Jump to content

Pravomoćnost mimo moga znanja


mario3
 Dijeli

Preporučene objave

Za početak ću kratko izložiti stvar, a u narednih par dana, kada uzmognem idem kopirati spis pa ću možda baratati i nekim dodatnim detaljima.

Dakle, prvostupanjski sud je donio presudu za prekršaj u 12.2011. (3 mj. prije isteka apsolutnog zastarnog roka). Ta presuda mi nije dostavljena, moguće da nikoga nije bilo doma. Kada sam ovaj tjedan išao izraditi novu vozačku, zbog ograničenja radi vida, saznao sam da je presuda donešena, da je pravomoćna i da MUP već ima spreman nalog za oduzimanje dozvole, novčanu kaznu...

Da mi je dostavljena ostalo bi mi još 3 mj. i kroz žalbu Visokom prekršajnom sve bi otišlo u zastaru. Gledao sam sam Prekršajni zakon, čini se da je protekao i rok za Povrat u prijašnje stanje i kako se meni čini ostaje mi još jedino Obnova postupka (eventualno/nategnuto temeljem čl. 214, st. 1. točka 3.).

Meni se ovo sve skupa čini nevjerojatnim, povrijeđena su mi temaljna procesna prava, a ne nazirem rješenja. Kao da zakonodavac nije predvidio da sud može napraviti takav propust. A da ne govorim o tome da je predmet već jedanputa ušao u relativnu zastaru pa kada sam ja tome prigovorio na 1. ročištu, sutkinja me lakoćom otkantala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

To da presuda postaje pravomoćna osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču suda, znam i ja, ali pitanje je zašto je ona stavljena na oglasnu ploču, a ne dostavljena meni. Što se dostave tiče (kada je bila, tko ju je odbio i sl.), detalje ću tek znati kada vidim spis. Uporan u izbjegavanju dostave nisam bio uopće iz prostog razloga što mi to u ovom slučaju nikako nebi išlo u prilog. Meni je bilo u interesu primiti dostavu i žaliti se još na Visoki prekršajni i stvar bi zasigurno otišla u zastaru.

Drugo pitanje je kako se iz svega izvući. Još jednom ponavljam, u pitanju su moja temeljna prava u sudskom postupku. Mislim da povrat u prijašnje stanje neće biti rješenje, jer je stvar postala pravomoćna u 12.2011. a objektivni rok je 1mj. (to kada sam vidio nisam mogao vjerovati).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Neuredna dostava se dokazuje jednostavnim uvidom u spis.

 

Pošto je očito da ne postoji dostavnica sa okrivljenikovim potpisom, ukoliko postoji ona bez potpisa na njoj treba pisati na koji način je dostava izvršena (može se tražiti kopija dostavnice), te treba postojati neki zapisnik ili službena zabilješka sa detaljnim opisom načina iz odredaba Prekršajnog zakona na koji način je dostava izvršena (zabilješka se može dobiti samo na uvid), a ukoliko je navedeno da je dostava izvršena na kućnoj adresi treba tražiti i kopiju obavijesti okrivljeniku u budućem vremenu dostave, a upravo ta obavijest je najslabija karika u postupku jer službeni obrazac te obavijesti nikad nije izrađen.

 

Danas postoje efikasne metode dostave, ali ona traje i treba poštivati osjetljivu proceduru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne znamo još jel postoji dostavnica s potpisom okrivljenika - ne bi bilo prvi put. A što tada učiniti (ako je netko krivotvorio potpis okrivljenika? - jel to razlog za obnovu postupka? I da, gdje stoji u Prekršajnom zakonu da se okrivljeniku dostava odluke kojom se kažnjava može dostaviti na oglasnoj ploči suda?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno svima za sad. Četvrtkom od 13 do 15h je uvid u spis pa ću vidjeti što je s tim dostavnicama. Po mojoj procjeni, ili jednostavno nikoga nije bilo doma (desilo mi se je unatrag možda godina dana da nisam na vrijeme stigao po preporučenu pošiljku jer sam bio na putu), ili je moguće mama odbila primiti nešto za mene (o tome bi trebala stajati zabilješka), a svakako mi se čini da je sutkinja nakon što je predmet rješavala 3 godine i 9 mj. odlučila da on ne ode u zastaru pa je na brzinu donjela presudu (iako je trebalo biti održano još jedno ročište) i na brzinu istjerala dostavu (definitivno nije dugo trajala, a da li je i kako poštivana procedura, vidjet ćemo...).

Javim se još sa detaljima. Hvala još jednom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Molim još pojašnjenje u vezi s čl. 145. st5.

"Ako se poziv ili odluka ne može stranci ili sudioniku u postupku (članak 108. stavak 1. i 2.) dostaviti jer nije sudu prijavila promjenu adrese ili postoje okolnosti koje ukazuju da očito izbjegava primitak poziva ili odluke, sud će istaknuti poziv ili odluku, osim presude kojom je okrivljeniku izrečena kazna zatvora ili maloljetnički zatvor, na oglasnu ploču suda i protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava se smatra uredno obavljenom. Na jednak način postupit će se i u svezi dostave pravomoćne odluke radi njezina izvršavanja."

 

Iz čega proizlazi da je neuredna dostava uvjek razlog za povrat u prijašnje stanje? Usput rečeno, nisam osuđena na zatvor, niti sam maloljetnik.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, ali što napraviti ako nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 145, st. 5. PZ-a jer kao što se vidi tamo se pretpostavlja maliciozno postupanje sudionika u postupku što ovdje teško da se može prihvatiti jer ne vidim niti jednu okolnost u tom smjeru?!

 

Dobro pitanje. Slično sam i ja ranije komentirao, kao da zakonodavac nije predvidio mogućnost pogrešnog postupanja suda u tom smislu. Koliko ja vidim ima samo objektivni rok od 1 mj. i subjektivni od 8 dana od proteka roka za žalbu (tj. nastupanja pravomoćnosti) za traženje povrata u prijašnje stanje. Zakonodavac s ovih 1 mj. objektivnog roka očito nije imao u vidu ovakve slučajeve, jer ako ne znaš da je protiv tebe donešena pravomoćna presuda onda u roku od mjesec dana teško da ćeš i saznat.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postje pravila kako se pismena stranci dostavljaju, sudske odluke se dostavljaju strankama u "vlastite ruke". Na dostavnici postoje polja za potpis osobe na koju pismeno glasi, kao i polje za potpis dostavljača (osobe koja je uručila pismeno). Postoji mogućnost da pismena poštar dostavi nekome od ukućana, za to postoje posebna polja na koja se potpisuje osoba koja je primila pismeno, kao i njen odnos sa okrivljenikom (otac, majka, suprug....itd.). U slučaju da stranka nije zatečena, a niko od njegovih ukućana ne želi primiti pismeno, isto se vrati u nadležnu poštu, a okrivljeniku se ostavi "žuti papirić", tj. obavjest o prispjeću pošiljke na kojem piše od koga je pošiljka i koji rok imate za podići ju. Malo je vjerojatno da niste znali za pismeno. U poštanskom sandučiću ste morali naći prije spomenutu obavijest, ako niste zatečeni kod kuće kada vam je pošta pokušana biti uručena. U slučaju da takvu pošiljke ne podignete, pošta je vrati sudu sa naznakom "obaviješten nije podigao pošiljku". Većina sudova u više navrata pokuša dostavu, ukoliko se i nakon više pokušaja pismeno vrati sa naznakom "obaviješten nije tražio" ili "obaviješten nije podigao pošiljku", sud koristi mogućnost čl. 145. Prekršajnog zakona i stavlja pismeno na oglasnu poloču, i po proteku 8 dana, nakon što je pismeno oglašeno na oglasnoj ploči Suda, smatra se kao da je dostava uredno obavljena.

uređeno: od Jasminasud
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ljudi moji je li to moguće?!

Nakon što mi sud nije dostavio presudu, danas sam dobio poštu od policije na kojoj ljiepo piše velikim štampanim slovima "u vlastite ruke". Mene je dočekala u sandučiću. Dostavili su mi Obavjest o izvršenju zaštitne mjere (oduzimanju dozvole) i Poziv da u roku od 15 dana obavim izvanredni liječnički i dođem u MUP.

Prvo što mi pada na pamet je da naprosto zanemarim, jer i jedno i drugo teče od trenutka dostave, koja se ne može dokazati. Ali malo sam zabrinut oko mogućih posljedica. Npr. uz ovaj poziv za liječnički stoji da je predviđena dodatna kazna od 1000 Kn, ako ne obavim.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zahvaljujem još jedanputa svima koji su mi bili od pomoći i koji su se zainteresirali za stvar. Moja priča čini se da će završiti ipak happy endom. Bio sam danas na sudu, vidio spis i prva/osnovna/glavna stvar koja mi je upala u oči je bilo da su dostavnice bile na Marka a ne Mario, dakle krivo ime i slijedom toga stajala je zabilješka da takvoga nema na toj adresi. Gospođe u pisarnicama na sudu su priznale svoju pogrešku, stornirale pravomoćnost sa oglasne ploče i danas mi uručile presudu. Budući da je sada zastara već odavno nastupila, ostaje mi još samo da napišem žalbu i izjavim prigovor zastare. Također molio sam da urgiraju i kod MUP-a da i oni storniraju sve što trebaju, također i Porezna uprava, i rekla mi je da se nada da će i to sutra biti rješeno.

 

Nadam se da će cijela stvar pomoći nekima da budu oprezni za ubuduće, meni sigurno jest. Ali ostaje pitanje što bi bilo da službenici suda nisu htjeli priznati pogrešku i stornirati pravomoćnost. Koliko ja vidim malo je manevarskog prostora, eventualno ustavna tužba. Ako netko ima kakvu drugu ideju...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ali ostaje pitanje što bi bilo da službenici suda nisu htjeli priznati pogrešku i stornirati pravomoćnost. Koliko ja vidim malo je manevarskog prostora, eventualno ustavna tužba. Ako netko ima kakvu drugu ideju...

Da službenici suda nisu priznali pogrešku i sornirali pravomoćnost, mogli biste koristiti izvanredene pravne lijekove, tj. imali biste zakonske osnve za obnovu prekršajnog postupka iz razloga što vam presuda nije dostavljena, što bi bilo vidljivo iz spisa, jer kako kažete "Marko" je Marko, a "Mario" je Mario....vrlo lako bi se dokazalo da presudu uopće niste primili, jer vam je poslata na pogrešno ime.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pozvali biste se na čl. 124. Prekršajnog zakona.

 

Dobro, prvo ste rekli Obnova postupka, to je čl. 214. Čl. 124. je Povrat u prijašnje stanje i to je na prvi pogled idealan pravni lijek za pobijanje ovako nečega, ali što ćemo sa stavkom dva???

 

(1) Okrivljeniku koji iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje žalbe protiv presude sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje radi podnošenja žalbe, ako u roku od osam dana nakon prestanka uzroka zbog kojega je propustio rok podnese molbu za povrat u prijašnje stanje te ako istodobno s molbom podnese i žalbu.

(2) Nakon proteka jednog mjeseca od dana propuštanja roka ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Stavak dva je savršeno jasan.

 

Ja se unaprijed izvinjavam ako sam elementarno nepismen, ali primjenjujući stavak dva na moj slučaj, kako se meni čini mogu se pomirit sa neuspjehom. Taj (objektivni) rok mi je bio protekao 5 mjeseci prije nego što sam ja uopće saznao da da je donešena presuda i da je protekom osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči suda postala pravomoćna.

Ako ja dobro razumijem, taj rok je tekao od propuštanja roka za žalbu (dakle 8 dana nakon pravomoćnosti), mjesec dana.

Stvarno ne kužim kako ja mogu u ovoj situaciji tražiti Povrat u prijašnje stanje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

"........ako u roku od osam dana nakon prestanka uzroka zbog kojega je propustio rok podnese molbu za povrat u prijašnje stanje te ako istodobno s molbom podnese i žalbu."......

........a uzrok je prestao kada ste presudu uredno primili. Ako ne reagirate u roku od 8 dana....što vam ja tu mogu.

 

Znači, na kraju je odgovor tko mi je kriv što su mi krivo dostavljali poštu, što ju nisam primio, što su fingirali da mi je dostavljena itd. Pa to sam znao i sam. Zato sam i pitao kako misite da imam pravo zatražiti Povrat, odnosno temeljem čega.

Na kraju ispada da nemam pravo na Povrat zbog proteka objektivnog roka od mjesec dana (jel da je on duži onda bi se subjektivni od 8 dana računao od saznanja za uzrok, odnosno da je presuda uopće donešena) što sam ja konstatirao 5/6 postova unatrag i postavio pitanje imam li kakvog drugog načina. Malo smo se vrtili u krug...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Visoki prekršajni sud odlučuje o tome da li će vašu molbu prihvatiti ili ne, ukoliko Visoki prekršajni sud utvrdi da je razlog propuštanja roka opravdan, nastaviti će postupak po žalbi, prihvatiti osnovanom molbu za povrat u prijašnje stanje i žalbu prihvatiti kao pravodobnu.

Dakle, na vama je da, nakon što se presudu primili u roku od 8 dana postupite po čl. 124. st. 1. Prekršajnog zakona, odnosno da uz molbu za povrat u priješanje stanje, napišete žalbu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, ali ni u kom slučaju ako je proteklo više od mjesec dana od propuštanja (čl. 124. st. 1.). To je obj. rok i u tome i je smisao obj. rokova. A problem je u tome što sam ja presudu primio 6 mj. nakon što je postala pravomoćna i kada je već bila u fazi izvršenja. Dakle obj. rok mi je protekao prije cca. 5 mj. To je problem!

Ovo sve što Vi navodite je jako lijepo i posve razumljivo, i sa svime se slažem, ali mi ne pričamo o istim stvarima. Subjektivni rok od 8 dana meni nije niti počeo teći jer mi je odavno protekao objektivni!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, točno to sam i ja još u prvom postu napisao, ali nisam niti sam baš u to siguran... Jest da je dosta obuhvatan, ali mislim da više stremi ka novim materijalno pravnim činjenicama i dokazima.

Osim toga, pada mi na pamet još samo ustavna tužba, a sa time nemam iskustva, ali mi se čini da bi mi bila povrijeđena ustavna prava, da je to doista tako sve završilo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija