Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Persevera

Povecanje krovista bez trazenja dozvola

Preporučene objave

Moj savjet- nemojte pretjerivati!

 

Ako povisite stranice 20-30 cm, u praksi bi prošlo, kao i krovni prozor.

Za više od toga prije ili kasnije mogli bi imati problema.

Naročito ne preporučam praviti 'kućice' na krovu, i druge promjene koje bitno mijenjaju vanjski izgled građevine.

 

Prije svega morate biti svjesni da već za za rušenje krovne konstrukcije (i obnovu) trebate dozvolu za rekonstrukciju jer dirate bitne elemente statike krađevine.

 

Još jedna stvar - stara kuća ima legalitet, starija od 1968. i uporabnu dozvolu. Kuća sagrađena do donošenja novog Zakona o gradnji sa građevinskom dozvojom koja nije mijenjala vanjski izgled i dimenzije može bez problema dobiti potvrdu koja je ekvivalent uporabne dozvole.

 

Ako kuću nadogradite pa Vas inspekcija nagazi, imat ćete hrpu skupe papirologije za platiti.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pojašnjenje nekih pojmova koje svi znaju a nitko ne provjerava njihovu točnost.

 

Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), - potreban projekt i uvjeti građenja uz obaveznu provjeru uvjeta koji postavlja važeći prostorni plan za pojedinu lokaciju koji propisuje maksimalnu izgrađenost, visinu, maksimalnu bruto površinu i sl.

 

Preporuka je, prije nego se pristupi izradi projekta, svakako zatražiti uvjete uređenja prostora (izvod iz prostornog plana) kako kasnije ne bi bilo problema oko pribavljanja potrebnih dozvola za gradnju prema važećim Zakonima RH.

 

Dakle, za svaku intervenciju u oblik i dimenzije krova potrebno je izraditi projekte i zatražiti odgovarajuće dozvole, a izbočina za prozore svakako spada u tu kategoriju.

 

Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, - bez dozvola.

 

Sanacija krovišta – (izraz koji se često koristi u krivom kontekstu) odnosi se samo na djelomične popravke ili cjelovite obnove drvene nosive konstrukcije krova, znači samo konstruktivni ili nosivi dio krova.

 

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

 

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

 

U slučaju da se radi o sanaciji krova radi potrebe održavanja građevine i eventualnoj sanaciji nedostataka krova (u slučaju deformacije krovišta, prokišnjavanja, oštećenog pokrova, i sl.), bez da se mijenjaju postojeći gabariti i vanjske dimenzije krova (visina vijenca i sljemena, nagib krova), nije potrebno ishoditi nikakve dozvole.

Takvim zahvatom ne mijenjaju se uvjeti iz prvobitne dozvole i usklađenost građevine sa prostornim planom. Dozvole su potrebne u slučaju povišenja krova i promjene gabarita građevine (povišenje nadozida radi povećanja korisne visine potkrovlja) ili znatnih intervencija i izmjena na nosivoj konstrukciji građevine. Ako se rekonstrukcijom mijenja namjena prostora (iz stambene u poslovnu ili uslužnu, na primjer) također je potrebno ishoditi odgovarajuće dozvole.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

jednostavno:

uvjeti za projekat rekonstrukcije-projekat-dozvola -radi

 

Prozora koliko ti srce želi,ako uvjeti dopuštaju, uglavnom dvorišni osobni prostor koliko želiš.

 

Za spašavanje konstrukcije zgrade interventni radovi prema identičnim konstruktivnim detaljima bez dozvole, ali sve ostale procedure zakona o gradnji (2007)treba zadovoljiti

Link to post
Podijeli na drugim stranicama×
×
  • Napravi novi...