Jump to content

Postovi na forumu i autorska prava


Ancica
 Dijeli

Preporučene objave

Da li bi mi netko znao odgovoriti, a vezano uz autorska prava, da li administrator/ica foruma mora izbrisati postove korisnika/ce koji/a odlazi s foruma?

 

Osobno sam STAVA da bi trebao/la, nisam sigurna kako je to zakonski riješeno, te ne znam što odgovoriti na to pitanje koji mi je jedan korisnik, s jednog od foruma koje administriram [podrška/pomoć za ***** (da ne reklamiram koji) forum], postavio.

 

Naime, on traži da mu admin na jednom forumu izbriše njegov korisnički račun i postove, a admin to odbija.

 

Iskopala sam iz zakona ono što mislim da ima veze s time... ali ja iz toga ne mogu zaključiti što i kako.

 

Dakle, da li admin nekog foruma na traženje korisnika/ce mora izbrisati jedan/više/sve njegove/zine postove ili ih smije ostaviti na forumu?

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima [NN 167/2003.]

 

Članak 3.

(1) Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti uz pristanak nositelja prava...

 

Članak 17.

(1) Autor ima pravo opozvati pravo na iskorištavanje njegovoga autorskog djela, i njegovo daljnje korištenje, uz popravljanje štete korisniku toga prava, ako bi daljnje korištenje štetilo njegovoj časti ili ugledu...

(6) Odredbe iz ovoga članka ne primjenjuju se na elektroničke baze podataka i računalne programe.

 

Članak 18.

Autor ima isključivo pravo sa svojim autorskim djelom i koristima od njega činiti što ga je volja, te svakoga drugog od toga isključiti, ako zakonom nije drukčije određeno. To pravo obuhvaća, osobito:

- pravo reproduciranja (pravo umnožavanja),

- pravo distribucije (pravo stavljanja u promet),

- pravo priopćavanja autorskog djela javnosti,

- pravo prerade.

 

Članak 21.

Autor ima isključivo pravo priopćavanja autorskog djela javnosti. To pravo obuhvaća, osobito:

- pravo javnog izvođenja,

- pravo javnog prikazivanja scenskih djela,

- pravo javnog prenošenja,

- pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,

- pravo javnog prikazivanja,

- pravo radiodifuzijskog emitiranja,

- pravo radiodifuzijskog reemitiranja,

- pravo javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja,

- pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

 

Članak 30.

Pravo stavljanja na raspolaganje javnosti isključivo je pravo da se autorsko djelo priopći javnosti, bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu.

 

Članak 39.

(1) Autor ima pravo zahtijevati od vlasnika ili neposrednog posjednika izvornika ili primjerka autorskog djela da mu omogući pristup njegovom djelu, ako je to neophodno radi izrade primjeraka autorskog djela ili prerade autorskog djela po odredbi iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, i ne protivi se bilo kojem zakonitom interesu vlasnika, odnosno posjednika...

 

Hvala unaprijed na odgovorima! (:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Odlično pitanje! Prava poslastica.

 

Osobno se ipak ne bi složio sa stavom da je administrator dužan ukloniti objave na zahtjev autora.

 

Čini mi se da je ovdje riječ o situaciji u kojoj izdavaču autor ustupa pravo na objavljivanje njegovog autorskog djela bez naknade. Nakon što djelo bude objavljeno, autor odlučuje povući svoj pristanak te traži od izdavača da povuče djelo iz opticaja. Bojim se da za to nema ovlaštenje nakon što je dao svoj pristanak na objavljivanje.

 

Stoga mislim da je ovdje riječ o primjeni članka 44 Zakona o autorskom pravu i srodim pravima.

 

Članak 44.

(1) Autor može za drugoga osnovati pravo iskorištavanja autorskog djela ili mu prepustiti ostvarivanje autorskog prava ugovorom, davanjem odobrenja (dozvole) za korištenje ili drugim pravnim poslom.

(6) Autor je dužan suzdržavati se postupaka koji bi ometali nositelja prava iskorištenja u izvršavanju njegovog prava.

 

Pritiskom na tipku "Objavi" autor svake objave daje odobrenje za objavu i prepušta pravo iskorištavanja djela izavaču (u konkretnom slučaju vlasniku medija/web stranice).

 

U skladu sa stavkom 6 istog članka autor sedužan suzdržavati postupaka koji bi ometali izdavača u izvršavanju tog prava te stoga nema pravo zahtjevati da se njegove objave brišu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Xsaro, objave jesu autorska djela.

 

Članak 5. (1) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Autorska djela jesu osobito:

– jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi),

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Xsara je napisao:

a zašto si mišljenja da se objavljeni postovi tog korisnika mogu smatrati autorskim djelom?

Hm, od kada administriram forume, zadnje 4 godine, uvijek mi je u svim Pravilima stajalo

 

"Jasno je, samo po sebi, da autorska [moralna/imovinska/ina] prava autora/ica postova kao i druga srodna prava autora/ica postova objavljenih na _ime_foruma_ forumu pripadaju autorima/cama...".

 

Po meni je SVE što je ITKO IKADA napisao/la njegovo/zino autorsko djelo. Makar i jedno slovo.

 

Kaj sam u krivu?

 

Zato sam i bila u šoku što je taj admin odbil tom korisniku izbrisati postove, pogotovo zato što ide s foruma.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zex je napisao:

Pritiskom na tipku "Objavi" autor svake objave daje odobrenje za objavu i prepušta pravo iskorištavanja djela izavaču (u konkretnom slučaju vlasniku medija/web stranice).

 

U skladu sa stavkom 6 istog članka autor sedužan suzdržavati postupaka koji bi ometali izdavača u izvršavanju tog prava te stoga nema pravo zahtjevati da se njegove objave brišu.

Moram se složiti s tobom.

Do sada nikad nisam bila u situaciji da je netko od mene tražio da mu izbrišem acc i postove, pa nisam to ni gledala na taj način.

Naime, time bi nastao problem što bi sve teme u kojima je ta osoba sudjelovala bile "uništene".

A još bi veći problem bio ukoliko se radilo o postovima koji su izazvali negativne reakcije i svađe...

Hm.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Autorsko djelo

 

Članak 5.

 

(1) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

 

moje je mišljenje da se tu ne radi o autorskom djelu u smislu Zakona o autorskim pravima, svaki portal ima osim uobičajenih i svoja interna pravila, tako da on nema tu što tražiti i inzistirati... postovi objavljeni na javno dostupnom forumu/portalu, slobodno, dobrovoljno, bez obzira na motiv i cilj koji je skriptor imao - ostaju..... (do zastare.. :-P )

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ancica je napisao:

Po meni je SVE što je ITKO IKADA napisao/la njegovo/zino autorsko djelo. Makar i jedno slovo.

 

Kaj sam u krivu?

.

 

Nisi u krivu, no propustila si razliku između autorskog prava i prava iskorištavanja autorskog djela. Naravno da svi koji su napisali ijednu objavu su njihovi autori. Čak i kad bi se htjeli odreći autorstva oni to ne bi moglii.

 

No, objavljivanjem na nekom forumu prenijeli su pravo iskorištavanja svog autorskog djela na nosioca tog foruma. Držim da se ovdje radi o neisključivom pravu prenošenja (čl. 44 st.4) prema kojem nosilac prava iskorištavanja (forum) nema pravo druge (autora ili treće osobe) sprječavati u korištenju tog djela. No, isto tako smatram da autor nema pravo zahtjevati prestanak objave svojih djela.

 

Kad bi bilo kako ti držiš svaki bi diskutant foruma imao tipku "Delete" kojom bi samostalno brisao svoje objave. Na takvom forumu još do sad nisam bio. Ima ih, doduše, na kojima možeš samostalno obrisati svoj account, no poruke uvijek ostaju. Doduše, tad postaju anonimne (više nema accounta na koji su bile vezane). No, ostaju uvijek.

 

Naravno da svaki forum, kako ti kažeš, može svojim "Disclaimerom" odrediti da pravo iskorištavanja autorskih djela ostaje na autorima samim. To je potpuno legitimno.

 

Koliko sam pratio druge forume, obično se određuje da su stavovi izneseni na forumu osobni stav autora i ne predstavljaju službeni stav foruma/weba. I

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ancica je napisao:

Do sada nikad nisam bila u situaciji da je netko od mene tražio da mu izbrišem acc i postove, pa nisam to ni gledala na taj način.

 

Mi smo u praksi imali nekoliko takvih molbi, no zaista ne velik broj (manje od 5, što je na preko 20.000 trenutno objavljenih postova zaista zanemarivo). I uvijek se radilo o brisanju nekog određenog posta. Ako smo mogli povezati osobu koja to traži s konkretnim postom te ako je objašnjenje bilo razumno - post bi bez puno njakanja obrisali.

 

No, siguran sam da ne bi udovoljili ničijem zahtjevu da mu se obrišu svi postovi, jer, kao što si i sama konstatirala, time sve diskusije u kojima je sudjelovao postaju besmislene.

 

Uostalom, svi postovi rezultat su potpuno slobodne namjere objavljivanja javnosti svojeg stava o nekoj temi. Takva objava postaje javno dobro i ne može se samo tako odlučiti povući.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

No, a što u slučaju kada nakladnik/web stranica kojoj je dato pravo iskorištavanje prema čl.44 Zakona o autorskim i srodnim pravima komercijalno iskorištava postove i objavljena autorska dijela ( ostvaruje dobit ), a da korisnik pri prvim objavama nije slutio kako će davanjem takvog prava nakladniku donjeti mat.korist ?

 

Tj. da je znao, objavljivao bi na nekom drugom mjestu gdje bi ( moguće ) sam ostvario kom.korist od objave .

 

Pritom nakladnik/ web stranica u uvjetima korištenja ili disclaimera nije nigdje spominjala komercijalnu iskorištavanje .

 

Normalno, ako više ne želi da se njegovom objavom nakladnik komerc.koristi , prestaje objavljivati .

 

No, može li potraživati štetu od nakladnika za propuštenu materijalni korist za navedeni period objave ?

Ancica je napisao:

Fala! (:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zakon sam ne pravi razliku između prijenosa prava na iskorištavanje uz naknadu i onog bez naknade. Pravo se ili prenosi ili ne.

 

No, zakon čini razliku između neisključivog i isključivog raspolaganja pravom iskorištavanja. Moj je stav da je kod takvih objavljivanja riječ o neisključivom prijenosu kod kojeg autor ima slobodu objaviti svoje djelo bilo gdje drugdje gdje želi ili misli da može ostvariti dobit.

 

To mi nalikuje situaciji u kojoj vi kao čitalac pošaljete pismo npr. Jutarnjem listu, i Jutarnji to pismo objavi. Nakon toga vi odlučite sudskim putem tražiti naknadu propuštene materijalne koristi jer je Jutarnji objavom vašeg pisma za sebe stvorio određenu dobit, a pritom nije nigdje ekspilcitno naveo da te novine izlaze s namjerom stjecanja dobiti. I sad vi njih odlučite tužiti zbog toga što su vas time doveli u zabludu, jer bi inače svoje pismo objavili negdje drugdje gdje bi možda vi ostvarili materijalnu korist.

 

Da ste na mjestu suca da li bi takav zahtjev uvažili?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovanje Zex, evo i mene "pisca" postova i čovjeka koji želi otići sa Foruma (naravno ne vašeg :-) ), pa ću i ja nešto konstatirati i postaviti jedno pitanje. Ne tvrdim da sam u pravu, nego želim "čuti" vaš odgovor, hvala.

 

Članak 44.

(1) Autor može za drugoga osnovati pravo iskorištavanja autorskog djela ili mu prepustiti ostvarivanje autorskog prava ugovorom, davanjem odobrenja (dozvole) za korištenje ili drugim pravnim poslom."

 

Naime prema "Pravilima ponašanja na forumu" koja su dostupna svakom članu iz njih se nigdje ne vidi da sam ja dao bilo kome takva prava, a da sam ih našao u tim pravilima ne bih se registrirao na taj Forum.

 

Evo link pa vas pozivam da se i sami uvjerite:

http://www.novagradiska.com/site/forum/viewtopic.php?id=102

........................................

 

Drugo, zanimljivo pitanje, a vjerujem bit će i vaš odgovor:

 

Naime što bi se dogodilo da postupim prema ovom dijelu "Pravila ponašanja..." ( dodano na kraju mog posta), da tri puta namjerno prekršim pravila Foruma. Mora li Admin izvršiti ovaj dio "Pravila ponašanja...", jer to je javno napisano i dostupno, pa i to valjda spada pod zakon.

 

"Ukoliko pojedini korisnik prekrši navedena pravila slijedi mu upozorenje. Ponovi ih li ponovno uslijedit ce mu bann (progon s forum) na tjedan dana. Ako treci puta prekrsi pravilo biti ce trajno potjeran s foruma te ce svi njegovi postovi biti obrisani."

 

Lijep pozdrav, Novi. :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Htio bih malo pojasniti moj razloge odlaska i traženja da se postovi obrišu. Nikada nisam pokrenuo niti jedan topic koji bi vrijeđao bilo koga ili na bilo koj način. Zadnji od njih je: "Mensa, test inteligencije":

 

"Jeste li i kada rješavali test inteligencije koji će pokazati koliki Vam je IQ, ako niste evo prilike. Kliknite na link dolje, kada se otvori stranica sa desne strane imate link "Online IQ test", nemojte ga odmah otvoriti.

Prije toga pripremite sat ili kontrolirajte vrijeme na zaslonu. Vrijeme: 20 minuta. Naime toliko možete potrošiti za rješavanje testa.

 

Budite pošteni pa nemojte koristiti više vremena, a ako ste i iskreni napišite ovdje svoj rezultat.

 

Evo link:

http://www.mensa.hr/

 

Nakon testiranja evo mog rezultata: 152

 

"Mensa je međunarodna udruga inteligentnih pojedinaca. Ciljevi su Mense: prepoznavanje i afirmacija inteligencije na dobrobit čovječanstva; podrška istraživanju prirode, značajki i upotrebe inteligencije; pružanje poticajne intelektualne i društvene sredine članovima.

 

Jedini je uvjet za učlanjenje u Mensu postizanje rezultata boljeg od onog koji postiže 98% populacije na standardnom testu inteligencije, koji se provodi pod nadzorom ovlaštenog psihologa Mense."

 

Uglavnom moji postovi su ovakve vrste pa je teško zaključiti da vrijeđam ostale članove ili "razvaljujem" topice.

Uglavnom, tu je ekipa, njih nekoliko koji na svaki objavljeni topic izlaću iz zasjede i onda nastaje vrijeđanje koje više ne želim trpiti, a Admin to očito odobrava jer ne uvažava moje zahtjeve za brisanjem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zex je napisao:

..... objave jesu autorska djela.

 

pitanje je bilo - da li se postovi objavljeni na forumu imaju/mogu smatrati autorskim djelom?

 

oboje smo spomenuli čl.5.Zakona o autorskim pravima u prilog svoga mišljenja..

ali, evo i ovo:

 

Predmet Zakona

 

Članak 1.

 

Ovaj Zakon uređuje:

 

1. autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja,

 

2. srodna prava:

 

a) prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,

 

b) prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,

 

c) prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima,

 

d) prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,

 

e) prava nakladnika na njihovim izdanjima,

 

f) prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka,

 

3. ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava,

 

4. zaštitu autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede,

 

5. područje primjene Zakona.

 

nigdje ja ne vidim da se pod ovaj Zakon mogu podvesti i postovi na forumu..

kao prvo potpadaju djela iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja..

dalje se navode pojedina srodna prava..

 

po čemu objavljen post, koji ustvari predstavlja pitanje ili poruku upućenu jednoj ili više osoba dobiva značaj autorskog djela? Po meni bi to bilo širenje odredbi ovoga Zakona na jedan dio svakodnevnog i uobičajenog načina komuniciranja među ljudima, do kojega je došlo zahvaljujući razvoju tehnologije, a to nije smisao ovoga Zakona..

pogledajmo što se događa na forumu? postavi se pitanje, odgovori, ne odgovori, galami, viče, svađa, stavljaju "smajlići"...i ti postovi bi trebali dobiti jednak značaj i zaštitu poput Tadijanovićeve pjesme, neke fotografije, romana, programa i sl.? po meni to ne ide tako..

forum je (opet moje mišljenje) samo jedan oblik komunikacije, i ljudi zbog prostorne udaljenosti ili svake druge nemogućnosti direktnog kontakta, na ovaj način razgovaraju...a da bi se "čulo" što su rekli drugoj strani, to moraju i napisati...pa tada i kliknu tipku "objavi"....time njihov razgovor sigurno nije postao autorsko djelo...

 

ovo je moje mišljenje po pitanju postova, ne i objava tekstova u kojima bi bila obrađena određena tematika, nekih recenzija i sl. uradaka...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Slažem se da bi ovdje ipak radilo o neisključivom pravu korištenja. Jasno mi je i da npr. ''pisma uredništvu'' ili ''otvorena pisma čitatelja'' nije zabluda u onom smislu u kojem sam govorio niti bi autori takvih pisama imali ikakvo potraživanje prema nakladniku koji ih objavi. Tu je stvar čista kao suza.

 

Pitam za onaj dio gdje nakladnik na početku nekog web publikacijskog pothvata ne istakne jasno ( nema ih uopće, ili nisu jasno odredive - u kojem slučaju bi se narav pravnog posla smatrala neisključivim pravom prenošenja u smislu čl.44 stavka 5-tog. ) te tako dovede u zabludu korisnika koji ima npr. intenciju objavljivati svoja pisana dijela ( koja su posve u smislu the Zakona ) samo pod uvjetom da se nitko neće komercijalno koristiti njegovim dijelom.

 

Uf, iscrpljen sam, neznam jesam li to pravilno objasnio.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

'' Po meni bi to bilo širenje odredbi ovoga Zakona na jedan dio svakodnevnog i uobičajenog načina komuniciranja među ljudima, do kojega je došlo zahvaljujući razvoju tehnologije, a to nije smisao ovoga Zakona..'' ( citat )

 

Ovo je vrlo interesantno pitanje i za promišljanje.

Nadovezujući se na pitanje naravi foruma, što onda s chat formom ?

 

I on ostavlja pisani trag koji je doduše kratkotrajno sačuvan u većini slučajeva. Ipak, pitanje privatnosti je opravdano postaviti u slučajevima kada korisnici koriste chat sustav i pohranjuju transkripte .

 

Tada treba razmišljati i o privatnosti pojedinca. Na chatu su stavovi i mišljenja izraženi u dobroj vjeri, ali nije sustav identifikacije razvijen niti ugrađen u narav interneta osim u slučaju težih krim djela kada se od ISP-a nalogom traže podaci o korisnicima ( ako su na centraliziranom chatu ).

 

No, ja sam možda otišao preširoko...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Je li moj prethodni post autorsko djelo?

 

Ne samo da to ne spada u djela koja je navela Xara, nego još i nije "originalna intelektualna tvorevina" jer točku nisam ja stvorio svojim intelektualnim domišljanjima, već je ona postojala od prije. E sad, ako moja točka nije moje autorsko djelo, onda ga ja ni ne mogu prenijeti na forum, niti vlasnik foruma može tvrditi da je to njegovo autorsko djelo - što sam postavio točku.

 

Jesu li drugi mediji za komunikaciju predmet autorskog prava. Recimo, ostavim svoju poruku na telefonskoj sekretarici neke osobe?

 

Mislim da se ovo ne može razmatrati jednako kao što se nije mogao ni onaj Severinin film. Jednostavno nNema forme autorskog djela u postovima na forumu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Xsara:

po čemu objavljen post, koji ustvari predstavlja pitanje ili poruku upućenu jednoj ili više osoba dobiva značaj autorskog djela?

(2) Autorska djela jesu osobito:

– jezična djela (pisana djela, govorna djela

 

Mrnjaukalica:

Jednostavno nNema forme autorskog djela u postovima na forumu.

?

Po tebi je moj post, koji sam satima pisala, a koji je npr. tutorial [uputa] za neki program... ili npr. "Nešto" što sam pisala 5 sati i što ima teksta 4 A4 stranice papira... moje mišljenje o nekome/nečemu... NEautorsko djelo?

Nemoj me nasmijavat'.

Zbog takvog stava ljudi i kradu autorska prava okolo k'o blesavi... jer... ono... bilo je na forumu, bilo je na njuzima... stiglo mejlom... pa je moje, a ne onoga/one koji/a je to napisao/la. :-o

 

Mrnjaukalica:

Recimo, ostavim svoju poruku na telefonskoj sekretarici neke osobe?

(2) Autorska djela jesu osobito:

– jezična djela (pisana djela, govorna djela

 

"Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela.".

 

"Autorsko djelo je... bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu".

 

Zakon NE govori ni' o kvaLiteti ni' o kvaNtiteti.

 

Prema tome, i ona tvoja točka gora je tvoje autorsko djelo.

Ako me pitaš što je "u njoj" "originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter" odgovorit ću ti "interpunkcijski znak kao jezično djelo u pisanoj formi bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Novi je napisao:

Naime što bi se dogodilo da postupim prema ovom dijelu "Pravila ponašanja..." ( dodano na kraju mog posta), da tri puta namjerno prekršim pravila Foruma. Mora li Admin izvršiti ovaj dio "Pravila ponašanja..."

S obzirom na to da ti nije htio izbrisati postove ni' nakon tvojeg višeputnog inzistiranja, mišljenja sam da bi te izbacio s foruma i namjerno ostavio postove čisto "iz inata".

Sve se čini da ćeš ubuduće dobro morati razmisliti na kojim ćeš forumima postati, kako i koliko.

Nisam pregledavala onaj forum, samo temu na koju si linkal, no, čini se da si im svojim postovima držao forum na životu i privlačio korisnike/ce... tak da sam uvjerena da će dat' sve od sebe da ne izbrišu postove.

Meni osobno je to i više nego bezobrazno.

Da je u pitanju forum na kojem sam ja adminica, svi postovi koji nisu izazvali probleme/svađe na Forumu, bili bi izbrisani istog trena [Fala Bogu, danas ima modova koliko hoćeš kojima se s par klikova mišem odredi što će biti izbrisano - i to za cijeli forum, tako da je "tehnički" vrlo lako izvedivo izbrisati sve postove iz izabranih tema...].

Što se tiče "svađanja" po forumu, to je opet stvar administratora. Ukoliko ih isti dopušta, onda se s takvog foruma treba maknuti. Jer će na takvom forumu uvijek biti problema.

Na jednom forumu, koji nije bio privatan, već održavan za jednu instituciju, nisam mogla staviti svoja pravila, pa sam instalirala mod "žutih kartona", kako nebi korisnici "skočili" da ih izbacujem s foruma; bilo je podešeno tako da osoba automatski dobije ban čim skupi 10 žutih kartona, i "provokatora i svađalica" smo se riješili u roku tjedan dana.

Naravno da je bilo i "lažnih" prijava... ali, vidi se tko je dobio 100-tinjak kartona, a tko svega par komada...

Bilo kako bilo, ostani ti na forumu dok god ne uspiješ "isposlovati" izbrisivanje ako ne svih, a onda barem dijela/većine svojih postova, jer ako ti izbrišu acc... tek onda ćeš teško nešto moći postići.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

problem je u tome što Zakone treba znati čitati..(a posebno onda i primjenjivati), i ne držati se čistog slova Zakona..treba ga čitati u cijelosti, povezivati pojedine odredbe, a ne uzimati samo dijelove koji idu u prilog određenom razmišljanju..

po ovome - Autorska djela jesu osobito: - jezična djela (pisana djela, govorna djela ...) proizišlo bi da je i svaka moja izgovorena riječ autorsko djelo...možda i jeste :-D , ali sigurno nije autorsko djelo u smislu navedenog Zakona..po ovome smo mi svi skupa vrlo inteligentna nacija, puna intelektualaca, znanstvenika i umjetnika..sve jedan do drugog...

tko stvara takva djela, objavljuje ih, želi ih učiniti dostupnim javnosti, od toga imati kakvu korist, taj itekako onda pazi gdje će to učiniti i na koji način..(ili oni koji to rade umjesto njega)..

 

ima još nešto meni bar zanimljivo - ako su moje objave na forumu moje autorsko djelo, to znači da nakon moje smrti, moja djeca polažu pravo na njih...a gdje će tada postovi /objave biti?

ma, ima tu, po meni još hrpica zanimljivih stvari o kojima bi se dalo živo raspravljati...

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Cijeli zakon je "polovičan".

Tko ima "ekskluzivno pravo" odrediti što jest, a što nije autorsko djelo kada u zakonu stoji "bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu".

Meni slika ništa ne vrijedi ako je nekakva "žvrljotina" na njoj... "Priznajem" samo slike koje "vjerno" prikazuju ono što je bilo "predmet crtanja". Isto tako, nekome je baš "žvrljotina" zakon...

Koliko filmova su kritičari i "znalci" popljuvali kao zadnji šrot, a ovi postali hitovi... isto vrijedi i za svu silu "knjiga"...

Kaj se tiče "vrijednosti iz zakona" - vrijednost u novčanom smislu ili vrijednost u smislu da "ljudi to djelo smatraju vrijednim u ne-novčanom smislu"?

O tome kako su "pokrivena" računala, Internet i sve u vezi s time... neću ni govoriti...

Citiram samu sebe: "Zakon NE govori ni' o kvaLiteti ni' o kvaNtiteti.". KvaNtiteta se nigdje ne spominje, a kvaLiteta u "bez obzira na... vrijednost" - prema tome = kvaLiteta NIJE bitna.

Prema tome, kako zakon lijepo kaže "bez obzira na... vrijednost" - sve što kažeš i napišeš odnosno izraziš "bez obzira na način i oblik" uz uvjet da je "originalno intelektualno" JE autorsko djelo. ((:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Još nitko nije odgovorio na na ovo:

 

Naime što bi se dogodilo da postupim prema ovom dijelu "Pravila ponašanja..." ( dodano na kraju mog posta), da tri puta namjerno prekršim pravila Foruma. Mora li Admin izvršiti ovaj dio "Pravila ponašanja...", jer to je javno napisano i dostupno, pa i to valjda spada pod zakon.

 

"Ukoliko pojedini korisnik prekrši navedena pravila slijedi mu upozorenje. Ponovi ih li ponovno uslijedit ce mu bann (progon s forum) na tjedan dana. Ako treci puta prekrsi pravilo biti ce trajno potjeran s foruma te ce svi njegovi postovi biti obrisani."

 

Lijep pozdrav, Novi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Svaki post treba razmatrati posebnio. Naime, nije sve što se napiše autorko djelo, te stoga niti sve po default-u ne uživa autorskopravnu zaštitu. Treba vidjeti što je to u postu ono što njega distingvira od obične reprodukcije informacija. I slažem se zakone, treba čitati, a ne polovično dogmatski interpretirati. Inače, preporučujem sudsku praksu na stranici Visokog trgovačkog suda, koja potvrđuje izneseno.

Upravo je to i razlogom da je često u tužbama zbog povrede autorskog prava kao prvi upravo istaknut deklaratoran zahtjev.Inače iz iskustva s autorskim pravom i njegovm sudskom zaštitom, znam da je u većini slučajeva dosta teško dokazati da je određeno (pisano,objavljeno) djelo predstavlja autorsko djelo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ok Xsara, ali što ako on ovo ne izvrši:

 

Naime što bi se dogodilo da postupim prema ovom dijelu "Pravila ponašanja..." ( dodano na kraju mog posta), da tri puta namjerno prekršim pravila Foruma. Mora li Admin izvršiti ovaj dio "Pravila ponašanja...", jer to je javno napisano i dostupno, pa i to valjda spada pod zakon.

 

"Ukoliko pojedini korisnik prekrši navedena pravila slijedi mu upozorenje. Ponovi ih li ponovno uslijedit ce mu bann (progon s forum) na tjedan dana. Ako treci puta prekrsi pravilo biti ce trajno potjeran s foruma te ce svi njegovi postovi biti obrisani."

 

Lijep pozdrav, Novi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Novi je napisao:

Mora li Admin izvršiti ovaj dio "Pravila ponašanja...", jer to je javno napisano i dostupno, pa i to valjda spada pod zakon.

Može te "zafrkavati" do mile volje na način da ti jednostavno izbrisuje "postove kojima (ćeš) kršiš (kršiti) pravila" i ne isključi te s foruma... i tako do sudnjeg dana... jer administrator je taj koji odlučuje tko je "prešao granicu" nakon koje slijedi trajno isključivanje s foruma. On jednostavno može svaki put reći da ti "još nisi prešao tu granicu". Jer, koliko vidim iz cijele priče... ti si zapeo da ti izbiše sve postove, on je zapeo da to ne dolazi u obzir...

Ono što on svakako MORA napraviti je izbrisati tvoj korisnički račun jer te nema pravo zadržavati na forumu na kojem ne želiš biti... ali što će biti s tvojim starim postovima... ne znam.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Novi je napisao:

Znači, account mora obrisati?

Mora.

Ti si, prilikom "Registracije", pristao na to da ćeš poštivati pravila koja vrijede na forumu, ali ne i da ćeš do vajkada biti član istog.

Ostavljajući tvoje korisničko ime, najmanje, dovodi u zabludu druge da si ti i dalje član foruma, a što više "nisi".

Tebe nitko ne može natjerati da ostaneš član tog foruma ukoliko to više ne želiš.

Izbrisivanje tvojeg korisničkog imena neće "uništiti" forum/teme, jer će svi tvoji postovi i dalje tamo ostati, samo što više neće pisati da je autor "Novi... s tim i tim podatcima..." već "Novi - gost".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A zašto bi morao obrisati account?? Gdje su to korisnik i admin utvrdili kao obvezu? Sve je samo volja admina. Ako ti ne želis vise biti na forumu, otiđi i po zadnjoj registraciji će se vidjeti da si neaktivan. Time te nitko ne tjera da ga posjećuješ i pišeš. Ja osobno ne bi brisao. Napravi si svoj forum pa određuj pravila.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ančice hvala na tvojoj podršci, no s obzirom na odgovor Anonimnog, o ovome ne vrijedi dalje gubiti vrijeme.

Kako nam u državi pišu, provode i tumače zakone sve se svodi na onu "Kadija te tuži, kadija ti sudi.."

Mislim da ovaj topic treba završiti ovdje. Lijep pozdrav svima i hvala na vašim mišljenima.

:-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Problem je u tome što neki misle da je neko pravilo koje je sastavila neka osoba - zakon. To nema nikakve veze sa zakonom, niti postoji ikakva veza između tih pravila i obveza koje vezuju zakonodavca.

 

Vaš intiman osjećaj pravde i pravičnosti daleko je od samog prava. Mnogi to u glavi ne rašćlane pa misle kako su pravo i pravda ista stvar.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Pozdrva svima ovdje.

Imam jedno pitanje u vezi problema koji mi se nedavno desio.

Član sam jednog foruma već godinu dana. S obzirom na to da se na njemu u posljednje vrijeme desilo mnogo stvari koje ne podržavam, to jest, neki moderatori se igraju bogova i rade šta hoću, daju banove bezveze i ostalo.

U redu, člansvo na tom forumu je privilegija, a ne moje pravo. Zbog toga sam zatražio od moderatora da mi obrišu account na forumu jer jednostavno više ne želim biti članom te zajednice. Na to su mi oni odgovorili da to kao nije moguće nego mi jedino mogu dati doživotni ban sa foruma sa čime se ja naravno nisam složio.(znam da je moguće jer sam i sam moderator jednog foruma i znam da je to itekako moguće)

U toku registracije na forumu, nigdje nije pisalo da ne mogu obrisati account u slučaju da ja više ne želim biti član i smatram da je moje pravo da mi se account obriše.

Nakon kulturnog pokušaja da se problem riješi, ja sam na tom forumu dobio ban sa razlogom "sam sam želio ban".

Ja jednostavno više ne želim imati account na tom forumu i ne želim da oni u svojoj database imaju moju email adresu i ostale podatke, ali oni mi uporno ne žele obrisati account.

Moje pitanje je, da li imam pravo na brisanje accounta pošto više ne želim biti članom tog foruma?

Unaprijed zahvaljujem.

frustriran član jednog foruma

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 5 tjedna kasnije...
Moje pitanje je, da li imam pravo na brisanje accounta pošto više ne želim biti članom tog foruma?

Imaš.

Tebe nitko ne može prisiliti biti članom foruma ukoliko to [više] ne želiš.

Ono što će se dogoditi jest to da će ti izbrisati korisničko ime, ali će im ostati svi tvoji postovi jer će njih odbiti izbrisati s obrazloženjem da bi im se njihovim uklanjanjem uništio forum.

Ukoliko ti odbiju izbrisati korisnički račun, prijavi ih hosteru [pružatelj usluga kod kojeg su im smještene stranice] s obrazloženjem da ne samo da su ti odbili izbrisati korisnički račun već da su ti i dali trajno isključenje.

Ukoliko ti probaju "prodati foru" da ne mogu izbrisati korisnički račun, nemoj pasti na taj štos. Danas gotovo da nema foruma u kojem se to ne može napraviti s par klikova mišem. U najgorem slučaju, ukoliko koriste nekakav žnjflj najgori forum, treba napraviti intervenciju u samoj bazi, ali je i to samo par klikova mišem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija