Jump to content

Primjer otkaza


Spleecho

Preporučene objave

Prvo se ispričavam na otvaranu nove teme, jer sigurno na forumu negdje postoji, ali primjer otkaza iz naslova nikako nisam uspio nać, iako sam ga (nažalost) već jednom i sam sastavljao.

Znači, zanima me kako sastaviti otkaz ako se poslodavac ne pridržava ugovora. Konkretno, nije isplatio plaću za posljednja 3 mjeseca.

Još nešto. Obzirom da otkaz treba uručiti preporučeno uz povratnicu, koju još dokumentaciju treba prikupiti kod prijavljivanja na biro? Platne liste, nešto treće?

 

Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da li Vam je poslodavac predao obračun plaće za ta 3 mjeseca bez obzira na činjenicu da Vam plaću nije isplatio?

 

Ukoliko nije, počinio je prekršaj za koji će biti kažnjen iznosom 61.000-100.000 kn ukoliko ga prijavite.

 

Ako Vam je predao, obračun plaće je ovršna isprava. Sa tom ispravom otiđite kod javnog bilježnika koji radi prijedlog za ovrhu. To ispostavlja financijskoj agenciji kod koje poslovni subjekt imao otvoren račun/račune te mu se skida s računa i uplačuje na Vaš tekući račun.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Puno hvala na odgovoru. Nije mi dao obračun, a s druge strane, nema baš na računu firme novca. Skriva ga na nekom od privatnih računa.

U prošloj firmi smo dali otkaz i firma je išla u stečaj. Samo, ne mogu nać primjerak tog otkaza i kako izgleda, pa bi mi trebao.

Jer, ovdje i da ga tužim, može on meni uručit izvanredni otkaz, pa se kasnije moram lomit dokazivati da sam u pravu. A u međuvremenu neću vidit ni zaostale plaće, a ni naknadu s biroa.

A...od nečeg treba živit. Od zraka još uvijek ne mogu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti imate ako su ispunjeni svi dole uvjeti:

-uvjet najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca,

-radni odnos nije prestao krivnjom ili sporazumom,

-prijava Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka

radnog odnosa odnosno bolovanja

 

Poslodavcu pošaljite Zahtjev za zaštitu prava (poštom,preporučeno s povratnicom).

 

U zahtjevu napišite da Vam je dužan predati obračun plaće te ukoliko ne postupi po ovome zahtjevu da će te biti prisiljeni obratiti se nadležnim državnim institucijama.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poslodavac Vam izvanredni otkaz može dati kada god želi (teoretski).

Ali takav otkaz, ako je neopravdan ili ako nije dan u roku od 15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se temelji, je nedopušten i biti će osporen na sudu.

 

Prvo što Vas sada zanima je isplata zaostalih plaća.

Ako se ne varam?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Za izvanredni otkaz Ugovora o radu mora postojati osobito teška povreda povreda obaveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

 

Ukoliko Vam poslodavac da izvanredni otkaz Ugovora o radu, na njemu je teret dokazivanja postojanja takve povrede ili činjenice. Ukoliko ste savjesno obavljali svoj posao,nemate bige po tome pitanju.

 

Kao temeljno pravo (obaveza) iz radnog odnosa u članku 5 Zakona o radu (ZOR) navedeno je da:

Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

 

Po ovome,neisplatom plaće, poslodavac krši Vaše temeljno pravo iz ZOR-a.

 

Kako se Ugovor može izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana za saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji ,moj prijedlog Vama je da Ugovor otkažete iza 15. u mjesecu (do tada poslodavac je dužan isplatiti Vam plaću za prethodni mjesec) a svakako prije isteka 15 dana.

 

U izvanrednom otkazu Ugovora obavezno navedite rok u kojemu Vam poslodavac treba isplatiti zaostala dugovanja prema Vama (plaća,naknada za neiskorišteni goišnji odmor....).

Zahtjevajte i da Vam preda obračun plaće za mjesece za koje Vam nije predao (niti isplatio plaću).

 

Moj Vam je savjet da svejedno potražite pomoć od pravnika koji je specijaliziran za prava iz radnog odnosa.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho je napisao:

Molio bi samo za savjet, što u slučaju da poslodavac 1.1.2011. kasni već treću plaću (za 10., 11. i 12. mjesec), da li da čekam 15.01., ili je svejedno da mu uručim otkaz i prije.

Još samo jedna stvar. Gdje da navedem razliku od 01.01.2011., pa do dana potpisivanja otkaza (par dana)?

 

 

Spleecho,

smatram da je vex nekaj zaboravil,a to je da je poželjno i trebaš poslodavcu PREDHODNO uputiti poštom prije otkazivanja Zahtjev za zaštitu prava(to traži sud ako dođe do spora) u kojem češ navesti sve što je poslodavac prekršio vezano za

1 obračun NEISPLAĆENIH plaća čl.85 Zakona o radu

2.neisplatu plaća temeljem čl 84 istog zakona.

S obzirom da potraživanje po osnovi plaće ili otpremnine ne zastarjeva tri godine onda je nebitan rok od 15 dana u kjem bi trebao uložiti zahtjev. Poslodavac ima rok od 15 dana da ti odgovori ali ti i nemora odgovoriti. Ako ti ne odgovori u tom roku ili odgovori negativno e onda u sljedečih 15 dana daješ izvanredni otkaz koji je sastanovišta da takav otkaz moraš dati u roku od 15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se temelj otkaz (a činjenica je da ti nije odgovorio na tvoj ZZP u kojem tražiš obračune i isplati plaća),jest opravdan.

Pročitaj malo kaj Zakon o radu kaže o Izvanrednom otazu:

Članak 108.

 

(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

 

(2) Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

 

(3) Stranka ugovora o radu koja, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.

 

eto,to je to.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

cigo1 je napisao:

Spleecho,

smatram da je vex nekaj zaboravil,a to je da je poželjno i trebaš poslodavcu PREDHODNO uputiti poštom prije otkazivanja Zahtjev za zaštitu prava(to traži sud ako dođe do spora) u kojem češ navesti sve što je poslodavac prekršio vezano za

1 obračun NEISPLAĆENIH plaća čl.85 Zakona o radu

2.neisplatu plaća temeljem čl 84 istog zakona.

S obzirom da potraživanje po osnovi plaće ili otpremnine ne zastarjeva tri godine onda je nebitan rok od 15 dana u kjem bi trebao uložiti zahtjev. Poslodavac ima rok od 15 dana da ti odgovori ali ti i nemora odgovoriti. Ako ti ne odgovori u tom roku ili odgovori negativno e onda u sljedečih 15 dana daješ izvanredni otkaz koji je sastanovišta da takav otkaz moraš dati u roku od 15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se temelj otkaz (a činjenica je da ti nije odgovorio na tvoj ZZP u kojem tražiš obračune i isplati plaća),jest opravdan.

 

Djelomično točno.

Članak 129.

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho je napisao:

Molio bi samo za savjet, što u slučaju da poslodavac 1.1.2011. kasni već treću plaću (za 10., 11. i 12. mjesec), da li da čekam 15.01., ili je svejedno da mu uručim otkaz i prije.

Još samo jedna stvar. Gdje da navedem razliku od 01.01.2011., pa do dana potpisivanja otkaza (par dana)?

 

01.01.2011. poslodavac ne kasni s isplatom plaće za 12.mjesec jer u Zakonu o radu stoji da je dužan isplatiti plaću do 15.-og u mjesecu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

vexvg je napisao:

cigo1 je napisao:

Spleecho,

smatram da je vex nekaj zaboravil,a to je da je poželjno i trebaš poslodavcu PREDHODNO uputiti poštom prije otkazivanja Zahtjev za zaštitu prava(to traži sud ako dođe do spora) u kojem češ navesti sve što je poslodavac prekršio vezano za

1 obračun NEISPLAĆENIH plaća čl.85 Zakona o radu

2.neisplatu plaća temeljem čl 84 istog zakona.

S obzirom da potraživanje po osnovi plaće ili otpremnine ne zastarjeva tri godine onda je nebitan rok od 15 dana u kjem bi trebao uložiti zahtjev. Poslodavac ima rok od 15 dana da ti odgovori ali ti i nemora odgovoriti. Ako ti ne odgovori u tom roku ili odgovori negativno e onda u sljedečih 15 dana daješ izvanredni otkaz koji je sastanovišta da takav otkaz moraš dati u roku od 15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se temelj otkaz (a činjenica je da ti nije odgovorio na tvoj ZZP u kojem tražiš obračune i isplati plaća),jest opravdan.

 

Djelomično točno.

Članak 129.

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa.

 

vex,

jednom sam imal "spor" sa g.Flokijem oko ove odredbe čl.129 da li podnjeti ili ne ZZP prije utuženja naknade štete ili novčanog potraživanja. Naime radilo se o isplati naknade za GO. Dakle Floki je ustvrdio da sud odbacuje tužbu za naknadu štete kao neosnovanu ako prethodno nije bilo ZZP-a.

U svakomslučaju "zlu" ne trebalo ZZP-je omogučio zakonodavac i treba ga primjeniti pogotovo stoga jer pitatelj daje izvanredni otkaz. Sudec bi ga,ako dođe do spora,mogao pitai a jeste li vi upozorili poslodavca na neizdavanje obračuna i neisplatu plaća. Kaj bu rekel? Nisam. Mislim da sudac nebi blagonaklono gledal na tu činjenicu s obzirom na odredbu čl.108.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prdonček kaj se mešam, al nama je na jednom seminaru, nedavno, gospon pravnik kaj se bavi tim djelom prava, preporučil ovako. Ovršni prijedlog ( temeljem obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)podnesen jav. bilježniku je bez učinka,a podnesen sudu- donosi se rješenje o ovrsi.Dakle ako ćeš podnositi ovršni prijedlog temeljem obračunatih a neisplaćenih plaća, taj ovrš. prijedlog samo na sud. Inače mislim da na burzi ne možeš doiti naknadu ako daš otkaz, bez obzira koji je razlog. Zato tak puno ljudi i čami u firmama kaj ne isplaćuju plaću, jer ak daju otkaz niši i od naknade na burzi. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

vex,

jednom sam imal "spor" sa g.Flokijem oko ove odredbe čl.129 da li podnjeti ili ne ZZP prije utuženja naknade štete ili novčanog potraživanja. Naime radilo se o isplati naknade za GO. Dakle Floki je ustvrdio da sud odbacuje tužbu za naknadu štete kao neosnovanu ako prethodno nije bilo ZZP-a.

U svakomslučaju "zlu" ne trebalo ZZP-je omogučio zakonodavac i treba ga primjeniti pogotovo stoga jer pitatelj daje izvanredni otkaz. Sudec bi ga,ako dođe do spora,mogao pitai a jeste li vi upozorili poslodavca na neizdavanje obračuna i neisplatu plaća. Kaj bu rekel? Nisam. Mislim da sudac nebi blagonaklono gledal na tu činjenicu s obzirom na odredbu čl.108.

 

Mišljenja sam da g.Floki u pravu ako se radi o naknadi za GO. Naime u tome slučaju potrebno je utvrditi ukupan broj dana godišnjeg (po Zakonu o radu,pravilniku o radu,KO...) zatim broj iskorištenih dana godišnjeg, te broj neiskorištenih dana.

Ovdje se radi samo o činjenici da li je plaća (za koju postoji vjerodostojna isprava-obračun plaće) isplaćena ili ne.

U jednom od dole postova sam svejedno napisao da se pošalje zpp (nemože škoditi).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

plumica je napisao:

Prdonček kaj se mešam, al nama je na jednom seminaru, nedavno, gospon pravnik kaj se bavi tim djelom prava, preporučil ovako. Ovršni prijedlog ( temeljem obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)podnesen jav. bilježniku je bez učinka,a podnesen sudu- donosi se rješenje o ovrsi.Dakle ako ćeš podnositi ovršni prijedlog temeljem obračunatih a neisplaćenih plaća, taj ovrš. prijedlog samo na sud.

Ovršni prijedlog se može podnjeti javnom bilježniku koji izdaje prijedlog za ovrhu.Postoji rok od 8 dana za prigovor na ovrhu. Ukoliko druga strana ne uputi prigovor ovrha je pravomoćna, a ukoliko uputi prigovor javni bilježnik NE RAZMATRA (niti presuđuje) prigovor nego sve proslijeđuje na sud.

 

Inače mislim da na burzi ne možeš doiti naknadu ako daš otkaz, bez obzira koji je razlog. Zato tak puno ljudi i čami u firmama kaj ne isplaćuju plaću, jer ak daju otkaz niši i od naknade na burzi. :palac:

Netočno.

Ukoliko da izvanredni otkaz zbog krivnje poslodavca ima pravno na naknadu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U svakom slučaju, sutra idem na inspekciju rada, pa ću pitat njihovog pravnika kako se postaviti, što ide prije i kako.

Jer, kako stvari stoje, poslodavac će s guštom uć u spor.

Zato se želim zaštititi kako je god moguće.

 

Pitanje koje slijedi je, nakon što uručim otkaz gospodinu direktoru (tj. vlasniku), koja je procedura za potraživanje mojih zaostalih plaća. Pisanje nekakvog zahtjeva?

 

Puno se zahvaljujem na odgovorima. Rado bi ja išao kod odvjetnika da mi to riješi, ali vjerojatno vam je svima jasno koliko sam u mogućnosti platiti ga, obzirom da ni plaću ne primam.

 

Stoga vam zahvaljujem još više.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ajmo ovo odraditi kako Zakon propisuje (i više). Moj savjet Vam je da napravite slijedeće:

 

-pošaljite poslodavcu Zahtjev za zaštitu prava u kojemu navedite sva kršenja prava i obaveza iz radnog odnosa koje je poslodavac napravio prema vama (neisplata plaća,nepredavaje obračuna plaća....eventualno i ostala prava koja su Vam prekšena npr. u vezi s godišnjim, prekovremenim...). Poslati poštom preporučeno s povratnicom

-po isteku 15 dana ukoliko ne dobijete odgovor ili pravo nije ispoštovano,poslati prijavu državnom ispektoratu s detaljnim opisom prekršenih prava te kopijom Zahtjeva i kopijom potvrde o uručenoj pošiljci.Samo zbog neuručivanja obračuna plaće,poslodavac će dobiti kaznu između 61-100 000 kn. Također poslati će te poslodavcu Izvanredni otkaz Ugovora o radu oko kojega ćemo Vas onda savjetovati.

 

Također jedna moja opaska. Svjedoci smo da naši "sindikati" uporno pokušavaju uvesti u Zako o radu da je neisplaćivanje plaće kazneno djelo. Neznam da li se radi o njihovom neznanju ili nečemu drugome, ali ta odredba već postoji u Kaznenom zakonu. Naime, u članku 114. kaznenog zakona stoji:

"Tko uskrati ili ograniči građaninu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, PRAVO NA ZARADU, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava iz zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog osiguranja, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom, sudskom odlukom ili kolektivnim ugovorom, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine."

Mišljenja sam da po isteku 15 dana od uručenja Zahtjeva,možete se obratiti na policiju i podnjeti kaznenu prijavu zbog neisplačivanja plaće. Naime u dosadašnjoj praksi našao sam samo jedan slučaj kada je policija po službenoj dužnosti podnjela kaznenu prijavu po ovom članku te postoji samo nekoliko koje su podnesene od strane radnika.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

vex,

dakle "koncezusom " smo dogovorili kaj da pitatelj radi:

1.ZZP

2.Izvanredni otkaz nakon 15 -to dnevnog roka u kojem bi mu poslodavac trebao odgovoriti od dana kada je isti zaprimio ZZP.

3. Ako ZZP na da rezultat koji bi zadovoljio tražnje iz ZZP-a,

prijava Inspektoratu i tužba sudu a on se prijavljuje na Zavod za zapošljavanje gdje ostvaruje naknadu.

Zpravo 2 i 3.Istovremeno!

 

To bi bilo to.

:palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Točno.

Neka napravi točno kako smo napisali.

 

Uz mali dodatak 3.stavci.

Prijava državnom inspektoratu može se odmah predati pošto je kršenje Zakon o radu nastupilo istekom mjeseca u kojemu je poslodavac bio dužan isplatiti plaću (vezano za nepredavanje obračuna plaće). Njegovo naknadno predavanje obračuna plaće ne umanjuje činjenicu da je Zakon prekršen.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho je napisao:

Pitatelj vam svima zahvaljuje.

Iako se moji kolege (ukupno nas 4 dijelimo istu sudbinu) ovdje ne slažu, pa će neki odmah nakon nove godine ić na bolovanje i dat otkaz, ja ću napravit prema ovim savjetima ovdje.

 

No dobro Spleecho,

dečki su išli po onoj : "sa gospodom ,gospodski. sa hohštaplerima,hohštaplerski". Ja sam ipak za za i u jednom i u drugom sluičaju"gospodsku varijantu" ,jer nije danas ni poslodavcima baš lako. Malo su se pogubili u tom svemu. :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vjerujte mi, Cigo, nije se ovaj poslodavac izgubio. Zna on dobro šta radi.

Međutim, jučer dođem u kontakt s odvjetnikom koji mi na kraju daje savjet da probam s poslodavcem "u fino" dogovorit se. Kako da se ja s njim u fino dogovorim da mi on isplati zaostale plaće, ako on to nema namjere?

Isto tako mi je savjetovao da ne dajemo svi 4 odjednom otkaz, da ne ispadne kao pobuna.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho je napisao:

Vjerujte mi, Cigo, nije se ovaj poslodavac izgubio. Zna on dobro šta radi.

Međutim, jučer dođem u kontakt s odvjetnikom koji mi na kraju daje savjet da probam s poslodavcem "u fino" dogovorit se. Kako da se ja s njim u fino dogovorim da mi on isplati zaostale plaće, ako on to nema namjere?

Isto tako mi je savjetovao da ne dajemo svi 4 odjednom otkaz, da ne ispadne kao pobuna.

 

Neznam Spleecho,

kaj je odvjetnik z tim štel reć, al znam da svaki od vas ima ima opravdane razloge za Izvanredni otkaz. A kaj se tiće njegovog savijeta da probate "na fino"....ZZP i jet predviđen da se krene "na fino".On će vas zvat na razgovornakon kaj primi taj ZZP ,ak bu štel na "finjaka"...ak nebu e onda ,ko mu je kriv?! Sljedi Izvaredni i prijava Inspektoratu ,pa nek plaća kazne "na grubo" od 61-og do 100 somova kn.Ne? Ja ne vidim kaj tu vašem "pjesniku" ni jasno? :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho je napisao:

E, hvala na odgovoru.

Sad još samo da mi neko pošalje u word dokumentu primjer kako bi izvanredni otkaz trebao izgledat i šta u njemu sve treba navest. Jer, da ga ja sastavljam sam, postoji velika mogućnost da ga ne sastavim kako treba, s navedenim svim zakonima i podatcima koji trebaju bit navedeni.

 

Hajde Spleećo ti na PM....pazi ne U PM :smijeh::-P:smijeh: da mi pošalješ mail adresu,as ja tebi "čestitku" za poslodavca. :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Evo samo mali update: trojica kolega iz firme su dali otkaz. Bez slanja ikakvog zahtjeva za isplatu plaće. Ja ću pričekat još idući tjedan, jer postoje naznake o potpisivanju nekog ugovora kojim bi nam bilo omogućeno dobiti sve zaostatke. Tjedan dana me neće ubit. Nakon toga ću poslati Zahtjev i ide sve kako je prethodno dogovoreno.

 

A koliki je direktor idiot govori i to da kolegama nije htio potpisat otkaze, jer, kao, on s tim nema ništa, obzirom da je firma d.O.o., pa oni daju otkaz firmi i sve je proslijedio odvjetniku. Kao da im može uvjetovati otkaz. Rađe će plaćati masno odvjetnika, nego djelatnicima isplatit plaće. Da ne govorim da ni obračune nije dao.

 

Bože sačuvaj.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kao novi korisnik samo mala napomena - vrlo koristan forum, vrlo argumentirani i suvisli odgovori. Drago mi je da sam se registrirao i dobio mogucnost pratiti i sudjelovati u raspravama.

 

Pozorno sam procitao ovu temu a iz razloga sto sam se nasao u doslovno istoj situaciji (neisplata placa bez namjere da ih se ikada i isplati). Savjeti koji se daju u ovoj temi su mi jasni.

 

Medjutim, imam jedno pitanje - da li se upozoravanje poslodavca na krsenje odredbi iz ugovora o radu (i/ili krsenje odredbi aktivnih zakona) moze poslati mailom? Odnosno, da li se mail poceo prihvacati u sudskoj praksi kao jednakopravan dopisu poslanim postom (preporuceno/s povratnicom/itd.)?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ekawasaki je napisao:

Medjutim, imam jedno pitanje - da li se upozoravanje poslodavca na krsenje odredbi iz ugovora o radu (i/ili krsenje odredbi aktivnih zakona) moze poslati mailom? Odnosno, da li se mail poceo prihvacati u sudskoj praksi kao jednakopravan dopisu poslanim postom (preporuceno/s povratnicom/itd.)?

 

Ovisi kako u kojem slučaju odnosno da li je propisano samim Zakonom.

 

Npr. zakon o zaštiti potrošača propisuje da se prigovor može poslati i putem maila. Takav prigovor ima istu "snagu" kao i onaj poslan poštom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kawasaki je napisao:

Kao novi korisnik samo mala napomena - vrlo koristan forum, vrlo argumentirani i suvisli odgovori. Drago mi je da sam se registrirao i dobio mogucnost pratiti i sudjelovati u raspravama.

 

Pozorno sam procitao ovu temu a iz razloga sto sam se nasao u doslovno istoj situaciji (neisplata placa bez namjere da ih se ikada i isplati). Savjeti koji se daju u ovoj temi su mi jasni.

 

Medjutim, imam jedno pitanje - da li se upozoravanje poslodavca na krsenje odredbi iz ugovora o radu (i/ili krsenje odredbi aktivnih zakona) moze poslati mailom? Odnosno, da li se mail poceo prihvacati u sudskoj praksi kao jednakopravan dopisu poslanim postom (preporuceno/s povratnicom/itd.)?

 

kawasaki,pazi iz sudske prakse proimjerice i kad šalješ nešto poput ZZP-a poslodavcu ,poštom sa povratnicom pa ti se povratnica vrati jer dotični ne preuzme pošiljku ,sud traži da je pošalješ i drugi put. dakle sud uvažava mogućnost da je poslodavac bio spriječen da primi pošiljku. Sa mailovima je to puno gore. Rikno kompjuter, pukla veza i eto ti problema. Zato u PRINCIPU UVIJEK : poštom preporučeno sa povratnicom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

I novi update. Naravno, poslao sam ZZP na koji se poslodavac oglušio, te sam dao otkaz, a i usmeno sam mu poručio da sutra idem na Inspektorat gdje ću ga prijaviti.

Ali ima i drugi problem. Kolegi koji je dao otkaz prije mene, na birou su rekli da nema pravo na naknadu jer oni nemaju dokaz da on nije primio plaću? Poslodavac odbija potpisati Obračune po kojima se vidi da plaća nije isplaćena, pa me zanima, kakva je sad procedura?!

 

Jer, nije mi jasno da zakon dopušta takve stvari. Ovo u biti prelazi već sve granice. A mi, kao oštećeni djelatnici, praktički ne možemo ništa.

 

Plaću nećemo vidit, jer on kao d.O.o., svojom imovinom ne odgovara, radni spor će se voditi stoljećima, a on niti obračun neće da potpiše.

 

Ja jedinu satisfakciju vidim u tome da ga na kraju "pometem" autom. Em ću riješit svoje frustracije, em bi mi se moglo desit da neko vrime budem na besplatnoj hrani i spavanju negdje na Bilicama (splitski Remetinec). :D

 

Kako stvari stoje, ovo izlazi van okvira pravnih savjeta, jer obzirom da se on na sve oglušuje, a zakon mu praktički ne može ništa, moja namjera da dođem do svojih neisplaćenih plaća, pada u vodu. Dakle...po gasu. :D

Ili neko ima pametnije rješenje?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spleecho,sine razmetni. Ti bi da tučeš a zaoravjaš da batina i ma dva kraja. Osim toga "S" ,"nije hrabar onaj koji 10 tuće,neg je hrabar onaj koji svoje srce svlada".

 

Dakle ako se ja ne varam,a ne varam se,ja sam ti pomogao sasataviti ZZP i uputio te kaj buš poslje ZZP-a ako ti poslodavac ne odgovori(rokovi,izvanredni,inspektorat,prijave i bla)

pa smo se i dogovorili, da se javiš prije izvanrednog...ali se razmetni sin odmetnuo pa je prek TELEFONA poslodavca upozoraval da ide na inspektorat(NEMA RAZGOVORA SAMO PISMA) pa je Izvanredni dao KAKO ? Kada? Kako je prijavio poslodavca Inspektoratu? Je li INSPEKTORAT IZAŠAO U NADZOR? JELI "s"dobio obavijest o tome kaj je inspektorat poduzeo? I jeli splećo nosio kopiju ZZP-a i Izvanredni i tu potvrdu Inspektorata na Zavod za zapošljvanje?

Dakle ne ružiti po zakonima ,po pravosuđu i po Državnim tijelima NEGO (3 X U)UPORNOST, UČENJE,UČENJE . Kužiš ti to? Pa bu onda i lovica kaj ti je dužan tvoj omiljeli poslodavac došla.

Dakle kaj si ti "S" poduzel po stvarima koje sam te pital? :-D:skakuce:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

cigo1 je napisao:

Spleecho,sine razmetni. Ti bi da tučeš a zaoravjaš da batina i ma dva kraja. Osim toga "S" ,"nije hrabar onaj koji 10 tuće,neg je hrabar onaj koji svoje srce svlada".

 

Dakle ako se ja ne varam,a ne varam se,ja sam ti pomogao sasataviti ZZP i uputio te kaj buš poslje ZZP-a ako ti poslodavac ne odgovori(rokovi,izvanredni,inspektorat,prijave i bla)

pa smo se i dogovorili, da se javiš prije izvanrednog...ali se razmetni sin odmetnuo pa je prek TELEFONA poslodavca upozoraval da ide na inspektorat(NEMA RAZGOVORA SAMO PISMA) pa je Izvanredni dao KAKO ? Kada? Kako je prijavio poslodavca Inspektoratu? Je li INSPEKTORAT IZAŠAO U NADZOR? JELI "s"dobio obavijest o tome kaj je inspektorat poduzeo? I jeli splećo nosio kopiju ZZP-a i Izvanredni i tu potvrdu Inspektorata na Zavod za zapošljvanje?

Dakle ne ružiti po zakonima ,po pravosuđu i po Državnim tijelima NEGO (3 X U)UPORNOST, UČENJE,UČENJE . Kužiš ti to? Pa bu onda i lovica kaj ti je dužan tvoj omiljeli poslodavac došla.

Dakle kaj si ti "S" poduzel po stvarima koje sam te pital? :-D:skakuce:

 

ZZP poslan kako si mi i savjetovao (hvala). Naravno da to njega nije briga. Isto kao što ga nije briga ni što sam mu poslao otkaz. Svu tu dokumentaciju ću odnijeti na Inspektorat: svoju kopiju otkaza i ZZP-a, potvrde o dostavi (za otkaz mi još nije stigla).

Problem je slijedeći. Poslodavac mi ne potpisuje radnu knjižicu, odjavu s mirovinskog i socijalnog, obračune...

Jednostavno sve ignorira. Bez potpisanih odjava, ja se ne mogu odjavit, a rok je 7 dana. Bez potpisanih obračuna ne mogu se prijavit na biro, jer oni nemaju dokaza da meni plaća nije isplaćena.

Cigo, nisam preko telefona s nikim komunicirao. Sve pismeno i s povratnicama.

Cigo, nekako mi se čini da mi ni 10×U neće donijeti moje zaostale plaće. Bilo bi jako lijepo da si ti u pravu, ali imam jedno gorko iskustvo i 25.000kn razloga da budem optimist. On proglasi stečaj, stečajne mase nema i ti se lagano možeš jeb... i s upornošću i učenjem.

Poanta je da on ima još jednu firmu u mirovanju, koju će nakon toga aktivirati i nesmetano nastaviti s radom. Ili, u drugom slučaju, otvoriti firmu na ženu.

I nikome ništa. Ni meni novac, ni njemu kazne.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Splecho,

pišeš: Svu tu dokumentaciju ću odnijeti na Inspektorat: svoju kopiju otkaza i ZZP-a, potvrde o dostavi (za otkaz mi još nije stigla).

Problem je slijedeći. Poslodavac mi ne potpisuje radnu knjižicu, odjavu s mirovinskog i socijalnog, obračune...

Jednostavno sve ignorira. Bez potpisanih odjava, ja se ne mogu odjavit, a rok je 7 dana. Bez potpisanih obračuna ne mogu se prijavit na biro, jer oni nemaju dokaza da meni plaća nije isplaćena.

 

1.Povratnica o poštanskoj dostavi otkaza nije ti stigla! Znači da tvoj poslodavaac vjerojatno istu nije ni primio pa nema osnova de te odjavi sa mirovinskog i socijalnog jer nije primio tvoj otkaz. Pitanje je sad kaj je sa tvojom poštanskom pošiljkom (kada si je poslao)ona bi se svakako morala vratiti u roku od 7 dana (narančasta popratnica)? Ako je to prošlo ti imaš i potvdrdu o preporuci pa idi na poštu i pitaj gdje je ta tvoja pošiljka.

Kad to riješiš otiđeš na inspektorat.

Kaj se tiće zavoda za zapošljavanje isti sam slučaj riješio sa tvojom zemljekinjom is ST-a. Nije imala obračune pa su joj tamo fitiljili da nema pravo ali je donjela Otkaz i ZZP u kome ljepo piše da BAŠ RADI TOGA KAJ NIJE IMALA OBRAČUNE (A I RADI NEISPLATE PLAĆE)i jest dala otkaz pa je nebulozno tražiti obračune zbog kojih je otkaz i dat. I naravno da su je dobila naknadu. 2000 i kusur kn prva tri mjeseca aposlje 1000 i kusur.

Dakle kad dobiješ potvrdu(povratnicu) onda možeš u akciju.

Ako dobiješ i povratnicu i pismo nazad ,na povratnici će pisati "obavješten nije preuzeo pošiljku", pošalji je još jednom. Ako se i tada vrate i pismo i pvtratnica idi u akciju kao da je poslodavac preuzeo pošiljku(tako se smatra) i ostvarit ćeš svoja prava.

Nadačlje ako bi te tamo na zavodu odbijali i pravili probleme traži da ti daju NA PISMENO ono što tvrde ili ćeš se obratiti nadređenom a onda i višoj instanci. Vidjet ćeš da će se sve riješiti.

kaj je tvoj poslodavac otišel u stečaj pa bu posloval prek druge firme je frka ali ti moraš poštivati postupak koji je odredil zakon. Dakle TUŽBA sudu zbog neisplate plaće. Tako IMAŠ mogućnost da se naplatiš. Ne tušiš li te mogućnosti NEMA.

E sad a za mafijaške postupke koje sa firmama sestricama izvodi tvoj poslodavac, postoji u ovoj Državi institut koji se zove DORH,pa ako bi bilo karanje sa prebaci nabaci firmama lijepo ti na DORH pa nek ga dečki tamo malo izrešetaju.Mislim da mu nebu lako:palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Cigo, hvala na odgovorima.

 

Povratnice su mi stigle potpisane. Dakle, sve je primio.

Nadalje, ipak je kolegama potpisao obračune, a čak i mene odjavio (valjda u dogovoru s odvjetnikom), iako mi je htio "ukrasti" mjesec dana.

 

Postoji neko obećanje da će u određenom vremenu isplatiti plaće, pa ću pričekati s Inspektoratom, ali dokumentaciju imam spremnu.

 

Još jedna komična situacija u svemu tome je i što mu računovodstveni servis (koji je btw u Fini) više neće da izdaje dokumente radi neplaćanja usluge. E sad ja ne mogu nikako do svojih obračuna i prosjeka plaća (radi naknade).

Kome se sad obratit radi tih dokumenata? On mi to ne može izdat, a Fina (računovodstvo) ne želi, za sad.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Splećo,

traži u fini da ti napišu na pismenu da ti ne žele dati dokumente koje tražiš iz razloga koje su naveli. I to drito ravnatelju pod prijetnjom da ćeš dovesti novinare i televiziju. Pa j...mu m...r ima ih ko pasa tamo,trebali su na burzi par tisuća njih koje mi plaćamo završiti i oni nebi dali dokumente. Nečuveno. Ali za naše prilike jasno.

Osim ovog ti imaš izvode iz banke. Na njima piše po kojoj osnovi su bili primici na tvoj račun pa uzmi te izvode i idi u Zavod. Pokušaj makar je samo obračun plaće vjerodostojan dokumenat.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

pozdrav!

evo nova sam na ovom forumu,a moram priznati da mi je i ovo prvo iskustvo sa forumom.prvo bih pozdravila sve forumaše koji daju korisne savjete,i iako sad u ovoj temi čitam i nalazim neka objašnjenja,molim vas da se ne ljutite,ali ja ću iznijeti svoj slučaj,pa se nadam da ću dobiti barem malu pomoć.odmah u startu da znate-imam 26 godina i ovo mi je prvi posao,a sad i prvi problemi s njim.ne razumijem se u zakonske stvari pa sam zato i ovdje.dakle,radim u jednoj privatnoj firmi kao terenski komercijalist (ne moram ni reći da mi to nije struka,imam vss,a vodim se kao sss),posao mi se od početka ne sviđa,ali trpila sam,jer svi govore pa bolje da išta radiš,imaš neko iskustvo itd.

radim od 8.mj.2011.,trpim sve i svašta od ljudi na terenu(neću uopće pisati sve u detalje da vas ne opterećujem),no od 12mj.počela je kasniti naknada za prijevoz (budući da koristimo svoje aute) kao i plaća....uglavnom: plaću za 12mj.sam dobila 16.2., a naknadu za gorivo za 1.mj. 02.3.,do danas 28.03. više ništa...ni plaću za 1mj,ni 2mj,ni gorivo za 2mj...uskoro je 1.4.i ne vidim da ce biti ikakve uplate...ako i bude,nece biti sve,i samo sve ide u prolongiranje...isto tako,ukupno sam dobila samo 3 obračuna plaća (za 8,10 i 11mj),na kojima piše da je isplata 15og,a to nikada nije bila-uvijek nekoliko dana kasnije.sad neznam,možda su mu ti papiri doma... a naravno svakodnevno moramo ići na teren i to nimalo blizu.uglavnom,upala sam u debeli minus na tekućem,i da mi nije roditelja ne znam kako bi.ovakva situacija je meni,ali i još 5 preostalih kolega.e sad dolazim do one najvažnije stvari-šef je ok osoba i fer je prema svima-uvijek se s njim može dogovoriti za slobodan dan,nikada nas ne zivka i ne provjerava-njemu je bitna samo prodaja.i platio bi on nama da drugi plate njemu,jednostavno došla je kriza svugdje.e sad,ja bi dala otkaz jer više ne mogu izdražati ni financijski,ni psihički jer taj posao nije za mene.znam da ne mogu ostvariti prava na burzi jer još mi fali barem dva mj.,a šef mi sigurno neće dati otkaz.ja ga ne bi tužila,ni slala ovrhe,ali kako da ja dam otkaz,ali da dobijem i zarađene novce?oprostite na ovako opsežnom pitanju.hvala na pomoći

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

Dobar dan ! također sam novi na forumu i vidim da je to s neisplatom plaće poslodavca "uobičajena" stvar...čitajući vaše komentare u potpuno sam istoj situaciji kao Spleecho...

Zamolio bih Vas ako i meni možete poslat u Wordu "Primjer otkaza radi nepridržavanja ugovora poslodavca"...proceducu sam vidio kako ste mu opisali,ali obrazac kako bi to trebalo izgledat u Woedu nisam.Hvala unaprijed !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija