Jump to content

ugovor o prijenosu ugovora o radu


potrcko

Preporučene objave

Vlasnik grupe koju čine jedno središnje poduzeće (d.d.) i nekoliko firmi kćeri (d.O.o.)otvara još jednu firmu kćer.

Radnicima koji su zaposleni na neodređeno u d.d. nudi Ugovor o prijenosu ugovora o radu,kojim bi prešli u novo d.O.o.

Po tom ugovoru radnik kod novog poslodavca ostvaruje sva stečena prava i obveze na temelju neprekinutog radnog odnosa.

U posljednjem članku navodi se da se u slučaju potrebe radnik i nova firma obvezuju sklopiti poseban Ugovor o radu kojim bi regulirali međusobni radno-pravni odnos na osnovama prenesenog Ugovora o radu.

Koja su prava radnika ako ne potpiše ugovor o prijenosu?

Koja su prava radnika ako potpiše novi ugovor,ali ne želi potpisati eventualni aneks ugovora (smanjenje plaće,drugo radno mjesto,novo radno vrijeme)koji bi mogao dobiti nakon što pristane prijeći u novu firmu (ima li pravo na otpremninu i koje vrijeme bi ona obuhvatila)?

Što ako samo firma kćer ode u stečaj(a ostala poduzeća unutar grupe opstanu)ima li radnik pravo na otpremninu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Koji je razlog osnivanja nove firme? Ukoliko na novu firmu prenosite dio poduzeća, gospodarsku djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, Vaša obaveza je obavijestiti radničko vijeće i svakog djelatnika čiji se Ugovor prenosi. Znaći potrebno ih je samo obavijestiti,njihova suglasnost je nebitna. Obavezno zadržavaju sva prava iz radnog odnosa kod "starog poslodavca".

 

Nije potrebno potpisivati s radnicima nove Ugovore ili anekse postoječih pošto zadržavaju sva stečena prava. Također zadržavaju prava iz dosadašnjeg pravilnika o radu i kolektivnog ugovora (najduže godinu dana odnosno sklapanja novog kolektivnog ugovora).

 

Ukoliko nova firma "propadne" radnik ima pravo na otpremninu (ukoliko ispunjava uvjete). Otpremninu isplačuje "novi" poslodavac.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kako otpremninu isplačuje "novi" poslodavac ako propadne,

kako se naplačuju vjerovnici, iz stečajne mase ili sva dugovanja preuzima vlasnik grupa d.d. pa tako i otpremninu?

Ako radnik ne želi potpisati ugovor da prelazi iz dosadašnjeg d.d. u novo otvoreni d.O.o. znači li to automatski otkaz i ako znači kakav (izvanredni, poslovno uvjetovani, tehnološki višak...) ili je to stvar odluke poslodavca. Ako dobije otkaz ima li pravo na otpremninu, naknadu na burzi i sve ostalo po zakonu.

Unaprijed hvala na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Smatram da se radi o pravno-zanimljivoj situaciji te bi se ovakav slučaj teoretski mogao tretirati kao otkaz uz ponudu sklapanja novog ugovora o radu.

 

Međutim ,problem je u tome što se mijenjaju subjekti tj. osoba poslodavca.

 

Radnik se izlaže opasnosti da de facto neće moći ostvariti prava po ugovoru s ranijem poslodavcu, jer je novo društvo tj.novi poslodavac slabije platežne moći, a što proizlazi iz činjenice da je d.O.o. društvo kapitala koje se inače osniva za ostvarivanje manje dobiti od d.d. te ima i puno manje zak. obveze koje se tiču visine iznosa uplate temeljnog kapitala.

 

Radi moguće prijevarne radnje poslodavca, a koja bi mogla biti ostvarena mimo zakonske regulative, molim kolege koji se bave radnim pravom da iznesu svoje mišljenje.

 

dipl.iur.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Jel ti radnici moraju prijeći u novu firmu, odnosno prebacuje li se ta djelatnost/njen dio, a koju su obavljali ti radnici, na novu firmu? Ako im se samo dobrovoljno nudi novi ugovor, a oni mogu ostati i u ovoj firmi, onda ne moraju ni pristati potpisati novi ugovor niti bi zbog toga mogli snositi kakve posljedice. Ako pak dio djelatnosti ili cijela djelatnost, prelazi na novu firmu, pa tako i ti radnici, njihovi će se ugovori prenijeti po samom Zakonu.

 

Uopće je teško nešto govoriti kad nemamo pojma o čemu se tu točno radi. Ima li ta firma kakvo radničko vijeće, sindikat? Jer ako bi se radilo o tome da nema prijenosa ugovora po Zakonu, uvijek se može sporazumno ugovoriti da to bude prijenos ugovora.

 

Otkaz uz ponudu novog ugovora ne dolazi u obzir, ova firma kćer je drugi poslodavac.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Jedan dio firme koji je do sada bio sastavni dio d.d.-a postaje firma kčer d.O.o. iz nama nepoznatih razloga. Dobili smo svi ugovore na potpis u kojem je navedeno da od sada radimo za firmu kčer d.O.o. Ugovorom se prenose sva prava iz prijašnjeg ugovora te to nije sporno.

Sporno je da dosta radnika u toj firmi ima staža oko 15 godina pa ih je strah potpisati ugovor na novu firmu.

Što se događa ako potpišu ugovor i "nova" firma d.O.o. propadne(otpremnine, naknada na burzi)?

Što se događa ako ne potpišu za "novu" firmu, mogu li ostati raditi gdje su i do sada firma d.d., dobivaju automatski otkaz ili je to stvar odluke poslodavca.

Poslodavac je predvidio da svi radnici prijeđu u novu firmu.

Dali je ugovor dobrovoljan ili nije mi neznamo.

Ne postoji sindikat ,a i radničko vijeće postoji samo na papiru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vidim da se stalno vrtimo u krug i sa pitanjima i sa odgovorima,pa da Vam detaljno odgovorim.

 

Ukoliko je poslodavac osnovao novu firmu iz razloga što će na nju prebaciti dio gospodarske djelatnosti (npr.bave se proizvodnjom i prodajom a na novu prebacuju prodaju) poslodavac smije na novu firmu prebaciti Ugovore djelatnika koji su kod njega obavljali taj posao. Na novoga poslodavca (novu firmu) se prebacuju sva prava radnika stećena dosadašnjim radom kod "starog" poslodavca. Poslodavac ima samo obavezu obavijestiti radničko vijeće i svakog djelatnika čiji Ugovor prenosi. Potpisivanje novih Ugovora nije potrebno.

 

Novi poslodavac je preuzeo sve obaveze prema prenešenim radnicima (uključujući i isplatu otpremnine u slučaju raskida Ugovora). Pitali ste što s radnicima koji ne žele prijeći i potpisati novi Ugovor. Napisao sam da nije potrebno potpisivati novi Ugovor jer stari se prenosi.

 

Poslodavac može prebaciti Ugovore samo onih radnika koji rade u djelatnosti koja se prebacuje na novog poslodavca.

 

Ukoliko bi poslodavac napravio prijenos djelatnosti na novog poslodavca s namjerom da uskrati prava iz radnog odnosa radnicima (otpremnina...) nadležni će ga sud ,na zahtjev radnika, obavezati na ispunjenje obveza i u slučaju da ugovor o radu nije sklopljen s tom osobom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kako se nalazim u istoj situaciji, mene zanima sporni članak 4., koji kaže da " u slučaji potrebe radnik i nova firma SE OBVEZUJU sklopiti poseban ugovor o radu kojim bi regulirali međusobni radno-pravni odnos na osnovama prenesenog ugovora o radu".

da li to znači da ako za mjesec dana ili prije dobijemo novi ugovor, a ovaj smo potpisali, da moramo potpisati i taj novi koji će nam sigurno ponuditi, i sigurno će biti nepovoljniji za nas.

i ako ne potpišemo taj novi ugovor, da li to znači da smo prekršili ovaj postojeći ugovor sa spornim člankom 4.? jer u njemu piše da se obvezujemo, da li ta riječ veže nas da nemamo izbora.

i da li to onda znači da kada ne bi potpisali novi ugovor da onda nemamo prava na otpremninu i burzu, zbog povrede ovog ugovora, u kojem se nalazi članak 4.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Što se tiće prenosa prava radnika sa jedne firme d.d. na drugu firmu kčer d.O.o. ništa nije sporno.

Sporno je što se događa ako "nova" firma d.O.o. propadne.

Dali radnici imaju prva na otpremnine i naknade na burzi ili samom propašću "nove" firme gube i ta prava.

Ono što sam naveo već prije dosta radnika ima solidne otpremnine i boje se da će sa propašću "nove" firme ostati bez svega.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Upoznat sam sa problematikom o kojoj raspravljate i za mene nije samo sporan čl. 4, već i čl. 3, st. 2 koji govori da sva prava i obveze radnika prelaze iz d.d. u d.O.o. i počinju teči sa danom potpisivanja Ug. o prijenosu (znači ovaj mjesec)?

Da li se prema ovome sav onaj staž koji sam imao u d.d. ne uzima u obzir u slućaju otkaza u novoj d.O.o. firmi (pravo na otpremninu...)?

Hvala.

 

Pozdrav

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav,

 

također sam primio sporni ugovor,i to jučer,a ugovor je sastavljen 10.01.2011.,sutra ujutro mora biti vraćen u firmu???

Postoji li uopće "Ugovor o prijenosu ugovora o radu"kao pravovaljan dokument koji bi radnik mogao dobiti na potpis, odnosno može li poslodavac biti kažnjen jer je ponudio taj ugovor radniku?

U Zakonu o radu postoji samo termin "prenošenje ugovora na novog poslodavca" (čl.133),a to je proces između dva poslodavca,a ne između radnika i poslodavca.Tim procesom mijenja se status poduzeća (dijela poduzeća)ili se pravnim poslom prenosi cijelo poduzeće ili njegov dio na novog poslodavca.

Dakle ugovor potpisuju samo "stari" i "novi" poslodavac,a tim ugovorom prenose se svi Ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću.

Radnici ništa ne potpisuju jer su potpisom "novog"poslodavca svi ugovori preneseni.

"Stari poslodavac je dužan o prijenosu poduzeća ili dijela poduzeća,pravodobno,prije dana prijenosa pisano obavijestiti (obavijest,a ne ugovori)radničko vijeće i sve radnike koji su prijenosom obuhvaćeni.

"Novi" poslodavac svojim potpisom preuzima sve obveze za prava koja je radnik stekao radom u "staroj"firmi,u suprotnom će ga nadležni sud na to obvezati.

Ima li "stari" poslodavac pravo dati otkaz radniku ako ne želi potpisati "Ugovor o prijenosu ugovora o radu"?

Ako ga radnik potpiše i dobije otkaz od"novog" poslodavca,ima li pravo na otpremninu i za minuli rad u "staroj" firmi,i to 33% prosječne bruto plaće?

Ima li smisla potpisati ugovor i tužiti (prijaviti) poslodavca,na koji način i kome najprije (inspekcija rada?)?

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sva prava koja ste stekli ( stečena prava ) znači kod otpremnine te drugih prava iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom uračunava se i staž ostvaren kod dosadašnjeg poslodavca. Radnici se u ovakvim slučajevima boje da će zbog lošeg poslovanja biti otpuštani te da u slučaju stečaja novog poslodavca imovinska masa biti nedovoljna za naplatu njihovih eventualnih potraživanja, ili da im se neće priznati dosadašnji staž ostvaren kod prethodnog poslodavca kod izračunavanja otpremnina, što se može pravno urediti na način da prethodni poslodavac odgovara za dio ovih troškova. Mislim da je u ovakvim slučajevima nužno da se radnici također aktivno uključe u proces prijenosa poslovanja, barem što se tiče radnih prava. Ukoliko postoji radničko vijeće, probudite ih.

 

HNS je donio Rezoluciju o outsourcingu koja sadrži smjernice koje bi mogle biti od koristi u ovom slučaju.

 

http://www.nhs.hr/adminvijesti/download.aspx?download=93&filename=Rezolucija+o++outsorcingu.pdf

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Koliko sam upoznat postoji radničko vijeće kojim upravlja sam predsjednik uprave!!!!??? a kada su u jednom trenutku radnici pokušali stvoriti sindikat dobili su otkaze što je na kraju završilo na sudu..... kako god okrenete u "banani" smo...

pročitao sam REZOLUCIJU O OUTSOURCINGU i mislim da je za sve nas najizgledniji ovakav ishod:

 

"Novi poslodavac često ne uzima u obzir činjenicu kako

poslodavac od kojega je preuzeo poslove (i ljude) može smanjiti broj radnika, mijenjati

djelatnost ili angažirati jeftinijeg pružatelja usluga jer je i smanjenje troškova bio jedan od

razloga izdvajanja ili kako čak tu vrstu usluga više neće niti trebati.

Ponekad su takva poduzeća i osnovana samo zbog toga, kako bi nakon

ugovorenog roka i isteka socijalne klauzule jednostavno propala, ugasila se."

 

Moje pitanje još uvije stoji vezano uz čl. 3 st. 2: "prava počinju teči od dana potpisivaja ugovora o prijenosu" i mislim da na otpremninu, ako dobijemo otkaz od nove d.O.o. firme, ne možemo računati kada je min. broj radnog staža za otpremninu 2 god.?

Još jedno pitanje, ukoliko odbijem potpisati ugovor sa novom d.O.o. firmom, da li mi d.d. može dati izvanredni otkaz po kojem gubim sva stečena prava, a ako ne bude izvanredni da li me može ukinuti za otpremninu pod izlikom da mi je ponudio rješenje novog radnog odnosa koji sam odbio?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vi od nove firme možete ostvariti zak.pravo na otpremninu jer se,kao što sam već rekao,radi o klasičnom slučaju prenošenja ugovora o radu koje je (osim zakonske zaštite ZOR-a) svojim aktom potvrdio i sam poslodavac. Međutim, pitanje je da li ćete uspjeti ostvariti pravo na otpremninu ukoliko nova pravna osoba ode u stečaj. U slučaju stečaja, po samom Stečajnom zakonu, ulazite u viši isplatni red. No,ukoliko d.O.o. nema nikakve imovine, nećete se kao stečajni vjerovnik uspjeti naplatiti.

 

dipl.iur.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

d.d. ne može dati (zakoniti) izvanredni otkaz ukoliko radnik odbije potpisati novi ugovor. on može dati poslovno uvjeovani otkaz u kojem slučaju radnik ostvaruje pravo na otpreminu koja e određuje temeljem ZOR, a visina iste ovisi o duljini trajanja staža provedenog kod tog poslodavca.

 

ukoliko bi d.d. uručio izvanredni otkaz radi netpotpisivanja novog ugovora, isti ne bi bi bio zakonit te se radnika savjetuje bez odgode podnijeti zahtev za zaštitu prava te nakon 15 dana od toga tužbu na nadležni sud.

 

minimalni radni staž za ostvarivanje otpremnine je 2 godine kod tog poslodavca.

 

gornje se odnosi na zakonski pojam otpremine, "otpremnina" propisana kolektivnim ugovorom je nešto drugo i ne radi se o otpremnini u pravnom smislu tog pojma.

 

dipl.iur.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija