Jump to content

obskrbnina ili vojna socijala


zvonemarkus

Preporučene objave

Nesposobnost za privređivanje je samo jedan od više uvjeta koji se moraju kumulativno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na opskrbninu.

Znači, ukoliko nadležno PLP (ili DLP) utvrdi da ste nesposobni za privređivanje to nije garancija da ćete ostvariti pravo na opskrbninu.

 

"3. PRAVO NA OPSKRBNINU

 

Članak 87.

Pravo na opskrbninu imaju korisnici obiteljske invalidnine, korisnici osobne invalidnine i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kada su nesposobni za privređivanje ako ispunjavaju uvjete propisane odredbama članaka 88. – 90. ovoga Zakona i ako su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 100 dana.

 

Članak 88.

(1) Osobe iz članka 87. ovoga Zakona pravo na opskrbninu mogu ostvariti pod uvjetom:

1. da nisu zaposlene,

2. da samostalno ne obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost,

3. da nisu korisnici mirovine ili mirovine sa zaštitnim dodatkom veće od osnovice za određivanje opskrbnine,

4. da nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom, odnosno zbog nezaposlenosti,

5. da oni i članovi njihove obitelji u kućanstvu nisu upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava,

6. da nisu obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju poljoprivredne djelatnosti,

7. da oni i članovi njihove obitelji u kućanstvu nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila (sve vrste osobnih automobila, traktori, kamioni) ili motornih plovila dužine preko 6 metara i da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba,

8. da oni i članovi njihove obitelji u kućanstvu nemaju ukupno druge redovne novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravo na opskrbninu, pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, imaju i slijepi članovi obitelji iza smrti HRVI."

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

odgovor je : OK .

vjerojatno bi za doktore bilo vaznije da imam i onu kronicnih cugera ( pijanaca ) jer su takvi i dobili obskrbninu u mom zavicaju, samo sto ju nisu dugo koristili jel su nastradala jetra a oni pod ledinom.

u pricipu koliko sam ja upoznat takvima i daju da ih se st prije drzava rijesi umjesto onima kojima bi sluzila za prezivljavanje.

izvinjavam se ako sam nekoga uvrijedio

zvonemarkus

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

zvonemarkus je napisao:

zna li netko da li je itko mladji od 50 godina ostvario pravo na opskrbninu?

znam da se nakon navrsenih 50 godina branitelj proglasava radno nesposobnim. napisao sam vec sifre koje imam ali cu opet,F43/1, F13/0, F60/1, X64, K/02.

ja bih pokusao, da li imam sanse?

 

zvonemarkus

 

Da, moj sin je ostvario pravo na opskrbninu sa 34god. starosti, i koju je primao sve do umirovljenja... :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OVRHA NA OPSKRBNINU

Zna li ko koliki je sada iznos primanja da bi se ostvarilo pravo na opskrbninu. Naime 2005 mi je odobrenoa opskrbninau iznosu od 584kn zbog toga što mi je vojna mirovina iznosila ispod 1200kn. U međuvremenu mirovine su se dva puta povisivale i ja sam prešao preko njihovog cenzusa i primao sam i dalje opslrbninu jer ih nisam obavijestio o nastalim promjenama. Sada su oni meni poslali ovrhu jer sam primio 5840kn više nego sam trebao ali mi šalju OVRHU NA 10355kn da li je to moguće 100% kamate, jer sad kada mi odbijaju 800kn imam mirovinu od 1500kn.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

elan je napisao:

Zna li ko koliki je sada iznos primanja da bi se ostvarilo pravo na opskrbninu. Naime 2005 mi je odobrenoa opskrbninau iznosu od 584kn zbog toga što mi je vojna mirovina iznosila ispod 1200kn.

Ukoliko je riječ o mirovini (nju spominjete kao apsolutnu zapreku za ostvarivanje prava na opskrbninu), iznos iste (sa zaštitnim dodatkom) ne smije prelaziti osnovicu za određivanje opskrbnine, odnosno 33% utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, a ona iznosi 1.097,58 kn.

Prema tome, opskrbnina vam je bila priznata jer ste 2005. godine imali mirovinu manju od 1.097,58 kn.

 

elan je napisao:

U međuvremenu mirovine su se dva puta povisivale i ja sam prešao preko njihovog cenzusa i primao sam i dalje opslrbninu jer ih nisam obavijestio o nastalim promjenama.

Postupili ste protivno članku 118. ZOPHBDR-a:

"(1) Prava po ovom Zakonu mogu se koristiti dok postoje ovim Zakonom propisani uvjeti za korištenje tim pravima.

(2) Korisnici prava iz ovoga Zakona dužni su u roku od 15 dana prijaviti nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba svaku promjenu činjenica koje utječu na gubitak pojedinog prava ili na smanjenje opsega korištenja tim pravom."

Nakon što se donese novo rješenje kojim vam utvrđuje prestanak prava na opskrbninu s danom kada ste ostvarili mirovinu veću od cenzusa, nadležno tijelo pokreće postupak naknade štete iz članka 144. ZOPHBDR-a (povrat duga).

 

elan je napisao:

Sada su oni meni poslali ovrhu jer sam primio 5840kn više nego sam trebao ali mi šalju OVRHU NA 10355kn da li je to moguće 100% kamate, jer sad kada mi odbijaju 800kn imam mirovinu od 1500kn.

Ovdje nešto nedostaje.

1. Da li ste od Ureda državne uprave (ili GZ, ako živite u ZG) bili pozvani radi sastavljanja zapisnika o povratu duga?

2. Jeste li se odazvali na taj poziv i

a) potpisali zapisnik pod navedenim uvjetima ili

b) odbili potpisati zapisnik (ili se uopće niste odazvali na poziv)?

3. Da li je kod nadležnog Općinskog suda pokrenut postupak naknade štete koji je okončan na vašu štetu?

 

elan je napisao:

... jer sad kada mi odbijaju 800kn imam mirovinu od 1500kn.

 

Odbijaju upravo koliko i smiju: do 1/3 primanja (1/3 od 2.300,00 je aprox. 800,00 kn).

 

Nastavljamo nakon vašeg odgovora na gornja pitanja.

 

:kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

zvonemarkus je napisao:

danas sam razgovarao sa pajdasem kojem je ukinuta opskrbnina ovaj tjedan. navodni razlog je sto su mu sin i kci zaposleni. oni odvojeno zive svako za sebe u istoj kuci, tako je bilo svo vrijeme dok je dobijao opskrbninu.

kakva su to sad nova pravila, sto da sad radi?

 

Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na opskrbninu jest i da korisnik opskrbnine i članovi njegove obitelji u kućanstvu nemaju ukupno druge redovne novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

Kućanstvo je zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

S druge strane, Obiteljski zakon regulira obvezu uzdržavanja između djece i roditelja.

Ako djeca žive na istoj adresi sa roditeljima (isti stan ili neetažirana kuća) te zajedno ostvaruju prihode i zajedno plaćaju račune (svi računi glase na jedno ime), tada govorimo o zajedničkom kućanstvu djece i njihovih roditelja.

Tako je to još od kad je uveden institut opskrbnine, ali se do sada (čitaj: do recesije) to gledalo na "komodniji" način: bila je dovoljna izjava korisnika opskrbnine, potvrđena od dva nesrodna svjedoka, da korisnik i njegova djeca žive ne istoj adresi, ali u zasebnim kućanstvima.

E, to sada više ne drži vodu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

morskywuk sve što mi je odgovorio to je točno. Znači da sam mirovinu imao manju od osnovice, na ročište nisam izašao jer plave kuverte ne primam tako da je presuda donesena bez mene. Za ovrhu sam doznao tek kada mi je mirovinsko počelo odbijati od mirovine.

Ja dug priznajem ali u iznosu koji sam dužan 5840kn, ali po riješennju državnog odvijetništva s izračunom kamata i sudski troškova od 2005god ukupna svota za naplatu je 10355kn Kome se žalit i da li ko ima kakva iskustva s ovrhama.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

elan je napisao:

... na ročište nisam izašao jer plave kuverte ne primam tako da je presuda donesena bez mene.

Presuda zbog ogluhe - članak 331.b ZPP-a.

 

elan je napisao:

Za ovrhu sam doznao tek kada mi je mirovinsko počelo odbijati od mirovine.

Gornja presuda je ovršna i temeljem nje su vam "sjeli" na primanja (mirovinu).

 

elan je napisao:

... Ja dug priznajem ali u iznosu koji sam dužan 5840kn, ali po riješennju državnog odvijetništva s izračunom kamata i sudski troškova od 2005god ukupna svota za naplatu je 10355kn

 

U ranijem postu sam vam postavio pitanje vezano za postupak kod Općinskog suda. Sada ste sami dali odgovor zašto je dug 10355 kn, a ne 5840 kn.

Naime, osim iznosa duga plaćaju se i zatezne kamate (14%), a na to se sada, po okončanju postupka kod Općinskog suda, dodaju i troškovi postupka, tako da je iznos koji spominjete realan.

 

elan je napisao:

... Kome se žalit ...

Član 348.

Protiv presude donesene u prvom stupnju stranke mogu podnijeti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostave prijepisa presude, ako u ovom zakonu nije određen drugi rok. U mjeničnim i čekovnim sporovima taj je rok osam dana.

Pravovremeno podnesena žalba sprečava da presuda postane pravomoćna u dijelu koji se pobija žalbom.

O žalbi protiv presude odlučuje drugostupanjski sud.

 

Članak 353.

Presuda se može pobijati:

t) zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka;

2) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja;

3) zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Presuda zbog ogluhe i presuda zbog izostanka ne mogu se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 godina kasnije...
Imali li pravo na opskrbninu osoba sa statusom HR branitelja ako nikad nije bila zaposlena i sada nije zaposlena. Formalno se radi o zdravoj osobi bez dijagnoza ?

pretpostavljam da nekoga takvog znaš :)

prije da,ako je osoba imala preko 50 godina i nema primanja......

sada ne,jer više nema opskrbnine u tom smislu,nego se dobija socijalna pomoć kao i svi građani....

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pretpostavljam da nekoga takvog znaš :)

prije da,ako je osoba imala preko 50 godina i nema primanja......

sada ne,jer više nema opskrbnine u tom smislu,nego se dobija socijalna pomoć kao i svi građani....

 

Da znam, zato i pitam. Ok. dali ta socijalna pomoc onda ima kakve veze sa time da je covjek branitelj ili ne ?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da znam, zato i pitam. Ok. dali ta socijalna pomoc onda ima kakve veze sa time da je covjek branitelj ili ne ?

ne,nema nikakve veze da li si branitelj,isti kriterij i isti iznos.....što je po mom mišljenju sramota za ministarstvo branitelja što je dopustilo da se ukine i da branitelji traže socijalnu pomoć.(iako je i opskrbnina neka vrsta socijale)

 

normalno ne podržavam zloupotrebu tih opskrbnina (bivših).....što se tiće tvog slučaja,ako sumnjaš na neko lažiranje ili nezasluženost.....ne može više zloupotrebljavati opskrbninu na osnovu statusa branitelja.....jedino može zlopotrebljavati socijalnu pomoć.....

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ne,nema nikakve veze da li si branitelj,isti kriterij i isti iznos.....što je po mom mišljenju sramota za ministarstvo branitelja što je dopustilo da se ukine i da branitelji traže socijalnu pomoć.(iako je i opskrbnina neka vrsta socijale)

 

normalno ne podržavam zloupotrebu tih opskrbnina (bivših).....što se tiće tvog slučaja,ako sumnjaš na neko lažiranje ili nezasluženost.....ne može više zloupotrebljavati opskrbninu na osnovu statusa branitelja.....jedino može zlopotrebljavati socijalnu pomoć.....

 

Ne radi se o sumnji već pokusavam pomoći jednom frendu koji je činjenica, branitelj ali nije daleko niti od socijale, medjutim, meni se logično pitanje postavlja da mu na socijalnom kazu, zasto nebi nesto radio, druga je stvar sto posla nema. Tu se sad pocinjemo vrtiti u krug...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 godina kasnije...
prije 1 sat , Miki29 je napisao:

Obicna uplata sa racuna na racun...kolega je uplatio 400 kn supruzi preko tatinog racuna a njegov tata prima tu vojnu opskrbninu pa ga zanima dali je to problem ili ne

Pri uplati mora se navesti svrha uplate.nitko ne zna da uplata nije za vlasnika računa ( tako si naveo).neka uplačuje supruzi na njen račun ( ako nisu u ekipi blokiranih).neka njegov račun bude čist.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija