Jump to content

Pisana provjera za državnoodvjetničke i sudske vježbenike


ErnestLa

Preporučene objave

Pronašao sam na forumu neka stara pitanja, od prije 10tak godina, ali mslm da bi mnoga i dalje mogla biti relevantna. Ljudi su pisali i odgovore, ali ne mogu garantirati da su točni.

1. primjer u kojem marija marić i petra perić (i još jedna) šeću ulicom, i jedna od njih iz čista mira kaže drugoj: "čula sam da je tvoj sin jučer vozio nadrogiran, lupio pješaka i pobjegao". druga se na to nabrusi: "gusko jedna, ništa ne znaš, guska si i cijelo selo to zna!!!"(tak nešto :-D ) i pljusne ju. kasnije se ispostavi da ova ima od toga neku ozljedu na licu. netko je prijavio to policiji.

 

pitanje: za koja od ovih kd/prekršaja se postupak pokreće po službenoj dužnosti:

a) uvreda

b) kleveta

c) tjelesna ozljeda

d) remećenje javnog reda i mira

e) neodgovorno ponašanje na javnom mjestu

 

mislim da je samo d)

 

2. koga će sud pozvati na raspravu za kd uvreda

a) oštećenika i okrivljenika

b) državnog odvjetnika i okrivljenika

c) privatnog tužitelja i okrivljenika

 

c)

 

3. se ne sjećam

 

4. bića kojih kd su ispunile marija marija i petra perić u navedenom primjeru

a) uvrede

b) klevete

c) uvrede i klevete

d) nešto čega se ne sjećam

e) predbacivanja kaznenog djela i uvrede

 

nisam sigurna. kleveta JE i kad netko nešto iznosi ili pronosi, a ova je "čula", moglo bi biti neistinito. mislim da će, ako je uvreda i kleveta, biti točno i onima koji su zaokružili a), b) i c), i onima koji su zaokružili samo c). svrha ovakve formulacije je da zbuni.

 

5. kd uvrede se može počiniti:

a) samo usmeno

b) samo usmeno ili pismeno

c) usmeno, pismeno i znacima (npr. crtežom)

d) usmeno, pismeno, znacima i djelima (npr. pljuvanje)

 

d)

 

6. sud je utvrdio da je marija marić počinila kd uvrede svjesno, s ciljem da uvrijedi, dakle ona je to počinila:

 

a) izravnom namjerom

b) neizravnom namjerom

c) svjesnim nehajem

d) nesvjesnim nehajem

e) ništa

 

a)

 

7. protutužbu za kd klevete, u slučaju da je tuženik oklevetao tužitelja istom prilikom, može se podnijeti:

 

a) u roku 3 mjeseca od saznanja

b) do kraja rasprave

c) ne može jer se protutužba može podnijeti samo za kd uvrede

d) ne sjećam se

 

dugo sam se dvoumila između b) i c) i zaokružila c) s obzirom na zkp čl. 61, st. 2: "Ako je podignuta privatna tužba zbog kaznenog djela uvrede, okrivljenik može do završetka rasprave i poslije proteka roka iz stavka 1. ovog članka, podignuti tužbu protiv tužitelja koji ga je uvrijedio istom prilikom (protutužba). U takvu slučaju sud donosi jednu presudu."

 

8. ovako nekako: ako kod kd uvrede tuženik uvrijedi tužitelja do kraja rasprave, sud:

 

a) mora oboje osloboditi

b) može oboje osloboditi

c) može obustaviti postupak

d) mora obustaviti postupak

e) još nešto

 

b)

 

9. koji je sud nadležan za neodgovorno ponašanje na javnom mjestu

 

a) prekršajni

b) općinski

c) županijski

d) Vrhovni

e) nijedno od ponuđenog

 

nažalost e), ja sam zaokružila a) :tupan:

 

10. tijelo koje ispituje okrivljenika mora prije prvog ispitivanja pitati okrivljenika da li je primio______________________

 

pouku o pravima

 

11. posebni svjedok koji se na posebni način ispituje u kaznenom postupku je___________________

 

zaštićeni svjedok

 

12. dokazne radnje kojima se privremeno ograničavaju ustavne slobode i prava okrivljenika su __________________

 

posebne dokazne radnje (no comment za ovo pitanje...)

 

13. optužnicu okrivljeniku dostavlja _____________

 

sudac istrage

 

14. okrivljenik ima pravo u roku 8 dana od primitka optužnice podnijeti_____________________

 

pisani odgovor

 

15. kazneni postupak počinje_______________________

 

rješenjem o potvrđivanju optužnice

 

16. primjer - brakorazvodna presuda, što će se sve navesti u njoj:

 

a) da je brak razveden

b) s kojim će mlljt dijete živjeti

c) visina uzdržavanja koju mora plaćati roditelj s kojim dijete ne živi

d) tko je kriv za razvod

e) viđanja s punoljetnim djetetom

 

a),b),c)

 

17. punoljetno dijete roditelj mora uzdržavati:

a) dok se redovno školuje

b) 2 mjeseca nakon završetka redovnog školovanja ako nije našlo posao

c) ne mora ga uzdržavati ili nešto treće

 

a),b)

 

18. primjer: nasljedno. ostavitelj ima stan u zagrebu i stan negdje drugdje. zakonski nasljednici su mu brat i sestra. ostavio je oporučno ovaj drugi stan DD. tko će naslijediti stan u zagrebu:

 

a) grad zagreb

b) oporučni nasljednik

c) zakonski nasljednici

d) ostavinski postupak se neće provoditi

e) ništa od ponuđenog

 

c)

 

19. sud cijeli postupak pazi na svoju _____________ nadležnost.

 

apsolutnu

 

20. sud donosi odluke u obliku _____________________

 

presuda i rješenja

 

21. parnica počinje teći _________________

 

dostavom tužbe tuženiku

 

22. tužitelj je utužio iznos od 10.000 kuna, uz koju tužbu je dostavio potvrdu iz koje proizlazi da tuženik duguje 12.000. sud će dosuditi iznos od: ________________

 

10,000

 

23. vlasništvo se stječe

a) sklapanjem ugovora

b) upisom u zk

c) predajom stvari

d) podnošenjem prijedloga za uknjižbu (nije bila predbilježba nego uknjižba)

 

b)

 

24. ako prodavatelj nije u primjerenom roku popravio stvar ili predao drugu stvar, kupac ima pravo na:

 

a) samo sniženje cijene

b) samo raskid ugovora

c) popravak štete

d) raskid ugovora i sniženje cijene

e) nešto još

 

c), d)

 

25. zastarom se ne može zahtijevati pravo_______________________

 

užasno sam ljuta na ovo pitanje! koje pravo? tko? gdje? ispunjenje tražbine? raskid ugovora iz prošlog pitanja? na što se odnosi ovo pitanje?!

 

26. kako se zove pravo gdje je više osoba ima vlasništvo na stvari računski određeno razmjerom prema cijelom pravu _________________

 

suvlasništvo

 

27. primjer: neki lik traktorom prelazi preko livade već 20 godina, koja livada je u zakupu nekog drugog. netko izgradi ogradu pa on više ne može prolaziti. on će tužiti na zaštitu čega:

 

a) vlasničkog prava

b) nešto još

c) služnosti

c) smetanja posjeda

e) nešto još

 

c)

 

28. tko može zastupati trgovačko društvo pred sudom:

 

a) član uprave

b) punomoćnik

c) predsjednik nadzornog odbora

d) prokurist

e) zaposlenik u trg. društvu

 

a),b),d)

 

29. kad d.O.o. stječe pravnu osobnost:

 

--> upisom u trgovački registar (trgovački registar je isto što i sudski)

 

30. podružnica trgovačkog društva:

 

a) je pravna osoba

b) nije pravna osoba

 

b)

 

31. prokura je određena:

 

a) statutom

b) odlukom članova uprave

c) ZTD-om

d) ZOO-om

 

a),c)

 

32. u upravnom postupku, stranka može odustati od zahtjeva:

 

a) pismeno

b) usmeno na zapisnik

c) telefonski

d) elektroničkim putem

 

a),b),d)

 

33. u upravnom postupku, rokovi se računaju na: _________________

 

dane, mjesece i godine

 

34. nedjelje i neradni dani:

 

a) utječu na početak roka

b) utječu na tijek roka

c) ne utječu na početak roka

d) ne utječu na tijek roka

e) utječu na istek roka

f) ne utječu na istek roka

 

c),d),e)

 

35. upravni postupak se pokreće: ____________ili____________

 

po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke

 

36. drugostupanjsko tijelo će žalbu koja je nedopuštena, nepravodobna i nepotpuna:

 

a) poslati na na ispravak

b) odbaciti

c) odbiti

d) još nešto

 

c)

 

 

uređeno: od Miokard_NG
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

I evo još pitanja, isto ne znam jesu li točni odgovori.

 

KP i KPP

1. Kazneno djelo krađe progoni se: a) po služb. dužnosti, b) privatnom tužbom (a)

2. Vrste presuda u kaznenim stvarima su okrivljujuća, oslobađajuća i ..............(odbijajuća)

3. U kazn. predmetima sude: općinski sudovi, županijski sudovi i ..................(Vrhovni sud)

4. Tko po novom ZKP vodi istragu? (Drž.odvjetnik)

5. Za koja se k.djela mora provesti istraga: a)za koje je propisana novčana kazna, b) zatvor do 5 god., c) zatvor do 10 god., d) dugotrajni zatvor. (d)

6. Mjere upozorenja su opomena i ............ (uvjetna osuda)

7. Koliko najduže traje istražni zatvor do prvog produljenja? ( 1 mj.)

8. K.djelo može biti počinjeno svesnim i ............ nehajem. (nesvjesnim)

9. K djelo je počinjeno s izravnom namjerom ako počinitelj postupa a)b)c)d) (kad je svjestan svog djela i hoće njegovo počinjenje)

10. Za pokušaj k.djela počinitelj će se kazniti..........(kao da je k.djelo dovršeno)

11. Koji je sud nadležan suditi osobi uhvaćenoj za vožnju u alkoholiziranom stanju a)b)c) (prekršajni sud)

12. Koje se vrste kp. sankcija mogu upotrijebiti prema neubrojivoj osobi? (ne mogu)

13. Optužnica se potvrđuje:a) zaključkom, b)odlukom, c)rješenjem? ©

14. K. postupak je pokrenut:a)b)c) (izdavanjem rješenja o potvrđenju optužnice)

15. Dokaz koji je pribavljen na način bla bla bla... je a)nezakonit, b) neformalan (a)

TRGOVAČKO

1. Kad se primjenjuju trg. običaji:a)b)c)

2. Što su to trgovački ugovori:a)b)c)

3. (primjer) Koji će sud suditi u sporu dva trgovačka društva iz primjera?(nadležnost)

4. Kako će postupiti sud ako trg društvo ode u stečaj: a)prekid, b)obustava, c)mirovanje (a)

5. Tko može u ime trg.društva sklopiti ugovor:a)prokurist, b)punomoćnik, c)član nadzornog odbora, d) član uprave (a i d)

UPRAVNO

1. Rok za ulaganje žalbe u up. postupku je? (15 dana)

2. Vrste odluka u up. postupku su? ( rješenja i zaključci)

3. Izvršnost upravnog akta nastupa a)b)c)d)

4. U up. postupku nagodba je: a)moguća,b)nemoguća,c)ima snagu izvršnog rješenja,d)nema snagu izvršnog rješenja. (a i c)

5. ??????????????

GP i GPP

1. Kako se računa rok ako zadnji dan roka pada na neradni dan? (prvi sljedeći radni dan)

2. Koliko ima vrsta vlasništva? (jedno)

3. Kako se zove vlasništvo ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari? (suvlasništvo)

4. Tko može biti vlasnik? (F i P O)

5. Koju vrstu odluke sud donosi ako tužitelj umre:a)prekid,b)obustava (a)

6. Kada postoje materijalni nedostaci na stvari:a)uvijek kad to tvrdi kupac, b)stvar nema svojstav za uporabu i....., (b)

7. Rok za prijavu uočenog materijalnog nedostatka je:a)8 dana,b)1 mj, c)2 mj (a)

8. Pravni lijek protiv prvostupanjske odluje je:a)žalba, b)revizija (a)

9. Nadležnost suda po PRIMJERU

10. Nadležnost suda po PRIMJERU

11. O vlasništvu govore koji zakoni:a) ZoV,b)ZZK,c)ZOO,d)ZUP (a,b,c)

12. Koja prava na stvari ima kupac kad kupi stvar:a)vlasništvo, b)neposredan posjed, c)posredan posjed, d)zakonit posjed (a,b,d)

13. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatak koje je kupčevo pravo:a)raskid ugovora, b) sniženje cijene, c)raskid i naknada štete (a,b i c)

14. PRIMJER! Koja će se presuda donjeti i koji dokazi upotrijebiti u slučaju iz primjera

15. ????????????

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija