Jump to content

POS stan-zabrana otudjenja i davanja u najam na rok od 10 god


ggaspari

Preporučene objave

Dobar dan, 

kao vlasnik pos stana, prije par dana sam dobio riješenje u vezi zabrane prodaje i davanja u najam na 10 god. 

dakle, ja osobno nemam podstanare niti planiram prodaju medjutim, pitam se koliko je ta zabrana  ustavna i pravedna

prije svega, kod potpisivanja ugovora, nikakva zabrana nije bila na popisu, da je bila, možda ne bi kupio stan ...tko zna. znači zakon je retroaktivni, promijenili smo pravila tijekom/nakon utakmice što, iskreno nije baš u redu

kao drugo, imam osjećaj da tako država odlučuje šta ću sa nekretninom ( što je privatno vlasništvo) 

Postoji li isto tako mogućnost provjere sa strane policije tko stvarno negdje živi? 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
 • 4 tjedna kasnije...

Ja bih rado da se ovdje iskomentira i ustavnost ovakve jedne retroaktivne primjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.
Niti jedan zakon ne može se primjenjivati retroaktivno, to jamči Ustav. Jedino u interesu Republike Hrvatske neki se zakoni mogu primijeniti retroaktivno, no ustav čak i u tom slučaju štiti ustavnopravni poredak kada je riječ o privatnom vlasništvu (Ustav, članci 50 i 90).

Nije dakle dopušteno ograničavanje ili oduzimanje privatnog vlasništva bez naknade tržišne vrijednosti.

Smatram da je ova retroaktivna primjena apsolutno protuustavna, da ne govorimo da su svi kupci potpisali obvezujuće ugovore o kupoprodaji prema prijašnjem Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji gdje takve zabrane nije bilo. I u pravu ste kad kažete da možda onda takav stan ne bi niti kupili, pa bi se pružila mogućnost nekome drugome.
Pa razmislite što se zapravo ovom izmjneom dogodilo.
Dakle, državi je samo dovoljno donijeti novi zakon kojim će obespraviti svoje građane, a oni bi se sada trebali boriti protiv države i tražiti da se ispita ustavnost zakona, mada bi svi zakoni i propisi prvo trebali biti usklađani sa Ustavom.
Tko sada priječi onda državi da privatno vlasništvo proglasi državnim? Vraćamo li se u vremena totalitarnih sustava?
Da li će po primjeru ovog zakona sada državi izvlastiti nečije zemljište za gradnju ceste bez da vlasnika išta pita? Ako je suditi po ovom zakonu, čini se da može.

Da ne govorimo o 10 godišnjem periodu u kojem se nekome život može promijenti i okrenuti naglavačke. Recimo, očiti primjer gdje po istom Zakonu nemate pravo na veliki stan ukoliko ste jedini član kućanstva. Propisuje se minimalno 35m2, te 10m2 dodtano za svakog člana. Oženite se, udate, dobijete djecu i osuđeni ste gurati se sa obitelji u premalenom stanu, jer vam država poput mafije prijeti da će vam faktički naplatiti djecu razlikom između kupoprodajne i tržišne vrijednosti stana u vrijeme kupoprodaje ako isti prodate ili date u najam da bi otišli u veći stan.
Gdje je tu ustavna ravnopravnost gdje se recimo prilikom APN subvencioniranih stambenih kredita subvencije dodatno produljuju za dvije godine ako u međuvremenu nakon kupnje stana dobijete još jedno dijete?
Kad je jedna saborska zastupnica u vrijeme izglasavanje novih izmjena zakona koje se tiču POSa i APNa pitala hoće li se retroaktivno ova mjera produljenja subvencija primijeniti i na bivše APN kupce koji su u međuvremenu dobili dijete, reečno joj je da bi to bilo protuzakonito, jer se zakoni ne smije primjenjivati retroaktivno. Lijepo, zar ne?
(izvor: http://edoc.sabor.hr/NewReports/GetReport.aspx?reportType=4&id=&govId=&tdrId=2014427&singleTdr=&amandmanID=&objedinjenaRasprava=True&showAll=0)

Ja bih sve ovo nazvao sumrakom demokracije i pravnog sustava. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji očito je postao sam sebi svrha i smije kršiti i Zakon o obveznim odnostima i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pa onda samim time Ustav sa kojim su usklađeni ti zakoni.

uređeno: od Biker1901
Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 23 sati , Biker1901 je napisao:

Ja bih sve ovo nazvao sumrakom demokracije i pravnog sustava. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji očito je postao sam sebi svrha i smije kršiti i Zakon o obveznim odnostima i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pa onda samim time Ustav sa kojim su usklađeni ti zakoni.

Evo ću ja ostaviti komentar samo zato što obožavam etikete tipa sumrak demokracije, mafija i sl. Kada se već udara po državi i stavljaju osobne paušalne ocjene o demokraciji i pravnom sustavu, valjalo bi prvo pročitati sve zakonske odredbe, protumačiti ih pa onda donositi ocjene.

 Ustav RH u čl.50 propisuje,

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

Na to se nadovezuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.33

 Pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.

Dakle, ograničenje propisano u ZODPS nije ograničenje za koje bi se temeljem ZVDSP-a imalo pravo na naknadu.

Nadalje, što se tiče kršenje Ustava čl.90 propisuje,

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.

Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.

što prema ovome nema govora o kršenju Ustava jer se radi o pojedinoj odredbi a opravdani razlog se nađe kada se pročita i obrazloženje za donošenje pojedinih odredbi. Pa tako obrazloženje uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kaže,

Prijelaznom odredbom ovoga članka propisuje se zabrana otuđenja i davanja u najam i stanova kupljenih 10 godina prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te propisuje provedba ove zabrane. Odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje te da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. U dosadašnjoj provedbi Zakona i u kupoprodajnim ugovorima kupcima nije bilo ograničeno raspolaganje stanom kupljenim po povoljnijim uvjetima od tržišnih te su uočene zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova, posebno na turistički atraktivnim lokacijama. U navedenim slučajevima stanovi nisu korišteni za rješavanje osobnog stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca, čime je drugi kandidat s liste prvenstva onemogućen u rješavanju svog stambenog pitanja, a prema kriterijima i mjerilima za formiranje liste prvenstva. Kod takvih pojava ograničena državna poticajna sredstva nisu poslužila kao pomoć građanima u rješavanju stambenog pitanja, nego su zloupotrijebljena i korištena protivno cilju i svrsi Zakona, odnosno protivno javnom interesu.

Što se tiče mafije, zakonodavac nije ograničio veličinu stana te sam Zakon ne propisuje da se za jednu osobu može dobiti 35 m2 a za svaku daljnju po 10 m2. Zakon kaže da se odgovarajučim stanom ne smatra onaj koji nije primjereno opremljen infrastrukturom te je manji od oko 35 m2 korisne površine za jednu osobu te 10 m2 za svaku daljnju osobu i to je navedeno samo kao uvijet za prednost i red prvenstva na kupnju.

 Veličinu stana i sve ostale uvjete za kupnju stana iz programa POS-a određuju JLS, Odlukom o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a prema kojima važnu ulogu imaju bodovi (imovinsko stanje, stambeni status, uvjeti stanovanja, životna dob, broj članova kućanstva, status školovanja djece, vrijeme provedeno u DR, invalidnost itd.) te kada pročitate nekoliko takovih odluka dođe se do zaključka da čak i samac može kupiti stan od 40 pa i više m2 + parkirno mjesto.

Pa ispada da se Zakonom i Odlukama prvenstveno išlo u korist obitelji s djecom koje nisu imale odgovarajući stan a podredno i ostalima kao što su samci od kojih će neki jednom možda zasnovati obitelj.

Je li prema svemu navedenome ovo sumrak demokracije ili pokušaj stajanja na kraj zloupotrebi i malverzacijama? Je li mafija odredila veličinu korisne površine stana i naplaćuje djecom razliku?

Ne bih baš rekao. 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Prije nego odgovorim na ostatak koji ste napisali imam samo par pitanja.
Dakle, po Vama je sasvim u redu da država krši kupoprodajne ugovore, te je također u redu da obitelji kojima se povećao broj članova kućanstva tijekom 10 godina žive u neadekvatnim uvjetima, jer ukoliko isele iz stana i isti prodaju ili daju u najam moraju državi platiti razliku cijenu. Uz sve troškove i trud da se djeci omoguće bolji uvjeti stanovanja, jer se možda inače guraju u garsonijeri sad bi trebali državi još platiti i recimo 15 tisuća eura umjesto da to ulože u svoju djecu? To je pravično i pravedno samo zbog nekih pojedinaca koji su zaradili preprodajom, a nisu nikada živjeli u tim stanovima dok ove obitelji žive od samog početka? Nije diskriminatorno?
Nije diskriminatorno i to što oni koji su već prodali stanove neće biti sankcionirani, retroaktivno?

 

...nastavak. :)

Etikete sumraka demokracije i mafije nisam koristio bez razloga u svakom slučaju, no da pojasnim.
Spomenuli ste kao i ja čl.90 Ustava koji govori kako samo iz posebno opravdanih razloga pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje, a inače nikako ne mogu. Postavlja se pitanje što je to opravdano. To ne znači da bilo kakvo opravdanje može biti dovoljno kako bi neki zakon mogao imati povratno djelovanje. Opravdanje nikako ne može rušiti ustavnopravni poredak odnosno protuustavno.
Opravdanje ili obrazloženje, ja bih rekao paušalno, koje je pružila država u kojem se spominje kako se neki stanovi nisu koristili za rješavanje stambenog pitanja ne može nikako opravdati zadiranje u stvarnopravno raspolaganje nekretninom koja je u privatnom vlasništvu i to svih vlasnika, pa i onih kojima ta nekretnina jeste služila za rješavanje stambenog pitanja.
Nadalje, spominjete ZVDSP čl.33, stavak 1. koji jasno navodi:
(1) Pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.
U ovom slučaju Republika Hrvatske doista ograničava stvarnopravno raspolaganje nekretninom osnivanjem prava na naknadu u razlici između kupoprodajne i tržišne cijene nekretnine u vrijeme potpisivanje kupoprodajnog ugovora ukoliko se vlasnik odluči na prodaju ili najam. Dakle, vlasnikovo stvarnopravno raspolaganje neupitno je ograničeno. Doista ne vidim kako bi se ovo drugačije moglo tumačiti.
Neupitno je stoga da vlasnici ovim ograničenjem imaju pravo na naknadu.
Isto tako nadalje prema stavku 3. istog članka jasno je da se ovom zabranom ne štiti interes Republike Hrvatske, a ponajmanje se štiti sigurnost Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi.
Ovom zabranom trenutne vlasnike stavlja se u nepovoljniji položaj u odnosu na druge vlasnike, posebice one koji su nekretninu prodali prije ove zabrane, ili koji su iznajmljivale nekretninu u svrhu turističkog ili trajnog najma, jer oni nisu obvezni platiti razliku u cijeni. Riječ je dakle o povredi čl.14 Ustava kojim je propisano da su svi pred zakonom jednaki.

Slažem se nadalje sa Vašim zapažanjem da ZDPS-om nije ograničena veličina stana koji kupac koji je zadovoljio uvjete kupnje može kupiti, no u praksi ono jeste ograničeno, jer ste i sami zapazili da se minimalnom kvadraturom, uzimajući u obzir broj članova kućanstva išlo u korist obitelji s djecom kojih na listama ima sasvim dovoljno, a da samci ne dobiju priliku kupiti veći stan. No, isto je tako neupitno da se u periodu od deset godina dogodilo to da su mnogi ti samci u međuvremenu osnovali obitelj i sada žive u stanovima koji su ispod minimuma zahtjevanog prema ZDPS. Tako dolazimo do argumenta da osnivanjem prava na naknadu u razlici između kupoprodajne i tržišne cijene ukoliko se vlasnik odluči za prodaju ili najam, država izravno i neupitno vlasniku želi naplatiti osnivanje obitelji. To je samo jedna konkretna situacija u kojoj se mnogi vlasnici takvih nekretninu u ovom trenutku nalaze. Ukoliko smatrate da je to pravično i pravedno, slobodno recite.

Ponovio bih još jednom ono što sam već napisao u prijašnjem postu, a to je da cjelokupna ova situacija otvara Pandorinu kutiju gdje se čini da je sve što je potrebno da država učini jeste da donese zakon kojim će ozakoniti oduzimanje privatnog vlasništva bez ikakvih posljedica, te biti iznad Ustava.
Isto tako, stvara pravnu nesigurnost, gdje prijašnji i budući kupci takvih stanova više nikad ne mogu biti sigurni hoće li im država staviti još neka ograničenja na stvarnopravno raspolaganje nekretninom. Nitko zdrave pameti više neće kupovati te stanove ukoliko je ovo doista moguće.

Na kraju, slažem se u svakom slučaju da zloupotrebi i malverzacijama treba stati na kraj, no opravdanja za retroaktivnu primjenu ovdje doista nema. Budućim kupcima ovakvi se uvjeti svakako mogu ponuditi, pa ako im ne predstavlja problem naravno pristati će na kupoprodaju. Tu priliku bivši kupci nisu dobili, pa su onda samim time već odavno mnogi ostali uskraćeni za stan. Puniti pravne praznine na štetu prijašnjih kupaca smatram da je nepravedno, nepravično i diskriminatorno.

 

 

Zaboravio sam još jednom spomenuti i fakt kako se odbilo primijeniti retroaktivno mjeru produljenja subvencija za novorođenu djecu za kupce iz sustava APNa, jer bi to bilo protuzakonito. Kad smo već kod objašnjenja i obrazloženja, ne bi li legitimno obrazloženje bilo kako se u duhu poticanja demografske obnove omogućava i tim kupcima nova mjera, retroaktivno? Može li se interesom Republike Hrvatske smatrati poticanje demografske obnove, nataliteta?
Shvaćate kako postoje dvostruka mjerila? U jednom slučaju je nešto protuzakonito i protuustavno, a u drugom nije, a oboje se može smatrati jednako važnim, a demografska obnova države kojoj se mnoštvo radnosposobnih građana iseljava je, rekao bih, još je i važnija od recimo naplate razlike u cijeni koja se traži od POSovih vlasnika.

uređeno: od Biker1901
Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 20 sati , Biker1901 je napisao:

Prije nego odgovorim na ostatak

Nisam vidio potrebe za time jer sam u svojoj objavi odmah na početku pojasnio zašto komentiram, na što se isti odnosi te ukazao na paušalnu ocjenu nečega što baš i ne stoji. Mogu samo dodatno objasniti, ne nalazimo se u kafiću ili bilo kojem drugom mjestu na "kežual" razgovoru, nekom portalu koji se bavi svime i svačime nego se nalazimo na pravnom portalu. Napominjem pravnom poradi toga što bi odgovori a posebno osobna mišljenja trebala imati barem mrvu točne pravne podloge. A to niste imali, samo nepotkrijepljenu tvrdnju da se jednim zakonom krši drugi pa čak i Ustav te sve začinili "sumrakom demokracije", što je u najmanju ruku neumjesno.

Mogu razumjeti da vam komentar baš i ne odgovara, pa je uslijedila "plahta" kojom opet pravno ne potkrepljujete ništa osim što sve bacate u sferu politike.

Prema tome mogu samo ponoviti. Primjena sporne odredbe ima uporište u Ustavu RH, pa koliko god se vama činilo obrazloženje paušalno, ocjenu ustavnosti o tome ne donosimo ni vi a niti ja nego Ustavni sud. Nadalje, neupitno je samo to da opet krivo tumačite navedene odredbe, jer niti se radi o potpunom izvlaštenju, a niti ovim ograničenjem država ne osniva za drugoga nekakovo pravo.

Sve ostalo, kao što rekoh, spada u sferu politike a ne pravnog dijela na koji se odnosio moj komentar pa na ovo,

prije 20 sati , Biker1901 je napisao:

po Vama je sasvim u redu

i

prije 13 sati , Biker1901 je napisao:

Ukoliko smatrate da je to pravično i pravedno

mogu samo reći, a dopustit ćete da imam i više nego dovoljno godina i životnog iskustva, da je po meni sasvim u redu i pravično da imam svoje mišeljnje, koje može a i ne mora biti slično vašem, pa recimo da sam prateći same izmjene zakona od nacrta pa do konačnog prijedloga pokušao ući u politički dio pročitavši sva izvješća i sve druge dostupne izvore, te bih komotno mogao tvrditi da malverzacije s POS-ovim stanovima nisu pojedinačne nego naprotiv, uzele su maha pa odnos koristi (stajanje na kraj malverzacijama) i štete (prema samcima koji su dobra manjina) ide dobrano u korist, ali ta bi tvrdnja odvela u raspravu kojom se odmičemo od prava i onoga na što se komentar odnosio.

I zaključno, sasvim je u redu i pravično da i vi imate pravo na svoje mišljenje, no ustvrditi da je nešto kršenje zakona i Ustava bez pravne podloge (ili pogrešno protumačene) te k tome dodati etikete je za neke druge prilike, za pravni portal nije.

 Lijep pozdrav i svako dobro.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Nažalost opet niste odgovorili na moje pitanje nego ste samo ponovno ustvrdili kako se ovim ograničenjem ne osniva za drugoga neko pravo, pa bih i dalje onda molio Vaše pravno mišljenje s obzirom da se radi o pravnom portalu. Dakle, molim Vas, s obzirom da ste sigurni u Vaše tumačenje da mi pojasnite zbog čega je moje tumačenje krivo, jer meni kao što možete vidjeti nikako nije jasno kako netko može imati potraživanja za moje privatno vlasništvo, a da se to ne smatra osnivanjem prava glede vlasnikove stvari.

Također, pozivate se na moj komentar oko samaca. Iste stanove kupovale su i obitelji sa jednim djetetom, pa su u međuvremenu postali roditelji još nekoliko djece, te također spadaju u kategoriju koju navodim. Sagledajte molim širu sliku.

Isto tako se niste osvrnuli na to zašto nije moguće kazniti sve one koji su već prodali takve stanove kad je već riječ o retroaktivnoj primjeni.

Mišljenja sam svakako da se treba voditi argumentirana rasprava, pogotovo ako smatrate da ste u pravu. Ja sam pokušao argumentirati svoje tvrdnje, možda nespretno, te emocionalno, jer sam direktno involviran, ali zato sada ljubazno molim za Vaš argumentiran odgovor. Nemojte svoditi odgovore na "to je tako" i "u krivu ste", molim odgovor na "zašto".

Optužili ste me da moje mišljenje nema pravnu podlogu, a niste niti jedan argument dali zašto je to tako i što Vaše tvrdnje i mišljenje čini pravno ispravnim.

 

 

uređeno: od Biker1901
Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 23 sati , Biker1901 je napisao:

Optužili ste me da moje mišljenje nema pravnu podlogu, a niste niti jedan argument dali zašto je to tako i što Vaše tvrdnje i mišljenje čini pravno ispravnim.

Ne, nisam vas optužio za ništa, samo upozorio da ako se nešto etiketira onda bi za to valjalo imati pravnu podlogu a ne paušalnu ocjenu krivo i nedovoljno protumačenih zakonskih odredbi. Argumenti su bili napisani u oba moja posta samo ih je valjalo pročitati, povezati i shvatiti.

Poradi toga sam i napisao da obožavam etikete jer smatram da za njih treba imati barem mrvu pravne pismenosti, pa kad se napiše da je nešto sumrak demokracije na način da se jednim zakonom krši drugi pa i Ustav očekujem pravnu podlogu za to, ne pogrešno protumačenu ili da tako kažem protumačenu kako nekome odgovara, upozorio na to a ne optužio, te argumentirao ispravnim tumačenjem.

Dakle, nadam se da je ovo oko povratnog djelovanja pojedine odredbe zakona jasna. Pravna podloga za to ima uporište u Ustavu RH te je donošenje povratnog djelovanja sporne odredbe u skladu sa Ustavom. Samo obrazloženje odredbe prošlo je odbor za zakonodavstvo HS koje nije vidjelo ništa sporno. Ima li tu rušenja ustavnopravnog poretka, odnosno po vama protuustavno, nema i nije. Ako vam je obrazloženje i dalje paušalno (iako se radi o zaštiti nekog prava koje je RH dala po povoljnijim uvjetima) imate pravo podnijeti ocjenu ustavnosti te odredbe i o tome će odlučiti Ustavni sud, ne vi a niti ja.

Pogrešno tumačenje da ZODPS određuje m2 sam vam također objasnio te se nadam da vam je i to jasno.

Ostaje po vama i dalje neargumentirano samo pitanje naknade za koju ste napisali da se neupitno ograničava vlasnikovo pravo razlikom između kupoprodajne i tržišne, te je prema tome i naknada neupitna. Ponavljam, neupitno je samo to da ste i tu krivo protumačili zakonske odredbe i dolazimo do mrve pravne pismenosti. Ako je se ima onda bi trebalo biti poznato da jedan zakon nema i ne mora imati sadržane sve odredbe nego se naslanja na drugi. Pa sam se nadao da će vam ova odredba i boldano

, Spitfire je napisao:

ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.

 

, Spitfire je napisao:

a niti ovim ograničenjem država ne osniva za drugoga nekakovo pravo.

biti dovoljno jasna.

Dakle, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.33

Pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, čl.6

Nepotpunim izvlaštenjem ograničava se pravo vlasništva na nekretnini ustanovljenjem zakupa ili ustanovljenjem služnosti.

Sasvim jednostvnim rječnikom, osniva li (tj. ustanovljava li) RH za drugoga ovim ograničenjem zakup ili neku služnost? Ne. Ima li osnova za naknadu? Nema.

Ako i dalje ne vidite argumente, žao mi je ali to je već vaš problem. Ne smatram da sam u pravu niti moram biti, samo odgovaram na osnovu svoje mrve pravne pismenosti i znanja o pravu. Shvaćam da to ne može i ne mora svakome odgovarati jer pravo i pravda nisu jedno te isto pa ću ponoviti zadnji put. Ne nalazimo se na bilo kojem drugom portalu pa ni na onom o pravdi i pravičnosti te pokušavati svoje viđenje bivanja u pravu i branjenja određene tvrdnje pravdati samo argumentom da argumenata nema također je u najmanju ruku neumjesno.

Lijep pozdrav i svako dobro.  

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Hvala Vam na odgovoru, jer sam uprovo to tražio, odnosno zakonsku podlogu za Vaše mišljenje ako veća ja to nisam učinio, no ono što onda mogu zaključiti da zakonodavac jednostavno izrijekom nije pokrio ovu vrstu ograničavanja privatnog vlasništva. Stoga i moj komentar da je neupitno da je pravo vlasništva ograničeno, jer je naravno jasno ako netko osmisli nova potraživanja za Vašu nekretninu da Vam je vlasništvo ograničeno. Dakle, ne znači da se ono nije dogodilo ako izrijekom u zakonu nije navedeno. I imate pravo, to što se meni ne sviđa da nije u zakonu neće promijeniti onda činjenicu da zakon trenutno nije na mojoj strani po tom pitanju, kao što neće promijeniti činjenicu da mi se netko upisao na nekretninu mada nisam prekršio niti jednu odredbu istoga, a ispunio sve ostale.
Mora se priznati da je ovo ipak vrlo specifična situacija, te ako trenutno zakonom nije pokrivena onda nam kao što sam i u svom inicijalnom postu napisao preostaje ocjena ustanovnosti zakonske odredbe što i sami spominjete.

Na kraju dakle ostaje još jedno otvoreno pitanje: grubo kršenje ugovorenih uvjeta kupoprodaje. Možete li mi reći Vaše mišljenje po tom pitanju? Ugovor o kupoprodaji ovim zakonom postao je bezvrijedan pravni dokument, a odredbe u istome ništavne?

I dalje stojim pri tome da potpisivanje ugovora sa državom na temelju ovog primjera postaje vrlo klizav teren i nitko zdravog razuma neće se usuditi kupiti stanove od države, jer ne može biti siguran u svoju investiciju. Tko jamči da će se država držati ovog perioda od 10 godina? Zašto baš deset godina? Što su s time zapravo učinili osim što su stopirali planiranje budućnosti mnogih obitelji? Možda su im čak učinili i uslugu, jer će nakon 10 godina stanovi vrijediti dvostruko. Oprostiti ćete mi siguran sam još eto taj komentar istoga. Ne slažem se sa Vam nikako da omjer koristi i štete ide dobrano u korist odredbe. Država ništa posebno neće izgubiti, a dobiti sada pogotovo neće.

uređeno: od Biker1901
Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 19 sati , Biker1901 je napisao:

naravno jasno ako netko osmisli nova potraživanja za Vašu nekretninu da Vam je vlasništvo ograničeno.

Samo malo pojašnjenje, mada sam gotovo siguran da ste shvatili što sam mislio. Nije stvar potraživanja, već proizvoljnog tereta na nekretninu za koju sam kao kupac u potpunosti ispoštovao sve ugovorne obveze, uključujući i podmirivanje cjelokupnog duga za nekretninu. Ista niti ima bankarskog tereta, niti je imala bilo kakvog drugog. Nekretnina nije niti dana u najam, niti je prodavana, no to čak nije niti bitno.
 

prije 19 sati , Biker1901 je napisao:

Država ništa posebno neće izgubiti, a dobiti sada pogotovo neće

Također da elaboriram i ovaj dio mada vjerujem da ste i to shvatili, ali niste ga niti iskomentirali mada je vrlo bitan. Ako dakle država neće RETROAKTIVNO kazniti sve one koji su ovakve stanove već prodali, te neće kazniti sve one koji trenutno imaju valjane dokumente kategorizacije stanova za turistički najam i one koji imaju valjane ugovore o najmu koje su potpisali i dobili prije ovih izmjena zakona prema kojima plaćaju državi i porez za najam, onda doista ne vidim nikakvu korist države osim što i dalje ubire porez od najma i prešutno i dalje odobrava nelegalnu aktivnost.
Ako će ih kazniti, onda povlačim sve što sam napisao, pa bi na neki način vaga pravičnosti bila izjednačena za sve kupce takvih stanova.

Na kraju evo još jedan, osobni, komentar kada je u pitanju zakon. Apsolutno je nemoguće da zakon pokrije sve eventualne životne i pravne situacije, te i dalje smatram, mada se Vi sa time ne morate složiti, da su ljudima koji su kupili ove stanove ovom retroaktivnom primjenom povrijeđena prava na privatno vlasništvo. Tu ponajviše mislim na one koji do ovih izmjena zakona od prvog dana žive u tim stanovima i aktivno ih koriste. Sada, ili u bilo kojem trenutku u budućnosti, država ih primorava da joj ipak daju tržišnu vrijednost stana ako žele iseliti radi realnih potreba za većim životnim prostorom, te iznajmiti ili prodati nekretninu.
Meni je ovo samo vrlo važna životna lekcija da više nikada neću kupovati stan POS/APN sustava, jer je državi, kao što sam spomenuo, samo dovoljno izglasati zakon kojim će mi nametnuti nove terete, a ja ne mogu znati nikako koji će to biti.

Sudeći i po Vašim komentarima sasvim je jasno da smatrate da pravno ne možemo ništa učiniti nego čekati da istekne rok ili pokrenuti ocjenu ustavnosti na vlastiti trošak, no molim u svakom slučaju, ako želite naravno, odgovor na pitanje iz ovog i prošlog posta vezano za već prodan stanove i tekuće najmove. Ipak je pravnog karaktera.

Hvala Vam unaprijed.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Mislim da je važno dodati dvije stvari: zakoni se ne tumače gramatički, onako kako glase, već teleološki, s kojom su svrhom doneseni. Dakle, ako je svrha donošenja Zakona o poticanoj stanogradnji takva da se mladim obiteljima omogući da uz povoljnije uvjete steknu prvu nekretninu (i time potiče demografija, rast obitelj i slično), onda sve odredbe zakona moraju biti u skladu s tom svrhom, i izigravanje te svrhe mora biti zabranjeno.

Ja se utoliko slažem s Vama da zakon možda nije predvidio sve moguće životne situacije koje bi dovele do izigravanja navedene svrhe (naglo povećanje broja članova kućanstva i sl., što može biti sasvim nevino, ali životno) no ograničenja prava vlasništva ustavno i zakonito postoje u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odvajkada, i to kao opća ograničenja (na temelju samog ZV-a), posebna ograničenja (na temelju drugih propisa, radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, zaštite okoliša i zdravlja ljudi), kao i ugovorena ograničenja na temelju pravnoga posla. Dakle, ugovor kao pravni posao jest temelj za ograničenje prava vlasništva, ustavno i zakonito. Sve to možete vidjeti u čl. 31.-35. ZV-a.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , Ruby_Danderfluff je napisao:

ako je svrha donošenja Zakona o poticanoj stanogradnji takva da se mladim obiteljima omogući da uz povoljnije uvjete steknu prvu nekretninu (i time potiče demografija, rast obitelj i slično), onda sve odredbe zakona moraju biti u skladu s tom svrhom, i izigravanje te svrhe mora biti zabranjeno

Meni to doista nije sporno. Ja i govorim upravo o tome kako mnogim obiteljim ili kupcima to doista jeste bila nekretnina kojom su riješili svoje stambeno pitanje i koriste ju od prvoga dana kupnje. Problem nastaje protekom 10 godina i promjenom životnih okolnosti koje taj zakon nije predvidio, pa su samim time oni kojima je taj zakon trebao pomoći da povoljnije kupe nekretninu, sada obespravljeni i traži se da vrate ono na što su dobili pravo kada su udovoljili uvjetima. Kontradiktornost sama po sebi. Što su zakonodovcai trebali ili nisu učinili sada je bespredmetno komentirati, ali je jasno da je zakon obespravio veliki dio građana i promašio svrhu vom retroaktivnom primjenom.

prije 2 sati , Ruby_Danderfluff je napisao:

ugovor kao pravni posao jest temelj za ograničenje prava vlasništva, ustavno i zakonito

Još jedna činjenica je upravo ta da mi koje smo stanove kupili prije nekoliko godina nemamo takva ograničenja u ugovorima, te smatram da država sada grubo krši ugovorene uvjete, a sve radi pojedinaca koji su našli pravnu prazninu. Puniti pravne praznine na ovakav način, odnosno na štetu velike većine ostalih građana smatram da je izuzetno nepravično. Siguran sam da svi razumijete o čemu govorim.
Sada se pitam koje su nam pravne mogućnosti na raspolaganju.
Pitam se, na kraju krajveva, i otkud tih 10 godina? Tko je to točno odlučio da je to prikladan rok za ograničenje i kako nikome, ama baš nikome, nije palo na pamet što će učiniti svim onim obiteljima koje bi si rado isplanirale budućnost i nastavila životom van okvira stana koji im je država omogućila kupiti nešto povoljnije nego na tržištu? Kvragu, život ide dalje, ljudi se žene, udaju, rađaju djecu...zar doista moraju stisnuti pauzu na rađanje, jer bi se inače morali gurati sa troje djece u garsonijeri? Ako to ne žele, platiti razliku? Pa bar svi znamo da ljudima koji imaju djeca treba novac, pa neće ga bacati na ovakav način i davati ga državi koja je, kao što sam spomenuo i smislila taj sustav kako bi pomogla obiteljima, a to se još bolje primjećuje u Zakonu o subvencioniranim stambenim kreditima gdje se subvencije produljuju za dvije godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete.
Nitko ovdje ne vidi tu stranu i kako je veliki dio građana sada obespravljen, samo se vidi kako je manjina iskoristila pravne praznine. Zato i moje etikete na početku...valjda netko i razumije.
Osobno smatram da i za buduće kupce taj rok treba skratiti, jer je 10 godina doista previše. Koliki bi rok trebao biti prikladan? Pet godina? Ili možda omogućiti obiteljima kojima ta nekretnina prema istome zakonu ne spada u odgovarajuću po kvadraturi, nakon što se eto promijene te životne okolnosti, da im se omogući da slobodno raspolažu nekretninom. E to bi bilo pravično.

uređeno: od Biker1901
Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav,

da se i ja ukljucim u temu sa par pitanja i komentara.

Primjer koji je meni aktualan posto sam kupio nedavno kucu i susjedno gradjevinsko zemljiste po dobroj cijeni koja je daleko ispod realne vrijednosti a posebice ako se gleda i unikatnost posjeda.
Kuca je u mirnoj ulici, okruzena prirodom, 1km od centra grada, posto je i susjedno zemljiste moje, u krugu od 50m od kuce nemam susjeda a povrsina placa je 2100m2 (oba).
Tko to meni moze nadomjestiti i za koje novce? Godinama sam trazio kucu za kupiti ali je uvjet je bio da kuca nije pored kuce, odnosno da imam privatnost i napokon sam nasao takvo nesto, cak i bolje nego sam se nadao.

I onda vidim primjer kao ovaj dolje, gdje Ceste izvlascuju, otimaju zemlju ljudima za malu naknadu ili naknadu koja mozda i je po trenutnoj trzisnoj vrijednosti zbog iseljavanja, ali je objektivno premala i ako otplacujes kredit za to zemljiste, u znatnom gubitku si, pogotovo ako si to kupio prije 10 godina kad je cijena bila veca.
https://www.valpovstina.info/index.php/vijesti/9233-hrvatske-ceste-oglas-za-otkup-zemljista-usjeva-i-trajnih-nasada


Kako to moze biti posteno i pravedno?
Da mi ponude 2x cijenu koju sam platio, ne bih prihvatio jer je lokacija i zemljiste meni skoro pa neprocjenjivo.
 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

 

prije 2 sati , One je napisao:

otimaju zemlju ljudima za malu naknadu ili naknadu koja mozda i je po trenutnoj trzisnoj vrijednosti zbog iseljavanja, ali je objektivno premala i ako otplacujes kredit za to zemljiste, u znatnom gubitku si, pogotovo ako si to kupio prije 10 godina kad je cijena bila veca

Malo ste van teme, ali shcaćam i Vas, te sam to bio i spomenuo, no u Vašem slučaju sam siguran da bi kao što kažete barem dobili tržišnu vrijednost. U slučaju POS stanogradnje, po tumačenju koje sam eto vidite dobio, ako u zakonu ograničenje u obliku koje se nama dogodilo ne postoji, mi nismo obespravljeni i nemamo pravo na naknadu (apsurd). Ako je to doista tako onda se i dalje držim mojih etiketa državi. Ako nije, onda vjerujem da u duhu toga da zakon ne može predvidjeti sve životne situacije mora postojati način da se i naše privatno vlasništvo zaštiti.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
 • 11 mjeseci kasnije...

POS nije rješavao , barem ranije , stambeno pitanje mladih nego svih koji nisu imali  riejšeno stambeno pitanje a udovoljavali su uvjetima.

Sadašnji,budući, POS  je  i demografska mjera sa  puno manjim kamatama  i drugim povlasticama kojih nije bilo ranije.

Moje pitanje je što napraviti kad ,  radi novonastale  situacije, nemaš primanja   niti za za   mjesečnu ratu? Što može vlasnik napraviti sa stanom osim da  on živi u njemu?Znate li jeli netko pokušao  osporiti ,provjeriti, ustavnost ovog novog zakona koji djeluje  unatrag?10 godina je predug period .

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
 • 1 mjesec kasnije...
, ŽAKLINA11 je napisao:

POS nije rješavao , barem ranije , stambeno pitanje mladih nego svih koji nisu imali  riejšeno stambeno pitanje a udovoljavali su uvjetima.

Sadašnji,budući, POS  je  i demografska mjera sa  puno manjim kamatama  i drugim povlasticama kojih nije bilo ranije.

Moje pitanje je što napraviti kad ,  radi novonastale  situacije, nemaš primanja   niti za za   mjesečnu ratu? Što može vlasnik napraviti sa stanom osim da  on živi u njemu?Znate li jeli netko pokušao  osporiti ,provjeriti, ustavnost ovog novog zakona koji djeluje  unatrag?10 godina je predug period .

Zakon je pun nedostatak po tom pitanja i išlo se političkom linijom braniti prodaju samo radi pritiska medija.

Pri tome se u potpunosti zapostavila kategorija obitelji sa malom djecom, odnosno onih kod kojih se nakon nekoliko godina stanovanja u POS stanu broj članova kućanstva povećao rađanjem ili posvajanjem djece.
Čl.21 istog zakon jasno opisuje odgovarajuću nekretninu sa 35m2 za jednog člana, te dodatnih 10m2 po svakom slijedećem članu.

Tako imate apsurdnu situaciju da želite prodati ili zinajmiti stan kako bi si kupili veći radi zadovoljavanja svojih obiteljskih potreba, a sukladno tom članku, a zakon odnosno država vam prijeti kaznama.

Trenutno traju eSavjetovanja za prijedlog zakonodavnih aktivnosti ministarstva graditeljstva i to je prilika da se da prijedlog da se ova nepravda ispravi.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15534

Slažem se inače za period od 10 godina. Apsurdan je, a pogotovo povratna primjena zakona...

Odite na gornji link, dijelite ga dalje, komentirajte....DO 18.PROSINCA 2020

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, ŽAKLINA11 je napisao:

POS nije rješavao , barem ranije , stambeno pitanje mladih nego svih koji nisu imali  riejšeno stambeno pitanje a udovoljavali su uvjetima.

Sadašnji,budući, POS  je  i demografska mjera sa  puno manjim kamatama  i drugim povlasticama kojih nije bilo ranije.

Moje pitanje je što napraviti kad ,  radi novonastale  situacije, nemaš primanja   niti za za   mjesečnu ratu? Što može vlasnik napraviti sa stanom osim da  on živi u njemu?Znate li jeli netko pokušao  osporiti ,provjeriti, ustavnost ovog novog zakona koji djeluje  unatrag?10 godina je predug period .

Zaboravio sam komentirati situaciju o kojoj govorite.

SUkladno novim izmjenama zakona ukoliko pokrenete postupak stečaja vas kao potrošača možete prodati stan bez navedenih sankcija. To je jedna od "olakotnih", promijenjenih životnih okolnosti.
Ne znam puno o samom postupku, pa se informirajte ukoliko ste u gore navedenoj situaciji.
I samo da razjasnimo, novim zakonom nije ZABRANJENA prodaja već je uvedena SANKCIJA ako ga prodate prije isteka roka. No, i dalje povratna primjena tog zakona zadire u stečena vlasnička prava.
 

Čl.28 Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
https://www.zakon.hr/z/371/Zakon-o-društveno-poticanoj-stanogradnji

(5) Kupac, odnosno pravni slijednik podnosi zahtjev iz stavka 4. ovoga članka APN-u, odnosno javnoj ustanovi u slučaju nastupa sljedećih okolnosti: smrt i/ili teška bolest kupca stana i/ili članova uže obitelji, razvrgnuće suvlasničke zajednice zbog razvoda braka, otvaranje postupka stečaja potrošača te preseljenje kupca, odnosno pravnog slijednika u drugo mjesto stanovanja.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
 • 1 mjesec kasnije...
, ŽAKLINA11 je napisao:

Moje pitanje je što napraviti kad ,  radi novonastale  situacije, nemaš primanja   niti za za   mjesečnu ratu? Što može vlasnik napraviti sa stanom osim da  on živi u njemu?Znate li jeli netko pokušao  osporiti ,provjeriti, ustavnost ovog novog zakona koji djeluje  unatrag?10 godina je predug period .

Izmjena zakona je na ocjeni ustavnosti

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
 • 1 mjesec kasnije...

Poštovani vidio sam temu zanima me za nešto drugo . Pa ako mogu ovdje pitat jer vidim dosta vas ima POS stanove. Uglavnom zanima me kad se daje 15% učešće za gradnju. I kad se traži kreditna sposobnost to tek kad se kupuje stan kad je gotova gradnja ili posto sam upao na listu al me zanima kad bi trebao dati novce za učešće. Ako mi tko može pomoć hvala unaprijed

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
prije 7 sati , zoran0123 je napisao:

Poštovani vidio sam temu zanima me za nešto drugo . Pa ako mogu ovdje pitat jer vidim dosta vas ima POS stanove. Uglavnom zanima me kad se daje 15% učešće za gradnju. I kad se traži kreditna sposobnost to tek kad se kupuje stan kad je gotova gradnja ili posto sam upao na listu al me zanima kad bi trebao dati novce za učešće. Ako mi tko može pomoć hvala unaprijed

Kod potpisivanja predugovora o kupnji.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 • Online korisnici

 • Slične teme

  • objavio: ParaNO1d
   Pozdrav.
   Imam problem s prokišnjavanjem oko krovnog prozora. U 8. mjesecu sam prijavio problem putem maila, i od onda traje natezanje s investitorom. Kao nešto se radi, a i dalje curi. Garancije ističe na kraju 11. mjeseca (Zgrada je novogradnja, 30.11. ističe dvije godine od izdavanja uporabne). Što ako do tad problem i dalje ne bude riješen? Ja sam problem prijavio unutar garantnog roka. Od 8 mjeseca sam poslao nekoliko mailova za isti problem.
   Hvala za
  • objavio: Moje Pitanje
   Pozdrav, zanima me dali je za zemljište (navedeno u prilogu) moguće tražiti brisanje založnog prava radi zastare ili nekog drugog osnova?
   Prilažem dio zk-izvadka gdje se vidi da se Porezna uprava "upisala" na zemljište, a vlasnik se žalio da se stavka izbriše na osnovu zastare te je odbijena.
   Pitam jer neznam ima li uopće za takvo potraživanje/založno pravo zastare ili je bio problem u formi podneska.
   Dug prema poreznoj je nastao radi ne plaćanja doprinosa vlasnika zemljišta.
   Nisu mi dostupni ni podnesak niti to rješenje, ali vidim da se radi od 2005. godini te da se do sad nije ništa "pomaklo".
   Puno hvala unaprijed.
    

  • objavio: jaandric
   Pozdrav,
   znanima me može li investitor ujedno biti i izvođač radova? Radi se o izgradnji višeobiteljske kuće od 4 stana gdje bi se stanovi radili za prodaju, bila bi dva investitora od kojih je jedan ujedno izvođač radova?
   Investitor bi kao fizička osoba trebao platiti svojoj firmi izvođačke radove? Je li to moguće?
   Kako bi bilo najbolje riješiti vlasništvo zemljišta, zgrade (pisati sve na investitora koji nije izvođač)?
   Hvala  puno,
    J.A.
  • objavio: GUEST-0120
   Pozdrav,
   Tražim savjet što učiniti. U suvlasništvu sam s nepokretnom majkom i bratom u dvije kuće i jednom stanu.
   Prvi kuća, u kojoj ja živim, a njegov sin ima radionu podijeljena je pola majci, četvrtina bratu i četvrtina meni. Samo režije iznose mjesečno preko 2500 kuna. 
   Druga kuća podjeljena je na trećine i koristi se kao vikendica. Prosječne režije su oko 800 kuna mjesečno kad bi se podijelilo kroz godinu.
   Stan koji je u 100% vlasništvu mame brat iznajmljuje i uzima najam mjesečno oko 2000 kuna već oko 15 godina.
   Ja sam 4 godine brinula o majci i raspolagala njenom mirovinom te iz toga prema želji moje majke plaćala sve režije i brinula o obje kuće i njihovim okućnicama. Sada je majka u domu i od njene mirovine ostaje oko 1000 kuna s kojima ja raspolažem.
   Brat se ne želi podijeliti niti prodati jer realno nigdje ne plaća niti jedan trošak, a koristi u većoj ili manjoj mjeri sve nekretnine i još dodatno ubire najamninu iz maminog stana.
   Ja plaćam sve režije i uređujem i održavam obje kuće i okućnice.
   1. Da li ga i kako mogu prisiliti da počne sudjelovati u plaćanju režija nekretnina?
   2. Koliko režija mogu tražiti od njega s obzirom da mi je nerealno da jedna osoba potroši 2500 kuna mjesečno?
   3. Kako se pravno vrednuje održavanje kuće? Konkretno mislim na obilaženje nekretnine, pronalaženje, zvanje i nadgledanje koje kakvih radova, košenje trave, uređivanje okućnice i sve ostalo što ja odradim, a kad njega tražim on to ignorira.
   Očajna sam i ne znam više što da radim jer ne mogu pokriti sve troškove.
  • objavio: danijela007
   Poštovanje, molila bih pravni odgovor.
   Plaćam li porez na svoju prvu nekretninu koju sam oporučno naslijedila (pri čemu naglašavam da nisam zakonski nasljednik) i u kojem postotku od vrijednosti nekretnine? Ako je bitno za odgovor, napominjem da je riječ o stanu u Zagrebu.
   Unaprijed hvala!
×
×
 • Napravi novi...