija koji je napravio arhitekt osim ako on nema gotov projetk ili vi koji vam paše). Na sastanak dođite sa izvodom iz katastarskog plana, lokacijskom informacijom (možete ali i ne morate, ukoliko želite košta 40 kn u uredu nadležne državne uprave i pišu vam uvjeti građenja tipa maksimalna korisnost parcele 180 m2), posebna geodetska podloga (za ovo nisam siguran da li više treba ali košta 2.000. kn i navodno u Zagrebu treba 2 mjeseca da se ovjeri u katastru). Nakon što se izradi glavni projekt ide vam sazivanje e konferencije u kojima dobivate sve potrebne suglasnosti za izgradnju (HEP, GPZ, VIO, HAKOM, HERA ITD...) i to odrađuje za vas arhitekt (više sami ne hodate od šaltera do šaltera). Nakon toga slijedi izdavanje Rješenja o uvjetima građenja. Nakon što je izdata građevinska dozvola čekate 4 tjedna da postane pravomoćna i nakon što postane pravomoćna s dozvolom idete kod svoga referenta da vam stavi žig pravomoćnosti. Poslije, a možda čak i dok čekate doći će vam rješenje o plaćanju komunalnog i vodnog dopinosa gdje se morate očitovati kako će te platiti komunalni doprinos (jednokratno ili na rate). I poslije pravomoćnosti dozvole prijavljujete gradilište i morate čekati 8 dana od dana prijave gradilišta. Za to vrijeme dok čekate da prođe 8 dana iskolčite građevinu da znate gdje ju trebate smjestiti na parceli. Nakon što je prošlo 8 dana od prijave gradilišta slobodno možete pristupiti gradnji s time da morate imati na gradilištu istaknutu tablu s natpisom izvođača, nadzornika, investitora, podatci o građevini i dozvoli.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 1 sat , BRKICA00 je napisao:

Pozdrav.

Trenutno na snazi novi zakon koji Vam omogućava izdavanje dozvole za 30 dana. Prvo što vam je potrebno je arhitekt. Nađete arhitekta po izboru i dogovorite s njime izradu idejnog projekta (nije obavezan ali se preporuča da odmah znate raspored aparata i utičnica kako bi bilo lakše izraditi glavni projekt elektroinstalacija i općenito da možete vidjeti da li vam odgovara plan prostorija koji je napravio arhitekt osim ako on nema gotov projetk ili vi koji vam paše). Na sastanak dođite sa izvodom iz katastarskog plana, lokacijskom informacijom (možete ali i ne morate, ukoliko želite košta 40 kn u uredu nadležne državne uprave i pišu vam uvjeti građenja tipa maksimalna korisnost parcele 180 m2), posebna geodetska podloga (za ovo nisam siguran da li više treba ali košta 2.000. kn i navodno u Zagrebu treba 2 mjeseca da se ovjeri u katastru). Nakon što se izradi glavni projekt ide vam sazivanje e konferencije u kojima dobivate sve potrebne suglasnosti za izgradnju (HEP, GPZ, VIO, HAKOM, HERA ITD...) i to odrađuje za vas arhitekt (više sami ne hodate od šaltera do šaltera). Nakon toga slijedi izdavanje Rješenja o uvjetima građenja. Nakon što je izdata građevinska dozvola čekate 4 tjedna da postane pravomoćna i nakon što postane pravomoćna s dozvolom idete kod svoga referenta da vam stavi žig pravomoćnosti. Poslije, a možda čak i dok čekate doći će vam rješenje o plaćanju komunalnog i vodnog dopinosa gdje se morate očitovati kako će te platiti komunalni doprinos (jednokratno ili na rate). I poslije pravomoćnosti dozvole prijavljujete gradilište i morate čekati 8 dana od dana prijave gradilišta. Za to vrijeme dok čekate da prođe 8 dana iskolčite građevinu da znate gdje ju trebate smjestiti na parceli. Nakon što je prošlo 8 dana od prijave gradilišta slobodno možete pristupiti gradnji s time da morate imati na gradilištu istaknutu tablu s natpisom izvođača, nadzornika, investitora, podatci o građevini i dozvoli.

Da li je nužan idejni projekt,zakonski obvezan ili samo glavni projekt, inžinjera projektanta, s tim da za podlogu treba imati taj katarski izvadak zapravo geodetsku podlogu(geodeta), kako bi projektant napravio projekt, s tim da bi projektant trebao biti i nadzorni inžinjer,.zatim kod izrade projekta prikupljaju se suglasnosti(prjektant),,

Dali je u građevnoj dozvoli određen rok do kada građevina treba biti izgrađena,,,,

Kad objekt bude gotov,..s nalazom nadzornog, dali onda ide gedetski snimak, zbog upisa, zapravo uporabna dozvola, po potrebi i etažiranje,,

molim Vaše mišljenje,,

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 3 sati , BRKICA00 je napisao:

posebna geodetska podloga

Geodetski elaborat koji je sastavni dio Glavnog projekta.

 

prije 3 sati , BRKICA00 je napisao:

Na sastanak dođite sa izvodom iz katastarskog plana

I izvadak iz ZK kao dokaz pravnog interesa.

prije 3 sati , BRKICA00 je napisao:

čekate 4 tjedna da postane pravomoćna

Samim izdavanjem je izvršna a pravomoćna postaje istekom roka za žalbu, dakle nakon 15 radnih dana. To što nekome u uredu treba 2-5 tjedana da udari pečat pravomoćnosti, to je neka druga priča.

Ostalo je manje više točno osim

prije 3 sati , BRKICA00 je napisao:

Rješenja o uvjetima građenja.

koje se izdavalo do donošenja Zakona o gradnji (NN 152/13, 20/17, 39/19)

prije 1 sat , kira je napisao:

Da li je nužan idejni projekt,zakonski obvezan

Napisano je već iznad da nije.

prije 1 sat , kira je napisao:

s tim da bi projektant trebao biti i nadzorni inžinjer

Projektant ne može biti i nadzorni inženjer.

prije 1 sat , kira je napisao:

Dali je u građevnoj dozvoli određen rok do kada građevina treba biti izgrađena,,,,

Ne, samo rok važenja građevinske dozvole od dana pravomoćnosti. Rok za dovršetak građevine određen je Zakonom o gradnji, za građevine svrstane u skupinu 3b je 5 godina od prijave početka građenja.

prije 1 sat , kira je napisao:

Kad objekt bude gotov,..s nalazom nadzornog, dali onda ide gedetski snimak, zbog upisa, zapravo uporabna dozvola,

Kad građevina bude gotova podnosi se zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nakon čega slijedi tehnički pregled. Ukoliko se pri istom utvrdi da je priložena sva potrebna dokumentacija, da je građevina izgrađena u skladu sa građ. dozvolom itd., u roku osam dana izdaje se uporabna dozvola.

Kako je pri zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole potrebno priložiti geodetski elaborat za evidentiranje u katastru i ZK, nakon izdavanja uporabne dozvole tijelo graditeljstva dostavlja tu izvršnu uporabnu dozvolu skupa sa navedenim elaboratom katastarskom uredu a on po službenoj dužnosti obavijest ZK sudu obavijest da je priložena uporabna dozvola skupa sa dokumentima za upis u zemljišne knjige.   

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 13 sati , BRKICA00 je napisao:

Trenutno na snazi novi zakon koji Vam omogućava izdavanje dozvole za 30 dana.

Nove izmjene i dopune Zakona o gradnji, učinile su cijelokupni postupak ishođenja građevinske dozovole (koji se ne sastoji samo od same procedure izdavanja iste) transparentnijim te kada se usiguraju svi tehnički uvjeti za sve nadležne urede i javnopravna tijela, možemo reći i modernijim. Ali ovih 30 dana, mišljenja sam da će u praksi biti moguće svesti na 5 do 10% slučajeva. 

prije 9 sati , Spitfire je napisao:

Projektant ne može biti i nadzorni inženjer.

Možda nisam najbolje shvatio citirano, ali sam mišljenja da je poželjno da projektant/glavni projektant i bude nadzor prilikom izgradnje, budući je on i radio na projektu.  

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 23 minuta, mutavi je napisao:

Nove izmjene i dopune Zakona o gradnji, učinile su cijelokupni postupak ishođenja građevinske dozovole (koji se ne sastoji samo od same procedure izdavanja iste) transparentnijim te kada se usiguraju svi tehnički uvjeti za sve nadležne urede i javnopravna tijela, možemo reći i modernijim. Ali ovih 30 dana, mišljenja sam da će u praksi biti moguće svesti na 5 do 10% slučajeva. 

Možda nisam najbolje shvatio citirano, ali sam mišljenja da je poželjno da projektant/glavni projektant i bude nadzor prilikom izgradnje, budući je on i radio na projektu.  

Projektant može biti nadzorni inženjer to sam vidio nedavno na jednom gradilištu na onoj tabli. Prije je da izvođač ne smije ujedno biti nadzor jer kakvog smisla ima da čovjek koji gradi da ujedno i sebe kontrolira. 30 dana ide od dana kada se preda glavni projekat ali u to nije uračunato vrijeme izrade glavnog projekta i čekanje da dođu uvjeti građenja. Što se tiče ovog dijela od 5-10% ne bi trebalo biti problema ako je u startu dokumentacija potpuna i ne mora se više čekati HEP recimo dva mjeseca da se očituje da li ima nekakvu primjedbu već imaju rok od 15 dana da se očituju i ako se ne očituju smatra se da su suglasni s projektom i tako je sa svim tijelima i na taj način štede vrijeme. Ovi što nemaju uvjete imati će kroz godinu ili dvije koliko im je prijelazno razdoblje.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, BRKICA00 je napisao:

Projektant može biti nadzorni inženjer to sam vidio nedavno na jednom gradilištu na onoj tabli. Prije je da izvođač ne smije ujedno biti nadzor jer kakvog smisla ima da čovjek koji gradi da ujedno i sebe kontrolira.

Naravno, Zakonom o gradnji jest propisano da nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građeviini. 

prije 1 sat, BRKICA00 je napisao:

30 dana ide od dana kada se preda glavni projekat ali u to nije uračunato vrijeme izrade glavnog projekta i čekanje da dođu uvjeti građenja

Postupak izdavanja građevinske dozvole jest zakonom propisan od 60 dana od dana uredno podnešenog zahtjeva. 

Uzmimo primjera radi, podnesete zahtjev za izdavanje gd nadležnom tijleu, ono ga pregleda te sačinjava zabilješku u spisu o uredno podnešenom zahtjevu te u roku od 8 dana glavni projekt šalje se na potvrdu javnopravnim tijelima (15 dana rok istima). Po potrebi, posebice ukoliko se radi o dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, provodi se očevid na terenu. Nakon cjelokupnog pregleda dokmenantacije, usklađenosti sa prostornim planom i posebnim propisima, tijelo koje izdaje gd, dužno je omogućiti uvid u spis predma (osobni ili javni) koji može potrajati u zakonom predviđenim rokovima. Pa nakon uvida, građevinsku dozvolu treba izdati istu, navesti primjedbi ukoliko ih je bilo, obrazložiti ih. Pa primjerice, ako je građevinskom dozvolom predviđena i parcelacija (koja se neće provesti bez pravomoćnosti) mora se čekati pravomoćnost da bi se započelo sa radovima, a koja zna potrajati, ako je bilo više stranka u postupku (15 dana od primitka zadnje stranke) ili ako se gd dostavlja putem javne objave što će značiti 8 dana dostava na ogl ploči, nakon 8 + 15 rok za žalbu, dakle samo 23 dana bi se u ovom slučaju čekala pravomoćnost građevinske dozovole. Također nakon pravomoćnosti katastar mora provesti parcelaciju, donijeti riješenje što će isto trajati dan dva.  

Pri svemu navedenom, nije uračunato i vrijeme koje je potrebno za pregled dokumentacije od strane tijela koja izdaju građevinske dozvole. Nažalost, mišljenja sam da neće baš sve strapati se u tih 30 dana. Pozitivna stvar, jest mogućnost uvida u spis kod podnošenja zahtjeva putem sustava e-građani, gdje će se moći uvijek vidjeti u kojoj je fazi postupak. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , mutavi je napisao:

Ali ovih 30 dana, mišljenja sam da će u praksi biti moguće svesti na 5 do 10% slučajeva. 

Je, zato MGiPU i ne daje točne rokove nego je stava da će dinamika izdavanja dozvola ovisiti o organiziranosti nadležnih tijela JLS. Tako se neke mogu pohvaliti da im je prosjek 29 dana jer imaju puno predmeta sa svom propisanom dokumentacijom pa im nije proble izdati dozvolu i u roku 15 dana. Dok je nekima potrebno u prosjeku i 52 dana.

prije 3 sati , mutavi je napisao:

Možda nisam najbolje shvatio citirano, ali sam mišljenja da je poželjno da projektant/glavni projektant i bude nadzor prilikom izgradnje, budući je on i radio na projektu.  

Postoji voditelj projekta (onaj tko upravlja projektom gradnje) te ukoliko je isti projektant tj. onaj tko je izradio projekt ne može biti i onaj tko provodi stručni nadzor građenja. Može voditi nadzor projekta no ne i nadzor građenja. Dakle u ovom kontekstu,

prije 14 sati , kira je napisao:

s tim da bi projektant trebao biti i nadzorni inžinjer

ne može biti nadzorni inženjer.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Koliko sam sve razumio,,      zaključno

-građevinsko zemljište,

-geodetski elebaroti/sastavni dio glavnog prijekta(uz glavni projekt sve nužne dozvole),

-građevinska dozvola/pravomoćna

gradnja:

-prijava početka gradnje

-izvođač/nadzorni inžinjer/ili voditelj projketa (ne mogu biti zaposleni ili vlasnici nekretnine niti projektanti),

ZAVRŠENA GRADNJA

-tehnički prijem,,

-uporabna dozvola,

-upis u zemljišnu knjigu i katastar/geodetski snimak,,

-nekretnini se određuje broj/ul

Kada se radi ili kada je najbolje raditi etažiranje, i koja se radnje prije završetka upisuju u  zemljišnu knjigu,primjerice,,"građevisnko zemljšte,građevina/gradilište i sl..dali je nužno,,

 

 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav svima, 

zamolila bih vas ako se itko razumije, je li ovakva situacija moguća:

"Izradili geodetski projekt predmet  xxxx/x koji je predan na katastar 26.03.2019.te ovjeren u područnom katastarskom uredu pod klasom xxxx Solin dana 23.4.2019..Nakon zaključka Upravnog  odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje KLASA: xxxxxxxx,URBROJ: xxxxxxxx,Solin, 18.04.2019.koji smo dobili mailom dana 30.4.2019. od tvrtke xxxxx d.o.o..U njemu stoji kako glavni projekti nisu u skladu s prostornim planom - udaljenost od prometnice je 5,0m, te nakon izmjene glavnog projekta koji nam je poslan na mail 3.05.2019. bilo  potrebno ponovno predati novi izmjenjeni geodetski projekt ."

Znači, da geodetski projekt bude ovjeren pa poništen, takoreći? 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, kira je napisao:

Koliko sam sve razumio,,      zaključno

-građevinsko zemljište,

-geodetski elebaroti/sastavni dio glavnog prijekta(uz glavni projekt sve nužne dozvole),

-građevinska dozvola/pravomoćna

gradnja:

-prijava početka gradnje

-izvođač/nadzorni inžinjer/ili voditelj projketa (ne mogu biti zaposleni ili vlasnici nekretnine niti projektanti),

ZAVRŠENA GRADNJA

-tehnički prijem,,

-uporabna dozvola,

-upis u zemljišnu knjigu i katastar/geodetski snimak,,

-nekretnini se određuje broj/ul

Kada se radi ili kada je najbolje raditi etažiranje, i koja se radnje prije završetka upisuju u  zemljišnu knjigu,primjerice,,"građevisnko zemljšte,građevina/gradilište i sl..dali je nužno,,

 

 

 

Molim "spitfire",,dali je otprilike to to u redoslijedu, građenja,,,(sve ovo uvjetuje kvadraturu i vrstu objekta/mislim)

hvala

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, JoleneJW je napisao:

zamolila bih vas ako se itko razumije, je li ovakva situacija moguća:

Je, moguća je. To što je geodetski projekt potvrđen od strane katastra ne znaći da isti nema nedostataka skupa sa Glavnim u vidu npr. neusklađenosti sa PP i sl. Katastar samo potvrđuje da je elaborat izrađen u skladu sa geodetskim i katastarskim pravilima.

prije 13 sati , kira je napisao:

Molim "spitfire",,dali je otprilike to to u redoslijedu, građenja

Je.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 19 minuta, Spitfire je napisao:

Je, moguća je. To što je geodetski projekt potvrđen od strane katastra ne znaći da isti nema nedostataka skupa sa Glavnim u vidu npr. neusklađenosti sa PP i sl. Katastar samo potvrđuje da je elaborat izrađen u skladu sa geodetskim i katastarskim pravilima.

Je.

Prje početka same gradnje obvezno je istaknuti obavijest,/ploću,:  o investitru,građevnoj dozvoli,projektantu,nadzornom i sl,,koja je sankcja ako se ova ploča ne istakne,,

lp

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 tjedna kasnije...

Hvala Spitfire na detaljnom objašnjenju. 

Imamo problema s geodetom i uopće komunikacijom s njim, ne govori istinu, ne javlja novosti, 31.5. je rekao da mogu dobiti dijelove GP, na pitanje koje dijelove nema odgovora.

Situacija je sad ovakva, 28.5. je preuzet GP u katastru, on je opet 31.5. nešto dostavio, i 13.6. mu je vraćen na ispravak. On to nama nije uopće javio nego ja moram pitati službenicu, ona mi je to javila malo iza 8 ujutro 14.6. i rekla da su greške lake za ispraviti i da je rok 6 dana. Kad provjeravam status predmeta koji mi je on dao i upišem klasu, za dva katastra, na jednom piše da je zahtjev usvojen ( zahtjev za pregled i potvrdivanje parcelacijskih/geodetskih elaborata; arhiviran 29.3.19., Split ) , a u drugom također da je zahtjev usvojen ( zahtjev za pregled i potvrdivanje geodetskog projekta;  arhiviran 24.4.19., Solin) . 

Ja sam izgubila povjerenje njega, jedan od razloga za brigu jest taj što je vršio strašan pritisak da ja ne pitam katastar za GP, niti da idem tamo, da ako ja pitam da će se oni zainatiti i neće ovjeriti GP. Ono što sam saznala u ta dva katastra jest da ima negativnu reputaciju, da mu se projekti vraćaju na ispravak i po 5 puta te da je moguće i potvrde sa podacima da je projekt predan krivotvoriti, na obe potvrde je područni ured Solin, i radi se o starom i novom ispravljenom projektu. Također nam je rekao da prođe i 2-3 mjeseca dok se GP ovjeri  (i da on radi mimo zakona i vuče veze i da šta više hoćemo, to imam u e-mailu ), što sam ja saznala da je laž od referentice. Kad sam ga suočila s tom laži, rekao je da sam ja "po... na katastar i njih optuzila što im toliko treba za ovjeru". Sa mnom je bio brat, i obe žene su bile ekstra ljubazne, a ja sam se o NJEMU raspitivala i je li uopće predao sve, ova iz Solina mi je toliko izasla u susret da mi je javila novost o potrebnom ispravku što on nije. Obzirom da po ovoj klasi ja uopće ne vidim o kojoj čestici se radi, niti ime naručitelja, datumi su čudni, postoji li šansa da je on meni dao tuđu klasu? Također nakon što smo mu isplatili 15 000kn za što imamo neke potvrde, je još trazio 8 000kn koje je dobio bez potvrda jer je rekao da inače neće predati GP. Mi smo u situaciji da žurimo, hitna nam je građevinska dozvola jer se planiramo u rujnu prijaviti na subvencije MGiPU. U biti se polako pripremam da od svega neće biti ništa osim podizanja tuzbi, kad procijenim da neće biti nikakve šanse da GD bude pravomoćna prije početka rujna. Uglavnom, ja sam se u cijelu priču uključila tek unazad mjesec dana, prije toga je sve radila naivna osoba.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 tjedna kasnije...

Naš GP je ovjeren 24.6.2019., naravno da nam nisu javili, nego sam jučer pitala katastar. 

E sad, nakon što sam im rekla da ću doći po GP i račune, za jednu svotu imamo neke potvrde, a za jos jedan iznos nemamo nista, ali mi pišu da će mi izdati potvrdu. Potvrda je pečatirani papir a4 formata gdje piše iznos i ime i svrha. 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

I ako netko ima znanja i volje prokomentirati dvije izjave, jesu li istinite:

"Opcina ceka ovjereni GP da moze sastaviti aneks ugovora nekon cega slijedi knjizenje."

"Katastar formira novu č.z. i sluzbeno salje GP u zemljisnik, zemljisnik donosi rijesenje kojim se mijenja vlasnik, a potom katastar izdaje rijesenje po kojem se u katastarskom operetu upisuje novi vlasnik."

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, JoleneJW je napisao:

"Opcina ceka ovjereni GP da moze sastaviti aneks ugovora nekon cega slijedi knjizenje."

Ako je u pitanju da se dio zemljišta JLS spaja radi formiranja nove kat.čest., da.

prije 1 sat, JoleneJW je napisao:

"Katastar formira novu č.z. i sluzbeno salje GP u zemljisnik, zemljisnik donosi rijesenje kojim se mijenja vlasnik, a potom katastar izdaje rijesenje po kojem se u katastarskom operetu upisuje novi vlasnik."

KAko se radi prethodna parcelacija, da.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno na objašnjenju, Spitfire.

U pitanju je prijašnjih 1000m2, koji sad imaju oko 650m2 jer su na dvije strane zemljišta u međuvremenu prošle dvije ceste. Vlasnik je općina, 1000m2 je prije nešto više od 10 godina kupila jedna osoba od općine, on se nikad nije uknjižio, i onda je od njega kupljena prije 2 godine. 

Osoba koja vodi ovaj nazovimo projekt je, u biti nadripisar, ja sam prije mjesec i po dana saznala za to, plus je kao voditelj projekta gradnje, za to isto nema nikakve kompetencije.

Općina bi trebala isplatiti razliku kvadrata, za što nam je on rekao da ne postoji rok, a odvjetnik je rekao još 1 godina.

Zahvaljujem se još jednom na odgovorima. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Nema na čemu.

prije 2 sati , JoleneJW je napisao:

Osoba koja vodi ovaj nazovimo projekt je, u biti nadripisar, ja sam prije mjesec i po dana saznala za to, plus je kao voditelj projekta gradnje, za to isto nema nikakve kompetencije.

Nažalost je još tako da još uvijek postoje osobe (mada se u ovom slučaju ne radi o nadripisarstvu) koje se kao razumiju u poslove izrade raznih projekata no za to niti imaju ovlasti pa uz određenu naknadu koriste ovjeru ovlaštenih osoba koji ni ne pogledaju to što je izrađeno nego samo stave svoj pečat i potpis. Zato sam ovdje uvijek savjetovao obračanje ovl.uredu (geod.-arh.) sa određenim backgroundom, jer ljude povuće nešto što na prvu zvući povoljnije no uvijek ispadne skuplje i kompliciranije.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Kažem nadripisar jer je on složio kupoprodajni ugovor. Dugo sam vjerovala da je on odvjetnik, međutim nije.

Počelo je tako što smo kontaktirali mailom Opcinu i on je nazvao već za sat - dva, on je bio donačelnik u to vrijeme i tvrdi da je bila smjena vlasti i da je zato naš mail pročitao, to moram provjeriti.

Što se geodeta tiče, on ga je preporučio, a geodet jest ovlašten, njega ćemo definitivno prijaviti Komori i Poreznoj upravi.

02.07. je predao papire na urbanizam, sad zadnje što nam je rekao je da neće prvo Opcina raditi aneks, već referent s urbanizma treba prihvatit GP unutar GD i zatražiti aneks ugovora. 

Također nam je poslao preslik konto kartice vezano za kupoprodajni ugovor izmedu Opcine i prijašnjeg kupca, gdje je vidljiv dug od 400kn za koji kaže da ga je Općina otpisala i da je sve u redu.

Ja mu ništa ne vjerujem jer voli sjediti na više stolica, a ne mogu ga ni procitati kao osobu - je li prevarant ili je nesposoban. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Imam opet par pitanja, znači sad tvrdi da referentica na urbanizmu neće traziti aneks od općine, nego da će opcina raditi aneks nakon građevinske dozvole. Zasto nakon GD? Također kaže da pravni interes za GD čine ugovor izmedu opcine-1.kupca, ugovor izmedu 1.kupca-2.kupca ( 1. se nije nikad uknjizio ) , i ugovor o darovanju izmedu 2.kupca i nas. 2.kupac se isto nije nikad uknjizio. Zar aneks nije potreban kao dokaz o kupnji prava na tu cesticu?

GP je ovjeren, kakva je procedura za formiranje nove cestice prema tom GP, jel oni to na katastru automatizmom čine ili je potreban zahtjev?

Kad se i s kojim dokumentima možemo uknjiziti u zemljisniku?

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 tjedna kasnije...

Iako nisam najbolje iščitao Vaš slučaj, 

, JoleneJW je napisao:

GP je ovjeren, kakva je procedura za formiranje nove cestice prema tom GP, jel oni to na katastru automatizmom čine ili je potreban zahtjev?

Kada građevinska dozvola bude pravomoćna, sa njom odlazite u katastar i podnosite da se provede parcelacija prema geodetskom projektu. 

 

, JoleneJW je napisao:

Zasto nakon GD?

Pretpostavljam zbog provedene parcelacije kao što sam gore naveo. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Hvala, Mutavi, na objašnjenju.

Da, teško je sve pohvatati jer je od samog početka sve rađeno čudno uz dezinformacije te osobe koja ima obrt za upravljanje projektom gradnje... a pojma nema šta čini ni šta govori, nazalost.

Najnovije vijesti su da će referentica odobriti GD, a uvid u spis predmeta je 19.08.19. Sad ja opet imam pitanje, ukoliko tu bude sve ok, kad će GD postati pravomoćna, je li 15 dana nakon uvida? 

S GD se ide u katastar, kolika će ta procedura trajati, postoji li zakonski rok, katastar izdaje posjedovni list? Koji dokumenti trebaju da se izda vlasnički list, je li tu potreban i ovaj anex s Općinom?

I pitanje vezano za povrat novca za preplaćene kvadrate, u pitanju je 227 preplaćenih kvadrata, Općina nudi povrat po cijeni po kojoj je prodano prvom kupcu 2007.godine. Možemo li mi tražiti po današnjoj cijeni ili onoj kad smo mi kupili od prvog kupca, 2017., tj imamo li zakonsko pravo na to?

 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, JoleneJW je napisao:

kad će GD postati pravomoćna

15 dana od dana zadnjeg primitka građevinske dozvole. Nakon što prođe uvid, dozvola će se izdati. Dostavlja se vama te strankama koje su izvršile uvid u spis predmeta. Kada zadnja stranka u postupku primi GD, od toga dana jos 15 dana se čeka pravomoćnost ukoliko ne bude žalbe. Nadalje, ukoliko stranke ne izvrše uvdi u spis, njima se GD dostavlja na putem oglasne ploče u trajanju od 8 dana. Nakon proteka tih osam dana, još treba čekati 15 dana pravomoćnost. Postoji mogućnost da se sve stranke u postupku odreknu prava na žalbu pa tako građevinska može biti pravomoćna na dan kada se da izjava o odricanju prava na žalbu. 

, JoleneJW je napisao:

S GD se ide u katastar, kolika će ta procedura trajati, postoji li zakonski rok, katastar izdaje posjedovni list?

Ne bi trebalo trajati dugo, jer geodetski projekt "stoji" u katastru i čeka pravomoćnu GD da se provede. Rok je propisan ZUP-m i iznosi 30 dana. Kada se provede katastar automatizmom šalje jedan prijavni list u gruntovnicu i već su vidljive promjene u vlasničkom listu. 

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 31 minuta, mutavi je napisao:

15 dana od dana zadnjeg primitka građevinske dozvole. Nakon što prođe uvid, dozvola će se izdati. Dostavlja se vama te strankama koje su izvršile uvid u spis predmeta. Kada zadnja stranka u postupku primi GD, od toga dana jos 15 dana se čeka pravomoćnost ukoliko ne bude žalbe. Nadalje, ukoliko stranke ne izvrše uvdi u spis, njima se GD dostavlja na putem oglasne ploče u trajanju od 8 dana. Nakon proteka tih osam dana, još treba čekati 15 dana pravomoćnost. Postoji mogućnost da se sve stranke u postupku odreknu prava na žalbu pa tako građevinska može biti pravomoćna na dan kada se da izjava o odricanju prava na žalbu. 

Ne bi trebalo trajati dugo, jer geodetski projekt "stoji" u katastru i čeka pravomoćnu GD da se provede. Rok je propisan ZUP-m i iznosi 30 dana. Kada se provede katastar automatizmom šalje jedan prijavni list u gruntovnicu i već su vidljive promjene u vlasničkom listu. 

 

Složeno,,,komplicirano,pa se pitamo što je sa investitorima, što je to, svako toliko su nekakve izmjene,,molim struku ovdje spomenuti da piše i traži od nadležnih da se postupci pojednostave,,što je moguće više,,iamjmo povjerenje i odgovornost u POTPISU,,

lp

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 5 mjeseci kasnije...
, Spitfire je napisao:

Je, moguća je. To što je geodetski projekt potvrđen od strane katastra ne znaći da isti nema nedostataka skupa sa Glavnim u vidu npr. neusklađenosti sa PP i sl. Katastar samo potvrđuje da je elaborat izrađen u skladu sa geodetskim i katastarskim pravilima.

Je.

U mjesecu prosincu mijenjan je zakon o građenju, što je ovom izmjenom značajno mijenjano u odnosu na postojeći Zakon,

molim !

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 tjedna kasnije...

Odredbe prostornog plana predvidjaju visinu podupornih zidova max do visine od 1,5m, osim u posebnim slucajevima kad teren zahtjeva  i projektom su predvidjeni visi ti poduporni zidovi. Opet ostavljeno pristora za manevre projektanata... Najgore od svega je sta se radi o kucama za prodaju strancima koje da bi postigle visu cijenu moraju imati pogled na more pa se pribjegava rjesenjima koja su totalno van pameti, ali....zakonom dozvoljeno.. Sada su ti poduporni zidovi gledano iz mog dvorista visi od 3m...voda mi se slijeva u dvoriste u potocima jer jos nije zavrsio (radovi tek poceli) sve pliva cim padne kisa. Ali on ima projekt i gradjevinsku dobio bez obzira na nase objektivne prigovore, nikoga nije briga za nas koji tamo zivimo.

Hvala na odgovoru!!! 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Moguće da je odredbama nižih planova uređenja određeno i nasipavanje (npr. u nekima je dozvoljeno baš određena visina, u nekima samo u svrhu izravnavanja terena) no u pravu ste, ako nije nešto posebno određeno može se protumačiti onako kako nekome odgovara. Ali i utome slučaju treba poštivati pravila struke, reagirati se moglo i u postupku izdavanja građ. dozvole, jer ni takovi zahvati ne moraju biti problem ako se poštivaju odredbe Zakona o vlasništvu i čl.110.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Ma da ne ispadnem neki ljubomorni cangrizavac kome sve smeta doista nemam nista protiv tih kuca, ali lik je krenuo gradit dok jos uopce nije imao gradjevinsku. I mi ga onako naivni pitali sta ne moze malo te zidove snizit pa gornji teren dio ukopat kao sta su svi, da sve kuce prate neki prirodni pad terena. Njegov je odgovor bio da mu tako stoji u projektu. Mi se zalili gradjevinskoj, odjelu za izdavanje dozvola, opcinskom komunalnom redaru... Lik je napravio sta je mislio i stao. Dobili poziv na uvid projekta i dali privovor. U dozvoli pise da su problemi koje mi navodimo rijeseni u projektu.... Kojem projektu kad su mu zidovi visi i sva se voda slijeva k nama? On dozvolu ima, kuce ce napravit i prodat a mi cemo se onda morat natezat jednog dana s novim vlasnicima da se to rijesi. Jasno je meni da svako pravilo mora imat izuzetak ali po nekakovoj logici ako je teren neravan tamo gdje je moguce trebalo bi uzet neku priblizno srednju vrijednost i onda to poravnat. Negdje skinut, negxje nasut i imas plato ravan, a ovaj od najvise kote jos nasipava 60cm.na najnizoj dodje nasip od 90cm.. A i gornji teren koji je inace visociji jos nasipava za 50cm po projektu... I sad... Kuca iznad nas ajde njoj to i ne smeta previse ali nas koji smo se morali malo ukopat zbog strmine totalno zatvara a i ruzno je za vidjet, ali  i to bi prozvakali ali tu vodu ne mozes, ispred nase garaze za vrijeme kise potok... Kamo da ga preusmjerim? Kod drugog susjeda ispod mene? I to je taj nas sistem, svatko tumaci zakon kako mu pase... I malo nekog podmazes i dobijes sto zelis... I onda se svi skupa cudimo u sta nam se pretvaraju mjesta na obali... A za koga to radimo? Za nekog koji ce tu boravit dva ili tri mjeseca u godini, a mi koji tu  zivimo koga briga.. Muka mi je od tih kvazi investitora i poduzetnika,a bome i od tih inspekcija koje nisu bile u stanju ni odgovorit, a kamo li izac na teren... Svejedno hvala na strpljenju i odgovoru. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 11 mjeseci kasnije...

 Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 5 mjeseci kasnije...

Postovani, dali netko zna :            1. koji je najduzi rok od izdavanja gradjevinske dozvole do pocetka gradnje? 

2. Dali postoji rok i koji je od pocetka gradnje do kraja gradnje(uporabne)? 

3. Sta sve mora bit napravljeno na kuci( recimo dali se moze prizemlje uredit za stanovanje, plocice, voda i struja a kat da nije ureden) da bi se dobila uporabna? Hvala na odgovoru! 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

×
×
  • Napravi novi...