Jump to content

Što učiniti nakon odbijene žalbe?


Bonny
 Dijeli

Preporučene objave

Nakon 6 godina iščekivanja novog ročišta, sada sam doista očajna te Vas molim za savjet.

Da li nakon sudskog rješenja po Županijskom sudu kojim se odbija (po čl.380.toč.2.ZPP u vezi čl.19.st.1.OZ) moja žalba kao neosnovana (pri sastavljanju prigovora pomogao mi je bivši odvjetnik koji me zastupao 7 godina) mogu ponovo podnijeti prigovor ili žalbu ili tražiti reviziju, pokrenuti parnicu...bilo kakav postupak.

U istom rješenju navodi se: "Ovršenica je imala pravnu mogućnost osporavati nastanak predmetne tražbine ovrhovoditelja, te iznositi tvrdnju da je ta tražbina prestala i to korištenjem pravnog sredstva protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, tj. izjavljivanjem prigovora u smislu čl.53.OZ."

Prigovor je bio podnesen 2000.g. i bilo je ročište 2001. ali nikad nije dostavljeno nikakvo rješenje ili dr. s tog ročišta.

Naime radi se o slijedećem:

-1998. u srpnju nastao je dug po mom tekućem računu (tada u razgovoru s bankom doznajem da se radi o cca 80.000,00 kn, a točan iznos ne znam niti danas), jer je netko krivotvorio dodatnu bankovnu karticu s mojim podacima;

- istog momenta moj tekući račun je blokiran, Za-Ba prisvaja sva novčana sredstva -cijelu plaću i traži (telefonskim razgovorom) da dug (koji nisam počinila) što prije vratim;

- 2000. poduzeće u kojem sam radila počinje provoditi ovrhu od 1/3 moje plaće prema sudskom rješenju o ovrsi po prijedlogu Za-Be na 120.000,00 kn + sve pripadajuće kamate i troškovi, ali ja i dalje ne mogu koristiti otatak plaće, jer je tekući račun i dalje blokiran.

- isto poduzeće dodjeljuje mi odvjetnika koji podnosi Prigovor i prijedlog;

- 2001. je ročište na kojem sudac pita banku koji je točan iznos potraživanja, a banka odgovara da u ovom momentu nema podatke...

- 2006. moj odvjetnik me obavještava da više nije moj odvjetnik i da Za-ba traži promjenu sredstava ovrhe na nekretnini i da sud usvaja isti prijedlog

- Pišem prigovor, ali ga sud (kako sam navela na početku) odbija. Do 2004. je plaćeno 140.000,00 kn. Drugi odvjetnik kaže da se tu više ništa ne može učiniti i da tužbu prema banci mogu zaboraviti.

- Danas sam tražila od Za-Be ispis cijelog dugovanja, ali mi kažu da ga mogu dobiti za 2 tjedna i to samo od kraja 1999., a ne od 1998 od kada postoji dug, jer je sve prije toga arhivirano ili ne postoji. Ispis duga koji sam tražila i putem prigovora 2000. i na ročištu 2001.g. moram platiti.

- Recite mi molim Vas što da radim, jer znam da ovrha od ruševne stare kućice neće pokriti ukupni dug koji je sada 220.000,00 kn s kamatama, a ja sam dug voljna podmiriti, a želim i pravdu, jer dug je nastao propustom banke.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U Vašem slučaju Upravni sud nema nikakve nadležnosti.

 

Da ste pravovremeno uputili prigovor na rješenje o ovrsi, bili biste upućeni u parnicu. Pišete da ste podnijeli prigovor 2000. za ovrhu iz 1998., to je izvan svih rokova.

 

Odvjetnik je pošteno postupio jer Vam je mogao uzimati honorar u slučaju u kojem ništa ne može postići.

 

Čudna stvar u tome je kako je napravljen dug od 80000 kuna. Koliki Vam je bio dopušteni minus na tekućem računu? Uz uobičajena dopuštena prekoračenja od nekoliko tisuća kuna, to nije jednostavno. U izvodima ste morali vidjeti gdje su računi napravljeni, a ako je dizana gotovina preko limita očito je da je moglo biti posla i za Odvjetništvo, ali ste sve rokove propustili.

 

Ist tako je čudno što kažete da je bilo ročište, jer se u samom ovršnom postupku ročišta ne održavaju.

 

Dakle, nešto ste pomiješali.

 

Pravni lijek za rješenje Županijskog suda treba pisati u rješenju, ali ga vjerojatno nema jer se radi o drugostupanjskoj odluci, dakle konačnoj.

 

Eventualno, ako su doista ignorirani Vaši pravovremeni prigovori ili je na neki drugi način napravljen grubi propust, možda biste mogli tražiti zaštitu zakonitosti, ali to bi Vam odvjetnik već ionako rekao.

 

Možete podnijeti i ustavnu tužbu protiv drugostupanjskog rješenja. Ustavna tužba ne odlaže izvršenje, ali možete tražiti odgodu ovrhe s obrazloženjem da ste podnijeli takvu tužbu. Ustavna tužba mora se podnijeti u roku od 30 dana.

 

Očito je da uopće niste vodili brigu o svemu tome dok voda nije došla do grla, ne možete sad od drugih očekivati pomoć. Ni Bog ne pomaže ako si sami ne pomognete, a kamoli odvjetnici ili drugi dobronamjernici..

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, čudna stvar...dopušteni minus bio je 3.000,00 kn, izvode tih računa nisam nikad vidjela, u banci su mi tada rekli da mi ne mogu pokazati te račune i da su napravljeni dodatnom karticom, tražila sam ih podatke o dodatnoj kartici, rekli su da ih ne daju bez sudskog naloga...voda mi je već tada došla do grla...

Ne znam koliko rokova sam propustila, jer mi rješenja nisu bila uručena.

Bilo je ročište kako sam napisala (nisam ništa pomiješla) vezano na prigovor kojeg sam uputila nakon propuštenog roka, ali s tog ročišta moj odvjetnik nije dobio nikakav odgovor...ne znam da li s tog ročišta postoji zapisnik, ali imam sudski poziv s datumom održavanja istog...

 

Hvala Vam na trudu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ako Vam rješenja nisu bila uručena, niste propustili niti jedan rok. Naime, rokovi se računaju od valjane dostave rješenja.

 

Rješenja su mogla stizati Vašem odvjetniku, to se smatra urednom dostavom. Ako on ništa nije poduzimao, onda su rokovi prošli.

 

Očito je da Vas nije ni obavještavao.

 

Ako je doista tako - kažem AKO - onda je odvjetnik jaaako opako zgriješio.

 

Moguće je da je sud objavljivao rješenja na oglasnoj ploči ako do vas pismena nisu stizala. Ako ste stalno bili na adresi koju je banka navela, onda je sud jako zgriješio.

 

Otiđite na sud, tražite uvide u sve spise svih postupaka (ovršnog, parničnog ako je bio) od početka, proučite i pribilježite točnu kronologiju - ročišta, rješenja, podnesci Vašeg odvjetnika ako ih je bilo, i na temelju toga možda postoji neka nada da se nešto poduzme.

 

Za uvid u spis morate znati broj postupka.

 

Bez toga nema smisla o ičemu raspravljati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Bila sam na sudu i dobila spise na uvid.

Postoji Zapisnik s ročišta od ožujka 2001. u kojem se donosi rješenje da "...punomoćnik ovršenice dostavi punomoć u roku 3 dana, a daljnja odluka pismenim putem."

 

Moj odvjetnik je dostavio punomoć u navedenom roku zajedno s prigovorom.

 

U veljači 2006. Općinski sud donosi Rješenje po kojem se "...odbija prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje podnijet u listopadu 2000. kao neosnovan..."

U obrazloženju stoji da je "prijedlog za povrat u prijašnje stanje dostavljen ovrhovoditelju koji se nije očitovao...", te da je " prigovor ovršenice podnijet nakon proteka roka od 8 dana, a ne radi se o prigovoru iz čl. 49. i 51. Ovršnog zakona..."

 

Za sva prijašnja dostavljana rješenja, dok nisam imala odvjetnika, a koja nisu meni osobno uručena, sud je obrazložio da su uručena "po pravilima sudske dostave..."

 

Gore navedeno rješenje dostavljeno je mom odvjetniku koji me o tome nije obavijestio, niti se na isto žalio Županijskom sudu, a postojala je mogućnost prema pouci o pravnom lijeku u istom rješenju.

 

Moj odvjetnik mi je u listopadu 2006. (kada je primio rješenje o promjeni sredstava ovrhe) rekao da nije primio nikakvo drugo rješenje do tada, te da je vjerojatno prigovor odbijen.

 

Sva ostala kronologija ide kako sam prije napisala, pa mi molim Vas odgovorite što ne štima.

Za ev. Ustavnu tužbu imam još 7 dana.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Niste napisali u kakvom je postupku bilo to ročište od ožujka 2001., kakva su to rješenja stizala prije nego ste imali odvjetnika. Rješenja bi morala biti u spisu, kao i napomene o dostavi.

 

Ustavnu tužbu biste mogli temeljiti na činjenici da Vam nisu valjano dostavljana rješenja, što je doista gruba povreda prava stranke na pravedno suđenje, ali takvu ustavnu tužbu mogli ste podnijeti nakon žalbe drugostupanjskom sudu na rješenje kojim se odbija povrat u prijašnje stanje. Za to je davno istekao rok.

 

Čini se da postoji odgovornost odvjetnika koji Vas nije niti obavijestio, niti se žalio, ali to Vam ne može pomoći pri žalbi. Mogli biste jedino pokrenuti njegovu odgovornost i eventualno pitanje odštete za takav propust i takvo ponašanje. Pitanje je kako to izvesti, ja to ne znam. Sumnnjam da biste našli odvjetnika koji bi stisnuo kolegu, a iz Vaših podataka i njie sigurno da bi se njegova odgovornost mogla dokazati.

 

Da li u sudskom spisu postoji potvrda da je Vaš odvjetnik doista primio rješenje od veljače 2006., i kada - prije ili nakon što Vam je otkazao. Ako nije primio, onda to rješenje nikada nije valjano dostavljeno, pa bi se moglo smatrati da nije niti istekao niti rok za žalbu Županijskom sudu.

 

Za ovo najnovije rješenje kojim se mijenja sredstvo ovrhe ne vidim osnove za ustavnu tužbu, jer ono samo po sebi ni u čemu nije nepravilno. Eventualno biste mogli osporavati tvrdnju da ste imali priliku ranije se žaliti, odnosno podnijeti prigovor, ako - kao što je gore navedeno - dostava nije obavljena.

 

Ali mislim da bi to sve skupa samo dovelo do daljnjeg odugovlačenja i porasta duga zbog kamata jer ste naprosto u početku propustili sve bitne rokove.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ročište u ožujku 2001. je bilo zbog osporavanja duga koji nisam počinila, o utvrđivanju točnog iznosa duga i o dostavi rješenja o ovrsi koje nisam ja preuzela, odn. o ukidanju pravomoćnosti i ovršnosti.

 

Odvjetnik je trebao primiti rješenje s tog ročišta u veljači 2006. prije nego mi je otkazao (na dostavnici je crveni pečat: kao "dostavljeno u sandučić" -nisam točno zapisala, bila sam u, nazovimo, "šoku" vidjevši rješenje s ročišta).

Odvjetnik mi je otkazao u listopadu 2006. kada je primio rješenje o promjeni sredstava ovrhe. Tada mi je rekao da nije ništa drugo primio i da me zastupao samo zbog firme u kojoj sam radila (naime, firma se samo htjela uvjeriti da li sam ja počinitelj duga).

 

Unatoč nekim nejasnoćama, ipak je najjasnija Vaša zadnja rečenica.

Hvala Vam na trudu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

S obzirom na visinu duga mislim da biste ipak trebali još pokušati osporiti valjanost dostave, točnije svih dostava, i time pokušati vratiti rokove na početak.

 

Nisam sugiran da se "dostava u sandučić", i to nakon samo jednog pokušaja dostave može smatrati valjanom. Sudska rješenja u pravilu se dostavljaju s povratnicom, i više puta ako prva dostava ne uspije.

 

U svakom slučaju, ako ima ikakve nade, treba Vam odvjetnik.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija