Jump to content
 1. Ruby_Danderfluff

  Ruby_Danderfluff

 2. drot13

  drot13

 • Similar Content

  • objavio tajnik1111
   Pozdrav,
    
   Tajnik škole. Nova sam u ovom poslu. Imam par pitanja ako je ko voljan pomoci da me uputi
    
    
  • objavio neno32
   Pozdrav, 
   u školi u kojoj radim predstoje redovni izbori za prestavnika te vezano uz to imam par nedoumica vezanih uz pravo glasa koje bi volio da mi netko razjasni.
    
   Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća, u članku 11. propisuje obaveze poslodavca :
   "(1) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva predsjednika izbornog odbora, dostaviti mu odvojeno popis radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa i koji su članovi njegovih upravnih i nadzornih tijela ili su članovi njihovih obitelji ili su ovlašteni da zastupati ga u odnosu na kod njega zaposlene radnike te popis ostalih radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa."
    
   Zakon o radu, u glavi 3, sudjelovanje radnika u odlučivanju, u članku 145. propisuje  biračko pravo 
   (1) Pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenoga poslodavca.
   (2) Pravo birati i biti birani nemaju članovi upravnih i nadzornih organa poslodavca i članovi njihovih obitelji te radnici iz članka 131. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
   (3) Članovima obitelji u smislu stavka 2. ovoga članka smatraju se članovi uže obitelji iz članka 86. stavka 3. ovoga Zakona.
   (4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na predstavnike radnika u organima poslodavca.
   (5) Izborni odbor utvrđuje listu radnika koji imaju biračko pravo
    
   Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u članku 118. propisuje
   (1) Školom upravlja školski odbor, a učeničkim domom domski odbor (u daljnjem tekstu: školski odbor).

   u članku 119:
   (1) Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava: – učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, – vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole, – osnivač tri člana samostalno
   i članak 125
   (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove.
    
   Konačno pitanje je dali pravo glasa imaju članovi školskog odbora i ravnatelj. Moja pretpostavka kao učitelja, a ne pravnika  je da pravo glasa nemaju ni ravnatelj ni školski odbor, osim po članku 145. ZOR-a stavak 4, tj osobe koja je izabrana u školski odbor iz radničkog vijeća, te da ravnatelj kao poslovodni voditelj ustanove i da dva člana izabrana iz reda učiteljskog vijeća, a ne radničkog vijeća nemaju pravo glasa, dali sam u pravu?
  • objavio gala385
   Poštovani,
   smije li poslodavac temeljem natječaja zaposliti osobu koja se nalazi na roditeljskom dopustu ili ista mora prekinuti korištenje navedenog prava, odnosno, odnosi li se čl. 30 ZOR-a na osobe koje koriste navedeno pravo?
   Konkretno, osoba koja koristi roditeljski dopust zamjenjuje ravnatelja škole do povratka na poslove za koje mu ugovor o radu miruje tj. do prestanka mandata. Ravnatelju ističe mandat s 31.08., te posljedično i ugovor navedene zamjene. Ravnatelj je ponovno izabran i nastavlja 2 mandat s 01.09.
   Htjeli bismo da osoba koja ga zamjenjuje i nastavi mijenjati u 2 mandatu.
   Dakle planiramo ponovno zaposliti istu osobu na zamjenu ravnatelja pa njezinu zamjenu.
    
    
  • objavio teacher
   molim Vas tumačenje sljedećeg:
   KOLEKTIVNI UGOVOR
   ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA
   V. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
   Članak 24.
   (5) Kada se u školi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je dužan razmotriti ispunjava li neki od zaposlenika te škole uvjete tog radnog mjesta te ukoliko ispunjava te uvjete, ponudit će se prelazak na upražnjeno radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi) izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja, i to zaposleniku koji u školi radi najmanje 12 mjeseci na temelju ugovora o radu sklopljenoga na najmanje polovicu od punog radnog vremena tjedno na neodređeno vrijeme, a drugima može ponuditi.
    
   Moje konkretno pitanje je, može li učiteljica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom koja je zaposlena na neodređeno vrijeme na radnom mjestu učiteljice razredne nastave, samo prijeći na upražnjeno radno mjesto učiteljice engleskog jezika (zbog odlaska u mirovinu)  u istoj školi, bez natječaja, s obzirom da, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoškolskim ustanovama članak 105. (5) poslove učitelja predmetne nastave može obavljati osoba koja je završila studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija, te da učitelj razredne nastave na kojem mjestu je ova osoba zaposlena ne ispunjava uvjete za radno mjesto učitelja engleskog jezika.
    
   Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
 • Online korisnici×
×
 • Napravi novi...