Jump to content
Milovan1210

Kazneno djelo sudskog vještaka, suca I stupnja i suca II stupnja ima li temelja za kaznenu prijavu?

Preporučene objave

Dobar dan molim za pomoć i savjet Planiran podnesti kaznenu prijavu ODO radi davanja lažnog iskaza na sudu sudskog vještaka,te suca I stupnja i suca II stupnja koji je potvrdio presudu I stupnja koja je utemeljena na lažnim iskazima sudskog vještaka i navedenih sudaca dolje obrazloženo. Hvala.

Dana 12.09.2012.godine Općinski sud je presudio tuženika D.S da nadoknadi štetu u iznosu od 23,960,23.kn tužbeni zahtjev je bio u istom iznosu i koja presuda je dana 01.10.2012.godine pravomoćna i ovršna isprava.

Dana 12.12.2012.godine je donio drugu presudu u istom postupku mom ocu uz apsolutno isto obrazloženje kao u presudi zbog ogluhe ,ali je sudac lažno naveo naveo da je odbio tužbeni zahtjev u iznosu od 23,960,23.kn,međutim tu činjenicu dokazuje da nije odbio već prihvatio što je vidljivo iz presude zbog ogluhe.Također u novoj presudi prema mom ocu je prihvatio ocijenio lažan iskaz sudskog vještaka koji je jasno napisao da tuženik nije pokazao ranije porušena stabla te ih je obračunao sve zajedno i koju izjavu je potvrdio na glavnoj raspravi da ostaje kod svog nalaza i mišljenja.Otac je radio žalbu sudu II stupnja a sudac je potvrdio presudu suda I stupnja i prihvatio također lažan iskaz sudskog vještaka i izreku suda pod toč II presude u kojoj su vidljivi lažni iskazi. Slike dolje u prilogu pa vas molim da pogledate presude nalaz i mišljenje sudskog vještaka zapisnik o očevidu. i iz kojeg razloga je donio drugu presudu sa drugim iznosom u iznosu od 15,208,20.kn i sudskih troškova u iznosu od 12.430.00 kuna.Dakle u cijelokupnom iznosu od 28,232,20.kn  Iako je tužbeni zahtjev  bio i dosuđen je u ranijem istom postupku koji je i pravomoćan. iako je tužbeni zahtjev ispunjen i dosuđen u iznosu od  23,960,23.kn. Mogu li podnesti kaznene prijave protiv navedenih? Hvala

NALAZ I MIŠLJENJE1.jpg

ogluha strana2.jpg

ogluha1.jpg

presuda druga.jpg

zapisnik očecid 2.jpg

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Malo vas je teško pratiti.

Prema vašem ocu je donesena ova druga presuda, a prema drugom tuženiku ona prva (zbog ogluhe)?

Kada vještak spominje u svom nalazu (ovaj prvi attachment) da tuženik nije pokazao koja bi drva bila ranije posječena, misli na vašeg oca ili ovog drugog? Jesu li rađena dva vještačka nalaza?

I koji je razlog djelomičnog odbijanja tužbenog zahtjeva u ovoj drugoj presudi?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav,ispričavam se što nisam prije odgovorio. Prvo je tužba išla pa je išao obračun štete šumarije koja je procijenila štetu u iznosu od 23,960,23 kn pa je donesena presuda zbog ogluhe i u kojoj glasi da je drugotuženi D.S dužan isplatit 23,960,23.kn i toliki je bio tražen iznos u  tužbenom zahtjevu  i ista je pravomoćna.Sud je,nakon 3 mjeseca  donio drugu presudu prema mom pok.ocu gdje je dužan platiti štetu u iznosu 15,208,20.kn sa troškovima od 12,430,00kn,sudski vještak je lažno napisao u nalazu i mišljenju da moj pok.otac tada nije pokazao ranije porušena stabla njemu na očevidu,što je i vidljivo iz zapisnika o održanom očevidu, i obračunao je ih sve zajedno jel nije uočio razliku u vremenu sječe i isto je potvrdio na glavnoj raspravi koja se održala bez da su pozvali moga pok oca na ročište.

Razlog odbijanja tužbenog zahtjeva u presudi kod pok.oca je vještačenjem ovog vještaka koji je utvrdio vrjednost drveta u iznosu od 15,208,20.kn,,a ne 23,960,23kn kao je šumarija utvrdila obračunom. Ne nije bilo dva vještačka nalaza već samo jedan i to lažan.i obračun šumske štete koju je sastavio običan šumarski radnik.

Dakle sud nije odbio tužbeni zahtjev u iznosu od 23,960,23.kn kako navodi u presudi kod pok.oca,već ga je prihvatio u presudi zbog ogluhe kod drugog. znači tužbeni zahtjev je bio 23,960,23 a sud je presudio sveukupno 53,568,46.kn,shvaćaš  2 pravomoćne presude,ali u presudi kod pok.oca je u obrazloženju napisala-- u odnosu drugotuženog je donesena presuda zbog ogluhe posl.brojxxxxx a nije naveden iznos koji je presudila u presudi zbog ogluhe, pok.otac je radio žalbu koja je odbijena.

I to sud II stupnja koji je nadležan za rad nižih sudova je također lažno napisao u obrazloženju presude da je moj pok. otac naveo u žalbi da nije znao niti da je morao znati da se šuma nalazi u tuđuem vlasništvu i da stoga ne postoji njegova odgovornost i da je te navode iznio u odgovoru na tužbu,što isto je neistinito ,takve navode moj pok.otac nije iznio u odgovoru na tužbu, i koji je imao kompletan spis predmeta u kojem je bilo razvidorno za ukidanje presude, isti nije vidio  već je odbio žalbu od pok.oca i potvrdio presudu  I stupnja u kojoj je preoračen tužbeni zahtjev za duplo i prihvatio lažan iskaz veštaka i to suca I stupnja koji je lažno naveo da je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja,međutim isti je prihvaćen , što je vidljivo iz presude zbog ogluhe. Strava šta suci rade

Ovo je vidljiva izravna namjera suda I Stupnja i suda II  Stupnja bila da se našteti mom pok ocu navedenom presudom.Podnesao sam KP nadležnom DO radi zloupotrebe položaja i ovlasti i davanja lažnog iskaza suca I stupnja i suca II stupnja te sudskog vještaka.ako tuj nema elemenata kaznenog djela e onda neznam gdje ima.,izvini na podužem odgovoru.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

OK, sad otprilike imam sliku.

Što se tiče II-tuženika, sud je donio presudu zbog ogluhe budući je ocijenio da postoje razlozi za istu, a kako II-tuženik nije podnio žalbu (ili je, pa je odbijena), presuda je postala pravomoćnom. Vaš otac je podnio odgovor na tužbu i išlo se u postupak, zatim je provedeno vještačenje po sudskom vještaku i tek se tu došlo do stvarne cifre štete.

Postupak suda u granicama je zakona, jer iako je inicijalna tužba obuhvatila suparničare na strani tuženika (vašeg oca i II-tuženika), oni nisu jedinstveni suparničari i zato su postojale osnove za donošenje prvo presude zbog ogluhe protiv II-tuženika, a zatim i presude protiv vašeg oca. Treba naglasiti da se pravno gledano radi o 2 presude, iako su obje generirane jednom tužbom.

Ono glede čega se slažem s vama je činjenica da sad postoji (iako po zakonu) paradoksalna situacija, prema kojoj tužitelj ima mogućnost naplatiti cca 250% stvarne štete (od vašeg oca i II-tuženika), jer ima pokriće u pravomoćnim presudama. Nisam siguran može li se više štogod napraviti po tom pitanju, jer ne vidim osnovu za neki izvanredni pravni lijek, a pravo žalbe ionako više ne postoji, no možda se još netko od korisnika uključi sa svojim mišljenjem (sudskom praksom) po tom pitanju.

Samo bih još dodao kako neznanje ne opravdava nikoga, a sud je takve tvrdnje vašeg oca morao odnekud izvući, jer postoji neki trag u spisu (pisani odgovor na tužbu, iskaz oca). Ako tome doista nije bilo tako, trebalo je pisati žalbu u tom pogledu. Jednako je tako trebalo prigovarati vještaku kada je ustvrdio da otac nije pokazao drveća koja su već bila posječena (iako vjerojatno ne bi bilo efekta na njegov nalaz i mišljenje).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postupak suda je van granica,

Pokretanje tužbe je bilo 17.07.2012 i tužbeni zahtjev tužitelja je bio cirtiram,,tuženici  BM i DS su solidarno dužni isplatiti naknadu štete koju je sastavio običan šumarski radnik a ne nadležan vještak u iznosu od 23,960,23.kn sa troškovima postupka 1900.kn,

odgovor na tužbu je pok.otac dostavio sa kojim je osporio tužbeni zahtjev, II tuženi nije, dostavio odgovor na tužbu,

12,09,2012 sud donosi presudu zbog ogluhe u kojoj sw nalaže II tuženom da nadoknadi štetu tužitelju u iznosu od 23,960,23.kn sa troškovima postupka 1900.kn.

Dakle tužbeni zahtjev je dosuđen,pravomoćan i ovršan 01.10.2012.

21.09.2012 sud održava ročište na licu mjesta nekretnine-šume u zapisnik ulazi da tuženik BM pokazuje ranije porušena stabla mjernom i sudskom vještaku,sud donosi rješenje u roku 15 dana očitovanje i nalaz i mišljenje mjernog i sudskog vještaka,te svu vrijednost posječenog drveta,

12.10.2012 vještak utvrđuje svojim nalazom i mišljenjem sveg posječenog drveta vrijednost 15,208,20.kn,i tome lažno navodi da pok.otac nije pokazivao ranija porušena stabla,

27.12.2012 na glavnoj raspravi  na koju pok.otac nije pismeno niti usmeno obaviješten ostaje kod svog nalaza i mišljenja

12.12.2'12. sud ocijenjuje sve dokaze donosi presudu pod istim posl brojem, BM je dužan isplatiti 15,208,20.kn sa troškovima postupka u iznosu od 12,4300,00.kn,ali u toj presudi ne piše da su tuženici BM i DS dužni solidarno isplatiti štetu u navedenom iznosu,nego  samo BM je dužan platiti i troškove postupa II tuženog ,i vještačenja, pod toč II izreke lažno navodi da je odbijen tužitelj od dosuđenog  iznosa 15,208,20 a do zatraženog iznosa od 23,960,20.kn,što je dokazuje presuda zbog ogluhe u kojoj je isti iznos dosuđen pravomoćan i ovršan! i na temelju nje je pokrenut ovršni postupak prema II tuženom,

dakle sud I stupnja je dosudio sveukupno 53468,40.kn štete,a tužbeni zahtjev je bio 23,960,20.kn sa 1900.kn troškovima postupka plus vještačenje 5000,00,dakle sveukupno potraživanje je 30860,20.kn

pok.otac radi žalbu,sud II stupnja odbija i potvrđuje presudu  utemeljenu na lažnom iskazu pismenom i usmenom sudskog vještaka,suca I stupnja i gdje i sam daje lažan iskaz u izreki presude kako gore piše.

Sud II stupnja imajući kompletan spis suda I stupnja pred sobom u kojem je razvidorno prekoračen tužbeni zahtjev te gdje su izneseni lažni iskazi suca I stupnja u izreki presude i koi je nakon svega spis trebao pregledati naročito nalaz i mišljenje sud vještaka iznose  koji su dosuđeni itd po svemu tome je trebao poništiti presudu i vratiti na ponovni postupak,ali nije već je potvrdio dokaze i ostalo suda I stupnja.

Moje mišljenje je ;

 

Kao izravna posljedica takvog postupanja sudskog vještaka suca I stupnja te suda II stupnja ,za oštećenika ranije .B M koji je u predmetnom postupku nezakonito osuđen i  doveden u poziciju ovršenika nastala je velika materijalna šteta obzirom da je potvrđena pravomoćna presuda utemeljena na lažnim iskazima i dokazima  sudskog šumarskog vještaka  sutkinje  I stupnja suda,te  suca II stupnja koji isti je odbio žalbu kao neosnovanu te potvrdio presudu  ocijenio dokaze zakonito i postupke sudskog veštaka suca I stupnja vođene kod Općinskog suda u I G,stalna služba Z .

  , kao stručne osobe sudski  šumarski vještak i sutkinja navedenim postupanjem koje nema uporište niti u sudskoj praksi niti u pozitivnim zakonskim propisima stavljaju tuženika direktnom namjerom,u poziciju da plati nezakonito dosuđen iznos od 28,232,20.kn  koji je ranije dosuđen stvarnom krivcu D S  u istom postupku među istim strankama  u iznosu od; 23,960,35 kn  sa troškovima postupka u iznosu od:1965,00.kn

   iz čega je razvidna namjera iz presude zbog ogluhe posl.broj; 2 P-0000/12  u kojoj je dosuđen zatraženi iznos tužitelja i troškova postupka njegovom punomoćnika u tužbi  , da se izravno našteti  Borivoju Murgašu  donošenjem ove  nove presude posl.broj; 2 P-000/00-0  a potvrđene presudom suca II stupnja  gdje se potražuje  prekoračen iznos od; 28,232,20.kn 

a traženi tužbeni zahtjev je bio 23,960,35 kn  sa troškovima postupka u iznosu od:1965,00.kn koji isti je presuđen i dosuđen tužitelju.

   Time nedvojbeno sudski vještak sudac I stupnja a naročito sudac II stupnja dovode u pitanje posjeduju li znanja koja sudac i sudski šumarski vještak te sudac II stupnja koji je zakonom nadležan za rad nižih sudova moraju imati,a obzirom da se radi o elementarnom poznavanju propisa,znanja i radnji  koje je trebalo primijeniti u ovom parničnom postupku, kod tuženika B M uvažiti žalbu tuženika vratiti predmet na ponovno suđenje  ukinuti presudu posl.broj; 2 P-000/00-00.

Neka me pravna osoba ispravi ako je ovo sve netočno.Hvala i oprosti na dugačkom postu.LP

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...