Jump to content
GogoTig

Jed.Stečaj potrošača -dugo čekanje

Preporučene objave

Poštovani,

Krajem siječnja dobio sam poziv na očitovanje o stečaju na što sam odgovorio u roku za suglasnost stečaja i da sam suglasan da se provede stečaj ako vjerovnik povuće trażbine i od tada nemam nikakvog odgovora. Redovno pretražujem e-oglasna po imenu i oib i nema rezultata, niti onaj poziv vjerovnicima od 45 dana.

Nemam imovine i sigurno ispunjavam uvjete. 

Znači čekam 10mjeseci a među prvima sam koji su dobili poziv. Iz Zagreba sam.

Neki savjeti, dali da kontamtiram Finu ( na koji način?) Ili je sud pretrpan (sumnjam jer vidim puno riješenih predmeta i trebali bi ako ništa poslati poziv vjerovnicima) ili Fina nije podnjela prijedlog sudu (iz nepoznatih razloga)

Hvala

Uređeno od GogoTig
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne mora bit da je FINA podnjela prijedlog Sudu. Npr u slučaju da vjerovnik povuće ovrhu(koju onda naknadno ponovo podnese) a dužnik nije dao suglasnost da se stečaj provede ako se promjene uvjeti i da obuhvati povućene ovrhe, u tom slučaju FINA neće slati prijedlog Sudu. Može se desiti da Fina nije primila moju suglasnost (za stečaj i povućene osnove) i da su se uvjeti u međuvremenu promijenili i vjerovnik je povukao ovrhu.

U mome slučaju ja imam par ovrha koja su brisana iz očevidnika jer nije bilo naplate više od 3 godine i gdje se ne vrši više naplata po posebnom zakonu, ali i dalje sam dužan i samo jednu manju noviju ovrhu staru otprilike godinu dana koja jest navedena u očevidniku.

Naravno, stečaj obuhvaća i te tražbine koje se više ne izvršavaju koje su brisane iz očevidnika po posebnom zakonu iz 2018. jer vjerovnik ih uvijek može ponovo aktivirati.

Tako da ako u mom slučaju Fina nije dobila pisanu suglasnost za  stečaj i suglasnost da se obuhvate i tražbine koju u međuvremenu vjerovnik povuće, FINA ne šalje prijedlog sudu. Mada ja imam poštansku potvrdu da sam poslao Fini suglasnost.

Mada po toj teoriji ako je vjerovnik povukao ovu zadnju ovrhu koja se još izvršavav i koja stoji u očevidniku ja bi trebao biti odblokiran (a nisam).

 

Uglavnom to su moja razmišljanja. Mislim pisati FINI sa upitom o mome slučaju i dali je uopće uputila prijedlog Sudu. Isto tako ću se raspitati na Sudu i tražiti požurnicu. Podsjećam, na eoglasna ploča nema rezultata, niti onaj prvotni oglas vjerovnicima na očitovanje u roku 45 dana.

Uređeno od GogoTig
Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 7 sati , GogoTig je napisao:

Ne mora bit da je FINA podnjela prijedlog Sudu.

Ovo je posve netočno. Po ispunjenju uvjeta za pokretanje jednostavnog postupka stečaj potrošača, Fina potrošaču šalje poziv na očitovanje, nakon proteka roka za očitovanje, cjelokupni prijedlog zajedno sa pozivom i dostavnicama dostavlja nadležnom sudu, te se temeljem toga formira sudski spis.

prije 7 sati , GogoTig je napisao:

Npr u slučaju da vjerovnik povuće ovrhu(koju onda naknadno ponovo podnese) a dužnik nije dao suglasnost da se stečaj provede ako se promjene uvjeti i da obuhvati povućene ovrhe, u tom slučaju FINA neće slati prijedlog Sudu.

I ovo je posve netočno. Znači, kada dužnik uskrati suglasnost, također se sva dokumentacija dostavlja sudu, a koji donosi rješenje o odbacivanju prijedloga za pokretanje jednostavnog postupka stečaja potrošača.

prije 7 sati , GogoTig je napisao:

U mome slučaju ja imam par ovrha koja su brisana iz očevidnika jer nije bilo naplate više od 3 godine i gdje se ne vrši više naplata po posebnom zakonu, ali i dalje sam dužan i samo jednu manju noviju ovrhu staru otprilike godinu dana koja jest navedena u očevidniku.

Naravno, stečaj obuhvaća i te tražbine koje se više ne izvršavaju koje su brisane iz očevidnika po posebnom zakonu iz 2018. jer vjerovnik ih uvijek može ponovo aktivirati.

Tako da ako u mom slučaju Fina nije dobila pisanu suglasnost za  stečaj i suglasnost da se obuhvate i tražbine koju u međuvremenu vjerovnik povuće, FINA ne šalje prijedlog sudu. Mada ja imam poštansku potvrdu da sam poslao Fini suglasnost.

I ovo je netočno. Fina ne briše ovrhe iz Očevidnika, već ih povlači iz aktivnih ovrha po čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Sa Vašom suglasnosti ili ne, ili sa Vašim protivljenjem, a da su u međuvremenu povučene ovrhe po ovom čl. 12 iz aktivnih ovrha u Očevidniku, Fina također svu dokumentaciju dostavlja sudu na odlučivanje.

prije 7 sati , GogoTig je napisao:

Mislim pisati FINI sa upitom o mome slučaju i dali je uopće uputila prijedlog Sudu. Isto tako ću se raspitati na Sudu i tražiti požurnicu. Podsjećam, na eoglasna ploča nema rezultata, niti onaj prvotni oglas vjerovnicima na očitovanje u roku 45 dana.

Nemate razloga za obraćanje prema Fini, jer su oni sigurno dokumentaciju poslali na sud. Fina jednostavno nema ovlasti za odlučivanje u ovim predmetima - predmet vodi sud, a ne Fina. Radije potražite na nadležnom općinskom sudu svoj poslovni broj spisa i onda požurite postupanje. Sama činjenica da nema oglasa ne znači da spis nije na sudu, već znači da je sud ili preopterećen, ili da ne ispunjavate uvjete za daljnji tijek postupka, pa oglas nije potreban.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

U krivu ste

Citiram sa Fininog weba:

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Ako su se uvjeti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača kod nekog potrošača izmijenili od trenutka kada je potrošaču poslan Poziv do trenutka kada Fina nadležnom sudu treba poslati Prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, Prijedlog se neće podnijeti.

(A to je temeljem Zakon stečaja potrošača Čl 79d st6.)

 

A jedini uvjeti koji se mogu dogoditi je da vjerovnik povuče ovrhu. Da se to ne dogodi uz SUGLASAN SAM za ovrhu potrebno je zaokružiti i PREDLAŻEM pokretanje stečaja koje obuhvaća i osnova za plaćanje koje su povučene od slanja Poziva potrošaču do slanja Prijedloga nadležnom sudu sukladno zakona o stečaju potrošača Čl 79a st 4.

 

Trebali bi pročitati pažljivije moj post.

Očitovanje ima dvije stavke (uz imovinu): SUGLASNOST za stečaj i PRIJEDLOG da se stečaj provede i na u međuvremeno povučene osnove za plaćanje. Stečaj se izvršava bez obzira dali ste dali suglasnost odnosno bez obzira dali je očitovanje stiglo u FINA-u, ali prijedlog da se obuhvati povučene osnove se mora zaokružiti jer tu se neće smatrati automatska suglasnost ako fina ne primi očitovanje ili ako očitovanje nije poslano.

Za osnove koje su se prestale izvršavati nisu brisane kompletno iz očevidnika ali brisane su iz očevidnika redoslijeda plaćanja (vidi zakon o stečaju potrošača Čl 79a st3) (na to sam mislio pod brisanjem) tako da ja imam nekoliko tih prestalih osnova i JEDNU NOVIJU koja se još uvijek izvršava, a u prijedlogu je bila navedena samo ta novija osnova (bez navedenih ovih prestalih osnova po Čl 12).. Ukoliko se u međuvremenu dogodi da vjerovnik povuče TU NOVIJU OSNOVU koja se još uvijek izvršava i da moje Očitovanje: (Suglasnost i Prijedlog da se obuhvate i međuvremeno povučene osnove) NIJE stigla do Fine (ili da su je oni zagubili) Fina bi smatrali da su se uvjeti promijenili i ne bi slala prijedlog stečaja Sudu.(sukladno Zakonu o stečaju potrošača Čl 79d st 6.

 

Ustalom pročitajte si Zakon stečaja potrošača (Čl 79d st6) kako je definirano i u kojim uvjetima fina ne šalje prijedlog sudu, bez obzira što je fina prethodno poslala očitovanje dužniku. Nemojte samo pričati Netočno jer ste apsolutno u krivu. Uglavnom ja ću postupiti kako ja hoću jer ste me uvjerili da niste baš potpuno informirani o ovome postupku.

Uređeno od GogoTig
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zapravo samo sam htio vidjeti jeli netko drugi u sličnoj situaciji i koji dugo čeka bilo kakav odgovor od suda od kada je primio očitovanje iz fine. Ne treba mi objašnjavati postupak jer sam vrlo upoznat, pročitao sam detaljno zakon i znam kako se postupak kreće. Molim Vas Borbena7 da mi više ne odgovarate jer ne trebam Vaš odgovor, samo dužnika koji kao ja dugo čekaju na bilo kakav odgovor od Suda (oglas, rješenje,odbijenicu itd).

- Postoje aktivne osnove u očevidniku za plaćanje čl79a st 2

- Postoje brisane osnove plaćanja iz očevidnika redoslijeda plaćanja temeljem posebnog zakona (čl 12) o naplati tražbina iz čl 79a st3 zakona o stečaju potrošača.

- Postoje osnove koji su vjerovnici povukli poslije slanja očitovanja potrošaču temeljem čl 79a st4. a povučene osnove se smatraju one koje su iz čl 79a st2 (naravno, ako dužnik kao ja ima samo jednu aktivnu osnovu iz čl 79a st2 koju vjerovnik kasnije povuče, više nisu zadovoljeni uvjeti definiranim čl 79a st 2. osim u slučaju da dužnik predloži da se stečaj izvrši i u odnosu i na te povučene osnove).

Osim toga poznata mi je moja situacija i da imam samo jednu noviju osnovu za plaćanje iz kraja 2017 (2000kn) po kojoj ispunjavam uvjete (čl 79a st2} i ta osnova me de facto drži u blokadi. Osnove koje su brisane iz očevidnika i iz Čl 79a st 3 za sada nisu važne jer se mora zadovoljit uvjet iz čl 79a st 2. osim u slučaju gdje je dužnik zaokružio "Predlažem" iz očitovanja ukoliko je vjerovnik povukao tu jednu noviju aktivnu osnovu(čl 79a st4). BTW, Imam dvije takve "brisane" osnove po čl 12 iz 2012 ukupno bez kamata 12.000kn koje su se prestale izvršavati 2018. (To zapravo znači ako vjerovnik povuče tu novu jedinu osnovu iz 2017 u iznosu 2000kn ja sam odblokiran, ali sam naravno još uvijek dužan jer ju vjerovnik bilo kada može ponovno reaktivirati.)

Ako fina nije dobila moju suglasnost za stečaj i moj prijedlog da se stečaj izvrši i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnove iz očevidnika (Čl 79a st3) u vremenu kada je fina poslala očitovanje dužniku do dana kada treba podnjeti prijedlog stečaja sa svom dokumentacijom Sudu, i vjerovnik zaista povuče to noviju aktivnu osnovu iz 2017 od 2000kn npr par dana od kad mi je fina poslala očitovanja, fina će tada postupiti po čl 79d st 6 i neće uopće podnjeti prijedlog za stečaj nadležnome Sudu.

Naravno, ako je primila moju suglasnost i taj zakružen "Predlažem"" da se stečaj provede i na vjerovni!e koji su povukli osnove za plaćanje i tako da više nisz zadovoljen uvjet iz čl 79a st2. FINA će poslati prijedlog sudu jer je zadovoljen drugi uvjet čl 79d st 6 bez obzira što mi je vjerovnik povukao tu noviju osnovu za plaćanje i što de facto tim povlačenjem osnove ja više ne zadovoljavam čl 79a st 2, ali zadovoljavam čl 79a st 3 (brisane osnove) jer sam zaokružio "Predlažem" u očitovanju potrošača i Sud će provesti stečaj.

Zato moram poslati upit fini dali je uopće podnjela prijedlog sudu tako da ukoliko nije slijedom okolnosti da nije primila i gdje je vjerovnik povukao tu noviju aktivnu osnovu mogu uložiti prigovor, jer sam ja poslao očitovanje u pravodobnom roku i zaokružio sam obje "Suglasan sam" i "Predlažem" i imam poštansku potvrdu koje dokazuje da je očitovanje pravovremeno stiglo u finu (u roku 15 dana).

Ako je fina poslala prijedlog Sudu, saznat cu broj predmeta i poslati požurnicu.

 

______________________________________________________

Pretpostavke za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.a

(1) Iznimno od odredbi članka 5. ovoga Zakona, sud će prema odredbama ove glave Zakona provesti stečajni postupak koji je ograničen na dio potrošačevih vjerovnika (jednostavni postupak stečaja potrošača).

(2) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti nad imovinom potrošača iz članka 4. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona ako:

– u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i

– je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.

(3) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ako ih je Financijska agencija brisala iz tog Očevidnika istekom roka prema posebnom zakonu i ako:

– nakon brisanja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

(4) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje zato što su vjerovnici povukli prijedlog za ovrhu odnosno zahtjev za izravnu naplatu nakon što je Financijska agencija pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom ako to predloži potrošač i ako:

– nakon povlačenja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koji su povukli osnove za plaćanje s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

_______________

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.d

(1) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi Financijska agencija nadležnom sudu u elektroničkom obliku ako se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom odnosno ako se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač suglasan da se provede taj postupak.

(2) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava:

1. podatke za identifikaciju potrošača

2. podatak o trajanju neprekinutog razdoblja u kojem potrošač ima u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbine

3. podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, uključujući troškove i kamate na dan podnošenja prijedloga

4. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje po kojima ti vjerovnici imaju nenamirene tražbine prema potrošaču na dan podnošenja prijedloga

5. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje koje je Financijska agencija po isteku roka prema posebnom propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima prestala izvršavati, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje

6. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika koji su povukli osnovu za plaćanje i popis tih osnova za plaćanje, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje.

(3) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 5. ovoga članka ako su na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Uz prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prilaže i dostavlja sudu u elektroničkom obliku očitovanje i drugu dokumentaciju koju joj je potrošač dostavio te poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona koji je dostavljen potrošaču.

(5) Na traženje suda Financijska agencija dostavlja sudu u elektroničkom obliku podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Financijska agencija neće podnijeti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako:

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 3. ovoga Zakona ili

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.d

(1) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi Financijska agencija nadležnom sudu u elektroničkom obliku ako se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom odnosno ako se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač suglasan da se provede taj postupak.

(2) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava:

1. podatke za identifikaciju potrošača

2. podatak o trajanju neprekinutog razdoblja u kojem potrošač ima u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbine

3. podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, uključujući troškove i kamate na dan podnošenja prijedloga

4. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje po kojima ti vjerovnici imaju nenamirene tražbine prema potrošaču na dan podnošenja prijedloga

5. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje koje je Financijska agencija po isteku roka prema posebnom propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima prestala izvršavati, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje

6. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika koji su povukli osnovu za plaćanje i popis tih osnova za plaćanje, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje.

(3) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 5. ovoga članka ako su na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Uz prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prilaže i dostavlja sudu u elektroničkom obliku očitovanje i drugu dokumentaciju koju joj je potrošač dostavio te poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona koji je dostavljen potrošaču.

(5) Na traženje suda Financijska agencija dostavlja sudu u elektroničkom obliku podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Financijska agencija neće podnijeti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako:

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 3. ovoga Zakona ili

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, a potrošač nije predložio da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a stavka 4. ovoga Zakona.

se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, a potrošač nije predložio da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a stavka 4. ovoga Zakona.

Uređeno od GogoTig
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...