Jump to content
ana06

Ustav, organizacija pravosuđa, EU

Preporučene objave

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

50. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj

51. Ustroj i nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske

52. Sudski savjetnici i stručni suradnici

53. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

54. Nadležnost sudačkog vijeća

55. Izbor predsjednika sudova

56. Poslovi sudske uprave i tko ih obavlja?

57. Prava i dužnosti, te ocjenjivanje sudaca

58. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti

59. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

60. Nadležnost Državnog sudbenog vijeća

61. Imenovanje i razrješenje sudaca

62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti)

63. Stegovni postupak protiv sudaca (stegovna djela i stegovne kazne)

64. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost

65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj?

66. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore

67. Organizacioni oblici odvjetništva

68. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi

69. Nadležnost državnog odvjetništva

70. Imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

71. Stegovni postupak protiv zamjenika državnih odvjetnika

72. Razrješenje državnog odvjetnika

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

74. Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

75. Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća

76. Javno bilježništvo

77. Poslovi javnog bilježnika

78. Imenovanje i razrješenje javnih bilježnika

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

80. Stegovne mjere koje se mogu izreći javnom bilježniku i tko ih izriče?

 

 

 

ana06 je napisao:

Kolege, imate li pitanja koja su izdiktirana na seminaru u šestom mjesecu iz Ustava,Organizacije Pravosuđa i EU?

Puno,puno hvala.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo pitanja koja sam ja slušala:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Osobne slobode

10

11

12

13

14

15

16. Način rada i odlučivanje u Hrv saboru

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36. Ustavna odluka suverenost/samostalnost RH

37

38

39

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s ustavom i drugim propisima

41. Prijedlog za pokretanje postupka

42. Ustavna tuzba

43

44

45

46

47

48

49. Protokol broj 11

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60. Nadleznost DSV

61

62

63. Stegovni postupak protiv sudaca

64

65

66

67

68

69

70. Imenovanje Drz odvj i zamjenika

71

72. Razrjesenje drz odvj

73

74. Drz odvjetnicko vijece

75

76

77

78. Imenovanje i razrjesenje JB

79

80

81. EU nakon Lisabonskog ugovora, promjene na temelju Lisabonskog ugovora, tri stupa prijasnja

82

83

84

85

86

87

88

89

90. Vijece Ministara

91. EU komisija

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103. Odnos primarnog i sekundarnog prava

104. Prethodni postupak (pred EU sud)

105

106

107

108

109. Kako sastaviti zahtjev EU sudu

 

 

mozda ako tu budemo stavljali sva pitanja koja slusamo uspijemo skupit kompletno i popisat na jednom mjestu :palac:

samo pitanja koja ste slusali ili dobili a ne sa starih popisa koje imamo :)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

PITANJA IZ USTAVNOG SUSTAVA

 

 

 

1. Izvorišne osnovne Ustava Republike Hrvatske

 

2. Kakva je Republika Hrvatska država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava

 

3. Suverenitet Republike Hrvatske

 

4. Najviše vrednote Ustavnog poretka Republike Hrvatske

 

5. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda?

 

6. Načelo trodiobe vlasti

 

7. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina

 

8. Pravo na žalbu

 

9. Osobne slobode?

 

10. Političke slobode?

 

11. Gospodarska prava?

 

12. Socijalna i kulturna prava?

 

13. Hrvatski sabor mandat i imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru

 

14. Izbor zastupnika u Hrvatski sabor

 

15. Nadležnost Hrvatskog sabora

 

16. Način rada i odlučivanja u Hrvatskom saboru

 

17. Organski zakoni

 

18. Stupanje Zakona na snagu

 

19. Retroaktivnost propisa

 

20. Uredbe Vlade Republike Hrvatske prema Ustavu

 

21. Pučki pravobranitelj

 

22. Uloga i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske

 

23. Izbor predsjednika Republike

 

24. Odgovornost predsjednika Republike za povredu Ustava

 

25. Vlada Republike Hrvatske – formiranje Vlade Republike Hrvatske

 

26. Sastav i ovlasti Vlade

 

27. Način rada i akti Vlade Republike Hrvatske

 

28. Sudbena vlast

 

29. Imunitet sudaca

 

30. Koja je ustavna uloga Državnog odvjetništva

 

31. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske (imenovanje i ovlasti)

 

32. Nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

33. Međunarodni ugovori

 

34. Udruživanje i razdruživanje

 

35. Promjena Ustava

 

36. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

 

37. Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze

 

38. Sastav, način izbora i mandat sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

 

40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

 

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom

 

42. Ustavna tužba

 

43. Tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave

 

 

 

44. Akti jedinica lokalne i područne samouprave

 

45. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima – općenito

 

46. Pravo na pošteno suđenje prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

47. Pravo na djelotvoran pravni lijek prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

48. Rezerva na određenu odredbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

49. Protokol br. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

 

 

 

50. Koji sudovi obnašaju sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj

 

51. Ustroj i nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

52. Sudski savjetnici i stručni suradnici

 

53. Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

 

54. Nadležnost sudačkog vijeća

 

55. Izbor predsjednika sudova

 

56. Poslovi sudske uprave i tko ih obavlja?

 

57. Prava i dužnosti, te ocjenjivanje sudaca

 

58. Odgovornost suca za štetu koju počini u obnašanju sudačke dužnosti

 

59. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

 

60. Nadležnost Državnog sudbenog vijeća

 

61. Imenovanje i razrješenje sudaca

 

62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti)

 

63. Stegovni postupak protiv sudaca (stegovna djela i stegovne kazne)

 

64. Odvjetništvo – pojam, ovlasti i odgovornost

 

65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u Republici Hrvatskoj?

 

66. Zaštita odvjetnika protiv odluka Odvjetničke komore

 

67. Organizacioni oblici odvjetništva

 

68. Tko obavlja poslove državnoodvjetničke uprave i koji su to poslovi

 

69. Nadležnost državnog odvjetništva

 

70. Imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

 

71. Stegovni postupak protiv zamjenika državnih odvjetnika

 

72. Razrješenje državnog odvjetnika

 

73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje

 

74. Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

 

75. Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća

 

76. Javno bilježništvo

 

77. Poslovi javnog bilježnika

 

78. Imenovanje i razrješenje javnih bilježnika

 

79. Nadzor nad radom javnih bilježnika

 

80. Stegovne mjere koje se mogu izreći javnom bilježniku i tko ih izriče?

 

 

 

PITANJA IZ OSNOVA PRAVA EUROPSKE UNIJE

 

 

 

81. Europska unija nakon ugovora iz Lisabona, nekadašnja tri stupa Europske unije i promjene na temelju Ugovora iz Lisabona- općenito

 

82. Osnivački ugovori

 

83. Što nazivamo Europskom pravnom stečevinom?

 

84. Koji su izvori prava Europske unije?

 

85. Koja je razlika između uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja?

 

86. Primjena prava Europske unije u državama članicama

 

87. Koje su institucije Europske unije?

 

88. Europski parlament

 

89. Europsko vijeće

 

90. Vijeće ministara

 

91. Europska komisija

 

92. Europski sud (organizacija i sastav )

 

93. Nadležnost Europskog suda

 

94. Opći sud i Službenički sud

 

95. Što je izravni učinak europske pravne norme?

 

96. Nadređenost europskog prava i izravan učinak i nadređenost europskog prava pred nacionalnim sudom

 

97. Izravni učinak direktiva – općenito i vertikalni te horizontalni učinak direktiva

 

98. Zakonodavni postupak, redovni zakonodavni postupak i posebni zakonodavni postupak

 

99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

 

100. Odgovornost države za štetu u pravu Europske unije

 

101. Tržišne slobode

 

102. Četiri koraka testa proporcionalnosti

 

103. Odnos primarnog i sekundarnog prava

 

104. Prethodni postupak pred Europskim sudom

 

105. Oslobođenje od obveze podnošenja zahtjeva za tumačenje

 

106. Hitni prethodni postupak

 

107. Akti bivšeg trećeg stupa te posredni učinak akata bivšeg trećeg stupa

 

108. Koji su nacionalni sudovi obavezni postaviti pitanje Europskom sudu i u kojim slučajevima?

 

109. Kako sastaviti zahtjev Europskom sudu?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

super :) :) :)

 

ja sam nesto cula da ima promjena u toj grupi pitanja ali nisam dobro upucena dal su promjene u smislu da su se odgovori promijenili (izmjene zakona od kad su skripte koje kruze) ili da su se sama pitanja promjenila, moguce je da su se zapravo odgovori promijenili neki a ne sama pitanja

 

imam neku skriptu koji bi again podijelila s vama kad bi znala kako uploadat za svih (ali ne znam damn...) ali nisam sigurna jesu li u njoj svi tocni odg

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Slušala sam usmeni prije par dana, pitanja su ista, tj ova koju su sistematizirana na forumu.

 

Mene muči to što nam je sudac Galić na seminaru izdiktirao pitanja kojih nema u ovim pitanjima ni na usmenom, odnosno izdiktirao nam je samo nekoliko koja su na popisu.

 

Pitam se otkud to njemu..jel ima netko nekih saznanja?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

da istu stvar sam i ja primjetila samo mi je taj lik toliko loše predavao i bio je skroz nepripremljen pa sumnjam i uta njegova pitanja. mislim on sigurno zna pitanja, ali čini mi se kao da nam je dao dijelove nekih pitanja i onako bezveze diktirao tek toliko da nešto izdiktira (seminar u 1.mj).

najviše me muči ust, org i eu. ne da mi se previše vremena na to gubit, a opet past zbog gluposti je još gore...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dobar dan kolege,

 

imam jednu nejasnoću-u temi "pravosudni ispit pitanja 2011" objavljena su pitanja iz ustava, organizacije i Eu kojih ima više nego onih koje je objavila kolegica Majda ovdje prije par dana..koja pitanja konačno vrijede? I da li su to sva koja će nam biti sad na usmenom?

 

Hvala puno..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolegice, ova pitanja koja sam ja ovdje objavila su 100 posto točna!...mislim da su objavljena još pod temom ''pravosudni ispit pitanja 2010''. Ima ih manje nego prije..hvala Bogu :))

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

okej Majda, hvala Vam puuuno na pomoći :)))

 

ja sam se pogubila u svemu tome..Da, ovih Vaših pitanja koje ste objavili ovdje iz svih područja ima manje. To ću onda učit..gpp, gp i trgovačko su skoro ista kao i stara, kp i kpp znamo situaciju, a iz Ustava, Eu i organizacije ima manje pitanja, iz ustava su recimo izbačeni presumocija nevinosti, pravicno suđenje, nepovredivost doma...i iz Eu ima manje pitanja nego prije kao i iz organizacije..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

malo me muti sta su ova dva pitanja skoro pa ista?!

 

55. Izbor predsjednika sudova

62. Predsjednik suda (imenovanje, razrješenje i ovlasti)

 

Jel to zaista tako? ovo pitanje 62 je samo prosireno pitanje 55 :misli:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Jel može pomoć? :) Imam neku skriptu i pitanje 101. iz EU je, po mom mišljenju, grozno odgovoreno...ima li tko kakav bolji odgovor? 101. Tržišne slobode? p.s. Najrađe bi ga preskočila, ali s mojom srećom baš ću njega izvući!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Po onme sto sam uspio shvatiti iz Ustava i nekih skripti:

 

OSOBNA PRAVA I SLOBODE: pravo na zivot, slobodu, integritet osobnosti, jamstvo osobnog zivot ugleda i casti, sloboda kretanja, pravo azila, nepovredivst doma, tajnost dopisivanja, sloboda misljenja, sloboda vjeroispovijesti

 

POLITICKE SLOBODE: pravo udruzivanja, sloboda onivanja politickih stranaka,jednaka dostupnost javnih sluzbi, pravo na okupljanje, birracko pravo, pravo peticije, duznost obrane RH

 

SOCIJALANA I KULTURNA PRAVA (tzv. Prava II. generacije koja se pojavljuju nakon I. Svjetskog rata, npr. Weimarski ustav) obuhvacaju: pravo na rad i slobodu rada, nagradu za rad i uvjete rada, socijalnu sigurnost, organiziranje sindikata i pravo na strajk, zastita obitelji, pravo na skolovanje, autonomija sveucilista

 

GOSPODARSKA PRAVA: pravo vlasnistva, poduzetnicka i trzisna sloboda, porezni sustav

 

Nadam se da sam pomogao

Ako nesto od navedenog nije ispravno molim za ispravak, buduci cu ja ovako nauciti za ispit.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Što odgovoriti na ovo prvo pitanje iz Ustava? Jel to trebamo pričati svu ovu silnu povijest ili?

to sam si i ja mislila...

sve i kad bi imala više vremena ne bi to učila napamet. možda tek toliko okvirno da znam pokoju godinu što znam i bez učenja, 7.stoljeće, 1918,1947 i sl.

mislim da nisu toliko nenormalni da to baš ispituju detaljno , ipak ovo je pravosudni, ne povijest hrv. prava i države. no nikad se ne zna, neka me netko ispravi ukoliko ima drugačija iskustva.

ma inače ja dosta tog ne učim napamet, jer mi nema smisla. jedan predavač u hok-u nam je rekao da nas recimo nitko od ispitivača gpp-a neće pitati da napamet nabrojimo sve apsolutno bitne povrede parničnog postupka jer da oni ne trebaju autiste, uz napomenu da nažalost autisti možda nekad i bolje prolaze u životu...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolegice, meni se ne da ni toliko pričati :D....a, dobro...pročitat ću još jednom....p.s. kolega je s jučerašnjeg ispita napisao da je jedan kandidat izvukao to pitanje i podpitanje je bilo nešto u vezi s nacionalnim manjinama...u toj preambuli piše da imaju jednaka prava kao i svi građani rh...ali jel se tu na još nešto mislilo??....i, koja konvencija je regulirala zabranu retroaktivnosti?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ja sam prekjucer odgovarao i prosao sam. Na potpitanje koja konvencija regulira zabranu retroaktivnosti odgovorio sam da je to konvencija o zastiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, sto je ispitivac prihvatio kao tocno (iako sam to lupio na blef pa kud puklo da puklo, ali ocito sam pogodio). Sto se tice izvorisnih osnova, onoliko koliko sam uspio nacuti kolegu koji je odgovarao (a neka me netko ispravi ako grijesim), on je poceo s nabrajanjem povijesnih cinjenica ali ga je ispitivac u tome prekinuo. mislim da je na to pitanje dovoljno odgovoriti na nacin da su izvorisne osnove preambula ustava i kao takva osnov za tumacenje ustava, da se u njima navodi kakao (i sada treba ubaciti one "parole") izrazavajuci tisucljetnu nacionalnu samobitnost i drzavnu opstojnost hr. naroda, koja se izrazavala kroz povijesne cinjenice, te pravo hr. naroda na punu drzavnu suverenost (kako je to vec formulirano u izvorisnim osnovama) RH se ustanovljuje kao nacionalna drzava hr. naroda i pripadnika autohtonih nacionalnih manjina (slovenaca, srba, madjara, talijana itd..), te se svima jamce ljudska prava i temeljen slobode itd...itd..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

čestitam kolega! pa tako i treba, ako se ne što i ne zna , treba bar pokušat odgovorit. ne znam koliko imaš volje sad nakon svega za pisanje, ali kad uspiješ daj nam molim te napiši sveukupni dojam usmenog i pokoje podpitanje. možda da nam daš i neki pametan savjet za usmeni... ha,ha

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo kolege da vam i ja dam koji savjet....dakle bilo je grozno.Nisam stigla. Iskreno ja nisam ni htjela izać,ali roditelji su mi dali novac za ispit i mama je kazala šta bude,bude al' za 2.500 kn ima da te slušaju, a ja sam si kontala ajde moguće je i da imam sreće s karticama. Trt, ko prstom u gongo, užas šta sam ja izvlačila... i tako sjediš tamo i nešto se prelomi i skužiš da najgore što mogu je srušit te.dakle,al svaku grupu,sam izvukla tipa 2 znam, 1 se mogu sjetiti nešto (tipa dvije riječi), a dva blejim u njih i ništa.odgovarala sam iskreno. znaci svako malo bih rekla -čujte tu mi ništa ne blica ,ako može neko potpitanje.ako je neko bio bezobrazan,bila sam i ja! iz gp-a sučević mi nije dao da pričam vedriš-klarić već inzistirao na zoo-u, pa nek se za njega to zna...ja nisam :), čak smo se i posvađali...bukvalno mi je izgovorio u jednom trenutku da on ne grakće, ne pitajte šta sam mu rekla... sve u svemu ja prošla

Dakle psiha ljudi, ko su oni, debelo ih se plaća da tamo sjede. Taj dan ponavljat si da ideš proć to smeće i j. im mater :), i da izvučeš 2 koja ne znas, 2 koja su ti osrednja to i dalje nije pad.Ako,bez straha, imas stav mi nudimo, a vi rusite reci ces dovoljno ;)traži posjetnik, pričaj, drž se miško još si živi i dok se okreneš gotovo je. sretno ljudi

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

sorry ne kužim iz tvog posta jesi na kraju prošla ili ne? i ja isto mislim da za 2500 kn mogu bar otić vidit kako ljudi izgledaju. moram pitat, što su mi rekla?! grakće? ha,ha,ha

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
čestitam kolega! pa tako i treba, ako se ne što i ne zna , treba bar pokušat odgovorit. ne znam koliko imaš volje sad nakon svega za pisanje, ali kad uspiješ daj nam molim te napiši sveukupni dojam usmenog i pokoje podpitanje. možda da nam daš i neki pametan savjet za usmeni... ha,ha

 

 

MA nije problem, znam kako je meni bilo prije svega3-4 dana :-)

 

Ja sam prije ispita bio 2x slusati usmeni (prosle godine u 11 mj dok sam bio na seminaru u odvjetnickoj komori)...mislim da na usmenom nitko nema namjeru rusiti kandidate, nego samo ispitati tvoje znanje...ucite po zakonu! skripte, knjige (vedris klaric i sl.) nemojte uciti...ispitivaci pitaju po zakonu i ako znate sta pise u zakonu nema sanse da padnes..primjerice mene je marijan trazio i neke stvari iz KZ-a koje nisu u zakonu i trazio da navedem primjere..ja se sa kaznenim u praksi nisam uopce susretao (jer sam radio samo gradjansko), ali sam KZ znao recitirati ko pjesmicu. nije mu bilo bas drago sto nisam znao na primjerima, ali isto ne moze ti nista prigovoriti kada znas onako kako pise u zakonu (iako kada si odvrtim natrag film u glavi pitao je normalna pitanja koja bi inace znao odgovoriti logicnim razmisljanjem, ali u tom trenutku, pogotovo jer je vec bilo 18.30-19 h, jednostavno ne mozes vise logicki razmisljati...tako me primjerice kod pitanja slia i prijetnja pitao sta je to sila a sta prijetnja, odnosno da mu dam primjer za silu i prijetnju, a to jednostavno nisam znao, odnosno bolje receno poceo sam lupati neke gluposti...na pitanje produljeno KD pitao me da mu dam primjer za to djelo di se isto u tom trenutku nisam mogao sjetiti sta bi to moglo biti...)...iz ustava i org.pravosudja sam dobio pitanje akti jedinice lokalne i regionalne samouprave, a ispitivac me pitao kao podpitanje da mu navedem prijer za opci akt lokalne i opci akt regionalne samouprave. buduci da je to bila druga skupina pitanja sjetio sam se da bi to mogao biti prijerici zupanijski/gradski/opcinski proracun, onda (a to zanam iz prakse jer sam nesto po tome radio) prostorni plan uredjenja grada/općine a dalje nisam imao pojima (trebalo je reci uredjenje cesta, kanalizacije, bolnice, skole itd..).

Probajte nauciti od svakog pitanja najmanje dvije-tri suvisle recenice. Primjerice meni je zadnje pitanje na ispitu bilo iz kpp-a skraceni postupak, na sto je moji odgovor bio doslovce: skracen postupak se vodi pred opcinskim sudom, u optuznici drz.odvjetnik mora predloziti izricanje vrste i mjere kaznenopravne sankcije, te optznica ne sadrzi obrazlozenje nego samo kratke razloge te se okrivljenik uvijek mora ispitati na pocetku postupka. Nakon toga me ispitivac prekinuo i dobro da je jer vise od toga nisam naucio, ali barem treba nesto znati reci. Da budem jasan, ako na svako pitanje tako kratko odgovarate mislim da nema sanse da prodjete, ali ona pitanja koja neznate ili ne stignete nauciti kako treba, naucite barem na ovakav nacin, jer ostavljate dojam da ste barem nesto od toga naucili...

na kraju da je lako nije lako, ne mozete taj ispit proci na blef (a i ne smijete obzirom se radi o struci i hoces neces tudji zivoti ovise posredno/neposredno a vasem znanju/neznanju). imajte na umu da su ispitivaci kolege prakticari a ne teoreticari. budite jasni i samouvjereni u odgovorima, nemojte se nepotrebno zavlaciti u detalje, jer se m ozete sami dovesti u nezgodnu situaciju da ne znate odgovoriti odnosno nastaviti odgovor, nego pustite ispitivace ako vas zele pitati detalje da pitaju detalje (a ti detalji su prema onome sta sam shvatio samo za "bod vise").

I opet ucite po zakonu. Ako ste naucili (pod time mislim naucili a ne da znate prepoznati gradivo) nema sanse da padnete (iako sam ja pola sata prije ispita mislo da nista ne zanm a noc prije sam spavao svega 2h).

Dakle, svima koje jos ceka polaganje pravosudnog (ili ponovno polaganje) od svega srca zelim uspjeh...sretno!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ljudi kako se nosite sa organizacijom, naime meni je to najteži dio i muku mučim s tim više nego s kaznenim. što odgovorit na pitanje izbor dsv-a i izbor držodvj. vijeća. pa nije valjda da cijeli postupak pitaju? i jeste li primjetili da su brojevi zakona o odvjetništvu i zakona o državnom odvjetništvu krivo navedeni. zo je zadnja izmjena bila 18/11, zdrodvj 130/11.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pozdrav,

 

jel mi netko moze reci koji je odgovor na pitanje iz Ustava: pravo na djelotvoran pravni lijek prema Konvenciji za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?

znan da pitanje izgleda jednostavno, al ja u konvenciji nisam nigdje nasla izricit odgovor...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pravo na djelotvoran pravni lijek premaKonvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda-svatko čija su prava i slobode priznate u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskihprava i temeljnih sloboda povrijeđeneima pravo na djelotvorna pravna sredstvapred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kada su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ljudi samo jedno pitanje. Pismeni nam je bio 28,29 i 30.11. ove godine, 2012.g., što mislite kada bi mogao biti usmeni? I kako raspoređuju za usmeni, naime svi smo tražili kraj roka, pa kako nas onda raspoređuju, po abecedi ili imaju neki drugi sistem.

 

Hvala.

 

Panika.........

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Po meni se ne bi toliko trebala mijenjati pitanja, koliko će biti izmijenjeni odgovori na ona pitanja koja se odnose na izmijenjene dijelove zakona ...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne znam koliko je tko prošao org. prvosuđa ali se meni čini vezano za novi Zakon o sudovima i izmjene i dopune Zakona o DSV da se pitanja izbor predsjednika sudova te pitanje imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, a i čak pitanje poslovi sudske uprave malo preklapaju?! Ili?!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav svima na forumu.

 

Također sam nova na forumu i zanima me sljedeće, te se unaprijed ispričavam ukoliko je odgovor očit a ja ga ne znam.

 

Naime, izlazim ( nadam se jer čekam rezultate) na usmeni za mjesec dana i zanima me ima li negdje popis ili link na popis sa najnovijim pitanjima po svim grupama koji jednostavno mogu downloadati ili moram pretraživati grupu po grupu i sastavljati isti od brojnih postova?

 

Unaprijed zahvaljujem na odgvoru i stvar mi je dosta bitna jer sam dosad učila po popisu koji mi se sad više ne čini ažuriranim.

 

Usrdno molim pomoć

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...