Jump to content

nasljeđivanje zemljišta od pradjeda


zakasnio

Preporučene objave

Među porodičnim dokumentima našao sam zemljišnoknjižni izvadak na kojem je niz parcela uknjižen na mog pok. pradjeda.

Također sam našao rješenje o nasljeđiovanju pok pradjeda na kojem piše "da njegovu ostavštinu dosuđuje negovoj djeci sinu Marcelu-Davroslavu, kćerki Viktoriji ženi Alberta Kirigin i Marijeti po 1/3 na glavu uz pravo plodouživanja 1/4 ostavštine na korist preostale udovice Ane". Udovica Ana je umrla davno. Kćerka Viktorija Kirigin nije imala djece. Umrla je nakon svog supruga. Druga kćerka Marijeta nije bila udata i nije imala djece. Sin Marcel-Davroslav se nakon ovog rješenja oženio i mao je dvoje djece: sina-mog oca, i kćerku-moju tetku, koja se nije udavala i nije imala djece. Ne znam da li su nakon smrti mojih baka Viktorije i Marijete donesena rješenja o nasljeđivanju. Nekoliko godina nakon ženidbe moj djed Marcel-Davroslav je ostao udovac i nije se više ženio. On je umro prvi, nakon njega je umrla moja baka Viktorija, a nakon nje baka Marijeta. Imam rješ. o naslj. pok djeda Marcela-Davroslava u kojem neku drugu zemlju nasljeđuju njegova djeca: moj otac 1/2 i moja tetka 1/2. Moj otac i moja tetka svoje polovine ugovorom o darovanju daruju meni za života (ali to nisu parcele iz ovog zk uloška za koji pitam!). Na rj. o naslj. mog pok oca piše da ostavlja samo pokretnine i to 1/2 svojoj ženi i 1/2 meni. Rj. o nasljeđivanju moje pok. majke se nije raspravljalo "jer nije ostavila nekretnine". Na rj. o naslj. moje pok. tetke piše da oporučno ostavlja meni neku drugu nekretninu (ne ove iz zk uloška). Ove nekretnine iz pradjedovog zk uloška se izrekom ne spominju ni u jednom rj. o nasljeđivanju! Svi su moji prednici mrtvi.

Pitanje: Koji dio ove naknadno pronađene imovine nasljeđujem i koje dokumente osim ova 3 gore spomenuta rješenja o nasljeđivanju moram priložiti da bi svoj dio uknjižio na sebe. Naime čitao sam Zakon o nasljeđivanju, ali mi nije jasan jer se tamo uglavnom spominje nasljeđivanje roditelja, djedova i pradjedova od djece a ne nešto logično tj. mlađih od starijih. Blago nama s našim jasnim zakonima!

Zahvalan na odgovoru: zakasnio :-?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Niste zakasnili s mogućnošću provođenja ostavinskog postupka i formalnog nasljeđivanja. Što se u stvarnosti desilo s tom zemljom nakon isteka toliko vremena (a pretpostavljam da je prošlo dosta godina budući da se radi o pradjedu) i tko je na terenu u posjedu, drugo je pitanje. S tim u vezi, niste naveli podatke iz katastra, a moguće je da vaši preci nisu raspravili te nekretnine jer nisu bili stvarni vlasnici. To nije rijedak slučaj, naročito u nekim krajevima.

 

Što se tiče nasljednog slijeda, dopustit ćete da je dosta teško pratiti to što ste napisali.

 

Prvo, svejedno je što se događalo s onom imovinom koja je bila predmet ostavinskih postupaka. Njezin pravni status je, barem sa stajališta nasljeđivanja, jasan.

 

Također, darovanja druge imovine nemaju utjecaja ako se ne postavlja pitanje nužnog dijela.

 

Treće, pišete da imate dvije bake što je biološki više-manje nemoguće. Treba razlikovati vaš unutarobiteljski način međusobnog obraćanja od standardnih naziva srodnika. Vjerojatno vam je i zato Zakon o nasljeđivanju teže razumljiv, iako je tom dijelu vrlo jasan. Problem je možda u tome što je jezgrovit i što rodbinski odnosi nisu uvijek jednostavni, a zakon mora obuhvatiti sve mogućnosti.

 

Umjesto opisivanja rodoslovlja (koju će trebati dokazati dokumentima odnosno izvatcima iz matičnih ureda) treba postaviti jednostavno pitanje: koliko ima živih izravnih potomaka pradjedovih (ili zakonski izjednačenih osoba - usvojenika). Oni su nasljednici prvog nasljednog reda i dijele pradjedovu ostavinu ovisno o svom broju i mjestu u rodoslovnom stablu.

 

Na njihovo nasljeđivanje može utjecati samo postojanje oporuke u korist ili na štetu nekog od predaka današnjeg nasljednika, a potomaka pradjedovih a koja bi se odnosila općenito na svu imovinu bez posebnog imenovanja dijelova. Isključenje i lišenje nekog od takvih predaka nemaju utjecaja, a odricanje se ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu.

 

Po mojem mišljenju (uz ogradu da pretpostavljam da su vrijeme otvaranja nasljedstava vrijedile iste odredbe kao i danas) slijed ide ovako:

 

Pradjedova supruga (prabaka?) ne nasljeđuje jer je umrla prije ostavitelja, a koliko sam shvatio i nije imala imovine već joj je dosuđeno samo plodouživanje. Da i nasljeđuje, njetini su potomci isti kao i pradjedovi.

 

Dakle, sve nasljeđuju njegova djeca.

 

Marcela su naslijedili njegova djeca (vaš otac i teta), budući da supruga nije bila živa (1. nasljedni red).

 

Viktorija je nadživjela supruga, a nije imala djece pa ju nasljeđuju Marijeta i djeca Marcela po pola (2. nasljedni red, budući da su zajednički roditelji umrli) (Moguće je da je naslijedila nešto od supruga, što bi također ušlo u njezinu ostavinu.)

 

Marijetu nasljeđuju djeca Marcelova (otac i teta) (2. nasljedni red - srodstvo preko djeda i bake).

 

Ovime je sva pradjedova imovina završila kod vašeg oca i tete.

 

Vašeg oca ste naslijedili vi i vaša majka (1. nasljedni red).

 

Vašu majku nasljeđujete vi (1. nasljedni red).

 

Vašu tetu nasljeđujete vi (2. nasljedni red - pretpostavljam da je umrla poslije vašeg oca).

 

Dakle, vi ste jedini nasljednik pradjedove imovine.

 

Trebate podnijeti zahtjev za raspoređivanjem naknadno pronađene imovine sa svom potrebnom dokumentacijom. Budući da se radi o nekretnini koja se ne može raspodijeliti po nekom već postojećem rješenju o nasljeđivanju iza ostavitelja, budući da se bitno promijenio sastav nasljednika, provest će se postupak u kojem će se utvrditi nasljednik.

 

Potrebna vam je dokumentacija o srodstvu (izvatci iz matičnih knjiga i rješenja o nasljeđivanju koja imate), te eventualno oporuke koje bi se po svojoj formulaciji ("ostavljam svu imovinu") mogle odnositi na predmetnu imovinu, ali takvih koliko razumijem nema niti bi utjecale na konačni ishod. I, naravno, dokumentacija o nekretninama (z.k. izvadak).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

Veliko hvala Veteranu na jasnom i preciznom odgovoru.

Što se u stvarnosti desilo s tom zemljom: prema mojem saznanju koje sam dobio gledajući u katastru osnovu upisa korisnika posjeda, a na svim predmetnim parcelama su upisani drugi različiti posjednici koji nemaju veze s mojom porodicom, desilo se to da su se 1954. god. prilikom državne revizije posjeda, upisali drugi kao korisnici tih parcela, jer moji preci nisu bili na licu mjesta te 1954. god. Preselili su u drugi grad, sada susjedna županija. Moguće da postoje i neki drugi dogovori ili ugovori, u našoj familiji ih nema tj. nisu se nikad spominjali. Tu će vidim, biti problema, jer sam saznao da ako ja uspijem vlasništvo predmetnih parcela prebaciti na sebe, katastar će kad dobije to rješenje od suda, obavijestit te sadašnje korisnike posjeda o novom vlasniku, a oni se mogu žaliti (kome?), odnosno mogu ustati sa tužbom, a meni se ne parniči. Razgovarao sam s posjednikom 4 moje parcele (upisanim u katastru), on nema nikakav dokument (to mu je normalno jer “tko bi plaćao porez na vlastitu imovinu”). Bolje je za njega ovako “posjedovati”. On se “sjeća” da je s ocem na jednoj od ove 4 parcele brao masline. Ali ja ću vidjeti na licu mjesta da li se te parcele sada obrađuju. Koliko se meni čini ne !

Što se tiće moje 2 bake, što sam greškom napisao opisujući porodićno stablo od pradjeda do mene, potkrala mi se greška: radi se o 2 moje pratetke: sestre moga djeda.

Koliko ima živih izravnih potomaka pradjedovih (odnosno usvojenika)? Ni jedan osim mene. E sad kojim izvodima iz matičnih ureda ćemo dokazati to rodoslovlje: pretpostavljam rođenih i umrlih i to za sve pretke. Ali kako dokazati da nema druge djece ili usvojenika osim onih koji su uistinu bili? Djeca i usvojenici se ne navode u smrtnim listovima. Naročito je to bitno za moje 2 pratetke koje nisu imale ni djece ni usvojenika. Jedna odvjetnica mi je savjetovala da odem u župni ured župe gdje su pokojnice umrle i da to potražim, ali sumnjam da taj podatak postoji. Ostaju po meni jedino svjedoci.

Postojanje oporuke? Oporuka ni jedna ne postoji. U rj. o nasljeđivanju iza mog pradjeda piše da je umro bez oporuke! A opruka moje tetke se odnosi na drugu imovinu.

Ista odvjetnica mi je rekla da moram "podnijeti zahtjev za raspoređivanje naknadno pronađene imovine" pred Opć. sudom gdje se nalazi ta imovina. Pradjed i prabaka su živjeli i umrli na području gdje su predmetne nekretnine, a svi ostali su umrli na području drugog Opć. suda. Hoće li 1. Opć. sud gdje ću podnijeti zahtjev, koordinirati postupak sa ovim 2. Opć. sudom?

Zahvalan na odgovoru:

 

Zakasnio

:-o

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nije rijedak slučaj, a u nekim krajevima zapravo i čest da su se nekretnine dijelile, prodavale, ustupale itd. na temelju neformalnih i usmenih dogovora. Katastarsko stanje je često vjerniji prikaz stvarnosti od onoga u zemljišnim knjigama, iako bi upis zemljišne knjige morao biti osnovni dokaz vlasništva.

 

Točno je da vas posjednici čestica mogu tužiti i dokazivati svoje vanknjižno vlasništvo dosjelošću odnosno na temelju dokumenta koje možda imaju i svjedoka.

 

Rodoslovlje se dokazuje prvenstveno na temelju dokumenta iz matičnih knjiga. To mogu biti i rodni listovi, vjenčani listovi, izvatci iz knjige državljana itd. Ako na smrtnim listovima nema potomaka, možete zatražiti da matični ured izradi smrtovnice na temelju njima dostupnih podataka. No, to vrijedi samo za relativno nove knjige, otprilike od 50-ih godina. Stariji podaci često se nalaze u župnim uredima, a matične knjige koje više nisu u župnim uredima su u načelu u državnim arhivima. Postoje ljudi odnosno udruge koje istražuju genealogiju pa vam mogu pomoći s informacijama.

 

Nije potrebno dokazivati da nema druge djece ili usvojenika, dovoljno je da podnesete dokumente prema svojim najboljim saznanjima. Eventualni zatajeni nasljednik ima pravo naknadne tužbe u dosta dugom vremenskom razdoblju, a namjerno zatajivanje sunasljednika može biti i kazneno djelo.

 

Nadležnost suda određuje se prema ostavitelju i mjestu imovine. Gdje su umrli drugi nasljednici u slijedu nije bitno. Ono što sam opisao nije način na koji će se formalno prenositi imovina. Ona će se izravno prenijeti na vas, a opisani slijed služi samo određivanju konačnog nasljednika. Prema tome, neće biti postupka pred dva suda niti potrebe njihove koordinacije.

 

Inače, jasno je da svatko ima dvije bake po prirodi stvari (osim u slučaju incesta), ali ne po istom roditelju :-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici



×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija