Jump to content
-luna-

Pobijanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Preporučene objave

Zaključila sam sa majkom ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Nakon očeve smrti traži se proglašenje tog ugovora ništavnim jer se tvrdi da majka nije imala pravo raspolaagati svojim dijelom kuće koji glasi i kupljen je na njeno ime, jer tvrde da je to bračna tečevina i sada traže tabularnu izjavu na ime mog oca inače će se ugovor smatrati djelomično ništavnim. Pošto je moj otac sada pokojni, a inače se slagao sa tim uhgovorom što da učinim i kako da se zaštitim? Hvala na pomoći!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

imovina navedena u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju je na majčino ime (još uvjek?).

utvrđivanje bračne stečevine može tražiti bračni partner koji je i izvanknjižni vlasnik imovine .

preminula osoba nemože tražiti utvrđivanje i podjelu bračne stečevine (ili neko u njegovo ime i to nako njegove smrti)

da je za života tražio utvrđivanje i podjelu bračne stečevine

tada bi nasljednici mogli tražiti nastavak postupka.

ugovor je zaključen uz odobrenje bračnog partnera i tu nema ništa sporno .

samo bračni partner ,čije je pravo poveređeno ,mogao je za života tražiti djelomičnu ništavnost ugovora .

 

po zaključenju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju pružatelj usluge može nekretnine iz ugovora upisati na svoje ime .

 

zaključenjem ugovora o doživotnom uzdržavanju i nakon smrti primatelja uzdržavanja imovina primatelje postaje vlasništvo davatelja uzdržavanja i temeljem takvog ugovora davatelj uzdržavanja ima pravo imovinu prepisati na svoje ime.

uputi majku da u sudskom postupku traži poništenje ugovora

ali mora biti spremna platiti za ugovorenu uslugu (ako posjedujete sve račune ili po ocijeni sudskog vještaka)uvečano za zakonske zatezne kamate.

 

u igri je nešto drugo .

ako posjeduješ ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

podnesi zahtjev (u gruntovnicu)za upis vlasništva .

ugovor +250,00 kn za sudsku pristojbu (sad možda i više )

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ja sam se temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju između mene i majke uknjižila još za vrijeme života moga oca, 2010.g. Sada je protiv mene i majke pokrenuta tužba da je ugovor djelomično ništetan obzirom da je mama raspolagala zajedničkom imovinom.Meni se sada nalaže izdati tabularna izjava podobna za upis vlasništva navedene nekretnine na ime mog oca .

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ko je pokrenuo postupak .

obavjesti sud da je otac preminuo

 

preminula osoba nemože voditi sudski postupak

osim ako je tužba podnešena za života i nasljednici su preuzeli vođenje postupka.

kad je pokrenut postupak poništenja ugovora .

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Tužba je pokrenuta od jednog od zakonskih nasljednika prije neki dan, sud zna da je tata umro, bila je ostavinska rasprava i u ostavini nije bila ova nekretnina, nego se sada nastoji poništiti ugovor, jer kao mama nije mogla raspolagati bračnom tečevinom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nasljednik nema aktivnu legitimaciju za pokretanje spora za poništenje ugovora .(pozvati se na aktivnu legitimaciju)

to može samo majka.

od nasljednika tražiti punomoć za zastupanje oca za osporavanja ugovora zbog povrede bračne stečevine.(tražiti na uvid)

nasljednici nisu nasljednili niošta iz razlog što nemaju šta nasljediti (imovina iz ugovorta )

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav! Ovih dana je prva rasprava u vezi gornjeg predmeta. Molim da mi malo pojasnite pojam aktivne legitimacije i da li bi se u mom slučaju moglo pozvati na povjerenje u zemljišnje knjige - samo se mama vodila kao vlasnica, a sada se tvrdi da nije imala pravo raspolagati tim svojim dijelom, jer tvrde da je on bračna tečevina. Puno hvala!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nasljednik je ostaviteljev sveopci pravni sljednik,smrcu ostavitelja neumiru njegova prava,sto znaci da se nasljednik stavlja u njegovu ulogu i moze poduzeti sve pravne radnje koje bi poduzeo njegov prednik da je ziv,iz cega proizilazi da je kao univerzalni sukcesor aktivno legitimiran.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Aktivna legitimacija = stranka ovlaštena za tužbu, dakle ovlašteni tužitelj - u Vašem slučaju pok.otac ili nasljednici u slučaju postojanja spora o bračnoj stečevini u trenutku očeve smrti

 

Povjerenje u zemljišne knjige kod Vas ne dolazi u obzir pošto ste stekli nekretninu od majke te Vam već zbog toga nedostaju neke osnovne pretpostavke za spomenutu zaštitu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Tužba koja je podnesena protiv lune itekako ima smisla i ako je riječ o nasljednicima iza pok. oca, tada su oni aktivno legitimirani za utvrđenje ništavosti. Oni (tužitelji) će morati dokazati da predmetna nekretnina predstavlja bračnu stečevinu, te da je ista stečena za vrijeme važenja starog Obiteljskog zakona, prema kojem je takav ugovor, u odnosu na 1/2 dijela nekretnine, ništav.

Valja imati na umu da je Ustavni sud u nedavnoj odluci promijenio dugogodišnji stav te je zauzeo stajalište kako se u svakom pojedinačnom slučaju, uzimajući u obzir osobite okolnosti svakog konkretnog slučaja, valjanost pravnog posla mora procjenjivati ovisno o ponašanju, savjesnosti i dobroj vjeri svih sudionika određenog pravnog odnosa, uključujući i bračnog druga. Dakle, bitno je da li je otac znao za ugovor i da li mu se je protivio. U prilog Vam ide činjenica da iako je on znao za ugovor, nije poduzeo ništa da ga poništi.

 

P.S. tema spada u obvezno pravo pa bi je tamo trebalo prebaciti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne samo da je otac znao za ugovor, već je to bila njegova i mamina želja.On je i otišao odvjetniku da se složi taj ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.U jednoj točci ugovora je navedeno da u posjed nekretnine koje su predmet ovog ugovora davateljica uzdržavanja tj. ja stupa nakon smrti primateljice uzdržavanja i njezinog supruga-mog oca-koji je naveden imenom i prezimenom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mama je živa i može potvrditi da je otac dao napraviti ogovor o doživotnom uzdržavanju .

znači složio se sa odlukom majke i istu odluku podržao .

nasljednici nisu ovlašteni osporavati ugovor o doživotnom uzdržavanju .

ni utvrđivati bračnu stečevinu ako je i otac kao izvanknjižni suvlasnik bio za sklapanje ugovora .

na raspravu pozvati majku kao svjedoka. (i odvjetnik koji je sačinio ugovor bi biopoželjan).

ako majka tvrdi da je to njena imovina, ko će to osporiti ?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sve da je i otac bio ugovarac s majkom kao primaoci izdrzavanja,opet bi nasljednici bili aktivno legitimirani na pobijanje ugovora,a nistavost ne da mogu isticati nasljednici,vec bilo koja zainteresirana strana.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav! Nakon odluke Županijskog suda o djelimičnoj ništetnosti ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim je majka prenijela svoj dio kuće meni u vlasništvo, a za koji su tvrdili da je bračna tečevina i da nije smjela raspolagati očevim djelom, zanima me koje postupke dalje mogu poduzeti. Napominjem da je majka jedina bila upisana kao vlasnica polovice kuće i da smo zajedno kupile svaka pola kuće i da je to učinila iz svoje imovine tj. novcima koje je dobila od prodaje stana koji joj je darovao otac još devedesetih godina. Papire o darovanju imam , ona je jedina bila uknjižena na stan.Otac je znao za ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, s tim se slagao što čak i nije bitno jer je novac za kupnju polovice kuće bio majčin.Kad smo zaključile ugovor ja nisam imala razloga sumnjati da je pola kuće bračna tečevina ( jer po papirima i nije ) a da je i bila bračna tečevina moralo bi se primjeniti načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige.-čl.124.st.1 ZV-a jer sam stekla vlasništvo u dobroj vjeri. Spomenula bi i da smo nakon kupnje kuće a prije ovog ugovora suprug i ja digli kat svojim sredstvima a sada se ovom odlukom zadire u cijeli kat koji smo nadogradili.Uskoro se nastavlja ostavinski postupak, što poduzeti? Hvala na odgovoru!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, a za koji su tvrdili da je bračna tečevina i da nije smjela raspolagati očevim djelom,

koliko se može uočiti takvu tvrdnju iznesenu pred sudom su uspjeli dokazati,dok se aktivna legitimacija na takav zahtjev nije uopće dovodila u pitanje,o čemu sam vam već davno pisao u ovoj temi.

zanima me koje postupke dalje mogu poduzeti.

ako prvostupanjska presuda nije postala pravomoćna ostaje vam mogućnost žalbe.

zajedno kupile svaka pola kuće

zbog čega kupoprodaju na takav način niste proveli kroz ugovor i zemljišne knjige,znaći u omjerima 1/2.

moralo bi se primjeniti načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige.-čl.124.st.1 ZV-a jer sam stekla vlasništvo u dobroj vjeri.

dali postoji dobra vjera ili ne,prosuđuje se od slučaja do slučaja vidi odluku Ustavnog suda RH br.U-III-103/2008od 14. lipnja 2011.,s kojom su naravno upoznati svi nižestupanjski sudovi,pa tako i sud koji je odlučivao u vašoj pravnoj stvari.

Uskoro se nastavlja ostavinski postupak, što poduzeti?

očev dio koji je utvrđen kao bračna stečevina nasljediće svi njegovi nasljednici.

Eventualno bi mogli nakon provedenog ostavinskog postupka

prema ostalim nasljednicima postaviti obvezno pravni zahtjev radi uloženog u nekretninu,čime ste povećali njenu vrijednost,o čemu bi se morali konsultovati s odvjetnikom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, tako se i provelo u kupoprodajnom ugovoru a i uknjižile smo se u omjerima 1/2.

ok,znaći da se u ovom slučaju radi o očevoj 1/4-ini,na koju i vi sa ostalim nasljednicima polažete pravo nasljeđivanja.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ali problem je što je pola kuće-mamin dio- kupljen novcima od prodaje stana koji je otac darovao majci još devedesetih godina a dar koji jedan bračni drug učini drugome predstavlja vlastitu imovinu obdarenika čl. 257.st.2.ObZ-a . Znajući to ja sam zaključila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sa majkom. Dakle otac nije imao nekretninu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postavljam sad tu pitanje, moj otac je dobio od svog oca stan u obiteljskoj kuci temeljem ugovora o dozivotnom uzdrzavanju, prije je stanovao kod supruge, nakon smrti djeda oni sele u taj stan koji je dobio otac(ona je moja maceha) on odmah nakon useljenja napravi isti ugovor sa mojom macehom a moj otac umire nakon 3 godine zivota u tom stanu, ja nisam znala za taj ugovor, saznala sam danas od nje, otac nije trebao pomoć, bio je vitalan ali je umro iznenada, ja kao kćerka dakle ne mogu pobijati taj ugovor? Obzirom da je to obiteljska kuca, djedovina i taj stan nije stecen u braku, jel to moguce da ja kao jedino dijete ne dobijem bas ništa a bili smo u dobrim odnosima no nisam znala za taj ugovor

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, mimosa je napisao:

ja nisam znala za taj ugovor

Citirana činjenica nije bitna za pravnu valjanost ugovora,obzirom da vlasnik samostalno raspolaže svojom imovinom.

 

, mimosa je napisao:

ja kao kćerka dakle ne mogu pobijati taj ugovor?

Možete,no da li će te u tome imati uspjeha je nešto drugo.

 

, mimosa je napisao:

, jel to moguce da ja kao jedino dijete ne dobijem bas ništa a bili smo u dobrim odnosima

Nažalost,postojanje pravno valjanog ugovora o doživotnom uzdržavanju na posredan način isključuje nasljedna prava.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Matrix je napisao:

Citirana činjenica nije bitna za pravnu valjanost ugovora,obzirom da vlasnik samostalno raspolaže svojom imovinom.

 

Možete,no da li će te u tome imati uspjeha je nešto drugo.

 

Nažalost,postojanje pravno valjanog ugovora o doživotnom uzdržavanju na posredan način isključuje nasljedna prava.

Dobila sam taj ugovor na gruntovnici, dole nema potpisa nego v. r. Pitala sam bilježnika zasto a on je rekao da je potpis samo na originalu koji ja ne mogu vidjet, zasto? Trebali bi svi imati vlastorucni potpis, inače ovi koji su napravili taj zakon su zna se koji i kakvi, tuzno da djeca razvedenih roditelja nisu zastičena, cijeli zivot mi nije dao ništa osim nedjeljnog ručka, nisu imali djece i opet je on to napravio meni iza leda, sigurna sam na njen nagovor, dakle nece da mi ostavio stan obiteljske kuce moje djedovine ni nakon njene smrti jednog dana, još uvijek mi nije jasno, čak da ona umre iznenada ja nemam prava a ona nema nikog, pretužno, nepravedno, zlo, plus ona ima svoj stan ja nista, samo je usla u dedinu kucu prije dvije godine i dobila nesto sto joj ne pripada a i nije se brinula o njemu jer je bio zdrav i on je sve radio u i oko kuce osim kuhanja, prestrasno

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.


  • Online korisnici

    No members to show×
×
  • Napravi novi...