Jump to content

dug prema poreznoj


sapama
 Dijeli

Preporučene objave

Pozdrav,

 

imam d.O.o. kojem je račun blokiran od 2003/2004 zbog duga prema Poreznoj (PDV i mirovinsko). U vlasništvu d.O.o. imam stan ali on u ZK nije prepisan na firmu, već je još na starom vlasniku. Porezna se pokušala upisati na stan, ali im je odbijeno. Žalili su se i sad je to još u tijeku (od listopada 2007.). Zanima me je li mogu ikako izvući ili kupiti taj stan, te također kada nastupa zastara za ove dugove?

 

 

Puno hvala na odgovoru!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

D.O.o. fakturira stan Vama kao fizičkoj osobi po tržišnoj vrijednosti,izdaje R-1, iskazuje PDV na fakturi.

 

Relativna zastara poreznog duga:5 godina od dana kada je zastara počela teći (zastara počinje teći istekom godine u kojoj ste trebali platit obvezu za poreze i doprinose).

Apsolutna zastara:10 godina od početka zastare.

Prekid zastare:svaka službena radnja poreznog tijela usmjerena na utvrđivanje ili naplatu poreznog duga dostavljena poreznom obvezniku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

PDV zastarijeva za 6 godina (apsolutna zastara) i svi drugi porezi i nameti (obrtnička komora,porez na dobit...) računajući od isteka godine kad je obaveza nastala. Jedino na šta se ovo ne odnosi je mirovinsko i zdravstveno za koje je apsolutna zastara 10 godina (opet sa istekom godine kad je obaveza nastala).

Znam iz iskustva. Zastara ne ide automatski nego početkom svake godine treba na poreznu na uruđbeni podnjeti zahtjev za zastaru...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Dengo je napisao:

 

Znam iz iskustva. Zastara ne ide automatski nego početkom svake godine treba na poreznu na uruđbeni podnjeti zahtjev za zastaru...

 

 

Molio bih Te za objašnjenje ovoga, imam sličnu situaciju kao i Novak, blokada porezne radi neplaćanja PDV-a, zastara počela teći s 01.01.2004.

 

Znači li to da mi apsolutna zastara za to dolazi 01.01.2010.?

 

Što moram napraviti taj dan da mi se eventualno otpiše dug?

 

Hvala na odgovoru!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

reboniche je napisao:

Molio bih Te za objašnjenje ovoga, imam sličnu situaciju kao i Novak, blokada porezne radi neplaćanja PDV-a, zastara počela teći s 01.01.2004.

Znači li to da mi apsolutna zastara za to dolazi 01.01.2010.?

Što moram napraviti taj dan da mi se eventualno otpiše dug?

Hvala na odgovoru!

 

napišete zahtjev u kojem molite da vam se otpiše dug za koji je nastupila zastara.. i to je to... u zaglavlju vaši podaci, dolje potpis i datum i predate u prijemnoj kancelariji u poreznoj ili pošaljete preporučeno poštom :namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Protiv ovršne isprave-konačnog poreznog rješenja kojim se utvrđuje porezna obveza, imate mogućnost tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH.

Takva tužba ne zadržava ovršnost poreznog rješenja niti provedbu ovrhe,ali otvara mogućnost preinačenja,ukinuća ili poništenja poreznog rješenja a time i obustavu ovrhe za porezni dug utvrđen takvim poreznim rješenjem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

2704lili je napisao:

Pogrešno, činjenica da je ovršni postupak pokrenut nema nikakvog utjecaja na apsolutnu zastaru. Nakon isteka roka od šest godina, Porezna uprava nema mogućnosti naplatiti porezni dug, osim u slučaju ako je naplata osigurana založnim pravom na nekretnini, kada neme zastare.

 

Bila bih Vam zahvalna da objasnite na temelju koje gzakona ili presude temeljite svoje tvrdnje.

 

Prvi put čujem da se prekida ovrha koja je u tijeku jer je nastupila apsolutna zastara.

 

Molim Vas objasnite to.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

čl. 94. (7) Zastara prava na naplatu tražbine po osnovi poreza, kamata i troškova ne nastupa ako je tražbina osigurana založnim pravom ili hipotekom koji su upisani u javnu knjigu. U tom slučaju tražbina će se naplatiti iz opterećenih stvari.

Članak 135.

 

Ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika:

 

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena,

 

2. ako prestanu prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa,

 

Članak 24.

 

(1) Prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa prestaju plaćanjem, prijebojem, otpisom i u drugim slučajevima određenima ovim Zakonom.

 

(2) Prava iz porezno-dužničkog odnosa prestaju zastarom.

 

Citati iz OPZ-a promijenjenog 01.01.2009.; Nije baš po redu, ali poanta priče je da prava iz porezno-dužničkog odnosa prestaju zastarom, da se ovršni postupak po službanoj dužnosti prekida kada prestaje porezno-dužnički odnos osim u slučaju iz članka 94., odnosno kada Porezna ima založno pravo na nekretnini...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispravite me ako griješim. Jasno mi je da se ovdje radi o poreznom zakonu, ali...? Moguće je da sam ja pobrkala pojmove.

 

Zar jednom pokrenuta ovrha nema zastaru 10 godina nakon pravomoćnog rješenja o ovrsi, sve i da je prvi pokušaj ovrhe (nakon pravomoćnog rješenja o ovrsi) pokušan prvi put nakon 9,5 godina.

 

Molila bih odgovor jer imam jedno takvo pravomoćno rješenje i već je prošlo 5,5 godina od njegove pravomoćnosti. Do sad nisam ni pokušavala sprovesti ovrhu jer osoba ne radi i nema ništa na sebi tako da bi si samo napravila dodatne troškove. Rečeno mi je da pratim hoće li se zaposliti i da u 10 godina mogu reagirati kad god hoću.

 

Rečeno mi je i da nema apsolutne zastare u ovrhama, gdje je istina?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Upit je bio vezan uz poreze, čiji je zastarni postupak reguliran Općim poreznim zakonom koji je u odnosu na Ovršni zakon Lex specialis, tako da je moj odgovor točan u djelu koji se odnosi na zastaru porezne obveze, što se tiče zastarnih rokova reguliranih Ovršnim zakonom nisam u to siguran i u tom djelu ne mogu pomoći...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Što bi to trebalo napraviti u koliko je ovrha u tijeku a prošlo je 6 godina od obveze plaćanja poreza?

 

Kako mislite da se može prekinuti ovrha koja je za porezni dug pokrenuta prije npr. 4 godine (2 godine od nastanka obveze plaćanja poreza)?

 

Ovrha he pravomoćna i poduzeće u kojem se bivši obrtnik zaposlio uredno skida 1/3 plaće prema rješenju Porezne uprave.

 

Kakvim se dopisom ili tužbom može prekinuti porezna ovrha koja je na temelju ovršnog rješenja već 3 godine u tijeku?

Poznato mi je da je rješenje o ovrsi naplativo 10 godina. To je ono o čemu sam pisala.

Zar rjšenje o ovrsi Porezne uprave nema isto toliku dugu ovršnost?

 

Doista me zanima i unaprijed hvala na odgovru ili bar razmišljanju o ovoj temi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

sssunceee je napisao:

Što bi to trebalo napraviti u koliko je ovrha u tijeku a prošlo je 6 godina od obveze plaćanja poreza?

 

Kako mislite da se može prekinuti ovrha koja je za porezni dug pokrenuta prije npr. 4 godine (2 godine od nastanka obveze plaćanja poreza)?

 

Ovrha he pravomoćna i poduzeće u kojem se bivši obrtnik zaposlio uredno skida 1/3 plaće prema rješenju Porezne uprave.

 

Kakvim se dopisom ili tužbom može prekinuti porezna ovrha koja je na temelju ovršnog rješenja već 3 godine u tijeku?

Poznato mi je da je rješenje o ovrsi naplativo 10 godina. To je ono o čemu sam pisala.

Zar rjšenje o ovrsi Porezne uprave nema isto toliku dugu ovršnost?

 

 

 

 

 

Doista me zanima i unaprijed hvala na odgovru ili bar razmišljanju o ovoj temi.

obzirom da je pitanje životno i samim time jako interesantno i ja molim odgovor!
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

E, pa Vi ste dali konkretna pitanja, ali nažalost sa premalo informacija za relevantan odgovor. Prije svega kako bi se utvrdila zastara, potrebno je znati kada je dug nastao kako bi se mogao utvrditi točan datum početka zastare. Nadalje, Vi govorite o dugu prema Poreznoj, a ne navodite da li se radi o porezima ili doprinosima (porezi apsolutna zastara - 6 godina, doprinosi 10 godina). Svejedno, moj savjet je slijedeći:

1. Pokrenite postupak utvrđivanja zastare u Ispostavi Porezne uprave, prema Vašem prebivalištu kako bi se utvrdio točan dio duga koji je u apsolutnoj zastari.

2. Nakon što dobijete Rješenje kojim se utvrđuje koji dio duga je u apsolutnoj zastari pokrenite postupak u kojem se pozivate na prestanak prava i obveza iz porezno-dužničkog odnosa zbog nastupa zastare...

Ima još nekih sitnica, vezano uz to, ali treba još konkretnih podataka. Napominjem da NEMA ZASTARE ukoliko je tražbina osigurana založnim pravom na nekretnini. Ne slažem se sa tim, jer osobno mislim da se isto može odnositi sampo na dobrovoljno založno pravo, a ne na prisilno, ali još nisam naišao na sudsku praksu koja bi se bavila time...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Konkretno.

1.1.1999. god. počinje teći zastara za potraživanje poreza i doprinosa.

 

2000-te godine Mirovinsko podnosi tužbu Općinskom sudu zbog doga za doprinose od koje nakon prigovora odustaje jer se plaća prema nagodbi.

 

2001. zbog lošeg imovinskog stanja prestaje se sa plaćanjem duga za doprinose.

 

2007. god. podnosi se zahtjev za zastarom potraživanja zbog nastupanja relativne zastare (dio poreza je i otpisan).

 

2008. godine (nakon ukupno 6-7 opomena u 9. godina) dolazi rješenje o ovrsi za iste doprinose.

 

Podnosim žalbu Upravnom sudu jer smatram da slanje opomena nije prekid zastare, a MIrovinsko je odustalo od tužbe tako da ni to nije prekid zastare.

 

1.1.2009 je nastupila apsolutna zastara a rješenje sa Upravnog suda još nije stiglo.

 

Što sad napraviti?

 

Hvala što se trudite odgovoriti!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Podnesite Zahtjev Ispostavi Porezne uprave za utvrđivanje apsolutne zastare poreza i doprinosa prema vašoj knjigovodstvenoj kartici koja se vodi u Informacijskom sustavu Porezne uprave. Nakon primitka Rješenja kojim se utvrđuje nastup apsolutne zastare za navedene poreze i doprinose zatražite utvrđivanje okolnosti za raskid porezno-dužničkog odnosa temeljem nastupa apsolutne porezne zastare kojim se prekida ovršni postupak koji je u tijeku, pozivajući se na odredbe Općeg poreznog zakona koje govore o prekidu ovršnog postupka (dolje navedene). Sretno u bespućima hrvatske porezne administracije, budite uporni.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

2704lili je napisao:

Podnesite Zahtjev Ispostavi Porezne uprave za utvrđivanje apsolutne zastare poreza i doprinosa prema vašoj knjigovodstvenoj kartici koja se vodi u Informacijskom sustavu Porezne uprave. Nakon primitka Rješenja kojim se utvrđuje nastup apsolutne zastare za navedene poreze i doprinose zatražite utvrđivanje okolnosti za raskid porezno-dužničkog odnosa temeljem nastupa apsolutne porezne zastare kojim se prekida ovršni postupak koji je u tijeku, pozivajući se na odredbe Općeg poreznog zakona koje govore o prekidu ovršnog postupka (dolje navedene). Sretno u bespućima hrvatske porezne administracije, budite uporni.

 

 

ovo je sve po ps-u....a šta kad godinama pišeš poreznoj upravi zahtjev za otpis duga zbog zastare (porezni dug)a ista ti godinama ne odgovara...svake godine podnosim porez.prijavu po kojoj imam pravo na povrat poreza a porezna mi uporno ne daje povrat jer sam joj ja dužan? pa ja na to uložim žalbu i tražim da mi da povrat i dug(iz 98 god) otpiše..ali porezna nikad ne odgovara na moja pismena!!

šta napravit..sad bi treba obratit se zagrebu...komu..kako...sa kakvim zahtjevom...molim pomoć

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija