Jump to content

HEP ovrha


merlin1978

Preporučene objave

Poštovani,

Da ne duljim, priča ide ovako....

Krajem prošle godine, supruzi i meni je došla ovrha  Ovrv-2050/2020 od HEP-a i to u onom valu ovrha u prosincu 2020. godine,  koje su ustvari trebale biti poslane ranije međutim zbog Covida ih je Vlada RH stopirala na taj neki određeni period. 
Iznos koji je bio naveden u ovrsi je istinit i istina je da je taj dug postojao, međutim isti je podmiren u rujnu 2020. godine, znači tri mjeseca prije dostave ovrhe. Žalio sam se na tu ovrhu i dobio sam odgovor koji je ovakav:
 
HEP Elektra <elektra@hep.hr> Thu, Jan 7, 2021 at 1:33 PM
To: 

Poštovani,
 

Nastavno na Vaš upit, očitujemo se na način kako slijedi.
 

Prvenstveno, zahvaljujemo na dostavljenoj potvrdi o uplati od dana 01. rujna 2020. godine, a koju uplatu smo zaprimili na knjigovodstvenoj kartici kupca, šifra ugovornog računa broj 2200737146.
 

Slijedom navedenog, ovim putem Vas obavještavamo kako je HEP Elektra d.o.o. obavijestila punomoćnike koji ju zastupaju u ovršnom postupku pokrenutom dana 28. listopada 2020. godine kod javnog bilježnika Tihane Sudar pod posl. brojem: Ovrv-2050/2020 radi dospjelog dugovanja u iznosu od 1.256,87 kn, da isti obustave obzirom da je uplata utuženog dugovanja u cijelosti izvršena dana 01. rujna 2020. godine, dakle prije podnošenja prijedloga za ovrhu javnom bilježniku.
 

Slijedom navedenog, gđa. __________ nije dužna podmiriti troškove ovršnog postupka te Vas molimo da uvažite našu ispriku radi nenamjernog propusta, uz nadu za daljnjom dobrom poslovnom suradnjom.
 

Ujedno, ovim putem Vas obavještavamo kako je radi dospjelog dugovanja u iznosu od 802,35 kn, protiv gđe. __________, kao evidentiranog kupca na predmetnoj šifri ugovornog računa, dana 28. kolovoza 2019. godine pokrenut ovršni postupak posl. broj: Ovrv-7010/19 kod javnog bilježnika Branka Jakića.
 

Međutim, obzirom je glavnica podmirena nakon podnošenja prijedloga za ovrhu, točnije uplatama od dana 07. listopada 2019. godine, preknjiženjem za obračuna od dana 14. studenog 2019. godine te preostalim iznosom uplate od dana 01. rujna 2020. godine, ovim putem Vas obavještavamo kako je gđa. ___________ sukladno rješenju o ovrsi, dužna podmiriti i nastale javnobilježničke i odvjetničke troškove.
 

Naime, obveza podmirenja nastalih ovršnih troškova nastaje danom pokretanja ovršnog postupka, odnosno danom predaje prijedloga za ovrhu nadležnom javnom bilježniku, a što je učinjeno dana 28. kolovoza 2019. godine, dakle prije Vaše uplate dugovane glavnice, a što je i razvidno iz prijamnog žiga na naslovnoj strani predmetnog rješenja o ovrsi.
 

Slijedom navedenog, kako bi obustavili predmetni ovršni postupak, pozivamo Vas da podmirite preostalo dugovanje na način kako slijedi.
 

Pozivamo Vas da podmirite nastale javnobilježničke troškove ovršnog postupka u iznosu od 90,00 kn te zakonske zatezne kamate u iznosu od 4,04 kn, uplatom navedenih iznosa, na račun HEP Elektre d.o.o., IBAN HR9223400091510077598, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., poziv na broj: 81040281, opis plaćanja: javnobilježnički troškovi, kta, Ovrv-7010/19.
 

Nadalje Vas obavještavamo kako je sukladno rješenju o ovrsi, potrebno podmiriti i nastale odvjetničke troškove u iznosu od 187,50 kn na račun odvjetnika HEP Elektre d.o.o., a koji zastupa HEP Elektru d.o.o. u navedenom predmetu (ZOU Crnković & Pešušić ). Nastavno na isto, odvjetničke troškove dužni ste uplatiti na žiro račun punomoćnika ovrhovoditelja: Zajednički odvjetnički ured Dražan Crnković i Alen Pešušić, Vlaška 77, Zagreb, broj računa IBAN HR8424020061140340701 koji se vodi kod Erste & Steiermärkische bank d.d., poziv na broj: 81040281, a u opis plaćanja upišite svoje ime i prezime.
 

Također, pozivamo Vas da dostavite potvrde o uplati navedenih iznosa putem web obrasca objavljenog na našim internet stranicama, dostupan na linku: http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556, poštom ili neposredno na adresi Savska cesta 41, Zagreb, a kako bi mogli obustaviti ovršni postupak.

 

#ostanimoodgovorni uz aplikaciju Moj račun!

Prijavite se na aplikaciju Moj račun te u svakom trenutku raspolažite: pregledom Vaših računa i uplata, pregledom uplatnica za odabrani račun, informacijama o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila, kalkulatorom potrošnje, mogućnošću izrade informativnog obračuna, pregledom i unosom očitanja te pregledom potrošnje u proteklim razdobljima.

#ostanimoodgovorni

S poštovanjem,


0?ui=2&ik=10cf60bccb&view=fimg&th=176dcd

Tel: 0800 300 303
Web:  http://www.hep.hr/elektra/
 
 
Naime, prihvatili su da  je iznos koji se nalazi u Ovrv-2050/2020 podmiren i da je ta priča zatvorena, međutim onda izvlače još jednu ovrhu i to pod brojem Ovrv-7010/19 (dio teksta koji je crven). Mi tu ovrhu nismo nikada dobili, a koliko vidim po broju ovrhe radi se o predmetu iz 2019. godine. Naravno i ti računi su plaćeni, međutim HEP i dalje traži da im se podmire odvjetnicki i javnobilježnički troškovi iako ta ovrha nikada nije aktivirana i iako mi tu ovrhu nikada nismo dobili.
Radi se o iznosu od blizu 300 kn, što nije neki iznos, ali mislim da je stvar principa ne platiti ukoliko se taj iznos ne treba platiti. Nakon što sam se preko emaila žalio i na taj dio priče te sam ih tražio da mi pošalju sken ovrhe s obzirom da je nikada nismo dobili, dobio sam ovaj odgovor:
 

Poštovani,

 

I nadalje ostajemo pri našem prethodnom očitovanju o Vašoj obvezi podmirenja nastalih ovršnih troškova odmjerenih rješenjem o ovrsi, poslovni broj Ovrv-7010/19, a na čiju uplatu ste pozvani.

 

Napominjemo da su svi ovršni troškovi, javnobilježnički i odvjetnički, odmjereni sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine br. 142/12, 103/14, 118/14, 107/15) te Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Narodne novine br. 114/2012).

 

Također, sukladno relevantnim odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), obveza podmirenja nastalih ovršnih troškova nastaje u trenutku pokretanja ovršnog postupka.
Nadalje, a u odnosu na Vaše navode kako predmetno rješenje o ovrsi niste zaprimili, ističemo da, sukladno relevantnim odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17; u daljnjem tekstu: OZ) te relevantnim odredbama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), javni bilježnici izdana rješenja o ovrsi šalju ovršenicima na njihovu adresu prebivališta ili boravišta evidentiranog u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, čijoj bazi imaju pristup. Ovršni postupak je strogo formalni postupak stoga i najmanja pogreška uzrokuje obustavu ili nemogućnost daljnjeg postupanja.

 

Naime, ukoliko doista niste zaprimili predmetno rješenje o ovrsi te ste o svom dugovanju doznali tek po našem očitovanju, tada je zasigurno dostava predmetne ovršne isprave, radi nemogućnosti izvršenja osobne dostave na Vašu evidentiranu adresu prebivališta/boravišta, izvršena putem oglasne ploče. Pravila o dostavi koja se odnose kako na parnični tako i na ovršni postupak propisana su odredbama članka 140. do 143. ZPP. Tako je i odredbom članka 143. stavka 2. određeno cit. „Ako se osobama iz članka 141. i 142. ovoga Zakona ponovna dostava prema odredbama tih članaka ne uspije obaviti ni na adresi iz stavka 1. ovoga članka, dostava će se tim osobama pokušati još jednom obaviti prema odredbama tih članaka nakon isteka roka od trideset dana. Ako se ni ta ponovljena dostava ne uspije obaviti, dostava će se obaviti stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmog dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda.“.

 
 
Naravno izvukli su priču oko ogalsne ploče....Opet sam im odgovorio nek mi pošalju sken prijedloga o ovrsi, te ujedno i sken potvrde da mi je ovrha isporučena te sam im napisao da me ta priča s oglasnim pločama u 21. stoljeću uopće ne zanima. Sad čekam na njihov odgovor.
Long story short, nadam se da ćete imati vremena pogledati tu moju komunikaciju s HEPom te mi ujedno možda dati i savjet kako dalje nastaviti tj., da li uopće postoji mogućnost da se ti odvjetnički i javnobilježnički troškovi anuliraju.
 
Srdačan pozdrav,
 
Goran
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prema navedenom, potraživanje ovrhovoditelja je opravdano. A Vi ukoliko sumnjate u postojanje ovršnog predmeta, možete otići kod javnog bilježnika i napraviti uvid u svoj spis. Ovrhovoditelj Vam nije dužan ništa dostavljati, a dostava putem oglasne ploče bi Vas trebala zanimati, jer se radi o jednom od načina dostave koji je zakonski reguliran.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 1 minutu, Borbena7 je napisao:

Prema navedenom, potraživanje ovrhovoditelja je opravdano. A Vi ukoliko sumnjate u postojanje ovršnog predmeta, možete otići kod javnog bilježnika i napraviti uvid u svoj spis. Ovrhovoditelj Vam nije dužan ništa dostavljati, a dostava putem oglasne ploče bi Vas trebala zanimati, jer se radi o jednom od načina dostave koji je zakonski reguliran.

 

Borbena7, zahvaljujem se na odgovoru....

Znači iako je taj dug plaćen još u 2019.godini, te iako nam ovrha nikada nije dostavljena, mi bez obzira moramo platiti te tada nastale troškove?

Što se tiče oglasne ploče, to jednostavno ne mogu shvatiti niti prihvatiti iako je zakonska odredba jer živimo u 21. stoljeću pa sam se zato referirao na taj dio...Btw. u njhovom odgovoru gdje spominju oglasnu ploču, nisu napisali na kojoj oglasnoj ploči.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 1 minutu, merlin1978 je napisao:

mi bez obzira moramo platiti te tada nastale troškove?

Tako je, jer je postupak pokrenut prije podmirenja duga i trošak je bio opravdan.

Prije 2 minuta, merlin1978 je napisao:

Što se tiče oglasne ploče, to jednostavno ne mogu shvatiti niti prihvatiti iako je zakonska odredba jer živimo u 21. stoljeću

Mišljenja sam da je ova odredba vrlo praktična zbog stranaka koje uporno ne predižu poštu ili je odbijaju preuzeti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 1 minutu, Borbena7 je napisao:

Tako je, jer je postupak pokrenut prije podmirenja duga i trošak je bio opravdan.

Mišljenja sam da je ova odredba vrlo praktična zbog stranaka koje uporno ne predižu poštu ili je odbijaju preuzeti.

Slažem se da ima ljudi koji namjerno ignoriraju te stvari, ali postoji super stvar koja se zove e-građanin koji bi se trebao koristiti za takve stvari. FINA ima uvid da li osoba ima aktiviran e-građanin pa se prema tome ovrhe mogu slati mailom jer  na  e-građanin FINA šalje potvrdu  kad se recimo ovrha aktivira tj. naplati...

No bez obzira na sve zahvaljujem se na savjetu i odgovoru. Izgleda da mi nema druge nego platiti...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 9 minuta, merlin1978 je napisao:

FINA ima uvid da li osoba ima aktiviran e-građanin pa se prema tome ovrhe mogu slati mailom jer  na  e-građanin FINA šalje potvrdu  kad se recimo ovrha aktivira tj. naplati...

Ovo ne bih prošlo iz više razloga, a i e-građanin nije obvezan, tako da se velikom broju ljudi pismena ne bi mogla uručiti. O računanju rokova za prigovor da i ne govorim...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija