Jump to content

Posjedovni list, katastar, izvadak


Ante6
 Dijeli

Preporučene objave

Imam jedan problem. Moja majka je upisana kao vlanik 1/1 u posjednovnom listu a kad se traži izvadak dobije se nekoliko čestica ( između kojih su i ove njezine ) i desetak vlasnika sa udjelima npr. 2/456, 50/3200....itd.

 

Ko je u biti stvarni vlasnik i kako se ovo sa posjednovog lista može prebaciti da se svaka čestica vodi pojedinačno i da moja majka bude upisana kao i u posjedovnom listu vlasnik 1/1.

 

Unaprijed zahvalan na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani !

Posjed je evidentiran u katastru !

Vlasništvo je evidentirano u zemljišnim knjigama u gruntovnici.

 

Vi morate pretpostavljam uskladiti katastar sa gruntovnicom .

 

 

Da bi uskladili stanje iz katastra sa stanjem u zemljišnim knjigama morate ustati tužbom za utvrđenje

vlasništva .Vaša majka je najvjerojatnije vanknjižni vlasnik s obzirom da je u katastru označena kao posjednik.

Nekada iz ekonomskih razloga nisu se vlasništva prenosila pa zato i postoje razlike između katastra i gruntovnice .

Treba najprije ishoditi izvod iz katastra , pa onda izvod iz zemljišnih knjiga . U tužbi treba utužiti sve osobe koje su naznačene kao vlasnici .Ukoliko nekom od vlasnika ne znate adresu sud postavlja staratelja za poseban slučaj , međutim tu se može desiti da je ta osoba mrtva ,pa nema osnova za postavljanje staratelja jer to nije osoba bez adrese , već treba tužiti njene nasljednike .

Kao dokaz tužbi morate priložiti posjedovni list , eventualno rješenje o nasljeđivanju posjeda ili kupoprodajni ugovor ukoliko je majka kupila nekretnine .

,a po potrebi i svjedoke navesti .

 

Pozdrav !Ude :kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru. Koliko obično traje ta procedura, koliki su otprilike troškovi tužbe i odvjetnika, te da li je važnije imati posjedovni list ili biti upisan u zemljišne knjige kao recimo vlasnik 1/3 više zabilježenih slučajeva. Nije mi jasno kako je uopće moja majka dobila taj posjedovni list tj. kako se dobije upis u posjedovnom listu.

 

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sud na temelju činjenica utvrđuje da li je upis u zemljišnim knjigama samo formalan , a zemljište pripada Vašoj stvarno Vašoj majci, koja je stupila u zakoniti posjed i koji je posjed evidentiran u katastru.

1955. godine osnovan je katastar i evidentirani su posjednici , tosu bile komisije koje su utvrđivale zakonite posjede, posjedi se nasljeđuju , pa je vjerojatno rješenjem o nasljeđivanju utvrđivanjo na koga se sve prenosi posjed .Vaša je majka to dobila na temelju nasljeđivanja ili kupnje ,ali u gruntovnici nije provedena ta promjena radi poreza.

 

Najprije morate prikupiti sve adrese iz vlasničkog lista

Možete tražiti da Vam odvjetnik sastavi tužbu.Sa sobom morate ponijeti posjedovni list iz katastra , vlasnički list iz gruntovnice ne starije od 6 mjeseci, i morate znati koliko dugoste u posjedu - radi eventualne tužbe o stjecanju vlasništva dosjelošću koju dokazujete listom iz katastra .Ukoliko je zemljište kupljeno tada možete imati ugovor o kupoprodaji pismeni ili usmeni , koji potvrdjuju svjedoci .

Kada imate svepripremljeno tada idete kod odvjetnika da Vam sastavi tužbu koja ne bi trebala biti skuplja od 2000,kn

Zastupanja tj . cijena zastupanja ovisi o vrijednosti spora , o broju ročišta . Važno je da se o troškovima odmah dogovorite kako

ne bi bilo neugodnih iznenađenja .

 

Ako nemate mogućnosti za zastupanje zadovoljite se samo

 

 

sa sastavom tužbenog zahtjeva .

 

 

 

Pozdrav ! Ude :kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ude je napisao:

Poštovani !

Posjed je evidentiran u katastru !

Vlasništvo je evidentirano u zemljišnim knjigama u gruntovnici.

 

 

 

Često se susreću tvrdnje da je posjed evidentiran u katastru. Čak ima pojava da i neki suci u prvostupnim odlukama koriste katastarske isprave kao dokaz posjedovanja nekretnina. To nikako ne mogu razumjeti jer nema nikakvog uporišta u važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, niti ga je ikada imao u bivšim propisima o vlasništvu i dr. stvarnim pravima. Štoviše, svi pravni teoretičari, a i viši sudovi redovito pobijaju takve tvrdnje konstatacijama da nikakve tabularne isprave (pa ni od katastra) nisu podobne za dokazivanje posjeda iz jednostavnog razloga što je posjed kako ga se najčešće definira "faktična - stvarna vlast nad stvarima".

 

Katastar prvenstveno postoji radi izmjere, a ne radi utvrđivanja ili vođenja stvarnih prava. Sasvim je druga stvar nekadašnji "katastarski prihod" koji je naplaćivan prema katastarskim evidencijama, a činjenica je da se on preklapao sa znatnim dijelom stvarnih posjednika.

Zato bih molio, ako netko doista ima argumenata da tvdi da se posjed vodi u katastarskim evidencijama da to potkrijepi nekom relevantnom odredbom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani "PROBAJ " . Kakav bi po vama bio posjed evidentiran u katastru?

Kod utvrđivanja vlasništva sudovi kao faktičnu vlast na nekretninama uvažavaju izvadak iz katastra . I zna se da i u katastru i u zemljišnim knjigama zapisano smatra se istinitim dok se ne dokaže suprotno -recimo sudskom presudom .

U ostavinskim postupcima nasljednik mora donijeti i izvadak iz katastra i izvadak iz zemljišnih knjiga .

 

Cijenim Vaša iskustva i biti ću Vam zahvalan za bolje tumačenje .

 

Pozdrav Ude ! :kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Možda me niste potpuno razumjeli. Samo sam konstatirao da mi nije poznata ni jedna odredba jedino relevantnog propisa za posjed, a to je Zakon o vlasništvu i dr. stvarnim pravima, koja bi katastarskim (ali ni drugim) ispravama davala snagu dokazivanja posjeda, kao što je to u slučaju vlasništva izvadak iz vl. knjige. Štoviše, izričito postoji više odredbi iz kojih se nedvojbeno može zaključiti da je posjed jedino relevantno stanje u stvarnosti (faktični posjed), a nikako i da ga se dokazuje kakvom upisnom (tabularnom) ispravom. Uostalom, kao i Vi, konstatirao sam da često i suci koriste katastarske isprave za dokazivanje posjeda. Očito u nedostatku drugih dokaza, ali to ne bi trebali činiti i unatoč drugih suprotnih dokaza (a često čine). Čini mi se da čak u novije vrijeme redovito na katastarskim tzv. posjedovnim listovima stoji napomena da "nije dokaz posjeda" ili nešto slično, ali prije to nije bila praksa. Mislim da se stvari ipak kreću na bolje.

 

Dakle, na Vaše pitanje o tome kakav bi po meni bio posjed evidentiran u katastru, nemam zadovoljavajući odgovor, jer tvrdim da katastar uopće nije nadležan za odlučivanje o posjedu. Ponavljam, druga je stvar kad je Katastar imao svrhu naplate tzv. "katastarskog prihoda", koji je usput rečeno desetljećima dodatno unazadio našu poljoprivredu, a posljedično doveo i do nesređivanja vlasničkih stanja.

 

Dakle, moja iskustva nisu drugačija nego Vaša, ali smatram da gornje "tumačenje", ako ga takvim možemo smatrati stoji, osim ako ipak nema kakvih drugih argumenata.

 

Unaprijed zahvaljujem za konstruktivnu razmjenu mišljenja.

Srdačan pozdrav. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani "PROBAJ" !

 

U zakonu o državnoj izmjeri i katastru ,spominje posjedovni list . Naziv dokumenta koji dobijete u katastru zove se Posjedovni list .

Takvo je stanje u našoj stvarnosti,nije u skladu sa posjedom počam od toga kako je tumačen prema Rimskom pravu , po OGZ-u , po svim naknadno donijetim Zakonima o vlasništvu . U stvarnosti katastar jeste samo evidencija -

registar osoba sa nekim pravima na tim česticama .

 

To se sada pokušava riješiti nadajmo se najboljemu . Vama također hvala na iznijetom mišljenju .

 

Pozdrav Ude ! :kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ante6 je napisao:

Znači posjedovni list ( po osnovi nasljeđivanja ) je osnov za pokretanje postupka da se to provede i na drugim ulošcima.

 

Zapravo ne. Ovisi o tome što je upisano u gruntovnici.

 

Najvjerojatnije se radi o slijedećem: vaša majka je upisana kao posjednik čestice u katastru, a u gruntovnici ta čestica ne postoji, nego je majka upisana kao suvlasnik veće čestice. Pritom je svejedno je li to 335/10005 ili 1/3. Bitno je da je površina vlasništva u gruntovnici ista ili nešto veća nego ona u katastru, to je uvjet da možete relativno 'lako' riješiti problem.

Ako je takav slučaj,majka pokreće tužbom z.k. ispravni postupak, formalno tuži druge suvlasnike radi izdvajanja svog vlasništva iz suvlasništva, u skladu sa stvarnim stanjem u katastru.

:frajer:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Moguće, samo mala ispravka felixx. Tužbom, bila samo formalna (spor ni ne postoji) ili kakva druga (doista postoji ozbiljni spor), pokreće se parnični postupak. Međutim, tzv. ispravni postupak, u kojem se samo ispravljaju netočnosti u zemljišnim knjigama uopće nema spora i ne vodi se nikakva parnica, pokreće se prijedlogom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

probaj je napisao:

Međutim, tzv. ispravni postupak, u kojem se samo ispravljaju netočnosti u zemljišnim knjigama uopće nema spora i ne vodi se nikakva parnica, pokreće se prijedlogom.

 

Da, u pravu si, pokreće se prijedlogom.

Imao sam dva takva slučaja, 1999. i 2002. Ipak, to je sudski postupak,i makar formalan, moraš čak platiti odvjetnika da zastupa protustranke, koje se u pravilu ne odazovu na poziv (već su davno umrli, ili promijenili adresu, ili nešto drugo...)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 godina kasnije...

Pokušavam shvatiti, ali ima različitih tumačenja mog problema pa molim nekoga da mi pokuša odgovoriti na slijedeće:

 

Moj pokojni djed iza kojeg je ostalo troje nasljednika i koji sada želimo raščistiti zemljišno vlasništvo, imao je još 1963 godine posjedovni list u kojem je navedeno 10 čestica zemlje(1/1)

Ta navedena zemljišta moj djed je i koristio, a mali broj stanovnika koji je ostao u tom selu potvrđuje da je to "vlasništvo" moga djeda. Već godinama naša obitelj eksploatira drvo i ostale proizvode s tih zemljišta i nikada nismo imali nikakvih problema s bilo kojim stanovnikom sela ili šire obitelji jer se podrazumijevalo da je to "naše".

 

Posjedovni list iz ove godine ne kazuje drugačije nego onaj od prije pedesetak godina, ali kada smo željeli sklopiti ugovor o diobi između nas nasljednika, kako ne bi vukli repove za generacije iza nas, otkrili smo da je u zemljišnim knjigama na tim česticama zemlje upisan jedan postariji čovjek istog prezimena kao naše i koji nije s nama u bližem srodstvu.

 

Imamo li mi ikakva prava, napominjem da se taj čovjek nikada nije izjasnio da je to njegovo, i na koji način te uz koju cijenu možemo pokušati utvrditi vlasništvo?

 

I dodatno pitanje: u istom selu ima stotine parcela na kojima sam primjerice vlasnik 2/102, a moja braća isto tako pa smo zaključili da nema smisla da te dijelove prebacujemo jedni na druge već bi ih se željeli odreći u korist države. Kakav je postupak, a napominjem da se u svim slučajevima pa i onom prvom navedenom, radi o zemljištima neznatne tržišne vrijednosti. Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Registrirani posjed u katastru nije dokaz o vlasništvu.Vlasnik je osoba koja je upisana u zemljišnim knjigama dok se ne dokaže suprotno .

 

1. Treba izvaditi povijesni izvadak iz gruntovnice da bi se vidjelo kada je upisana osoba postala vlasnikom tj. upisana u ZK.

Moguće su pogreške .

2. treba vidjeti da li posjednik registriran u katastru odnosno njegovi prednici su ikada bili uknjiženi kao vlasnici .

 

3. Neslaganja katastra sa zemljišnim knjigama mogu se riješiti na dva načina :

1.u sudskom ispravnom postupku ili

2. podnošenjem tužbe od strane posjednika registriranog u katastru protiv svih uknjiženih iz vlasničkog lista.

 

Podnosi se tužba za utvrđenje vlasništva kupoprodajom i dosjelošću.

Potrebno je naći i dva svjedoka koji mogu potvrditi da ste nekretninu koristili kroz duže vremensko razdoblje.

Tužbu Vam treba sastaviti pravno educirana osoba .

 

Pozdrav !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovana !

 

Osoba pisanom izjavom o odricanju od prava vlasništva na određenim česticama prestaje biti vlasnikom ,a pravo vlasništva prelazi na lokalnu samoupravu(grad-općina ).Ne plaća se porez .

Savjetujte se sa Imovinsko-pravnom službom općine i sa gruntovnicom .

 

Pozdrav !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija