Jump to content
yks

kako dokazati vlasništvo?

Preporučene objave

Može li se i na temelju čega osporiti nečije vlasništvo nad nekretninom?

 

Da pojasnim.. Moj davno pokojni djed bio je vlasnik dvije čestice zemlje (nisu susjedne). Prije 50ak godina jednu od čestica prodao je sumještaninu. Djed je davno umro a baka i moj otac (njegovi jedini nasljednici) nisu uredno ažurirali zemljišne i vlasničke knjige. Nedavno su se pojavile osobe zainteresirane za otkup one čestice koja je ostala u posjedu moje obitelji, no u procesu pregovora ispostavilo se da je kao vlasnik obje čestice upisana osoba kojoj je prodana ona prva čestica. Svo to vrijeme moja je obitelj koristila i obrađivala dotičnu spornu parcelu a osoba upisana kao vlasnik nikada nije nije iskazivao nikakvo polaganje prava nad njom. Vjerujem da ni ne zna da je upisan kao stvarni vlasnik.

 

S obzirom da mi je preminuo otac i moram prikupiti dokumentaciju imovine za ostavinsku raspravu, a dotičnu parcelu smatram vlasništvom obitelji, postoji li način za osporiti stanje upisano u gruntovnici?

 

Napominjem da nikakva kupoprodajna ili bilokakva dokumentacija vezana uz to zemljište nije sačuvana, no puno je svjedoka koji potvrđuju da je obitelj bila u posjedu i koristila zemlju cijelo vrijeme.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vlasništo nad nekretninama stječe se upisom u zemljišne knjige. Radi uknjižbe vlasništva mora se o pravnom poslu na čijem se temelju vlasništvo stječe sastaviti isprava čiji sadržaj i oblik mora odgovarati pravilima zemljišno-knjižnog prava.

 

Kako je u vašem slučaju kao vlasnik sporne nekretnine uknjižena osoba kojoj je vaš djed prodao drugu nekretninu a ne tu koja je sada sporna trebate znati da je ta osoba upisana kao vlasnik te nekretnine ne zato što se to nekome htjelo nego na temelju pravnog posla između vašeg djeda i te osobe (vjerovatno kupoprodajni ugovor), o čemu mora postojati dokaz u gruntovnici suda, jer kod uknjižbe traži se i valjan pravni temelj da bi se ista mogla uopče upisati u zemljišne knjige. Tako da pretpostavljam da je o tome pravnom poslu između vašeg djeda i te osobe sklopljen ugovor čiji dokaz mora biti u arhivi gruntovnice, inače je nevaljan upis.

 

Osim toga, temeljno načelo kod zemljišno-knjižnog prava je zaštita povjerenje u zemljišne knjige, odnosno povjerenje u njihovu istinitost i potpunost, što znači da se smatra da zemljišna knjiga istinito i potpuno održava činjenično i pravno stanje nekretnine. Dakle smatra sa da ta osoba koja je upisana kao vlasnik doista jest vlasnik.

 

No kako je u vašem slučaju riječ o nekretnini koju vaša obitelj koristi i posjeduje duže vrijeme, i to ne priznajući višu vlast nekog drugog, nego ju posjedujete kao da je vaša, sam zakon (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)određuje da se vlasništvo nad nekom nekretninom može steći ispunjenjem određenih pretpostavka koje nisu niti pravni posao, niti nasljeđivanje niti odluka suda, već onaj kome se glede nake nekretnine ispune te pretpostavke stječe samim time i pravo vlasništva na njoj u trenutku ispunjenja tih pretpostavki.

 

Te pretpostavke jesu:

 

SAMOSTALNI POSJEDNIK(onaj koji posjeduje nekretninu kao da je njezin vlasnik, odnosno nositelj prava vlasništva, kao što se vi o ovom slučaju budući da ste tako i mislili a istu se duže vremena koristili i posjedovali)ČIJI JE POSJED NEKRETNINE BAREM POŠTEN (pod poštenjem se smatra da doista niste znali niti ste s obzirom na okolnosti imali dovoljno razloga posumnjati da vam ne pripada pravo na posjed, i poštenje se uvijek predmnjeva, odnosno posjed se smatra poštenim dok se ne dokaže suprotno) STJEČE DOSJELOŠĆU NEKRETNINU U SVOJE VLASNIŠTVO PROTEKOM 20 GODINA NEPREKIDNOG SAMOSTALNOG POSJEDOVANJA.

 

Kako je u vašem slučaju riječ o nekretnini koju je vaš djed prodao prije 50-ak godina, a vi doista niste to znali niti se s obzirom na okolnosti imali razloga posumnjati da vam ne pripada pravo na posjed iste jer ste istu pretpostavljam tih 50-ak godina koristili i posjedovali kao svoju, po zakonu vi ste istu stekli dosjelošću.

 

Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći od onog dana kada ste stupili u posjed te nekretnine, a završava se istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost, u vašem slučaju vrijeme potrebno je 20 godina(a vi istu posjedujete i mnogo mnogo više).

 

Dakle vi ste po samom zakonu vlasnici nekretnine i time po sili zakona prestaju sva stvarna prava drugih osoba (u vašem slučaju tog upisanog vlasnika).

 

DAKLE TRAŽITE UPIS SPORNE NEKRETNINE U VAŠE VLASNIŠTVO TEMELJEM ZAKONA - STJECANJEM DOSJELOŠĆU. Jer tko stekne pravo vlasništva nekretnine na temelju zakona (kao vi ispunjenjem tih pretpostavki, pošten posjed, vrijeme posjedovanja 20 godina)ovlašten je ishoditi upis stečenog vlasništva u zemljišnoj knjizi.

 

Kada to budete zahtjevali moguće je da vas taj upisani vlasnik tuži ali on tužbu gubi jer vi imate sve ispunjene pretpostavke za dosjelost vlasništva. DAKLE VI MOŽETE DOKAZATI PRED SUDOM DA JE VAŠ POSJED TE NEKRETNINE BIO POŠTEN I DA STE ISTU POSJEDOVALI I KORISTILI DUŽE VRIJEME A DA SVE TO VRIJEME NISTE NITI SUMNJALI DA VAM NE PRIPADA PRAVO NA POSJED BUDUĆI DA JE SPORNA NEKRETNINA DOISTA DUGO VREMENA U POSJEDU VAŠE OBITELJI KOJA JU JE I OBRAĐIVALI I KORISTILA KAO SVOJU, TE OD VAS NIJE NITKO NIKADA TRAŽIO DA PRESTANETE ISTU KORISTIT TJ. TAJ UPISANI VLASNIK NIJE NIKADA VAS TUŽIO DA GA UZNEMIRAVTE U NJEGOVU VLASNIŠTVU, DA STE MU ISTU ODUZELI I NIKADA NIJE NITI TRAŽIO DA MU ISTU VRATITE U POSJED.

VAŠE POŠTENJE TOG POSJEDA SE PREDMNJEVA, POSJED SE SMATRA POŠTENIM DOK SE NE DOKAŽE SUPROTNO, DAKLE TAJ UPISANI VLASNIK BI TREBAO DOKAZIVATI DA STE VI NEPOŠTENI POSJEDNIK, DA SE MU ODUZELI NEKRETNINU SAMOVLASNO I SLIČNO, ŠTO NE MOŽE DOKAZATI, JER NIJE TAKO. UOSTALOM IMATE I SVJEDOKE KOJI MOGU U VAŠU KORIST POTVRDITI VAŠE POŠTENJE POSJEDA I NEPREKIDNO KORIŠTENJE SPORNE NEKRETNINE.

 

 

 

Evo nadam se da ste zadovoljni odgovorom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Puno Vam hvala na ovako opsežnom odgovoru.

 

Volio bih znati još par stvari;

 

Gdje i kako u praksi ostvariti to svoje pravo?

Jednostavno se pojaviti u gruntovnici sa željom da se upišem na česticu ili postoje neki preduvjeti za upis?

 

Te, s obzirom da je zemlju koristila obitelj a ne pojedinac, tko ima pravo tražiti upis vlasništva?

Zemlju smo smatrali vlasništvom moje bake i mog oca kao nasljednicima pok.djeda u 1/2 dijela. Kao što rekoh, otac mi je preminuo i ovo smo namjeravali uključiti u ostavinsku raspravu. Dakle, njegovih 1/2 dijela. Mogu li ja kao očev nasljednik tražiti upis vlasništva u njegovo ime ili mogu sebe osobno kao korisnika zemljišta iako se nisam smatrao pravnim vlasnikom?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Podnosite tužbu protiv upisanog vlasnika Općinskom sudu prema mjestu gdje se nalazi sporna nekretnina jer za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini isključivo nadležan sud mjesta gdje se nekretnina nalazi.

 

Podnosite "Tužbu radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću".

 

Tužbu podnosi onaj koji je u posjedu predmetne nekretnine, dakle nakon smrti vašeg djeda, to je bila vaša baka i vaš otac, a s obzirom da je otac preminuo, sada ste to vi kao potomak i baka kao bračni drug.

 

U tužbi tražite od suda da vas proglasi suvlasnicima nekretnine budući da je sporna nekretnina u vašem posjedu neprekinuto vrijeme od 50 god, te da ste sve to vrijeme posjedovali istu kao njezini vlasnici, da ste ju obrađivali, da ste bili pošteni posjednici jer niste znali da vam ne pripada pravo na posjed jer to vam nitko nikada nije niti osporavao niti tražio od vas da ga prestane uznemiravati na nekretnini, te također zahtjevate da sud naloži tuženiku (toj osobi koja je upisana kao vlasnik) da vam preda tabularnu ispravu (ispravu kojom se slaže da nekretnina prijeđe u vaše vlasništvo) a u suprotnom da tražite od suda (ukoliko vam to tuženik ne želi izdati)presudu u vašu korist koja će zamijeniti spomenutu ispravu te koja će biti onda sama po sebi temelj za upis vašeg vlasništva (tj.suvlasništva vas i bake).

 

Dakle tražite upis vašeg vlasništva u zemljišnu knjigu uz brisanje upisa na ime tuženika.

 

Odluka suda će biti temelj za dopuštanje uknjižbe temeljem koje će onda zemljišno-knjižni sud donijeti rješenje o uknjižbi prava vlasništva na vas.

 

Zemljišno-knjižni sud će tako dopustiti uknjižbu na temelju pravomoćne sudske presude kojom će se riješiti spor između vas i tuženika na način da će tuženiku biti naloženo da vam izda tabularnu ispravu ili će istu zamijeniti ta presuda.

 

U svakom slučaju pozivate se na članak 159. i 160. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji jasno definira stjecanje vlasništva temeljem zakona dosjelošću.

 

Vama su ispunjene sve pretpostavke da ostvarite takav upis.

 

Sretno. Vjerujem u vaš uspjeh!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

molim pomoč za sličan slučaj.

moja obitelj ima istu situaciju sa jednim zemljištem samo što je kao vlasnik upisana opčina, dok je moja obitelj upisana samo u posjedovnom listu.

u posjedu smo preko 70 godina.

zanima me i pravna procedura.

unaprijed hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

da biste stekli pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama u vlasništvu jedinica lok. samouprave i RH potrebno je dokazati posjed nekretnine u trajanju od 40 godina i to od 1941. pa unazad dakle od 1901., računaju se i pravni prednici od kojih su vaši djedovi kupili,nasljedili dobili na poklon.Ako vas buni ovaj termin od 40 godina i to od 1901. to je stoga što nakon uspostave komunizma je uvedeno i društveno vlasništvo na kojem se nije moglo stjecati vlasništvo dosjelošću,sve do 08.10.1991., 40 godina zato što zakon o vlasništvu određuje dvostruko trajanje u slučaju ovih pravnih osoba

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Za osobe koje su registrirane u katastru kao posjednici,a u zemljišnim knjigama su upisani kao korisnici , a kao vlasnik je uknjižena lokalna samouprava-općina ,tada je dovoljno

gruntovnici podnijeti zahtjev da se evidentira pretvorba na temelju zakona u korist posjednika tj. korisnika .

 

Pozdrav !

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

No, u mojemu slučaju, posjed tužiteljice je bio nepošten što se vidi da sam izjavila i u zapisnik suda prilikom ročišta. naime, tužiteljičina obitelj je prije 20 godina prodala dio zemljišta Općini koji je po pup-u tada morao biti pridružen susjednoj parceli a da bi ova mogla biti gradilište-građevna parcela.

U postupku tužbe za smetanje posjeda protiv mene sud moju izjavu upisuje u zapisnik (imam i građevinsku dozvolu... i zk izvod...) ali u Riješenju navodi "dase ni ja kao tužena nisam protivila njihovom posjedu (!!!) te da ničime nisam ugrozila njihov tužbeni zahtjev..". Pnovljenim prvostup postupkom ista stvar... ali dok sam u rodilištu novo konačno riješenje župan suda ne uručuje se ni mome suprugu koji je imao punomoć - objavljuje se na oglasnoj ploči suda i postaje pravomoćno... provodi se ovršno micanje moga materijala sa gradilišta.... sve troškove snosim naravno ja... Gubim gradilište, vleike uložene novce u građ dozvolu...čista pljačka od strane suda...

Također je nova katastarska izmjera u tijeku i sad ti "posjednici" hoće granicu parcele po sudskom riješenju ( u kojemu se čak ni ne spominje broj čestice!!) legalizirati kao crtu na katastarskome planu, što ja nemam namjeru dozvoliti jer tužba nije bila vlasnička već za "smetanje posjeda".... Odvjetnik me savjetuje u 100% uspjeh vlasničke negatorne tužbe... Je li uspjeh doista 100% iako protustrna ima pravomoćno riješenje po tužbi za smetanje posjeda????

Imam li pravo na naknadu za vrijednost uništene građevne vrijednosti parcele jer je sad uža 0d 14 m i više nije bez dokupa moguća gradnja??

Živjela pravna država!!!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postovani,

imam jedan slican problem na ovu temu...zivim u jednoj starini na kukuljanovu (bakar) 3 godine i u koristenju sam jednog dijela parcele koji su godinama koristili vlasnici prije mene, medjutim ono je u vlasnistvu prvog susjeda po papirima...to nikad nije razrijeseno i radi se o opcini, di su stari ljudi davali zemlje drugima u korist za neko drugo i to nije nikad rijeseno odnosno uknjizeno nego je sve bilo na rijecima...vlasnik te zemlje je to znao te je takvo stanje i zatekao! Takodjer prije mog useljenja, po mom saznanju grad bakar je odlucio rijesit slicne sporove, te su geodeti krenuli u akciju po cijeloj opcini kako bi se napravila podjela vlasnistva 1/1...tako su se tri vlasnika susjednih kuca ukljucujuci vlasnik moje sadasnje nekretnine nasli s geodetima u rijesavanju zajednickog dvorista...i tako su se oni dogovorili i bivsa supruga od vlasnika tog "mojeg"dijela je potpisala papir geodetima, s obzirom da je ona zivjela u toj kuci, da se slaze da taj dio pripadne mojoj kuci s obzirom da oni taj komad nisu nikad koristili! I sad tu nastaje problem, ja sam sebi to sve lijepo dotjerao napravio terasu veliku, niko nije nista nikad govorio, niti me sputavao i sad oni odlucili prodat kucu, a to rijesenje od opcine jos nije stiglo!  Mene sad konkretno zanima koja prava ja tu imam opet ponavljam s obzirom da su to prijasni vlasnici moje kuce koristili i sad ja? Da li mogu imati problema sa buducim vlasnicima i da li ovi stari mogu sad kad sam ja sve lijepo sredio zahtijevati da im se to vrati bez obzira sto je to vec u postupku? Hvala unaprijed,

L.p.

Uređeno od Vlenac89

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Vlenac89 je napisao:

da li ovi stari mogu sad kad sam ja sve lijepo sredio zahtijevati da im se to vrati bez obzira sto je to vec u postupku?

Zahtjevati nešto se uvijek može, samo s kojim smislom jer bi to vrlo vjerovatno završilo u parnici, te sam njihov uspjeh u njoj ovisi o onome što su potpisali na tome "papiru".

, Vlenac89 je napisao:

Da li mogu imati problema sa buducim vlasnicima

Ako im sadašnji vlasnik prešuti dio oko potpisivanja suglasnosti da taj dio pripadne vama a kupovali su s povjerenjem u istinitost podataka u ZK, podredno je moguće jer bi nekakova parnica u tome slučaju bila usmjerena prema njima. 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...