Jump to content
Mihac

Nejednakost pred zakonom i pred državnim tijelima

Preporučene objave

Prolazim identično ista iskustva kao i deseci tisuća očeva u Hrvatskoj, molim savjet.

1. U braku sam višekratno zatekao bivšu suprugu u preljubu, radi djece je nisam prebio, izbacio iz kuće, niti počinio bilo kakvo nasilje.

(očigledno sam pogriješio)


2. Kod obiteljskog nasilja sa njene strane, koje je postajalo sve češće, verbalno, razbijanje po kući, vrištanje pred djecom, obratio sam se višekratno pismeno Centru za socijalnu skrb.

( Centar nije poduzeo ništa)


3. Nakon ne poduzimanja radnji od Centra za socijalnu skrb, obratio sam se uredu za ljudska prava, pravobraniteljici za djecu i pučkom pravobranitelju.

( Odgovori su bili da se obratim Centru za socijalnu skrb, koji nije poduzeo ništa ili da pozovem policiju)


4.  Pošto nisam mogao trpjeti da sada bivša razbija po kući, da uništava imovinu, da vrišti pred djecom, da od svoje plaće ne podmiruje režije i ne daje u kuću, pozvao sam Policiju.

(Rezultat je bio da sam ja uvijek odveden u pritvor kao obiteljski nasilnik iako nisam počinio nasilje i iako je u kući bio video nadzor koji je evidentno dokazivao da sam nedužan i iako sam imao čak i tjelesne ozljede. sutkinje su me redovno osuđivale za obiteljsko nasilje koje nisam počinio. Ulagao sam izvanredne pravne lijekove i prilagao snimke video nadzora kao dokaz i liječničku dokumentaciju kao dokaz. Rezultat je bio uvijek identičan i da su mi se stavljale radnje nasilja na teret, a koje demantiraju dokaz.)

5. Nakon takvih trajno poremećenih odnosa i uvida sa nepobitnim dokazima i desecima urudžbiranih predstavki državnim tijelima da sustav ne čini ništa u svrhu zaštite od nasilja od strane ženskog spola, pokrenuo sam brakorazvodnu parnicu.

6. Na brakorazvodnoj parnici pred Općinskim sudom u Zagrebu, pozvan je Centar za socijalnu skrb koji nije učinio ništa, a sutkinja mi je zabranila otvaranje usta i odbila je sve moje svjedoke i sve moje dokaze.

( Rezultat presude je da je sutkinja presudila sljedeće, a to je da krediti sa kojima sam stekao dio bračne stečevine pripadaju meni na teret, a protivno OZ-u, da bivša ostaje živjeti u mojoj kući gdje nije prijavljena i koje ne spada pod bračnu stečevinu, a da ja moram plaćati uzdržavanje za dvoje djece, mada je tužena već višestruko isplaćena na ime uzdržavanja. Uložio sam žalbu i žalba je odbijena)

7. Pokrenuo sam parnicu za solidarno potraživanje dugova na ime kredita sa kojima je stjecana bračna stečevina.
( rezultat je da sutkinja u Općinskom sudu poziva pravosudnu policiju i prije nego li sam došao u sudnicu i iako me nikad nije vidjela, niti ima i jednog slova u tužbi sa kojime bi se moglo nagovijestiti bilo što da treba zaštitu od policije, a sve dokaze odbacuje)

8. pokrenuo sam tužbu za isplatu radi osobnog automobila kojega sam isplaćivao nakon razvoda braka i kojega je tužena zadržala, kasnije razbila i prodala.
( rezultat je bio presuda da je to imovina tužene, mada sam priložio račune da sam ja platio osobno vozilo i digao ga na kredit prije razvoda braka, a isplatio ga nakon razvoda.)

9. Iako u presudi stoji da imam pravo održavati odnose sa djecom, bivša mi brani sve odnose, djeca me ne kontaktiraju godinama, ne mogu u svoju imovinu jer mi bivša prijeti policijom, ne plaća račune koji glase na moje ime, meni dolaze ovrhe na FINA-u za neplaćene račune.

10. Saznajem da imam pravo na paušalnu naknadu za stanovanje za roditelja koji ne živi u zajedničkom domu, ja kao podstanar koji sam morao napustiti svoju kuću koja nije bračna stečevina i u kojoj bivša živi neprijavljeno i ne plaća račune, podižem tužbu i rezultat je isti. Sutkinja poziva pravosudnu policiju iako me nikad nije vidjela, ne dozvoljava otvaranje usta, ne priznaje dokaze niti račune da plaćam stan, a tvrdi da bivša ima pravo stanovati u mojoj kući, mada je Obiteljski zakon vrlo jasan, kao i to da ta kuća nije bračna stečevina.

11. Nakon svih nedaća, nemam kontakata sa djecom, ne znam u kakvom mi je stanju kuća, ovršen sam preko 5 godina i kao invalid u invalidskim kolicima i podstanar, saznajem da mi je jedno dijete zaposleno i mada su prestali svi uvjeti za plaćanje alimentacije nakon završetka školovanja, punoljetnosti i zaposlenja djeteta, podižem tužbu za povrat uzdržavanja za godinu dana nakon prestanka uvjeta po presudi brakorazvodne parnice.
( Rezultat presude koju sam dobio jučer, je da se tužba odbija jer sam trebao tužiti punoljetno dijete, a ne majku koja je kao skrbnik primala novac na svoj račun iako je dijete zaposleno iako je punoljetno, iako je majka znala da su prestali svi uvjeti za uzdržavanje i trebala je povući ovrhu sa FINA-e)

Dakle, zaključio sam da ja samo služim kao nepresušni bankomat, a djeca kao kreditne kartice bez limita. Što da radim dalje?

Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Mihac je napisao:

1. U braku sam višekratno zatekao bivšu suprugu u preljubu, radi djece je nisam prebio, izbacio iz kuće, niti počinio bilo kakvo nasilje.

(očigledno sam pogriješio)

Prebijanjem supruge bi nešto riješili?! I znači li to da nije bilo djece da bi je prebili?

, Mihac je napisao:

2. Kod obiteljskog nasilja sa njene strane, koje je postajalo sve češće, verbalno, razbijanje po kući, vrištanje pred djecom, obratio sam se višekratno pismeno Centru za socijalnu skrb.

( Centar nije poduzeo ništa)

Baš ništa? Kao i da niste podnosili prijave?

, Mihac je napisao:

3. Nakon ne poduzimanja radnji od Centra za socijalnu skrb, obratio sam se uredu za ljudska prava, pravobraniteljici za djecu i pučkom pravobranitelju.

( Odgovori su bili da se obratim Centru za socijalnu skrb, koji nije poduzeo ništa ili da pozovem policiju)

Postupili su u skladu sa svojim ovlastima.

, Mihac je napisao:

4.  Pošto nisam mogao trpjeti da sada bivša razbija po kući, da uništava imovinu, da vrišti pred djecom, da od svoje plaće ne podmiruje režije i ne daje u kuću, pozvao sam Policiju.

(Rezultat je bio da sam ja uvijek odveden u pritvor kao obiteljski nasilnik iako nisam počinio nasilje i iako je u kući bio video nadzor koji je evidentno dokazivao da sam nedužan i iako sam imao čak i tjelesne ozljede. sutkinje su me redovno osuđivale za obiteljsko nasilje koje nisam počinio. Ulagao sam izvanredne pravne lijekove i prilagao snimke video nadzora kao dokaz i liječničku dokumentaciju kao dokaz. Rezultat je bio uvijek identičan i da su mi se stavljale radnje nasilja na teret, a koje demantiraju dokaz.)

Znači po svim korištenim pravnim lijekovima sve odluke različitih sudova su baš uvijek bile iste?

, Mihac je napisao:

5. Nakon takvih trajno poremećenih odnosa i uvida sa nepobitnim dokazima i desecima urudžbiranih predstavki državnim tijelima da sustav ne čini ništa u svrhu zaštite od nasilja od strane ženskog spola, pokrenuo sam brakorazvodnu parnicu.

Trpljenje nasilja nije rješenje.

, Mihac je napisao:

6. Na brakorazvodnoj parnici pred Općinskim sudom u Zagrebu, pozvan je Centar za socijalnu skrb koji nije učinio ništa, a sutkinja mi je zabranila otvaranje usta i odbila je sve moje svjedoke i sve moje dokaze.

( Rezultat presude je da je sutkinja presudila sljedeće, a to je da krediti sa kojima sam stekao dio bračne stečevine pripadaju meni na teret, a protivno OZ-u, da bivša ostaje živjeti u mojoj kući gdje nije prijavljena i koje ne spada pod bračnu stečevinu, a da ja moram plaćati uzdržavanje za dvoje djece, mada je tužena već višestruko isplaćena na ime uzdržavanja. Uložio sam žalbu i žalba je odbijena)

CZSS je morao odraditi svoj dio posla u ovakvom postupku. Sudac je taj koji vodi sudski postupak, pa prema tome i ocjenjuje dokaze u postupku. Utvrđenje imovine niste mogli dobiti u postupku rastave braka. A Vaša obveza na ime uzdržavanja djece nema baš nikakve veze sa iznosima koje navodite da je majka stekla.

, Mihac je napisao:

7. Pokrenuo sam parnicu za solidarno potraživanje dugova na ime kredita sa kojima je stjecana bračna stečevina.
( rezultat je da sutkinja u Općinskom sudu poziva pravosudnu policiju i prije nego li sam došao u sudnicu i iako me nikad nije vidjela, niti ima i jednog slova u tužbi sa kojime bi se moglo nagovijestiti bilo što da treba zaštitu od policije, a sve dokaze odbacuje)

Pravosudna policija je odmah pozvana, jer ste očigledno u sustavu označeni kao konfliktna i opasna osoba. To ne bi bila samo procjena ove sutkinje, već i ostalih osoba s kojima ste dolazili u kontakt na sudu, i to može biti u tom sudskom postupku ili u nekom drugom.

, Mihac je napisao:

8. pokrenuo sam tužbu za isplatu radi osobnog automobila kojega sam isplaćivao nakon razvoda braka i kojega je tužena zadržala, kasnije razbila i prodala.
( rezultat je bio presuda da je to imovina tužene, mada sam priložio račune da sam ja platio osobno vozilo i digao ga na kredit prije razvoda braka, a isplatio ga nakon razvoda.)

Na presudu imate pravo na žalbu, pa neka drugi nadležni sud utvrdi ispravnost ove odluke.

, Mihac je napisao:

Sutkinja poziva pravosudnu policiju iako me nikad nije vidjela, ne dozvoljava otvaranje usta, ne priznaje dokaze niti račune da plaćam stan, a tvrdi da bivša ima pravo stanovati u mojoj kući, mada je Obiteljski zakon vrlo jasan, kao i to da ta kuća nije bračna stečevina.

Već sam Vam odgovorila zašto je ovako postupila, naprosto jer je morala.

, Mihac je napisao:

Nakon svih nedaća, nemam kontakata sa djecom,

Jeste li ovo prijavili CZSS i tražili njihovo posredovanje?

, Mihac je napisao:

Rezultat presude koju sam dobio jučer, je da se tužba odbija jer sam trebao tužiti punoljetno dijete, a ne majku koja je kao skrbnik primala novac na svoj račun iako je dijete zaposleno iako je punoljetno, iako je majka znala da su prestali svi uvjeti za uzdržavanje i trebala je povući ovrhu sa FINA-e

Ponovite tužbu po dobivenim uputama iz obrazloženja ove presude.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Citiraj

Prebijanjem supruge bi nešto riješili?! I znači li to da nije bilo djece da bi je prebili?

- Vjerojatno bih riješio, odležao mjesec dva ili više u zatvoru, sada ne bih bio podstanar kraj vlastite kuće, a niti bi me pune 4 godine zlostavljala pod zaštitom Centra za socijalnu skrb.
To znači da sam mislio na djecu, ipak je to njihova majka, dok istovremeno ona nije mislila na mene kao oca.

 

Citiraj

Baš ništa? Kao i da niste podnosili prijave?

- Točno, imam 11 urudžbiranih zahtjeva za nadzor, a poradi nasilja u obitelji i nikada nitko nije intervenirao.

Citiraj

Postupili su u skladu sa svojim ovlastima.

- Njihove ovlasti bi bile da su postupili prema predstavci i i utvrdili da se ovdje radilo o zanemarivanju od strane centra za socijalnu skrb.
Naime upravo radi nemara Centara dolazi kasnije do nasilja i nažalost teških kaznenih djela koje imamo prilike vidjeti u medijima.

Citiraj

Znači po svim korištenim pravnim lijekovima sve odluke različitih sudova su baš uvijek bile iste?


-Točno, Centar za socijalnu skrb me predstavio kao nasilnika i psihički poremećenu osobu, mada nikada u svom životu niti sam bio pod utjecajem alkohola, niti sam uzimao bilo kakve lijekove, a to potvrđuje i mnogobrojna medicinska dokumentacija. Na žalost sam hrvatski branitelj koji je tri puta ranjen i tako tretiraju sve branitelje.

Citiraj

Trpljenje nasilja nije rješenje.


- Nije rješenje slažem se, no kada institucije zlorabe svoj položaj u cilju destabilizacije i marginaliziraju me, tada bilo kakva druga radnja bi samo potvrdila njihove neistine.

 

Citiraj

CZSS je morao odraditi svoj dio posla u ovakvom postupku. Sudac je taj koji vodi sudski postupak, pa prema tome i ocjenjuje dokaze u postupku. Utvrđenje imovine niste mogli dobiti u postupku rastave braka. A Vaša obveza na ime uzdržavanja djece nema baš nikakve veze sa iznosima koje navodite da je majka stekla.


- Centar nije odradio svoj dio posla, kao niti sud, a dodijelio je da bivša stanuje u mojoj imovini i nije uzeo u obzir niti jedan jedini moj dokaz.

 

Citiraj

Pravosudna policija je odmah pozvana, jer ste očigledno u sustavu označeni kao konfliktna i opasna osoba. To ne bi bila samo procjena ove sutkinje, već i ostalih osoba s kojima ste dolazili u kontakt na sudu, i to može biti u tom sudskom postupku ili u nekom drugom.

 

- Nisam nikada bio u konfliktu sa nikim, čak niti u mojim predstavkama nema niti jednog slova koji bi mogao nagovijestiti bilo što. Svi postupci gdje sam ja tužitelj i gdje tražim svoju imovinu i svoje zakonsko pravo, završavaju identično, dok drugi postupci kod drugih sutkinja koji se ne tiču moje imovine, nitko ne poziva pravosudnu policiju.....
Postavio bih pitanje. Kako se to zove pravosudna policija na invalida u kolicima koji nikada nije počinio bilo kakvo kazneno djelo, niti bilo koga uvrijedio i samo u slučajevima kada ja podnosim tužbe protiv bivše, a  nju zastupaju čak dvije odvjetnice?
 

Citiraj

Na presudu imate pravo na žalbu, pa neka drugi nadležni sud utvrdi ispravnost ove odluke.

- Slažem se, redovito navedem sve propuste, no do sada su sve presude potvrđene.

 

Citiraj

 

Već sam Vam odgovorila zašto je ovako postupila, naprosto jer je morala.

 


- Ne, nije me morala diskriminirati i morala mi je dopustiti da iznesem dokaze, da mi govori: "izbaciti ću vas iz sudnice", naime ja nisam smeće i očekujem poštovanje. Tražio sam da se rasprava snima, obzirom da je javna, zabranila je snimanje, no ja sam ipak snimio i spreman sam i kazneno odgovarati ako treba, a protiv sutkinje sam podnio tužbu za diskriminaciju na osnovu statusa invalida i Vrhovni sud je odredio da se tužba protiv sutkinje vodi u drugoj županiji.

 

Citiraj

Jeste li ovo prijavili CZSS i tražili njihovo posredovanje?


- Nisam sada, prijavio sam nedavno, ne reagiraju na ništa i odustao sam od njih jer sam im već podnio predstavku da kao invalid u kolicima, hrvatski branitelj, ne mogu do svoje garderobe, ne mogu u kuću, ne mogu do svojih dokumenata, da mi bivša prijeti, da je nabavila dva psa koji mi priječe dolazak, da mi brani kontakte sa djecom, čak sam se obratio pismeno njezinim dvjema odvjetnicama, da mi se stanje pogoršalo i da mi je dodijeljena tuđa pomoć i njega, no odgovora nema.


Očekuju kao i u mnogim slučajevima da nekome pukne film i da se desi zlo, a onda da nitko ne bude odgovoran.
Međutim kao što sam napomenuo, nisam nasilan, jer da jesam, izlupao bih je, međutim neka je život izlupa.

 

Citiraj

Ponovite tužbu po dobivenim uputama iz obrazloženja ove presude.


- To će biti teško radi zastare, naime ulažem žalbu, a dosadašnji spor je sutkinja zavlačila i nije zakazala raspravu niti godinu i pola nakon primitka tužbe....no ponoviti ću tužbu

 

Dakle, rezultat svega do sada je sljedeći i identično kao i ja su prošla još sedmorica mojih suboraca, branitelja i invalida, točno skoro do slova i do riječi.

1. Nikada nisam počinio nasilje, za to imam mnogobrojne video snimke sa video nadzora u kući i kontradiktorne presude koje tvrde da sam ja počinio nasilje iako je vidljivo da nisam.
2. Medicinska dokumentacija dokazuje da sam ja zlostavljan i bolnice su uvijek obavijestile Centar za socijalnu skrb u Zagrebačkoj Dubravi.
3. Imam sve pismene dokaze da sam se obratio doslovno svim institucijama i sve uredno klasificirano i nikad ništa poduzeto. Ne znam čemu služe onda sve te institucije.
4. Sva moja imovina koju sam imao prije braka, na raspolaganju je bivšoj koja ju rasprodaje i uništava.
5. Pravo na besplatnu pravnu pomoć nemam jer imam imovinu sa kojom ne raspolažem i uzima mi se pod cenzus mirovina koju ne primam, nego mi se uračunava kao da je primam.
6. Svi krediti protivno obiteljskom zakonu, pripali su meni na teret.
7. Iako OZ kaže da roditelj koji ostaje u obiteljskom domu, a ovo je defacto moj dom, a ne obiteljski, mora plaćati smještaj drugom roditelju....međutim ja to plaćam sam sebi da ne spavam u parku.
8. Iako Zakon o privatnom vlasništvu i drugim pravnim stvarima jasno kaže da mi nitko ne smije oduzeti imovinu, sud već pet godina ne reagira na tužbu i predaju vlasništva. Pisao sam i požurnicu i žalio sam se ministarstvu pravosuđa i pisao sam predsjednici suda.....no rezultat je da me sada svi gledaju kao neprijatelja broj jedan, a samo tražim svoju imovinu.

I da napomenem ono bitno.
U zahtjevu za razvod braka radi trajno poremećenih odnosa, nisam napisao niti jedno slovo koje bi nagovijestilo da se bivša ponašala promiskuitetno, već sam napisao da ću prema svojim mogućnostima financirati oboje djece, da ću ujedno i plaćati kredite, da ću drugi kat na kući zadržati za sebe, mada je svih 300 kvadrata kuće isključivo moje i prije braka, da joj opraštam novac koji sam do sada uložio i njoj kupio drugu kuću, da ću u drugoj kući otvoriti poslovni prostor na ime najstarijeg sina i na kraju da ona može živjeti u prizemlju i prvom katu do kraja svog života.

ONA TO NIJE HTJELA!
Ona želi svu imovinu, a meni svi dugovi, mrzi me jer sam ja podnio rastavu...eto...malo je predugačko, no svejedno Vam hvala na odgovoru

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.


 • Similar Content

  • objavio Arlyin
   U kojem vremenskom roku je osoba koja potražuje bračnu stečevinu (npr u vidu vlasništva kuće) potrebna pokrenuti sudski postupak? Naime, od procesa razvoda je prošlo više od 10 godina - ukoliko osoba sad uloži zahtjev, je li moguće da joj se to omogući bez obzira na taj dugi vremenski period?  Hvala
    
  • objavio Matilda76
   Poštovani, sa izvanbračnim suprugom sam uložilia u izgradnju kata, sve smo plaćali pola/pola kao i cjelokupno opremanje kata (namještaj), u obiteljskoj kući koja je u vlasništvu mog oca. Nevječani suprug se nakon završetka izgradnje kata prijavio na moju adresu. Ništa nismo ovjerili kod javnog bilježnika ni etažirali nego smo zajednički mjesečno plaćali režije vlasniku kuće (mom ocu) za naš prostor stanovanja.  Nakon 8 godina od izgradnje našeg prostora, naknadno je legalizirana cijela nekretnina tj. kuća i naš prostor također. Legalizaciju je snosio u cjelosti  moj otac čija je kuća. Razdvojili smo se  i moje je pitanje koje su moje zakonske obveze glede isplate prema izvanbračnom drugu glede podjele zajedničke stečevine i što sve ulazi u to (nadogradnja, ulaganje i opremanje kata)?
   1. Da li ima pravo isplate pola svega što je uložio ( dolazi li u obzir amortizacija kod isplate njegovog djela pošto je prostor koji smo zajednički izgradili sada već 10 godina star)? 
   2. Može li moj otac potraživati 1/2 najamnine od nevjenčanog supruga za stanovanje na njegovom vlasništvu (8 godina)?
   3. Da li je nevjenčani suprug obvezan platiti (pola) troškova legalizacije za naš dio nekretnine/stana koji smo izgradili?

   Zahvaljujem i nadam se odgovoru!
  • objavio Franjofr
   Poštovani molim pomoć oko razjašnjenja nekih nedoumica. Priča ide ovako, supruga i ja kupili smo stan prije godinu dana putem apn poticaja gdje država placa pola rate prvih 4 godine. Nakon 10 mjeseci zajedničkog života dogodio se jedan incident gdje supruga i ja vise nismo mogli funkcionirati pod istim krovom. Stan i kredit su na mene, ja sam joj predložio ili da ona ostane pa cu ja prestati plaćati sve obaveze prema banci ili da ona ode. Posto je ona iz Zagreba da meni olakša odlučila je otići kod svojih roditelja. Otplatili smo zajedno sa poticajima od države oko 4% nekretnine, ona i ja smo otplatili oko 2% sto znači da svatko od nas oko 1%. Sad već 3 mjeseca živim sam i sve sam plaćam dok mi pokušavamo spasiti brak na savjetovalištima. Problem je sto supruga sada svojata stan kao da je naš, a u biti je bančin i ja sam na sebe preuzeo obaveze od trenutka kada je ona otišla. Ja i dalje vjerujem da postoji mogućnost za pomirenje pa ne želim požurivati odluku, ali me brine ukoliko se taj period oduži da li ja moram za svaki mjesec savjetovanja njoj plaćati pola iako vise ne živimo pod istim krovom? U biti moje pitanje je, koliko sam joj dužan isplaziti ukoliko recimo za XY godina dodje do razvoda i da li mi je bolje požuriti razvod da me ne "oguli"? Bonus pitanje, dijete od 4 godine ostalo je živjeti samnom, ona je redovito posjećuje i tu nema problema ali po inerciji naših zakona majka ce vjerojatno dobiti skrbnistvo, zanima me opet ukoliko dodje do razvoda da li joj za sav ovaj period dok je dijete kod mene moram platiti alimentaciju u skladu sa sudskom odlukom, tj zanima me suma koju cu joj morati isplatiti ukoliko danas dodje do razvoda, u odnosu na recimo za 2 godine? Hvala unaprijed
    
  • objavio ns1312
   Pozdrav,

   Priča ide ovako; s bivšom suprugom bio sam u vezi 4 godine nakon čega smo se vjenčali i bili u braku godinu i pol dana, međutim nakon godinu dana braka, bračna zajednica je prestala jer je bivša supruga otišla od kuće u kojoj smo živjeli. Pokrenula je razvod braka te smo se razveli u siječnju 2018. godine. Nije bilo riječi o podjeli bračne stečevine, nije bilo dogovora jer se dotična nije htjela javljati i uopće komunicirati o tome. Javljala se samo kako bi me obavijestila o svojoj trudnoći za koju se kasnije, uz liječnike, utvrdilo da je izmišljena, te je otprilike mjesec dana prije samog razvoda počela uznemiravati moju novu djevojku pozivima sa skrivenog broja i porukama prijetećih sadržaja. Priča se dalje nastavlja s dolascima na moje radno mjesto i pričama kako će mi ''srediti otkaz'' i to otprilike pola godine nakon samog razvoda braka.
   U braku smo uzeli kredit (na moje ime) od 75000kn s otplatom na 15 godina (ukupnan iznos je oko 150000kn) kako bismo pokrili prethodno dignuti kredit (za kupnju zajedničkog automobila) i namirili troškove svadbe.
   Dobronamjerno, znajući da nema posao te niti jednog dana radnog staža, nisam htio ništa pokretati glede diobe bračne stečevine, međutim njene gore navedene radnje se nastavljaju i jednostavno više nemam empatije za nju.
   Zanima me slijedeće:
   1. Može li se pokrenuti ikakav postupak glede diobe bračne stečevine 10 mjeseci nakon samog razvoda braka?
   2. Koji je postupak kod diobe kredita?
   3. Kome se najbolje obratiti?
  • objavio Brokenwave
   Poštovani;
   ljubazno molim da mi odgovorite na pitanje da li dolje navedeno spada u elemente za podjelu bračne stečevine, kako slijedi:
   1. Ukupno obračunati iznos za plaćanje pričuve za održavanje zgrade u kojoj se nalazi stan u vlasništvu bivše supruge tijekom 20 godina braka (ulaganja u povećanje vrijednosti stana)
           - Da li se ukupno obračunati iznos umanjuje za neku vrijednost i temeljem čega?
   2. Troškovi za kupovinu i ugradnju PVC stolarije, plinskog bojlera i prateće instalacije te ulaznih protuprovalnih vrata u stanu tijekom braka (ulaganja u povećanje vrijednosti stana)
           - Da li se ukupno obračunati iznos umanjuje za neku vrijednost i temeljem čega, obzirom da je PVC stolarija i vrata još uvijek u dobro očuvanom i uporabnom stanju?
   3. Stvari u stanu koje su kupljene zajedničkim sredstvima od zarađenih plaća tijekom braka (bijela tehnika, namještaj, kućanski aparati i sl.)
           - Da li se njihova vrijednost računa prema cijeni kupnje ili prema procjeni vještaka sukladno trenutnoj tržišnoj vrijednosti?
           - Da li sud po tužbi samo utvrđuje elemente za podjelu bračne stečevine ili i ukupnu vrijednost te nalog za isplatu bračne stečevine u određenom roku?
    
   Unaprijed zahvaljujem na iscrpnom odgovoru i potrebnim pojašnjenjima.
   lp
    
 • Online korisnici×
×
 • Napravi novi...