Jump to content

Nezakonito postupanje predstavnika suvlasnika i upravitelja


shteff

Preporučene objave

Suvlasnik sam stana u višestambenoj zgradi u ZG, kojom kao vanjski upravitelj upravlja društvo registrirano za tu djelatnost.

 

Zgrada ima 30 suvlasnika i predstavnika suvlasnika izabranog pod sumnjivim okolnostima.

 

Postoje čvrste indicije i materijalni dokazi o netransparentnom, da ne kažem nezakonitom postupanju u poslovima upravljanja zgradom.

Netransparentno i nezakonito se ponaša u prvom redu predstavnik suvlasnika a zatim, nepoduzimanjem i propustom isto čini i upravitelj.

 

Predstavnik suvlasnika uzeo je sebi za pravo da samostalno donosi odluke koje se tiču upravljanja zgradom, bez ishođenja potrebne većine potpisa suvlasnika i bez da obavještava suvlasnike o bilo čemu.

Dalje, predstavnik daje naloge prema upravitelju i potpisuje određene dokumente u ime svih suvlasnika, a bez potrebne većine-suglasnosti potpisa ostalih suvlasnika, bez rasprave sa suvlasnicima i bez transparentnog informiranja suvlasnika.

 

Upravitelj je toga svjestan, no blago rečeno je nezainteresiran da provjeri vjerodostojnost takvog 'predstavljanja' i utemeljenost naloga koje dobiva od predstavnika suvlasnika.

To ga svejedno ne sprečava da provodi naloge i proizvodi dokumentaciju proizašlu iz netransparentnog-nezakonitog postupka predstavnika suvlasnika.

 

Posljedica toga su nelegalno donesene odluke koje se provode, te druge neželjene posljedice u poslovima upravljanja zgradom, koje idu na štetu svih suvlasnika.

 

Predstavnika suvlasnika se može smijeniti voljom većine suvlasnika u zgradi, taj dio mi je jasan.

 

 

Međutim zanima me kojoj instanci i u kojoj formi se može podnijeti prijava, odnosno zatražiti nadzor nad obavljanjem poslova zastupanja suvlasnika i poslova upravljanja zgradom, te eventualna naknada počinjene štete?

 

Unaprijed zahvalan, Stjepan

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Stvar je vrlo jednostavna - sazovite sastanak suvlasnika i ako se s Vama slaže većina suvlasnika smijenite predstavnika i promijenite upravitelja. Ako samostalno želite nastupati pošaljite najprije pismeni prigovor upravitelju i dajte ga na znanje predstavniku stanara. Samo, jeste li Vi sigurni da ne postoje nikakve potrebne odluke? Da biste bili sigurni trebate tražiti Vašeg predstavnika konkretne dokumente na temelju kojih su radovi izvođeni. Poslovi redovnog održavanje provode se bez posebnih odluka i oni su propisani međuvlasničkim ugovorom. Za neke druge poslove potrebna je ili većinska ili apsolutna suglasnost - ovisi o čemu se radi. Za sve račune postoji trag plaćanja, tko je odobrio i kome je plaćeno. Možda ste samo Vi nezadovoljni. Osobno imam jedan slučaj gdje su svi suvlasnici zadovoljni, potpisuju odluke s 95%-suglasnošću, sve je potpuno transparentno, ali ipak postoji jedan suvlasnik koji smatra da je sve nelegalno. Nitko mu ne brani da podnese tužbu. Ali, on radije samo provocira anonimnim pisamcima i porukama koje lijepi na oglasnu ploču misleći da stanari ne znaju o kome se radi. Nemojte me krivo shvatiti, ne mislim da ste Vi takva osoba, samo vam hoću dati jedan primjer iz života. S druge strane, ako je točno ovo što pišete, a drugi suvlasnici prešutno to podržavaju radi vlastita komformizma, teško ćete nešto moći napraviti.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Ako se radi o ugovornom upravitelju, radi se o odnosu između ugovornih strana i ne postoji posebni nadzor od strane države (ako ste na to mislili) za te poslove već je moguć samo nadzor zakonitosti postupanja kao i za sve druge djelatnosti - dakle, porezni, financijski, sigurnosni, sanitarni ... ovisno o primjenjivosti u konkretnom slučaju.

 

Ako se radi u prinudnom upravitelju onda bi - načelno - postojao i upravni nadzor jer se radi o upravljanju temeljem zakona i posebnih odluka, pa bi upravitelj vršio poslove s javnim ovlastima. Međutim, u praksi - osobno provjerio - u našim ministarstvima ama baš nikakvog pojma nemaju ni što bi ni kako bi u vezi s tim postupili.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Ispričavam se zbog dužeg naslova teme, nemojte zamjerit.

 

 

Hvala Vam na pojašnjenju g.Upitnik, ovaj dio koji pišete je dosta jedan generalni opis koji mi je većim dijelom poznat i s kojim se slažem - to bi tako trebalo funkcionirati - no nema veze s ovim što sam pitao, skoro nikakve.

 

Probat ću biti malo konkretniji s upitom jer bojim se da me niste dobro razumjeli.

 

Nisu izvođeni nikakvi radovi, već se radi o, po meni nezakonitom usvajanju određenih odluka koje se tiču naše zgrade i odnosima naše zgrade sa susjedne dvije zgrade na istoj čestici (svi zajedno smo zapravo jedna pravna cjelina, ali da operativno bude lakše svaka zgrada ima 'svog' predstavnika suvlasnika):

 

'Naš' predstavnik suvlasnika samostalno odlučuje, umjesto da zastupa suvlasnike.

Potpisuje zapisnike pred upraviteljem zgrade i time daje određene naloge i preuzima određene obaveze, bez da je prethodno osigurao 51% potpisa - dakle apsolutno radi na svoju ruku.

 

Upravitelju zgrade je poznato da predstavnik naše zgrade samostalno donosi odluke i preuzima obveze - no ne želi se u to miješati.

Jednostavno pere ruke od svega i kaže - smijenite predstavnika.

Pri tome je apsolutno nezainteresiran za činjenicu da je primio naloge, odnosno verificirao dokumente koje je predstavnik suvlasnika odlučio-potpisao na svoju ruku, bez potrebnih 51%.

 

Upravitelj je svjestan da prima nelegalan - falsificiran - nalog od predstavnika suvlasnika.

Upravitelj pritom ne poduzima ništa, zna da postoje dubioze ali ne provjerava, već prihvaća 'igru' i stvari se dešavaju temeljem takve nelegalne odluke - time i on postaje dio problema a ne rješenje istog.

 

Dakle imamo:

- predstavnika koji je umjesto da predstavlja suvlasnike, uzeo za pravo da samostalno odlučuje i ne polaže nikom račune

- upravitelja koji zna da predstavnik tako radi, ali ne postavlja pitanja već surađuje

 

Koliko je meni poznato, to je kršenje zakona o vlasništvu - dakle radi se o kriminalu. Da li me shvaćate sad.

 

Zanima me tko nadzire rad upravitelja i tko je nadležan za otkrivanje i procesuiranje falsifikata u dokumentaciji?

 

Da li je to upravni nadzor, neka druga inspekcija ili isključivo mora ići privatna tužba?

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

KronicnaStranka je napisao:

Ako se radi o ugovornom upravitelju, radi se o odnosu između ugovornih strana i ne postoji posebni nadzor od strane države (ako ste na to mislili) za te poslove već je moguć samo nadzor zakonitosti postupanja kao i za sve druge djelatnosti - dakle, porezni, financijski, sigurnosni, sanitarni ... ovisno o primjenjivosti u konkretnom slučaju.

 

 

E, na to sam mislio, nadzor zakonitosti postupanja.

Ako se falsificiraju dokumenti, pretpostavljam da je nadležan upravni nadzor?

 

Nisam pravnik i birokracija mi je općenito strana ali nije mi teško staviti stvari na papir i poslati, bitno je da znam kome.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Obaveze suvlasnika i upravitelja regulira Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ali odnose suvlasnika kao nalogodavaca i (ugovornog) upravitelja kao nalogoprimatelja regulira Zakon o obveznim odnosima.

 

Uloga predstavnika stanara zapravo je slabo definirana, ali u biti on nema nikakve ovlasti osim ako mu one izričito nisu dane međuvlasničkim ugovorom, dakle odlukom suvlasnika koje predstavlja.

 

Kršenje odredbi ovih zakona samo po sebi ne spada u kaznena djela. Dakle, ako vam netko pravi štetu nezakonitim ponašanjem (recimo, povredom međe ili nevraćanjem duga) to još ne znači da čini kazneno djelo. Inače bi većina parnica završila u kaznenom postupku.

 

Međutim, ako pravi štetu, ostvaruje neopravdanu korist itd. onda može potpasti pod odredbe Kaznenog zakona (npr. protupravna imovinska korist, krivotvorenje itd.)

 

Za takva djela nadležni su policija i Državno odvjetništvo, a za korupciju i USKOK.

 

Ako se radi o djelima koja se mogu dokazati dokumentima i slično, a zahtijevaju i nešto više pravnog znanja, onda je najbolje poslati pismenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu budući da je uloga policije prije svega utvrđivanje činjenica, a ne određivanje o kakvom se kaznenom djelu radi. Ako prijavite policiji, onda oni na temelju svoje procjene prikupljenih podataka predmet prosljeđuju ili ne prosljeđuju Državnom odvjetništvu.

 

Međutim, kod prijavljivanja kaznenog djela treba biti oprezan, jer ako neosnovano nekoga prijavite, možete za to odgovarati odnosno on može tužiti vas.

 

Niste odgovorili radi li se u vašem slučaju o prinudnom ili ugovornom upravitelju, ali bez obzira na to mislim da nema mogućnosti upravnog nadzora niti bi vam pomoglo da ima. Možete se o tome informirati u odgovarajućem odjelu lokalne samouprave (općine ili grada) koja je imenovala prinudnog upravitelja, ako se radi o prinudnom upravitelju.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

U slučaju kada je zgrada na jednoj čestici, s više ulaza koji su svaki pod posebnom upravom, a vlasnici su suvlasnici na cijeloj čestici stvari bi trebale izgledati ovako (to je moje slobodno tumačenje propisa koji nisu baš potpuno jasni):

Najprije bi trebalo potpisati skupni međuvlasnički ugoovor kojim ulazi međusobno dogovaraju da će svaki ulaz imati svojeg upravitelja. Tek nakon toga bi svaki ulaz trebao potpisati svoj međuvlasnički ugovor kojim se odrđuje upravitelj, predstavnik, naknada predstavniku, njegove ovlasti izvan zakonskih okvira, posdlovi redovne i izvanredne uprave i sl. Jeste li sigurni da sve nije napravljeno po tom principu? Jer možda je MU-om određeno da je predstavnik ovlašten dogovarati se u vaše ime s drugim ulazima, što bi bilo i logično, ali uz prethodni dogovor s vama suvlasnicima. Stvari su i jednostavne i komplicirane istodobno. Pitanje je samo je li vaš predstavnik moralan i pošten, jer ako nije, teško vama, jer znam da su ljudi prilično komforni i ne žele se previše baviti promjenama postojećeg stanja. Vi kao suvlasnici imate moć sve urediti po svojem ali vas mora biti više od 50% za promjene.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Kolege Upitnik i Kronicna Stranka, hvala na opširnim odgovorima.

 

Upravitelj je ugovorni, trgovačko društvo iz Zagreba.

 

Što se predstavnika suvlasnika tiče, situaciju s njim i raspoloženjem ostalih suvlasnika ste jako dobro osjetili baš vi kolega Upitnik, pretpostavljam da imate dosta iskustva s tim.

 

Kronološkim redom:

- prvobitno su sve zgrade na čestici imale jednog predstavnika suvlasnika, upitnih stručnih i ljudskih kvaliteta.

- suvlasnici su se pobunili i odlučili da svaka zgrada ima 'svog' predstavnika

- u općem metežu je za 'našeg' predstavnika iskočio dotični gospodin

- kako je izabran i da li postoji ugovor s njim, ne znam jer sam u zgradu doselio nakon toga

- u zajednički račun 'čestice' su uvedena posebna konta, za svaku zgradu posebno

 

- s vremenom je postalo jasno da predstavnik suvlasnika ne predstavlja već autonomno odlučuje

- umjesto da transparentno informira ostale suvlasnike o planiranom i učinjenom, pribjegao je metodi '4 oka' koja je jako plodno tlo za širenje dezinformacija i manipuliranje, s vremenom se pokazalo da je to zaista tako

- predstavnici ostale dvije zgrade u dogovoru s upraviteljem u međuvremenu predlažu međusobni dogovor-ugovor između zgrada, kojim bi se svi zajednički poslovi (održavanje vanjskih površina, odluke i prihodi od najma zemljišta uz zgrade i slično) rješavali konsenzusom i pravom na veto u određenim slučajevima, a ne nadglasavanjem

- navedeni dogovor je vrlo koristan za našu zgradu budući da je površinom najmanja i može biti nadglasana po bilo kojem pitanju, bilo kada, sa 51% svih potpisa na čestici

- dakle uvodi se pravilo 51% svake zgrade s pravom veta, a ne ukupnih 51% na čestici

- predstavnik suvlasnika prvo preuzima obavezu da o tome raspravi sa suvlasnicima, zatim mjesecima ne poduzima apsolutno ništa - suvlasnici pojma nemaju o tome, da bi na kraju potpisao suglasnost u ime zgrade - po mojim saznanjima, bez 51% potpisa!

- upravitelj zna za način 'poslovanja' predstavnika, no nezainteresiran je da provjeri vjerodostojnost takve 'odluke-naloga' koju je primio i proveo

 

Konkretan primjer: naša zgrada je najmanja, no ima kafiće u prizemlju a ostale nemaju. Ovim dogovorom-ugovorom se može, primjerice, spriječiti da kafići imaju terase ispod naših prozora ukoliko mi to ne želimo. Bez tog ugovora ostale zgrade na čestici mogu nas bez problema nadglasati i instalirati nam doslovno što god žele pod prozore.

Većina suvlasnika u zgradi je sklona terasama jer na kraju krajeva ljudi vole piti kavu i pritom sjediti vani.

 

Terase su par godina unatrag poslovale i uplaćivale najam na konto naše zgrade, na ime fizičkog smještaja ispod naših prozora - tako je uredio naš predstavnik, navodno u dogovoru s upraviteljem - naknadno smo saznali da to nije u skladu sa zakonom.

Ostale dvije zgrade su se u međuvremenu informirale i saznale da imaju pravo na dio sredstava od najma, proporcionalno udjelu, te su se suzdržale od tužbe i novčane naknade, no ubuduće zatražile zakonsku raspodjelu novca od najma.

 

Konkretna posljedica za našu zgradu - postupanje po zakonu je obavezno - jest da bi dobivali manje novca od najma nego do sada.

 

Sada nastupa predstavnik koji je toliko glup (oprostite na izrazu ali nema druge riječi) da sasvim ignorira realnu opasnost od tužbe i umjesto da počisti za sobom, samo iz sebi poznatih razloga širi dezinformacije, vodi anketiranje na specifičan način, manipulira i poduzima baš sve da daljnje poslovanje tih istih terasa na našoj čestici potpuno onemogući.

 

Epilog priče jest da su se terase pomakle doslovno 5 metara dalje, na česticu drugog vlasnika. I dalje se nalaze uz našu zgradu, 'narušavaju komoditet' stanara i slično, a zgrada od toga nema niti kune jer se najam plaća drugome.

 

Ne mogu a da ne zaključim da je ovakvim lovom u mutnom našoj zgradi (i ostalim zgradama) uskraćen znatan godišnji prihod od najma za terase kafića, isključivo samovoljom našeg predstavnika, s čime je upoznat i upravitelj.

 

To je po meni direktna šteta za zgradu, koja nije po volji većine suvlasnika, odnosno suvlasnici su namjerno izmanipulirani od stane predstavnika - dakle sve zajedno je pokriveno falsifikatom, ispravite me ako sam u krivu.

 

Pri tome su terase kafića u cijeloj priči gospodarenja zajedničkom imovinom zapravo manje bitne, ali skroz zgodan primjer 'netransparentnog' ponašanja predstavnika.

 

Što se tiče same zgrade i kruga sve tri zgrade postoje stvari koje su puno važnije i koje nisu riješene odnosno zapele su - upravo radi takvog ponašanja našeg predstavnika.

 

Kao što ste gore zgodno primijetili, suvlasnici su uljuljani u neku slatku nebrigu o svemu i ne pitaju ništa dok se stvari dešavaju, a dešavaju se krivo i štetno za zgradu, na kraju, dešavaju se i protuzakonito.

Nikome ne smeta što predstavnik nikom ne polaže račune - ne izvještava na transparentan način na oglasnoj ploči, ne provodi ankete već sve radi obilaskom suvlasnika, razgovori u 4 oka i slično, čime direktno manipulira informacijama.

 

Predstavnici ostalih zgrada znaju za 'problem' našeg predstavnika.

Upravitelj također.

Očito rješenje je smijeniti predstavnika, no 51% potpisa za to trenutno je nemoguće skupiti.

Suvlasnici naše zgrade dijele se u tri grupe: potpuno nezainteresirani za sve, dezinformirani-izmanipulirani od strane predstavnika, te oni koji uočavaju problem i žele popraviti stvari.

 

Ovi zadnji su zasad u manjini - neki sitni pomaci se dešavaju no još uvijek je to slabo i nedovoljno.

Na kraju, nešto sam i sam pokušao učiniti po pitanju povjerenja predstavniku, no čovjek se na kraju skroz glupo osjeća kad se izloži i pokuša promijeniti stvari na bolje, a naiđe na zid nevjerojatne ignorancije, nezainteresiranosti i neznanja. A sve na štetu svakog u toj zajednici.

 

 

Umjesto kraja, čitajući Vaše odgovore zaključio sam da je ključ u međusobnom ugovoru suvlasnika prema predstavniku, kad već suvlasnici ne vide ili ne žele vidjeti što se dešava.

No, rado bih faktima pritisnuo i upravitelja jer svjesno surađuje u falsifikatima.

 

Kaj mislite da li tu ima elemenata za prijavu, je li to uopće izvedivo?

 

 

Na kraju ne zamjerite kaj sam se raspisal, probal sam držat tekst pod kontrolom i bit što kraći i što jasniji ali ni uz najbolju volju ne ide. :-D

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Kada bih ja bio u vašem ulazu ja bih vas sigurno podržao. Dakle, bilo bi najbolje da sazovete sastanak, da prethodno ubacite svim suvlasnicima papirić i izložite u kratkim crtama svoje ideje (obavezno s potpisom) i da se samokandidirate za novog predstavnika. Nakon što dobijete većinsku suglasnost u roku od 3 mjeseca vi preuzimate kontrolu i u dogovoru sa suvlasnicima uzimate novog upravitelja. Upravitelj po mojem mišljenju nema gotovo nikakvu odgovornost, jer za potpis do određenog iznosa predmeta iz redovne uprave(u mojoj zgradi to je 4000 kn) nije potrebna nikakva suglasnost, ali je svakako potrebno transparentno obavještavanje suvlasnika. Upravitelj se ne miješa u vaše interne dogovore. Ako krenete u akciju morate biti kratki i jasni, jer ako ćete ovako nadugačko opisivati nitko vas neće podržati jer ljudi ne vole čitati. Zato i u novinskim naslovnicama vidimo velike fotografije s bombastičnim naslovima, jer živimo u vremenu kada su ljudi okrenuti samo bombama. Dakle, i vi biste nekako bombastično trebali nastupiti (npr. argument da je predstavnik oštetio ulaz za neki značajan iznos - ali takve stvari su vrlo opasne i utužive, tako da morate imati baš pravi argument - ili nešto drugo, a zanimljivo za nečiji džep). Sretno.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 mjeseci kasnije...

Pozdravljam temu i u cjelosti tekst "novaka" prihvaćam. Stanje u mojoj zgradi je jako slično, zgrada ima 96 stanova i 4 poslovna prostora i nalazi se u Puli.

Pokušao sam sve pravne i druge radnje, ali bez naročitih uspjeha. Čitam u štampi i slušam na televiziji o korupciji, mitu i udruženim zločinima, a institucije kojima to treba prijaviti i edukacije nema dovoljno, a i nejasne su.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 5 godina kasnije...
  • 4 mjeseci kasnije...
Ukoliko predstavnik stanara ima ovlaštenje, temeljem potpisa većine suvlasnika, davati zajedničku imovinu u najam do godine dana, da li mu to ovlaštenje dozvoljava tu istu imovinu davati u posjed na taj isti rok? Radi li se o istoj ili različitoj vrsti poslovnog odnosa?

 

predstavnik stanara nema nikakve ovlasti.

predstavnik suvlasnika može iznajmiti dio zajedničkog prostora ali za to treba pristanak (potpise svih suvlasnika). najamnina se uplaćuje na račun zgrade(pričuva).

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
predstavnik stanara nema nikakve ovlasti.

predstavnik suvlasnika može iznajmiti dio zajedničkog prostora ali za to treba pristanak (potpise svih suvlasnika). najamnina se uplaćuje na račun zgrade(pričuva).

 

U ovom slučaju radi se o iznajmljivanju na rok od godinu dana (redovito upravljanje), pa prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nije potrebna suglasnost svih, već većine suvlasnika.

 

No, na pitanje zašto su potpisani ugovori o davanju u posjed umjesto ugovori o davanju u najam, rečeno nam je - kako bi se omogućila nadoknada u obliku povećane pričuve, umjesto najamnine koja je vrsta prihoda na koju se plaća porez.

 

Mene zanima da li to zaista stoji.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

 

No, na pitanje zašto su potpisani ugovori o davanju u posjed umjesto ugovori o davanju u najam, rečeno nam je - kako bi se omogućila nadoknada u obliku povećane pričuve, umjesto najamnine koja je vrsta prihoda na koju se plaća porez.

 

Mene zanima da li to zaista stoji.

 

Vjerujem da bi ovo tumačenje biti ugovora i njegove gospodarske svrhe voljela čuti i Porezna uprava, vjerujem da se radi o slučaju kreativnog tumačenja knjigovodstva.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
  • 2 godina kasnije...
, G-man je napisao:

Evidentno je zašto se to radi (iako pogrešno), a sad je jedino pitanje hoće li to nekako doći do PU, pa da se ona angažira.

Isprike,ako na krivom mjestu postavljam pitanje.Predstavnica i Upravitelj nam već par godina ne podnose financijsko izvješće ulaza,kad tražimo od nje odgovor je otiđite sami po bilancu u stambeni,kad od njega on nas uputi na nju da joj je dostavio bilancu,a zašto ona nas ne izvijesti to moramo sami riješiti i tako u krug.

Zanima nas na koji članak  ZOV i drugim stvarima se možemo pozvati da nam Upravitelj dostavlja BILANCU svakom suvlasniku.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 5 minuta, Spitfire je napisao:

Članak 379

Upravitelj je dužan osobito:

...

- položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine,

Ok.sutra krećemo u akciju.Obratit ćemo se pismeno i njoj i njemu pozivajući se na taj članak.Naš Upravitelj ne dozvoljava da mi komuniciramo s njim odmah nas vrati na početnu točku njoj uz odgovor sve preko predstavnice.

lp.

 

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 19 minuta, Spitfire je napisao:

Članak 379

Upravitelj je dužan osobito:

...

- položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine,

(3) Upravitelja koji postupa suprotno obvezama iz ovoga članka, suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnosti ili propusta.

Možete pogledati i članak 45 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji govori o pravnom položaju upravitelja. Kako isti govori da je nalogoprimac svih suvlasnika pa se na prava, dužnosti i sve ostalo primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu, prema istima Zakon o obveznim odnosima kaže u čl.769 i da,

"Nalogoprimac je dužan na zahtjev nalogodavca podnijeti izvješće o stanju poslova i položiti račun i prije određenog vremena."

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
Prije 54 minuta, Spitfire je napisao:

(3) Upravitelja koji postupa suprotno obvezama iz ovoga članka, suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnosti ili propusta.

Možete pogledati i članak 45 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji govori o pravnom položaju upravitelja. Kako isti govori da je nalogoprimac svih suvlasnika pa se na prava, dužnosti i sve ostalo primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu, prema istima Zakon o obveznim odnosima kaže u čl.769 i da,

"Nalogoprimac je dužan na zahtjev nalogodavca podnijeti izvješće o stanju poslova i položiti račun i prije određenog vremena."

Hvala,sve pročitala.Javim ishod.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama
, Srčeko je napisao:

Hvala,sve pročitala.Javim ishod.

Kako sam obećala evo i javljam ishod odgovora Upravitelja koji glasi:

poštovani svi suvlasnici koji su zainteresirani za BILANCU mogu slobodno doći i zatražiti od nas.Naravno da će i dobiti ju.

opet smo na istom ništa od dostave svima u poštanski sandučić od njega i predstavnice,a to nam je cilj jer puno stanara je stariji,a i ne želi se kompromitirati što oni koriste.

što mi je činiti da ustrajem u traženju dostave svima pozivajići se na ZOV i čl.379.

 

, Srčeko je napisao:

Kako sam obećala evo i javljam ishod odgovora Upravitelja koji glasi:

poštovani svi suvlasnici koji su zainteresirani za BILANCU mogu slobodno doći i zatražiti od nas.Naravno da će i dobiti ju.

opet smo na istom ništa od dostave svima u poštanski sandučić od njega i predstavnice,a to nam je cilj jer puno stanara je stariji,a i ne želi se kompromitirati što oni koriste.

što mi je činiti da ustrajem u traženju dostave svima pozivajići se na ZOV i čl.379.

Napominjem da sam mu odgovorila da nismo pitali možemo li doći po bilancu svako za sebe.

Link to post
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

×
×
  • Napravi novi...