Jump to content
darkovace1966

B2 i ovrhe

Preporučene objave

Čitam probleme ljudi sa B2 kapital o njima slične tvrtke. Molim Vaše mišljenje. Bit ću sto kraći  

2008.postoji sudsko rješenje o ovrsi koje je pravomoćno 24.01.2008.U međuvremenu banka prodaje dug B2 kapital i oni me od 2014. konstantno zovu svakih 10 dana. 23.01.2018.ponovno pokreću ovrhu za istu stvar,no zbog mog preseljenja u ZG to putuje od Osijeka do Zagreba zbog mjesta nadležnosti . Na tu ovrhu iz 2018. žalim zbog zastare. Sud me upućuje u parnicu u 12.mj.2018. Ja postajem tužitelj a odvjetničko društvo koje ih zastupa,tuženi .20.12.2018. isto društvo šalje podnesak sudu kojim odustaju od ovrhe  Sud temeljem toga u 03.mj.2019. donosi rješenje o obustavi postupka ovrhe u toj pravnoj stvari . B2 i dalje uporno zovu, a ja nisam povukao tužbu, koja je sad u Sesvetama,od kraja 2018. U 07.mjesecu 2019.pozvan sam na tu parnicu  Ja se pojavljujem a odvjetničko društvo ne.( opravdali izostanak). I to je to vise se ništa ne događa. Ovi i dalje zovu. Ja im govorim sve to i da se obrate svom odvjetniku koji ih je zasipao u toj stvari.U HZMO stoji Sara ovrha od 2008. Ja im pošaljem rješenje suda,pod drugim brojem, kojim se ovrha obustavlja, no ovi u HZMO ne nalaze poveznicu Kako dalje? Hvala na odgovoru  

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena,

Gledam ispred sebe taj prijedlog za ovrhu iz 2008. i zapravo nemam sudsko rješenje već piše:

hypo banka sastavlja prijedlog za ovrhu na mirovini ovršeniku koju zaprima javni bilježnik iz Osijeka 09.01.2008. Ma zadnjoj stranici spisa postoji pravokutni pečat iste javne bilježnice koji glasi “rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave” a ispod toga isto njen pečat i potpis da je “rješenje pravomoćno i ovršno dana 24.01.2008.” Od suda u Osijeku ja zapravo nemam ništa. Odvjetničko društvo koje zastupa B2 je sastavilo novi prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika u čijem sadržaju u točki 1. navodi “ temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi javnog bilježnika broj taj i taj od dana 14.012008. ovršeniku je obvezan platiti...”, 23.01.2018. uputilo sudu u Osijeku koji je zbog mjesne nenadležnosti proslijeđeno u Zagreb na sud. Sud u Zagrebu, otvara novi broj tog spisa i na zadnjoj stranici prijedloga udara pečat koji kaže: “Rješenje o ovrsi, sud određuje predloženu ovrhu pljenidbom i prijenosom novčane tražbine radi naplate. Prijenos radi naplate će se izvršiti i prije pravomoćnosti ovog rješenja. U Zagrebu 06.07.2018.” I nakon toga kako sam već napisao moj prigovor, njihovo odustajanje od te ovrhe i moja parnica nakon toga

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena,

nakon 10 godina, od javnobilježničkog rješenja o ovrsi broj 08/2008, odvjetničko društvo koje zastupa B2kapital, podnosi novu ovrhu u kojoj citira odluke iz ovrhe broj 08/2008. I da, proširuje opseg sa mirovine na novčana sredstva ovrsenika, i taj prijedlog je na sudu u ZG zaveden pod brojem ovr-1890/18. Iste godine u 12.mjesecu dostavlja sudu podnesak u kojem izvještava sud da povlači predmetni prijedlog za ovrhu ( to sam i naveo u prvom tekstu). I sto sad? Ovrha broj 08/08 se ne provodi na HZMO, oni i nemaju novi ovrhu broj 1890/18. Pa pobogu, ako su odustali sami od ovrhe iz 2018. u kojoj je osnova sadržaja ovrha iz 2008. to znaci da su odustali i od ovrhe iz 2008.Jedino sto zbog zaprimanja spisa na ZG sud dobija novi ovr broj i pod tim se vodi. U rješenju sutkinje iz Zagreba kojim se obustavlja ovršni postupak broj ovr-1890/18 na zahtijev ovrhovoditelja ( opunomoćenog odvjetnika), stoji da je temeljem čl.40.st.1.i 2. Ovršnog zakona riješila kao u izreci rješenja. Ja osim mirovine nemam nikakve račune, ni ostale nekretnine ili pokretnine, što ustvari i nije predmet ovrhe, već isključivo novac. Mirovina je sastavni dio “ novčanih sredstava ovrsenika”, pa ako su odustali od toga, onda su odustali i od mirovine. 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Podnijeli su prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, pa su na taj načini prekinuli zastaru. Ovrhu su kasnije povukli, te je postupak obustavljen. Međutim, dug i dalje postoji, a ovrhovoditelj se u bilo kojem trenutku može pokušati ponovno namiriti u novom ovršnom postupku. I ovrha na plaći ili mirovini uopće nije isto što i ovrha na novčanim sredstvima ovršenika, prvu provodi HZMO ili poslodavac, a drugu Fina.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena,

jasno mi je da su “proširili” opseg namirenja duga. Ne znam da li su Vam upali u oči datumi pa ponavljam: 14.012008.pravomocna i ovršna javnobilježničkog rješenje o ovrsi na mirovinu.

23.01.2018. odvjetničko društvo upućuje na sud u Osijek prijedlog ovrhe na novčanim sredstvima ( a kao opunomoćeni od B2 kapital koji me zove i piše većprijetog datuma na adresu u Zagrebu, te me čudi zašto odmah nisu podnijeli prijedlog u ZG a ne uOsijek), da bi zagrebački sud 06.07.2018. rješenje učinio pravomoćnom i ovršnim.

Gdje je tu zastara od 10 godina, od14.01.2008. do 23.01.2018.

Kako misle ponovno pokrenuti ovrhu, kako Vi kažete, bilo kad. Jasno mi je da mirovina i plaća nije isto sto i novčana sredstva ali kako mogu sudu dokazati da drugih sredstava nemam. 

I drugo pitanje-da li me ako pristanem na jednostavan stečaj potrošača, sto mi je fina i poslala jer ispunjavam uvjete “ spasava”

Mapominjem kako je obustavljena ovrha iz 2018. bila u očevidniku Fine, no zbog njihovog odustajanja od ovrhe i sudskog rješenja o obustavi, ta ovrha povučena iz fine

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , darkovace1966 je napisao:

jasno mi je da su “proširili” opseg namirenja duga. Ne znam da li su Vam upali u oči datumi pa ponavljam: 14.012008.pravomocna i ovršna javnobilježničkog rješenje o ovrsi na mirovinu.

Ili

prije 4 sati , darkovace1966 je napisao:

2008.postoji sudsko rješenje o ovrsi koje je pravomoćno 24.01.2008.

Koja tvrdnja je točna?

prije 2 sati , darkovace1966 je napisao:

Gdje je tu zastara od 10 godina, od14.01.2008. do 23.01.2018.

Bez obzira koji je datum točan, morate znati da se zastara računa od pravomoćnosti, ali i da se prekida radnjama u postupku koje su poduzete s ciljem naplate duga. A sigurna sam da je sud imao i daljnje radnje u postupku tj. svrha donošenja rješenja nije da bi se spis poslao u arhivu već da bi se rješenje poslalo ovršenikovom dužniku i da bi se nadzirala provedba ovrhe. Tako da sam prilično sigurna da nema govora o zastari. A Vam svakako preporučujem da hitno napravite uvid u taj sudski spis, jer ćete jedino tako 100% biti sigurni, ima li zastare i ima li smisla ulaziti u sudske postupke dokazivanja suprotnog.

prije 2 sati , darkovace1966 je napisao:

Kako misle ponovno pokrenuti ovrhu, kako Vi kažete, bilo kad. Jasno mi je da mirovina i plaća nije isto sto i novčana sredstva ali kako mogu sudu dokazati da drugih sredstava nemam. 

Ovršit će Vam mirovinu, a mogu pokušati i ovrhu na pokretnine, i tada Vi morate dokazati da ništa od pokretnina nije Vaše.

prije 2 sati , darkovace1966 je napisao:

I drugo pitanje-da li me ako pristanem na jednostavan stečaj potrošača, sto mi je fina i poslala jer ispunjavam uvjete “ spasava”

Ako budete ispunjavali uvjete i u momentu donošenja sudske odluke, tada Vas oslobađa ovrha koje budu predmet tog jednostavnog postupka stečaja potrošača.

prije 2 sati , darkovace1966 je napisao:

Mapominjem kako je obustavljena ovrha iz 2018. bila u očevidniku Fine, no zbog njihovog odustajanja od ovrhe i sudskog rješenja o obustavi, ta ovrha povučena iz fine

Zato su se i povukli tj. da ova ovrha ne može biti predmet jednostavnog postupka stečaj potrošača.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena,

hvala na trudu i vremenu. Preko vikenda sam istraživao sve sto mi je dostupno. 

Rjesenje javnog bilježnika, a ne od suda, je temelj za ovrhu i B2 kapital se u cijelosti naslanja na to rješenje i citira ga. Pravomoćno 14.01.2008.

U svom prijedlogu za ovrhu na novčanim sredstvima ovrsenika od 23.01.2018. u točki 2. navodi kako je još 2005. pokušana izvansudska ovrha na pokretninama ali kako nemam pokretnina bila je neuspješna. Iskreno, ne nalazim te papire jer sam se sa obitelji preselio u ZG iz Osijeka, te nisam siguran da sam to primio iako imam prebivalište prijavljeno u ZG od 07.mjeseca 2004. Istina je i to da sam bio komitent tadašnje Slavonske banke dok sam radio, no odlaskom u mirovinu prebacujem se u RBA i donosim papir iz Slavonske banke ( pokušao sam doći do tog papira u RBA, no oni tek od 2006. vode sve elektronski, a ovako papirnato je jednostavno nemoguce naći) da sam podmirio sva potraživanja po tekućem računu u Slavonskoj banci, jer je to onda (2004.) bio uvjet za otvaranje tkčr. u drugoj banci.

Dakle, u HZMO postoji samo rješenje od 2008. koje je u redoslijedu naplate.

Prvo sudsko rješenje koje je i pravomoćno imam od suda u ZG, kako sam i naveo od 23.01.2018. To rješenje, ponavljam, navodi u točki 1. rješenje iz 2008.  (pravomoćno 14.01.2008.) To rješenje mirovinsko nije dobilo. 

2018. u rujnu to je rješenje došlo do Fine i stajalo je i u očevidniku sve do 5.mjeseca 2019. kada je povučeno iz očevidniku,a vjerojatno stoga što je ovrhovoditelj u 20.12.2018. podnio sudu podnesak kojim odustaje od ovrhe i sud temeljem toga donosi rješenje u 3.mjesecu 2019. da se obustavlja ovrha u toj pravnoj stvari.

Kako sam Vam i rekao predao sam papire na Finu za jednostavan stečaj potrošača ( do 20000,00kn glavnice),jer ispunjavam uvjete po Fini. U tom sam zahtjevu zaokružio mogućnost - pristajem- da se stečaj provede i na one tražbine koje su povučene iz očevidnika. Aktualna potraživanja koja su navedena u Fininom dopisu iznose cca 9300,00kn., a ova ovrha nije dio toga ( povučena)

I na kraju, ista sutkinja,odnosno njena savjetnica, koja je donijela rješenje o obustavi te ovrhe iz 2018. me u dopisu izvještava i predlaže da pokrenem parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom “zbog razloga propisanog odredbom čl.50.st.1.tocka 11. Ovršnog zakona”. Ne znam da li je to slučajnost ili ne ali 10.12.2018. je napisan zaključak kojim me se upućuje u parnicu, a 20.12.2018. ovrhovoditelj podneskom izvješćuje sud da “ povlači predmetni prijedlog za ovrhu”. Dalje znate slijed.

Ja se jesam upustio u parnicu protiv B2 kapital i trenutno je taj predmet u Sesvetama na sudu i priložio sam ovo rješenje o obustavi postupka i bio na raspravi 01.07.2019. kada odvjetnici ( tuženik) se nisu pojavili. 

Preko e-građani pratim sto se događa sa tim spisom i nakon nekoliko prepiski sutkinje iz Sesveta zadnje sto imam kao informaciju je REMISIONO vraćanje spisa istoj sutkinji od Županijskog suda u 12. mjesecu 2019.  I od tada ništa. 

To je za sada sve, pa molim dvije-tri pametne od Vas.

Lp

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ovdje je 2005. bila ovrha na pokretninama, pa 2008. na mirovini i 2018. na računima. Ova na mirovini je još u redu na čekanju, tako da ovdje nema zastare. Upućeni ste zaključkom u parnicu, jer ste se žalili da je nastupila zastara. A ovaj spis koji je remisorno vraćen Županijskom sudu bi također trebala biti u fazi žalbe, jer se spisi po žalbi šalju na Županijski sud.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

B2 Kapital je prije 5 godina otkupio dugovanje koje sam imao prema banci. Naravno, uslijedili su bezbrojni pozivi i razgovori. Nisam pristao na nikakav model otplate. Također slali su mi i pismene ponude za jednokratnu otplatu sa popustima.

Pitanje: Postoji li neki zakonski rok tj. zastara kada oni to moje dugovanje više neće moći potraživati?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

treba provjeriti da li su pokrenuli ovrhu putem opunomoćenog odvjetnika ili banka ima neki prijedlog za ovrhu od prije pa su i to ustupili B2. Ako ničeg nema zasigurno postoji zastara ( 3 ili 5) godina koju morate Vi pokrenuti pred sudom za ništavnost ovrhe. U svakom slučaju obratite se na ovoj stranici moderatoru Borbena- jer cijenim da je ona kvalificiranija od mene. U mom slučaju  mislim da ću ishoditi ništavnost moje ovrhe jer i pravosuđe tumači to na vise načina i nema zajedničkog stava . Lp

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 37 minuta, hrvoje2908 je napisao:

Pitanje: Postoji li neki zakonski rok tj. zastara kada oni to moje dugovanje više neće moći potraživati?

Kakav dug su otkupili tj. da li je banka bila pokrenula ovrhu u odnosu na taj dug, pa im je kasnije ugovorom o cesiji ustupila ovršnu ispravu ili? Jeste ikada bili ovršeni zbog tog duga?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo da pojasnim. Imao sam dug na tekućem računu Addiko banke. 2009-te godine banka mi preko odvjetnika Ovršnom ispravom blokira račun u FINA-i. Nakon toga, banka 2014. godine moj dug cesijom prodaje B2 Kapital-u ali i dalje mi u Očevidniku iz FINA- stoji dug prema banci. U sljedećem periodu, malo sam bio a malo nisam bio zaposlen. Kada sam bio zaposlen, svaki mjesec mi se s plaće odbijao iznos i smanjivao dug prema banci. Paralelno s tim, iz B2 kapitala su me uporno telefonski zvali, slali mi poštom razne ponude za otplatu duga koje sam sve negirao i nisam pristajao na nikakve nagodbe. U 3. mjesecu 2019. godine iz Očevidnika u FINA-i "nestaje" banka. Dug prema banci je tada u Očevidniku bio oko 2100kn. Međutim iz B2 kapitala me i dalje gnjave telefonskim pozivima koje i dalje ignoriram. B2 Kapital mi je preko odvjetnika u 11. mjesecu 2018. poslao Ovršni prijedlog na iznos od 11200kn koji još nisu aktivirali u FINA-i. Na njega sam propustio rok žalbe u roku od 8 dana. Naravno, i dalje me zovu svaki dan.

Uređeno od hrvoje2908
Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 12 sati , hrvoje2908 je napisao:

B2 Kapital mi je preko odvjetnika u 11. mjesecu 2018. poslao Ovršni prijedlog na iznos od 11200kn koji još nisu aktivirali u FINA-i. Na njega sam propustio rok žalbe u roku od 8 dana. 

Trebali ste iskoristiti njihove pozive za pregovaranje, jer su ovako oni ponovno pokrenuli ovrhu s kojom je pravovremeno prekinut zastarni rok i s kojom su Vama napravljeni novi dodatni troškovi. Zastaru gotovo pa da možete zaboraviti, jer ista nastupa 10. godina nakon pravomoćnosti ovog posljednjeg rješenja o ovrsi na koje se niste žalili. S tim da se ovaj zastarni rok prekida i teče iz početka svaki put kada ovrhovoditelj poduzme radnju radi naplate duga.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hrvoje,

kontaktirajte Borbenu, ali obzirom  što ste napisali radi se o dugu prema banci (odnosno B2 ) sada cca 2200-2400,00 kn, pame ni bilo zgorega da kontaktirate banku, ponesite papirnate tragove uplata koje su Vam se skidale dok ste radili da oni usporede sa svojim stanjem i pokušajte dogovoriti ma rate ostatak duga, te po okončanju uplata faxirajte sve B2. Ili pak javite se na poziv B2 i pokažite im dosadašnje uplate ( ako se zapravo radi p istoj ovrsi/dugu) i dogovorite razumni rok otplate,pogotovo ako niste trenutno zaposleni. Zašto, ako nije potrebno da Vam sjednu sa 11200,00 kn plus daljnje kamate,ako je stvarni dug 5x manji. Lp

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 8 minuta, darkovace1966 je napisao:

Zašto, ako nije potrebno da Vam sjednu sa 11200,00 kn plus daljnje kamate,ako je stvarni dug 5x manji.

Banka više s ovim predmetom nema ništa, tako da je to nepotrebno. Nadalje, ovaj dug je ovrhovoditelj morao opravdati prije nego li mu je javni bilježnik na taj ovršni prijedlog izdao rješenje o ovrsi, a sve to je ovršenik trebao zaprimiti zajedno sa rješenjem o ovrsi. Tako da je nejasno zašto se na to nije žalio, ako tvrdi da je dug 5 puta manji?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo danas sam kontaktirao B2 Kapital pa su stvari malo jasnije. Addiko banka je 31.12.2013. zatvorila moj račun i poslala ga B2 Kapitalu. Iznos je bio 8253kn. Na taj iznos u rješenju o ovrsi dodano je:

1. Kamate koje su se stvorile na mom predmetu u 6 godina koliko je u B2 Kapitalu
2. Pravni trošak javnog bilježnika

Uređeno od hrvoje2908
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

U privitku ću staviti 3 screenshota iz kojih je vidljivo stanje u Očevidniku iz FINE prije povlačenja tog predmeta.
A da bi sve bilo 100% razumljivo ovdje stavljam transkript današnjeg razgovora sa djelatnicom B2 Kapitala. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"...Stanje duga i stanje blokade su dvije različite stavke. Vama je banka 2009. na FINU stavila blokadu na taj iznos kada je to dugovanje bilo takvo, u tom iznosu. Nama je banka 26.10.2014. napravila prijenos sa ostalim troškovima. Mi smo zaprimili iznos od 8253,10kn. Vi možete otići u Addiko banku i zatražiti izlistanje računa prije nego što je bio zatvoren i poslan u B2 Kapital. I onda je kod nas u B2 Kapitalu to stajalo od 2014. do danas. Za to vrijeme vaše dugovanje je raslo ali blokada ne, jer blokada ne raste. Ako vi isplatite FINI to preostalo dugovanje od 1209kn, to i dalje ne znači da nemate ovaj preostali iznos dugovanja koji vam kod vjerovnika stoji. Jer vama FINA neće imati točno stanje duga na dan. Ona će imati stanje blokade. Kada vi tu svoju blokadu isplatite, vi više niste blokirani po tom predmetu, ali to isto tako ne može FINA potvrditi da je dugovanje podmireno jer oni ne drže stanje duga, oni drže blokadu. To sve stoji do vjerovnika da li će ići da se to nadopuni sa ostalim troškovima na blokadu ili će vjerovnik ostaviti da se isplati blokada pa se nadati nekom dogovoru mimo toga. Dakle, mi smo zaprimili dugovanje od 8253,10kn od Addiko banke, vi ste otplatili 2463,32kn, a ono što ste dobili još za platiti je kamata za period od 6 godina koliko je predmet kod nas a to je 3156kn (zatezna kamata) i imate pravni trošak iz 2016. i 2017. godine kada je odvjetničko društvo radilo ovršno rješenje. Dakle uz pravni trošak i kamatu ovo je stvarno stanje duga na današnji dan od 10171,41kn. A od onog glavnog dijela duga, od onih 8253,10kn koje ste bili na početku dužni vratiti, ostalo vam je još 1209kn. Dakle bilo je preuzeto 8253,10kn, otplaćeno je 2463,32kn i od toga je ostalo za platiti 1209kn što smo zaprimili od banke. Ostakak do 10171,41kn su vam kamate i troškovi..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po meni je ovo očita prevara, smišljena tako dobro da se onaj koji upadne u ovu zamku i nađe u ovom začaranom krugu može smatrati kao i netko tko upadne u živo blato, i što se više pokušava izvući to sve više tone i nema mu spasa. 
Zato ovdje ne očekujem nikakav savjet, jer sam shvatio da mi spasa nema osim da i B2 Kapitalu i FINI kompletan dug otplatim odjednom u gotovini.

 

 

 

Screenshot_1.jpg

 

 

hrv.png

hrv1.png

Uređeno od Spitfire
Brisanje osobnih podataka
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hrvoje,

ovo objašnjenje B2 bas i ne pije vodu, jer oni rade po principu “ uzmi sve što možeš”. Možda je i istina da fina ne obračunava trenutne kamate do konačne isplate no čemu onda trošak vođenja tog računa u fini koji ste Vi dužno podmiriti fini. Znam da poslodavac usteže samo ono sto piše u ovršnom rješenju a ostatak ako postoji duga treba rjesiti sa ovrhovoditeljm. Po ovim izvadcima Vama je fina povremeno ustezala po navedenim datumima i to do 16.08.2018. Znaci sve te iznose ona je uplaćivala vjerovniku odnosno na Vas račun koji se vodi kao stavka po dugu u banci. Ako Vam je ostalo još cca 2100,00 kn za otplatiti , a piše to i u broji ovrhe na kraju, ne može B2 uzimati za ISO razdoblje ponovno kamate za istu stvar. Na svakom rješenju postoje troškovi javnog bilježnika ili odvjetnika ili suda i to mora biti transparentno. Nije mi jasan trošak odvjetnika u 2016. I 2017. Možda je opravdan samo jedan. Odite u adiko banku i pismenim putem zatražite da Vam izlistaju sve uplate do ustupa duga koje Vam je fina ustezala do 09.2018. ili do 2014. kada su oni ustupili B2. Pitajte u Fini, a oni su to dužni na koji račun su vršene uplate, odnosno sredstva na računu ovrsenika prema nalogu blokira sama banka i prema istom nalogu upućuje sredstva ovrsenika na račun duga iz naloga Fine. Dužni jeste, ali ne toliko, u to sam siguran. Svaki djelatnik računovodstva može Vam prema svim dostupnim ovršnom rješenjima i uplatama izračunati stvarno stanje duga. Ali prvi korak je u adiko. Lp

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, hrvoje2908 je napisao:

A da bi sve bilo 100% razumljivo ovdje stavljam transkript današnjeg razgovora sa djelatnicom B2 Kapitala. 

U rješenju o ovrsi koje ste posljednje zaprimili tijekom 2018. godine i na koje se niste žalili bi trebalo sve biti pojašnjeno i trebali ste uz njega dobiti izvadak iz poslovnih knjiga ili nekakvu drugu vjerodostojnu ispravu, a temeljem koje su oni ishodili novo rješenje o ovisi. To rješenje Vam je jedino mjerodavno i krenite od njega, a sve ovo drugo su zakašnjeli koraci koje je trebalo poduzimati prije nego li su oni pokrenuli novi ovršni postupak.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena7,

B2 Kapital je preko odvjetničkog društva 2018. godine zatražio sastavljanje Rješenja o ovrhi. Odvjetničko društvo je to napravilo i poslalo meni zajedno sa dokaznim materijalom na osnovu kojeg ga je sastavilo. Ali to Rješenje nikada nije poslano u FINU. Nakon toga oni nisu, kako pišete, pokrenuli nikakav novi ovršni postupak. Danas sam bio u Addiko banci. Zatražio sam da mi izdaju koliko je točno iznosio iznos mog duga na dan prije nego što su zatvorili račun i proslijedili ga B2 Kapitalu. Djelatnica mi se nakon 15-tak minuta traženja po kompjuteru, zivkanja nekog telefonom obratila i upitala me da li mi iznos može reći usmeno. Ja sam rekao da može. Nakon toga ona je rekla iznos i onda počela pričati o nekim kamatama, odbitcima, iznosila mi oduzete i zbrojene stavke... Ja sam uzeo olovku i komad papira, i rekao joj da ja to sve ne mogu popamtiti i da ću zapisivati. Uslijedio je njen ispad oštrim i povišenim tonom: "AKO SMO REKLI USMENO, ONDA NEMATE PRAVO NIŠTA ZAPISIVATI!" Ja sam je onda pitao da li mi može to sve izdati napismeno. Drsko je odgovorila da može. Isprintala je 10-tak papira koje sam morao potpisati i rekla mi je da će biti gotovo za otprilike tjedan dana dok sve to prođe proceduru. (Tjedan dana, a izdiktirala mi je to sve usmeno?!?!) Pitala me da li ću doći po taj papir osobno ili da mi ga pošalje mailom. Naravno, odlučio sam se za mail.

I da zaključim sa 6 screenshotova u kojima se redom vidi: Dopis od B2 Kapitala da je preuzeo moj dug od Addiko banke, prvi poziv na nagodbu iz 2018., drugi poziv na nagodbu iz 2019., Prijedlog za ovrhu i Rješenje o ovrsi iz 2018., vjerodostojna isprava za sastavljanje te ovrhe.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 7 sati , hrvoje2908 je napisao:

B2 Kapital je preko odvjetničkog društva 2018. godine zatražio sastavljanje Rješenja o ovrhi. Odvjetničko društvo je to napravilo i poslalo meni zajedno sa dokaznim materijalom na osnovu kojeg ga je sastavilo. Ali to Rješenje nikada nije poslano u FINU. Nakon toga oni nisu, kako pišete, pokrenuli nikakav novi ovršni postupak.

Pa upravo to novo rješenje o ovrsi je novi ovršni postupak koji je pokrenut preko javnog bilježnika. A kada će oni njega kao ovršnu ispravu upotrijebiti u smislu pokušaja prisilne naplate, to ovisi o njihovoj volji.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , hrvoje2908 je napisao:

Da, u pravu ste. To su mi rekli i u B2 Kapitalu. Mislim da je rok za njegovo aktiviranje na FINU 10 godina ako se ne varam? 

Točno, 10 godina je zastarni rok pravomoćne ovršne isprave, ali se promjenom sredstva produžuje!

Na prvu, prema Zakonu o obveznim odnosima prvi se naplaćuju troškovi ovrhe, pa kamate, pa tek onda glavnica, tako da objašnjenje B2 da ste vi gotovo otplatili glavnicu ali da troškove ni kamate niste ne pije vodu! Osim toga očito je da je Addiko prodala uglavničeni iznos kamata a B2 je na takav iznos računao kamatu na kamatu što je protuzakonito (antocizam)! Zato su u banci i nervozni i da ste prigovorili prilikom JB ovrhe takva naplata bi pala na sudu! S obzirom da je ovrha pravomoćna i da se ne radi o velikom iznosu pokušajte ispregovarati jednokratnu uplatu cijelog duga nakon pisane ponude B2. 🙂

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, Sunčana strana ulice je napisao:

Točno, 10 godina je zastarni rok pravomoćne ovršne isprave, ali se promjenom sredstva produžuje!

Samo bi malo nadopunila ovu Vašu izjavu. Znači, zastara se račun od dana pravomoćnosti i nastupa kako ste i rekli za 10. godina, ali samo ako u međuvremenu ovrhovoditelj ne poduzme radnju pred sudom, Finom ili poslodavcem radi naplate duga. Odnosno, ne mora samo biti u pitanju promjena predmeta i sredstva ovrhe, već je dovoljno da ovršnu ispravu dostavi Fini ili poslodavcu na provedbu i zastarni rok se prekida. Nadalje, po ovakvom prekidu, zastarni rok ponovno teče, ali iz početka.

prije 1 sat, Sunčana strana ulice je napisao:

S obzirom da je ovrha pravomoćna i da se ne radi o velikom iznosu pokušajte ispregovarati jednokratnu uplatu cijelog duga nakon pisane ponude B2. 🙂

Vezano za ovaj savjet, ne bih se složila.

Mišljenja sam da bi korisnik trebao prikupiti svu moguću dokumentaciju koju može i to na način na koji je već krenuo, a nakon toga neka se na ponudu B2 ne ogluši, već neka ih na jedan način ˝navuče˝ na prisilnu naplatu ovrhe preko novčanih računa tj. preko Fine. Znači, jasno im reći da zna za dug i da ga nije briga, te neka se naplate preko Fine. I nakon što oni pokrenu izravnu naplatu preko Fine, korisnik/ovršenik dobiva obavijest i ima rok od 60 dana (računajući od dana dostave zahtjeva za izravnu naplatu na Finu) da pred nadležnim sudom podnese zahtjev za proglašenje ovrhe nedopuštenom (pogledati čl. 210. Ovršnog zakona)  i to on, konkretno temeljem čl. 50. st. 1. toč. 7. Ovršnog zakona, a uz taj zahtjev potrebno je priložiti svu dokumentaciju koju upravo sada prikuplja i koja će mu poslužiti kao dokaz u ovom sudskom postupku.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

 

objavljeno prije 43 minuta

  prije 2 sati , Sunčana strana ulice je napisao:

Točno, 10 godina je zastarni rok pravomoćne ovršne isprave, ali se promjenom sredstva produžuje!

Samo bi malo nadopunila ovu Vašu izjavu. Znači, zastara se račun od dana pravomoćnosti i nastupa kako ste i rekli za 10. godina, ali samo ako u međuvremenu ovrhovoditelj ne poduzme radnju pred sudom, Finom ili poslodavcem radi naplate duga. Odnosno, ne mora samo biti u pitanju promjena predmeta i sredstva ovrhe, već je dovoljno da ovršnu ispravu dostavi Fini ili poslodavcu na provedbu i zastarni rok se prekida. Nadalje, po ovakvom prekidu, zastarni rok ponovno teče, ali iz početka.

 

Evo da i ja malo ispravim, poslodavac se ne smatra nadležnim tijelom jer su to samo Sud i Fina pa promjena sredstva ovrhe na poslodavca nema učinak prekida zastare prema članku 241 Zakona o obveznim odnosima! 🙂

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 1 minutu, Sunčana strana ulice je napisao:

Evo da i ja malo ispravim, poslodavac se ne smatra nadležnim tijelom jer su to samo Sud i Fina pa promjena sredstva ovrhe na poslodavca nema učinak prekida zastare prema članku 241 Zakona o obveznim odnosima! 🙂

Netočno je ovo što navodite. Dostavljanjem ovršne isprave poslodavcu (pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a u kojem je predmet ovrhe općenito na imovini, a što je ovdje slučaj), koja je podobna za provedbu ovrhe na plaći, itekako se smatra prekidom zastarnog roka, jer se ovrhovoditelj pokušao naplatiti na zakoniti način, i posve je nebitno koji je u redu za naplatu, jer zastarni rok je prekinut.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 14 minuta, Sunčana strana ulice je napisao:

Evo da i ja malo ispravim, poslodavac se ne smatra nadležnim tijelom jer su to samo Sud i Fina pa promjena sredstva ovrhe na poslodavca nema učinak prekida zastare prema članku 241 Zakona o obveznim odnosima! 🙂

Štoviše, kad bi se postupilo po Vašoj uputi tj. kada bi ovrhovoditelj zaobišao poslodavca, te da prekine zastarni rok podnio prijedlog za provedbu ovrhe isključivom nadležnom sudu kako navodite, taj isti sud bi njegov zahtjev odbio i to kao neosnovan, a sve sukladno čl. 284. st. 2. Ovršnog zakona, a koji kaže: ˝Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na imovini ovršenika, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od poslodavca ili drugog isplatitelja stalnoga novčanog primanja da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena. Isplatitelj stalnoga novčanog primanja dužan je prigodom postupanja po rješenju o ovrsi voditi računa o pravilima o ograničenju ovrhe na takvim primanjima.˝

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena7, moram vam reći još jedan detalj. Naime firma u kojoj sam radio u periodu od 2011. do 2015. ostala mi je dužna za plaće u iznosu od 4580kn. Naime, za 2013. i 2014. godinu 8 mjeseci nije uplaćena ni lipa na moj nezaštićeni račun, dok je na zaštićeni račun uredno uplaćivano 2/3 plaće. Ja sam za to saznao prije dvije godine kada sam preko servisa e-građani vidio da mi fali staž za taj period (nisu mi uplaćivali ni doprinose). Onda sam pogledao Očevidnik iz FINE i vidio da stvarno za tih 8 mjeseci fale uplate na račun Addiko banke koja je prva u redu za isplatu. Pokušao sam izvući taj dug, direktor me je dugo ignorirao, obećavao mi isplatu, zavlačio me... Danas sam otišao direktno u računovodstvo te bivše firme i računovotkinja je sve pregledala. Nazvala je tog direktora i nakon razgovora s njim rekla da je odobrio da mi se odmah isplati dug. Počela je pisati nalog za uplatu na moj nezaštićeni račun. Ja se sa time nisam složio, rekao sam joj da se smatram oštećenim jer da su mi sve uplatili na vrijeme ja bih sada bio čist prema Addiko banci koje sada više nema u Očevidniku. Dakako, na isplatu novca na ruke nije pristala. Rekla mi je da mi može isplatiti samo na nezaštićeni račun ili ako hoću B2 Kapitalu. To je za mene bio šah-mat, pristao sam i sada je to uplaćeno B2 Kapitalu. Nisam imao izbora i jednostavno sam morao pristati na jednu od ove dvije ponude. Drugi izbor je bio da se pokupim i odem iz firme i poklonim im te novce, ali odlučio sam se po sistemu "Uzmi sada kako ti se nudi i šuti".

U ponedjeljak bi ti novci trebali sjesti na račun B2 Kapitala pa ću ih nazvati i vidjeti što će reći.

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena7 bili ste u pravu. Kontaktirao sam ih, dug je umanjen za točno toliki iznos. Pitali su me da se dogovorimo oko obročne otplate i to u iznosima kako meni odgovara. Odbio sam i rekao da nisam u mogućnosti. Rekao sam im da slobodno naprave novu Ovršnu ispravu i pošalju u FINU. Odbili su uz obrazloženje da oni još nikada nikome nisu aktivirali Ovrhu nego da samo šalju Ovršne isprave. A i da oni ne znaju da li sam ja možda u postupku Jednostavnog stečaja potrošača. Ja sam im rekao da me onda više ne moraju kontaktirati jer ja na otplatu ne pristajem. Rekli su mi da je njihova dužnost da me kontaktiraju dva puta mjesečno i da će nastaviti, jer postoji mogućnost da ja u međuvremenu dođem u bolju financijsku situaciju.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 3 sati , hrvoje2908 je napisao:

Rekao sam im da slobodno naprave novu Ovršnu ispravu i pošalju u FINU.

Ne trebaju napraviti novu, čak je ni ne mogu napraviti novu, jer je ta koju imaju podobna za provedbu ovrhe na Fini i na plaći. 

prije 3 sati , hrvoje2908 je napisao:

Odbili su uz obrazloženje da oni još nikada nikome nisu aktivirali Ovrhu nego da samo šalju Ovršne isprave.

A što reći, da B2 nikome nije blokirao račune ili primanja, možeš misliti.

prije 3 sati , hrvoje2908 je napisao:

A i da oni ne znaju da li sam ja možda u postupku Jednostavnog stečaja potrošača.

Ovo je pravi razlog zašto oni ne stavljaju ovršnu ispravu na provedbu kod Fine.

prije 3 sati , hrvoje2908 je napisao:

Ja sam im rekao da me onda više ne moraju kontaktirati jer ja na otplatu ne pristajem. Rekli su mi da je njihova dužnost da me kontaktiraju dva puta mjesečno i da će nastaviti, jer postoji mogućnost da ja u međuvremenu dođem u bolju financijsku situaciju.

Kada ponovno budu zvali, pitajte ih koja je to njihova ponuda. Ako smatrate da je prihvatljiva u smislu da su Vam oprostili ovaj dio na koji ni nemaju pravo, onda pregovarajte, a ako ne, onda im slobodno recite da imate sredstva, ali da nećete ništa dobrovoljno podmiriti i neka se naplate prisilnim putem preko računa.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, od kako je predmet kod njih uračunali su mi 3156kn  zateznih kamata. Reći ću im to kada me budu kontaktirali, sada mi je dug prema njima 5591kn i kada bi mi oprostili te kamate bio bi 2435kn. To bi mi bilo prihvatljivo i pristao bi na nagodbu. Ali oni će se sigurno braniti i reći da su te kamate zakonski uračunate. E onda ću doći u nezgodnu situaciju, jer ne znam kako ću im objasniti da nisu pošto ne znam koji Zakon, stavak, članak da im navedem i opravdam svoju tvrdnju.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 9 sati , hrvoje2908 je napisao:

Da, od kako je predmet kod njih uračunali su mi 3156kn  zateznih kamata. Reći ću im to kada me budu kontaktirali, sada mi je dug prema njima 5591kn i kada bi mi oprostili te kamate bio bi 2435kn. To bi mi bilo prihvatljivo i pristao bi na nagodbu. Ali oni će se sigurno braniti i reći da su te kamate zakonski uračunate. E onda ću doći u nezgodnu situaciju, jer ne znam kako ću im objasniti da nisu pošto ne znam koji Zakon, stavak, članak da im navedem i opravdam svoju tvrdnju.

Pogledajte članak 3 Zakona o kamatama i članak 31 Zakona o obveznim odnosima koji zabranjuje antocizam ili obračun kamate na kamatu a posebno se to odnosi na zatezne kamate! To je princip koji postoji još od Rimskog prava, kao i pravilo ultra duplum koje ograničava rast zateznih kamata kad prestignu glavnicu! Na žalost u Hrvatskoj je zabranjen samo antocizam ili obračun kamate na kamatu! Agencije to rade redovno a originalni vjerovnici, (obično banke) prodaju uglavničene (zbrojene sa glavnicom) zatezne kamate kao glavnični iznos i to čak tako neprikriveno prikazuju u knjigovodstvenoj dokumentaciji. Na taj nezakonito uglavničeni iznos kamata agencija računa novu zateznu kamatu!

Naravno da je to protuzakonito, ali sud na to ne pazi po službenoj dužnosti nego se u postupku (kojeg ste vi propustili) na to morate pozvati. Naravno da će vam B2 reći da je sve u redu sa obračunom, a podsjećam da ste priznali dug na način iz članka 240 Zakona o obveznim odnosima! U praksi, ako prigovorite na ovrhu JB i tražite u parnici originalnu knjigovodstvenu dokumentaciju prodavatelja duga, agencija je nikad ne dostavi sudu i sud donosi presude u korist ovršenika. Originalni vjerovnik ne želi dostaviti tu dokumentaciju na koju vi imate pravo na osnovu članka 84 Zakona o obveznim odnosima jer bi sebe doveo u reputacijski rizik pa sud nikako ne može utvrditi utemeljenost duga.

Naravno vi ste sve to propustili i možete pokušati razgovarati sa B2, ali oni će vjerojatno inzistirati na cijeloj uplati! 🙂

Uređeno od Sunčana strana ulice
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo danas su me kontaktirali iz B2 Kapitala. Pitali su me da se dogovorimo oko plaćanja duga i rekli da je iznos 5591kn. Ja sam im rekao da se ne slažem sa tim iznosom, da sam se savjetovao sa odvjetnikom i da je moj dug 2435kn. Spomenuo sam im i njihovo nezakonito računanje kamata na kamatu, iznos na dan koji sam imao u trenutku preuzimanja duga, itd... i ako misli da nisam u pravu neka aktiviraju Ovršni prijedlog u FINI. Na sve to, gospođa me ubjeđivala da nisam u pravu, da nisu računali kamatu na kamatu... Nisam se htio dalje natezati i pitao sam je šta mi ona predlaže. Rekla mi je da im pošaljem SVOJ PRIJEDLOG koji sam joj spomenuo, dakle da napišem da se ne slažem sa iznosom duga koji oni potražuju i da napišem iznos koji sam joj spomenuo. Također je rekla da im pošaljem i presliku Očevidnika iz FINE. Rekao sam da se moram konzultirati sa svojim odvjetnikom pa ću tek onda vidjeti da li ću im išta slati.

I sada, što mi je pametnije, ne slati im ništa ili poslati?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena7, ne bi li bilo bolje da ovo preformuliram i umjesto "mogu" napišem "maximum koji želim platiti" ? Jer bi me u suprotnom opet mogli nagovarati na dug koji oni smatraju da je ispravan. Meni je u cilju: Ili da pristanu na tu moju ponudu (platio bi im bez problema) ili da ih navučem na sud.

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo da napišem što sam uspio napraviti.

Ovo je mail koji sam im poslao:

Poštovani,

Sukladno jučerašnjem (09.03.2020.) razgovoru i dogovoru sa vašom djelatnicom, šaljem Vam ovaj dopis:
NE PRIZNAJEM iznos duga koji VI potražujete u iznosu od 5591kn. PRIZNAJEM  iznos duga od 2435kn.
Dakle, VOLJAN sam Vam platiti iznos od 2435kn.
Ovdje neću pisati detalje, mislim da za to nema potrebe jer sam siguran sam da ih je vaša djelatnica unijela u sustav a također i razgovor je snimljen kako mi je rečeno na početku poziva, pa možete izvršiti uvid u moj predmet i moje obrazloženje zbog čega negiram gore navedeni iznos duga.
Ovo je moja posljednja i konačna ponuda, s Vama više ne želim pregovarati ni o kakvom drugom iznosu jer je bespredmetan za raspravljanje.
Ukoliko ne pristanete, aktivirajte Ovršnu ispravu na koju ću se žaliti i ovaj predmet ćemo rješavati na sudu.

P.S. Presliku Očevidnika iz FINE, koju je vaša djelatnica tražila da pošaljem, pribavite si sami jer Vi imate pravni interes i lako možete doći do njega.

LP,
........


A ovo je odgovor koji sam dobio:

Poštovani,

zahvaljujemo na ponudi vezanoj za tražbinu koja glasi na Vaše ime, a koju smo preuzeli od Addiko bank d.d. Hrvatska (naš broj xxxxxxx).
Ovim bismo Vas putem htjeli obavijestiti da smo u mogućnosti pristati na Vašu ponudu u iznosu 2.435,00 HRK. Uplatu je potrebno izvršiti do 27.3.2020. godine.

Molim Vas javite nam povratnu informaciju kako bi mogli pripremiti dokumentaciju.

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju,


Srdačan pozdrav / Best regards,
 
Odjel naplate  / Resolution department


Mislim da je ovaj iznos na koji sam ih uspio nagovoriti OK, ne potražuju mi više te sporne kamate. Ali koliko vidim oni to smatraju ustupkom prema meni i uvjetuju mi rok plaćanja od 10 dana. 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 12 sati , hrvoje2908 je napisao:

Mislim da je ovaj iznos na koji sam ih uspio nagovoriti OK, ne potražuju mi više te sporne kamate. Ali koliko vidim oni to smatraju ustupkom prema meni i uvjetuju mi rok plaćanja od 10 dana. 

Ukoliko ste zadovoljni ponudom, onda nema razloga da ne postupite po njihovom traženju. Možda bi mogli prolongirati rok za uplatu s obzirom na opće stanje koje vlada u zemlji, naravno ukoliko Vam to nešto znači.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav svima,

Evo da vam se javim i napišem kako se odvijaju stvari. Dakle nakon što sam se uspio nagoditi sa B2 kapitalom za ovaj gornji iznos, uporno me zovu svakih 15 dana i pitaju kada ću im to platiti. Pravdam se sa novonastalom koronavirus situacijom, i zamolio sam ih da me ne zovu nego da ću se ja njima javiti kada budem u mogućnosti uplatiti dug. Njihov odgovor je da je to politika firme i da me moraju kontaktirati barem jednom mjesečno.

U međuvremenu je prema meni zatvoren stečaj potrošača i u njemu mi je otpisan i dug prema Addiko banci od koje su oni otkupili moj dug. Da ne pišem više, evo nekoliko screenshotova komunikacije sa B2 kapitalom. Obratite pažnju na dvije stvari: Izvadak u kojem oni i dalje vode nezakonito dvostruko obračunate kamate koje su rekli da su povukli i konačni iznos duga koji nije onaj na koji su pristali.

 

 

Odgovor_1.jpg

B2 Kapital.jpg

Izvadak iz poslovnih knjiga.jpg

Odgovor_2.jpg

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 2 minuta, hrvoje2908 je napisao:

Još nije. 15.05. završava 8 dana od objave na e-oglasnoj ploči suda i od tada počinje teći rok od 15 dana za žalbe.

Pričekajte onda istek žalbenog roka, pa ćete vidjeti hoće li biti žalbi ili ćete imati pravomoćno rješenje na koje se možete pozvati, odnosno o kojemu bi sud trebao obavijestiti Finu.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo, nitko se nije žalio, rješenje je postalo pravomoćno, Fina je danas dobila dopis od suda i obrisane su sve osnove iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kao i one koje je Fina prestala izvršavati temeljem temeljem čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ali, maloprije mi zvoni mobitel i gospodin iz B2 kapitala me pita kada ću platiti dug? Prije 3 dana me je iz B2 kapitala zvala gospođa i postavila mi je isto pitanje. Uputio sam je da pogleda mailove jer nema razloga da istu stvar rješavamo i preko mobitela i preko maila. Razgovor je brzo završio. Međutim, današnji poziv je potrajao skoro pola sata, i da sada ne pišem pre detaljno: Gospodin tvrdi da ja njima dugujem 5802kn. Na to sam mu odgovorio da to nije točno jer smo se dogovorili na iznos od 2435kn. Ali gospodin kaže da je to bio njihov ustupak prema meni ako platim u roku koji su oni meni dali. Ja mu napominjem da to nije istina, nego da su pristali na taj iznos iz razloga jer sam im spomenuo nezakonito uglavljene kamate. On sve to negira, uporno tupi svoju priču, ja ga pokušavam ubijediti u suprotno... I kaže mi na kraju, da ja njima napišem mail sa pitanjem. Uglavnom vrti priču u krug.

Da li da im sada napišem mail i iznos od 2435kn umanjim za iznos od 1226kn koji mi je brisan u Fini?

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, to sam i mislio. Znači dogovor sa B2 kapitalom je bio da im platim 2435kn. U to je bio uračunat i iznos od 1226kn koji je stajao u Fini. Ali danas je on obrisan jer je na njemu izvršen jednostavni postupak stečaja potrošača. Znači da ja B2 kapitalu sada dugujem 2435kn - 1226kn = 1209kn.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 5 sati , hrvoje2908 je napisao:

Da, to sam i mislio. Znači dogovor sa B2 kapitalom je bio da im platim 2435kn. U to je bio uračunat i iznos od 1226kn koji je stajao u Fini. Ali danas je on obrisan jer je na njemu izvršen jednostavni postupak stečaja potrošača. Znači da ja B2 kapitalu sada dugujem 2435kn - 1226kn = 1209kn.

Uh, od silne nervoze zabrljao sam i krivo napisao ovo gore.

B2 kapital je od Addiko banke otkupio moj dug za 8253kn. U međuvremenu ovrhama na plaćama (dok sam bio povremeno zaposlen) Fina mi je skinula oko 2463kn. Prošle godine sam na račun B2 kapitala uplatio 4580kn. Znači ostao sam dužan B2 kapitalu još 1210kn. Međutim, po njihovom obračunu Ja njima dugujem još 5603kn. 3156kn zateznih kamata koje su mi obračunali za 6 godina koliko je ovaj predmet kod njih i 1226kn javnobilježničkih troškova za sastavljanje Prijedloga za ovrhu. Kao što sam već ovdje pisao, ja sam im ponudio nagodbu: Da mi obrišu nezakonski zaračunate zatezne kamate a ja bi im platio samo glavnicu duga i troškove javnog bilježnika što sve skupa iznosi 2435kn. Oni su na ti pristali, ali su mi dali rok od prvo tjedan pa onda prolongirali na mjesec dana. I danas me zovu i traže mi iznos od 5642kn smatrajući da su oni meni napravili ustupak i skinuli zatezne kamate, a pošto ja nisam platio dogovoreni iznos u roku koji su oni zadali ne pristaju više na tu nagodbu za 2435kn. Kako sam već napisao, danas je taj dug prema Addiko banci 0kn jer sam od njega oslobođen po jednostavnom stečaju potrošača. 

I šta sada da radim, kako dalje da pregovaram s njima?

1.jpg

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nešto razmišljam da im se obratim na način da im napišem: Glavnicu od 1209 kn Vam ne moram platiti jer je ona otpisana nakon zatvaranja jednostavnog stečaja potrošača prema meni. Zateznu kamatu Vam ne moram platiti jer je to protuzakonito učinjena stavka.

Ali mi nije jasno kako da postupim sa ovom stavkom OSTALA POTRAŽIVANJA? Tu su mi ubacili 1226kn javnobilježničkih troškova za sastavljanje Prijedloga za ovrhu a taj Ovršni prijedlog nikada nije aktiviran tj. samo su ga poslali meni a ne u Finu.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, hrvoje2908 je napisao:

Nešto razmišljam da im se obratim na način da im napišem: Glavnicu od 1209 kn Vam ne moram platiti jer je ona otpisana nakon zatvaranja jednostavnog stečaja potrošača prema meni. Zateznu kamatu Vam ne moram platiti jer je to protuzakonito učinjena stavka.

Možete, dapače i navedite poslovni broj rješenja suda.

prije 1 sat, hrvoje2908 je napisao:

? Tu su mi ubacili 1226kn javnobilježničkih troškova za sastavljanje Prijedloga za ovrhu a taj Ovršni prijedlog nikada nije aktiviran tj. samo su ga poslali meni a ne u Finu.

To je dovoljno, jer su imali stvarni trošak javnog bilježnika koji je donio rješenje o ovrsi na temelju njihovog ovršnog prijedloga.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 24 minuta, Borbena7 je napisao:

To je dovoljno, jer su imali stvarni trošak javnog bilježnika koji je donio rješenje o ovrsi na temelju njihovog ovršnog prijedloga.

Gledam to Rješenje o ovrsi. U ovih 1226kn ima više stavki i samo jedan mali iznos se navodi da se mora uplatiti na račun Ovrhovoditelja tj. B2 kapitala, Glavnina toga ide na račun Odvjetničkog društva koje ih zastupa. Preciznije, u Rješenju se navodi da se na račun B2 kapitala treba uplatiti 275,35kn. Znači B2 kapital me može teretiti samo za taj dug, a ostali iznos sam dužan Odvjetničkom društvu. Jesam li u pravu?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Na ime nastalih troškova ovrhovoditelja, nastalih troškovi odvjetnika, predvidivi troškovi ovrhovoditelja, prevvidivi trošak odvjetnika... Nije mi bilo jasno jer su troškovi raspoređeni da se uplate na račun B2 kapitala i Odvjetničkog društva. Pa sam mislio da sam dužan platiti troškove koji se odnose samo na B2 kapital. 

Hvala na odgovoru, sada znam da ih tu ne mogu pobijati i dužan sam platiti sva ova potraživanja.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 3 minuta, hrvoje2908 je napisao:

Pa sam mislio da sam dužan platiti troškove koji se odnose samo na B2 kapital. 

Ovdje se primjenjuje čl. 14. Ovršnog zakona, a koji kaže da troškove postupka u svezi s određivanjem i provedbom ovrhe i osiguranja prethodno snosi ovrhovoditelj, a što u praksi znači da je sve ove troškove (odvjetnika, javnog bilježnika...) podmirio ovrhovoditelj, a sada se može prisilno namiriti od Vas. Vi ste mogli postupiti po tom rješenju o ovrsi tako kako je navedeno, ali odmah po njegovom zaprimanju kada ste imali rok za dobrovoljno podmirenje.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 1 minutu, hrvoje2908 je napisao:

Borbena7 puno Vam hvala za sve odgovore i veliku pomoć! Idem im sada napisati mail i pristati samo na sve te troškove koji su navedeni u Ovršnom rješenju. 

Ajde mi ako Vam se da još jednom napišite, ali u kratkim i jasnim crtama cijelu kronologiju tog Vašeg duga. Nešto mi ovdje nije jasno. Pa ako mi po Vašem objašnjenju opet nešto ne bude jasno postavit ću precizno pitanje, a Vi mi pokušajte tako i odgovoriti. Dugo se ova tražbina poteže i naprosto mi je ovako rascjepkano teško popratiti. Možete mi poslati i na pp, ako Vam je lakše radi privatnih podataka.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Imao sam dug na tekućem računu Addiko banke. 2009-te godine banka mi preko odvjetnika Ovršnom ispravom blokira račun u Fini. Nakon toga, banka 2014. godine moj dug prodaje B2 Kapitalu ali i dalje mi u Očevidniku iz Fine stoji dug prema banci. U sljedećem periodu, malo sam bio a malo nisam bio zaposlen. Kada sam bio zaposlen, svaki mjesec mi se s plaće odbijao iznos i smanjivao dug prema banci. Paralelno s tim, iz B2 kapitala su me uporno telefonski zvali, slali mi poštom razne ponude za otplatu duga koje sam sve negirao i nisam pristajao na nikakve nagodbe.. B2 Kapital mi je preko odvjetnika u 11. mjesecu 2018. poslao Ovršni prijedlog na iznos od 11200kn koji još nisu aktivirali u Fini. Na njega sam propustio rok žalbe u roku od 8 dana. 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 1 minutu, hrvoje2908 je napisao:

Kada sam bio zaposlen, svaki mjesec mi se s plaće odbijao iznos i smanjivao dug prema banci.

Dug prema ovršnoj ispravi koji se prisilno naplaćivao preko Fine?

Prije 1 minutu, hrvoje2908 je napisao:

B2 Kapital mi je preko odvjetnika u 11. mjesecu 2018. poslao Ovršni prijedlog na iznos od 11200kn koji još nisu aktivirali u Fini.

Ovaj dio mi je itekako upitan. Oni su otkupili dug po ovršnoj ispravi od banke koja je bila zavedena na prisilnoj naplati preko Fine, i onda su paralelno za taj isti dug pokrenuli ovršni postupak preko javnog bilježnika? U čemu se razlikuje prva ovršna isprava koja glasi na banku i druga ovršna isprava koja glasi na B2?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena 7, mislim da Hrvoje mora sjesti i posložiti sve dokumente koje ima u vezi ovog slučaja i uz kratke komentare, skenirati i poslati ih sve da dobiješ uvid u stvar. Ja sam jedno vrijeme pratio vasu prepisku i u magli su mi neki detalji.

1. Dug iz banke ovršnim rješenjem preko odvjetnika završio je na Fini.

Hrvoje navodi da je u nekoliko navrata ovrhom na plaći ( vjerojatno mu je poslodavac nalogom Fine radio obustave) smanjivao dug prema banci. Znaci treba podatak gdje je iznos ovrhe završavao.

2. Otkupom duga od banke 2014. B2 kapital traži da mu podmiri dug.Da li isti iznos koji je glasio i na ovrsi od banke na početku ili dug umanjen za neke otplate ali uvećan  za kamate i trošak odvjetnika koji sastavlja novo ovršno rjesenje. Tu se spominje iznos od 1226,00 kn na ime troška odvjetnika, a taj isti iznos, kako Hrvoje navodi mu je u rješenju o jednostavnom tečaju potrošača otpisan i Fina je brisala to iz očevidnika.

3. Hrvoje navodi kako je po otkupu duga banka-B2 kapital podmirio dogovorno nekakav iznos od cca 4600,00 kn. Znaci DOGOVORNO je pristao na otplatu.

4. B2 kapital mu odgovara na njegov dopis u kojem navodi rješenje jednostavnog stečaja potrošača. B2 uvidom u rješenje ne nalazi stavku duga koja je sporna između njih i Hrvoja i smatraju da dug koji on ima prema njima nije naveden kao pravna stvar u tom rješenju. OBAVEZNO TO PROVJERITI.

I da ne duljim dalje mislim da je osnovna greška Hrvoja što se on u jednom trenutku DOGOVORIO i PREDLOŽIO nekakvu otplatu koju kasnije nije ispoštovao. A na tu foru se B2 kapital najčešće uhvati i kasnije dužniku nabijaju na nos kako nije ispostovao dogovoreno i o je temelj za nove ovrhe.

Ja s njima ratujem od 2011. i niti jednom nisam priznao dug niti im povlađivati i dogovarao. Na kraju su njihovi odvjetnici odustali od ovrhe i sud je donio rješenje kojim se obustavlja ovrha u toj pravnoj stvari. U međuvremenu oni i dalje zovu ja tupim svoje oni svoje o dugu.Proslo je vise od 10 godina kada su oni predložili ovrhu koja je kako navodim obustavljena. Nisu u međuvremenu pokušali na drugi način doći do naplate spornog duga. I dalje telefonski potražuju dug koji ja nikada nisam priznao. Ne prijete se novom ovrhom jer sada je već 12 godina prošlo.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

To je poanta darkovace 1966! 

1. Dug ne treba priznati sve dok niste potpuno sigurni u postojanje, zakonitost i visinu duga. Ako priznate dug, dužni ste ga i vratiti a prekidate i zastaru na način članka 240 Zakona o obveznim odnosima!

2. Dug ne treba priznati novom vjerovniku ukoliko niste sigurni u zakonitost ustupa ili ukoliko ustupitelj još uvijek vrši naplatu ustupljenog duga ovrhom na Fini, a otkupitelj duga traži da dobrovoljno plaćate na njegov račun. Na taj način dolazi do dvostruke naplate istog duga i dvostrukog obračuna zateznih kamata a bez mogućnosti kontrole dužnika!

3. Ukoliko postoji blokada na Fini a ovrha za isti dug se provodi uplatama poslodavca na račun vjerovnika, Fina zateznu kamatu računa i na dio otplaćenog duga jer ne postoji povezan sustav kontrole ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima. Sukladno tome vrlo je vjerojatan i dvostruki obračun kamata! O tome nitko ne vodi računa izuzev dužnika ako je svjestan problema!

4. Ukoliko ovrha nije pravomoćna dobro je prigovoriti na rješenje o ovrsi, a pogotovo ako se radi dugu prema bankama, budući da su banke do 2013. godine primjenjivale nezakonite obračune kamata u svim kreditima, karticama i tekućim računima. U principu otkupitelj duga odustaje od postupka jer mu prvobitni vjerovnik ne želi dati poslovnu dokumentaciju kako se ne bi kompromitirao ili gubi u postupku! Dovoljno je inzistirati na dokazu da dug doista postoji i da je njegova visina opravdana!

5. Većina dugova koje naplaćuju je vrlo dvojbena zbog vjerodostojnosti, zakonitosti ili zastare, tako da svakako treba izbjeći rano priznanje, otplatu dijela duga ili dogovor o otplati! 🙂🙂

 

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, darkovace1966 je napisao:

da ne duljim dalje mislim da je osnovna greška Hrvoja što se on u jednom trenutku DOGOVORIO i PREDLOŽIO nekakvu otplatu koju kasnije nije ispoštovao. A na tu foru se B2 kapital najčešće uhvati i kasnije dužniku nabijaju na nos kako nije ispostovao dogovoreno i o je temelj za nove ovrhe.

Da, potpuno se slažem, a pogotovo ako su osjetili da ima sredstava za podmirivanje.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

E tako, sad sam ja malo pohvatao konce. Pravno ste me dovoljno "prosvijetlili" a ostalo što mi je preostalo je poslužiti se malo osnovnim matematičkim operacijama (oduzimanje i zbrakanje). Dakle, ako zanemarimo slučaj jednostavnog stečaja potrošača po kojem mi je u Fini otpisan dug prema Addiko banci, ispada da sam ja njima ostao dužan 1209kn. Taj iznos je točan, jer kada zbrojim glavnicu i zateznu kamatu i od toga oduzmem iznos koji mi je banka plijenila ovrhama na plaćama dobijem istu cifru.

B2 kapital je otkupio od Addiko banke moj dug i poslao mi dopis u kojem stoji iznos koliko ja njima dugujem. Taj iznos je jednak iznosu koji je taj dan bio u očevidniku Fine. Znači glavnica plus zatezne kamate, Od tog dana B2 kapital je odbijao iznose koje mi je banka plijenila ovrhama na plaćama od glavnice duga (ne znam kojim kanalima su dobiljali te podatke iz Očevidnika Fine). A istovremeno zatezne kamate su malo po malo podizali. I kada sam im uplatio direktno na njihov račun 4580kn to isto su odbili samo od glavnice.

I sada nekoliko nepoznanica: Da li je Fina sredstva koja su mi plijenili ovrhama od plaće transferirala B2 kapitalu ili je B2 kapital samo pratio stanje u Očevidniku i po tome mi smanjivao dug sa glavnice? I još jedna stvar, Fina je ta sredstva oduzimala i od glavnice i od zateznih kamata. I na kraju: blokada u Fini na dan prodaje duga B2 kapitalu je iznosila isto onoliko koliko je B2 kapital od mene prvim dopisom o preuzimanju duga potraživao. Taj iznos je 8253kn. A ja sam do sada od Fine ovršen za 6760kn a B2 kapitalu sam izvršio jednu direktnu uplatu od 4580kn. To je zbrojeno 11340kn. I sada B2 kapital od mene potražuje 1209kn glavnice, 3166kn zateznih kamata i 1226kn za troškove sastavljanja Ovršne isprave koju su mi prije dvije godine poslali ali je nisu nikada aktivirali u Fini.

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 5 sati , hrvoje2908 je napisao:

Da li je Fina sredstva koja su mi plijenili ovrhama od plaće transferirala B2 kapitalu ili je B2 kapital samo pratio stanje u Očevidniku i po tome mi smanjivao dug sa glavnice?

Ni jedno, ni drugo. Fina je isplate vršila u korist ovrhovoditelja koji joj je bio naznačen tj. banka, a banka je novce prosljeđivala u koris B2, te su oni za te iznose umanjivali svoja otkupljena potraživanja.

prije 5 sati , hrvoje2908 je napisao:

I još jedna stvar, Fina je ta sredstva oduzimala i od glavnice i od zateznih kamata

Prema Zakonu o obveznim odnosima, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i tek na kraju glavnica.

prije 5 sati , hrvoje2908 je napisao:

blokada u Fini na dan prodaje duga B2 kapitalu je iznosila isto onoliko koliko je B2 kapital od mene prvim dopisom o preuzimanju duga potraživao. Taj iznos je 8253kn. 

To je u redu, jer se ustupa samo dugovanje.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

OK, sada smo vrlo blizu da ugledamo svjetlo na kraju tunela 😉. Samo da rasvjetlimo postupanja u B2 kapitalu. Znači oni su od banke preuzeli dug u iznosu od 8253kn. Glavnica je 5591kn. Banka je njima sredstvima koje su joj uplaćena od mojih ovrha Fine prebacila 2463kn. Ja sam B2 kapitalu izvršio jednu direktnu uplatu od 4580kn. To je zbrojeno 7043kn. E sada tu nešto ne štima. B2 kapital mi je poslao izvod iz svojih poslovnih knjiga. Ako su već smanjivali samo glavnicu ispada da sam ja u pretplati od 1452kn. Međutim u izvodu stoji dug od još 1209kn. Zatezne kamate su narasle na 3166kn. I treća stavka je taj trošak za sastavljanje Ovršne isprave od 1226kn.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 9 minuta, hrvoje2908 je napisao:

E sada tu nešto ne štima.

Ne štima to što ne znamo koliko je banka duga pokušala naplatiti preko Fine, sav dug ili dio? Koji je bio sveukupni iznos blokade preko Fine?

Prije 11 minuta, hrvoje2908 je napisao:

Ako su već smanjivali samo glavnicu ispada da sam ja u pretplati od 1452kn.

Ovo nije dozvoljeno, navela sam redoslijed podmirivanja. 

Prije 13 minuta, hrvoje2908 je napisao:

Zatezne kamate su narasle na 3166kn.

Ovo treba provjeriti, jer se red namirivanje mora provoditi prema ZOO.

Prije 14 minuta, hrvoje2908 je napisao:

I treća stavka je taj trošak za sastavljanje Ovršne isprave od 1226kn.

Ovo je Vaš trošak, ali je već trebao biti namiren prema zakonskom redoslijedu namirenja.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 4 minuta, hrvoje2908 je napisao:

OK, sada smo vrlo blizu da ugledamo svjetlo na kraju tunela 😉. Samo da rasvjetlimo postupanja u B2 kapitalu. Znači oni su od banke preuzeli dug u iznosu od 8253kn. Glavnica je 5591kn. Banka je njima sredstvima koje su joj uplaćena od mojih ovrha Fine prebacila 2463kn. Ja sam B2 kapitalu izvršio jednu direktnu uplatu od 4580kn. To je zbrojeno 7043kn. E sada tu nešto ne štima. B2 kapital mi je poslao izvod iz svojih poslovnih knjiga. Ako su već smanjivali samo glavnicu ispada da sam ja u pretplati od 1452kn. Međutim u izvodu stoji dug od još 1209kn. Zatezne kamate su narasle na 3166kn. I treća stavka je taj trošak za sastavljanje Ovršne isprave od 1226kn.

Činjenica je da se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima članak 172 prvo naplaćuju troškovi, pa kamate, pa tek onda glavnica i ne vidim razlog da vjerovnik postupi drugačije! Čak ni neformalno usmeno ili pismeno obećanje ne može derogirati njegovo zakonsko pravo! Prema tome, vjerojatno su vas prevarili jer su u svojim poslovnim knjigama računali da im u stvari vraćate troškove i kamatu, pa je glavnica ostala! Drugi put budite oprezni kod priznavanja duga i pregovora sa teroristima! 😉

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, darkovace1966 je napisao:

Borbena 7, mislim da Hrvoje mora sjesti i posložiti sve dokumente koje ima u vezi ovog slučaja i uz kratke komentare, skenirati i poslati ih sve da dobiješ uvid u stvar.

 

 

 

Darkovace1966 Poslao sam sve to na pp od Borbena7 i Suncana strana ulice.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama