Jump to content

zastara poreznog duga


vs1
 Dijeli

Preporučene objave

Molim pomoć u vezi zastare poreznog duga.

Supruga mi se našla na "listi srama" zbog poreznog duga u vezi zdravstvenog osiguranja.Taj dug je nastao u HZZO-u u vremenu oko 1993-1997 god. Pošto je porezna uprava preuzela taj dug 2003god oni ne znaju točan period nastanka duga. U HZZO-u ne žele reći kad je dug nastao, osim ako porezna to ne zatraži po službenoj dužnosti.Taj dug je nastao u vremenu kad je supruga završila srednju školu do kad se zaposlila. I sad par pitanja. Da li zastara nastupa automatski ili treba podnijeti zahtjev za zastaru? Kako podnijeti zahtijev kada se ne zna riješenje o dugu na koje bi se pozvao u zastari, period nastanka duga. Kome slati zahtjev HZZO-u ili poreznoj upravi?

Unaprijed Hvala!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Situacija je slijedeća-muž mi je na listi srama zbog duga od 100000 kn.Manji dio je porez na dobit (7000) ostalo je obvezna osiguranja.Obrt je imao u razdoblju od 1998-2011..Doprinose nije plaćao redovito tako da mi je teško odrediti razdoblje u kojem je nastao taj dug.Kako bi uredno dobivao obavijest o dugu jednom godišnje ne znam može li se uopće računati zastara iako pretpostavljam da je barem neki dio duga stariji od 6 godina.Par puta sam slala poreznoj upravi pisane prigovore,molbe šta već da dobijem bilo kakvu povratnu informaciju kakve opcije imamo ako ih imamo da se taj dug barem djelomično smanji,obzirom da smo nakon zatvaranja obrta i ja i muž nezaposleni,s malim djetetom bez ikakvih nekretnina.Jedina stvar koju imamo je osobno vozilo koje je na meni,tako da se i pokrene ovršni postupak ne znam na čemu bi se mogli naplatit.Ono što mene zanima jest na koji način doći do neke info,kad pitamo u lokalnoj ispostavi porezne upućuju nas na zg,(živimo u dalmaciji) a do sada to nije urodilo plodom.Ne znam kome se obratit,dug postoji idealno bi bilo da on nađe posao pa da mu odbijaju od plaće ali ovako mu nemaju od čega odbiti,mi platiti ne možemo,kamete rastu a izlaz ne vidim.Svaka informacija je dobrodošla.Unaprid hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Molim pomoć u vezi zastare poreznog duga.

Supruga mi se našla na "listi srama" zbog poreznog duga u vezi zdravstvenog osiguranja.Taj dug je nastao u HZZO-u u vremenu oko 1993-1997 god. Pošto je porezna uprava preuzela taj dug 2003god oni ne znaju točan period nastanka duga. U HZZO-u ne žele reći kad je dug nastao, osim ako porezna to ne zatraži po službenoj dužnosti.Taj dug je nastao u vremenu kad je supruga završila srednju školu do kad se zaposlila. I sad par pitanja. Da li zastara nastupa automatski ili treba podnijeti zahtjev za zastaru? Kako podnijeti zahtijev kada se ne zna riješenje o dugu na koje bi se pozvao u zastari, period nastanka duga. Kome slati zahtjev HZZO-u ili poreznoj upravi?

Unaprijed Hvala!

 

prvo zatražite od PU izlistaj stanja preznog duga po godinama iz njihove evidencije. Tamo treba stajati kada je dug nastao. Obvezno podnesite zahtjev za utvrđivanje nastupa zastare prava PU za naplatom poreznog duga.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U poreznoj upravi imaju samo podatak da oni preuzimaju dug od HZZO-a ( od 2003god.), glavnica tog duga je oko 5000kn i kamate oko3000kn. Oni ne znaju u kojem je periodu taj dug nastao. Vidio sam kod njih na compu. Znači što se tiče porezne oni su te godine preuzeli taj dug ,a poslije samo svoje kamate pripisuju. Sad, normalo bi bilo da zastara nastupa od vremena nastanka duga (glavnice) a ne od dana njihovog preuzimanja duga. Jesam li u pravu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

zastara prava poreznog tijela na naplatu doprinosa počinje teći od isteka godine u kojem je obveza plaćanja nastala. Primjenjuje se onaj zastarni rok koji je bio na snazi kada je obveza plaćanja nastala. od 01.01.2003. relativni rok zastare prava naplate doprinosa je 5 godina a apsolutni 10 godina. do 31.12.2002. prema odredbama članka 57. odnosno 60.a Zakona o zdravstvenom osiguranju zastara nastupa u svakom slučaju nakon pet godina.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

postovanje. molio bih pomoc. imao sam obrt koji zbog obnove zgrade u kojoj se nalazio nije radio oko 3,5 god., a ja ga nisam odjavio, ni stavio u mirovanje. u to vrijeme mi je narastao porezni dug, te dug za doprinose za mirovinsko osiguranje. u medjuvremenu je taj dug narastao zbog kamata, itd. kakve su mi mogucnosti? da li se taj dug moze nekako otpisati? hvala unaprijed

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

imam i ja pitanje vezano za zastaru poreznog duga..mama je bila vlasnik obrta, te je otišla u mirovinu sa 31.12.2007. godine..obrt je prebacila na mene,platila je sve što su tražili tada da bi mogla u mirovinu..znači u morovini je gotovo 5 punih godina.

no našla se na listi poreznih dužnika,pa me zanima dali je moguća zastara za taj dug ili ne?? dužna je nešto na stavci PDV-a, na stavci poreza i prireza na dohodak te na stavci doprinosa za obavezna osiguranja..

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 tjedna kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Ne morate ništa dugačko pisati. Navodite svoje ime i prezime, adresu, Oib, zatim Područni ured Porezne uprave, te ispostavu Porezne uprave nadležnu prema Vašem prebivalištu, te navodite da postavljate zahtjev za otpisom evidentiranih dugovanja iz razloga što je nastupila zastara potraživanja istih. datum i potpis.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne morate ništa dugačko pisati. Navodite svoje ime i prezime, adresu, Oib, zatim Područni ured Porezne uprave, te ispostavu Porezne uprave nadležnu prema Vašem prebivalištu, te navodite da postavljate zahtjev za otpisom evidentiranih dugovanja iz razloga što je nastupila zastara potraživanja istih. datum i potpis.

 

Zahvaljujem ; ovo je od velike pomoči :mase1:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U člancima 95. i 96. Općeg poreznog zakona piše da relativna zastara na porezni dug ističe tri godine od počinjenja prekršaja neplaćanjaporeza, a apsolutna zastara nastupa nakon šest godina.

Uvjet je da u međuvremenu Porezna uprava nije radila ništada bi dug utvrdila i naplatila. Ako jest, od njihovog zadnjeg pokušaja teče novi rok od tri godine. Nakon šest godina od dana kad je zastara prvi put počela teći utvrđuje se apsolutna zastara .

Najvažnije kod zastare je da znate da to ne znači da više nemate poreznog duga . Kad vam porezni dug uđeu zastaru, to znači da Porezna uprava više nema pravo naplatiti dug. Ali, podatak o dugu ostaje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zahtjev dužnika za otpis duga zbog zastare

 

Sukladno prednje citiranoj Uputi, zahtjev dužnika za otpis duga po osnovi zastare prava na naplatu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije, mora biti u pisanoj formi. Pritom nije od značaja kako je zahtjev naslovljen (prigovor, molba i sl.), već je bitno da je iz podneska razvidno da je istaknut prigovor zastare (točka 16. Upute). Dužnik u zahtjevu nije dužan navesti vrstu i iznos duga, poreza, doprinosa ili drugih javnih davanja za koji ističe prigovor zastare. Ako je podnositelj zahtjeva u poreznim evidencijama zadužen u više ispostava Porezne uprave, a ukupan dug ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, nadležnost ispostave za donošenje rješenja određuje se prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu fizičke osobe.

 

Učinak zastare

 

Zastara ima za posljedicu da se neko pravo uz prigovor zastare ne može naplatiti prisilno. Nakon što je istekao i posljednji dan roka od šest godina, Porezna uprava nema zakonske osnove za naplatu poreznog duga koji u tom vremenu, uz primjenu svih dopuštenih mjera nije uspjela naplatiti, jer je protekom tog roka, sukladno članku 24. stavku 2. OPZ-a nastupila zastara samog prava iz porezno-dužničkog odnosa. Stoga porezno tijelo ne može donijeti rješenje o ovrsi zastarjele obveze, niti dospjelo, a sporno potraživanje, naplatiti pri****jem ili kompenzacijom.

 

Razlikuje se situacija dobrovoljno ispunjene obveze koja nije plaćena bez pravne osnove, od činjenice nemogućnosti Porezne uprave za postavljanje zahtjeva da se zastarjela obveza naplati prisilnim putem. Ako dužnik ispuni zastarjelo potraživanje (npr. porezni dužnik plati porezni dug nakon nastupa zastare), nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.

 

Otpis poreznog duga

 

Čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa koji je ostao nenaplaćen, nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja apsolutnog roka zastare prava na naplatu poreznog duga (članak 120. stavak 3.).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 tjedna kasnije...
zanima me šta znači da porezna nije radila ništa da naplati dug?? dali su Opomene nešto ili ništa?

jer mama je dobila par puta opomenu.

 

Pozdrav!

 

odredbama Općeg poreznog zakona propisano je da se tijek zastare prekida svakom SLUZBENOM RADNJOM poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili NAPLATU POREZA, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku..

Misljenja sam da je u konkretnom slucaju opomena sluzbena radnja usmjerena na naplatu poreza.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 tjedna kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Ja imam sličan slučaj. Imao obrt 2007 i zatvorio ga 2009. godine. Ostalo dugovanje prema poreznoj u iznosu od 42000 kn., pdv, doprinosi... Sjela mi 22.11.2010.g. ovrha na plaču u iznosu od 1000kn. mjesečno. Dug pao do danas na 27000kn. Po Liničevom novom zakonu sada mi skidaju nekih 18kn sa plače. Zanima me dali u mom slučaju ima mogučnosti zastare i kada bi to moglo biti? Pokušao razgovarati sa poreznicima no međutim nisam došao do nikakvog konkretnog odgovora.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

molim Vas da mi pomognete savjetom o zastari poreza na nekretnine.

2006.godine u 11.mjesecu dobio sam rješenje za porez na nekretninu. Kako nisam podmirio ukupan dug tražio sam ove godine apsolutnu zastaru koja je trebala nastupiti 01.01.2013.

tada mi kažu da zastara nastupa 10 01-2014.jer je vrijeme žalbe poćelo teći od 10.01.2007.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pomoc!

Imala sam obrt koji sam zatvorila u 25.10.2005. nisam platila porez iznos je bio nekih 5000kn koji je kasnije narastao na nekih 7500 zbog kamata. predala sam zahtjev za povat poreza (u 2011 za 2010.)i tad su mi taj zahtjev odbili tj. s tim iznosom namirili mali dio duga tad sam dobila opomenu tj.uplatnicu i vidjela da dugujem poreznoj otisla sam tamo i napisala zamolbu za zastaru duga do danas nisam dobila nikakvu opomenu ali ni rjesenje o oprostu duga. Jesam li trebala dobit neko rijesenje? Jel je moj dug mozda otisao u zastaru?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nakon 5 godina porezni dug zastarijeva,te trebate podnijeti zahtjev za otpis duga zbog nenaplativosti,odnosno zastare potraživanja sredstava.

Rješenje Porezna uprava obavezno donosi u roku od 30 dana.Ponovite zahtjev svakako.

Sav dug iz 2005-te je od 01.01.2011. zastario ukoliko u međuvremenu sa njihove strane nije pokušavana naplata prinudno.Ukoliko jeste,rok zasrae teče od pravomoćnosti tok akta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, sa zatvaranjem mog obrta 2008 ostala sam dužna doprinos prema Poreznoj upravi u iznosu 6 000 kn s tim da sam im u dva puta uplatila 7 000 kn. No kako oni svakim mjesecom dižu kamate, ja sam im i dalje dužna, 12 000. kn. Iako su ni već pokrenuli prisilnu naplatu dugovanja, zabranom prodaje vozila. Mome dugovanju je 5.3.2013 točnon 5 god.s obzirom na sveukupnu situaciju molila bih savijet. Imam li pravo otpisa duga, zastare, bili kokav oblik olakšanaj na ovu situaciju .

:policajac::azdaja::hekla:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

sorry bob25274 ne znam da li si pravnik ili ne?!

ali razlika je u zastarnom roku po Zakonu o obveznim odnosima i po Općem poreznom zakonu.

najme po ZOO zastara nastupa za 5 godina (čl.225) i to je opći rok zastare.

dok po OPZ relativna zastara nastupa za 3 godine od isteka godine u kojoj je utvrđena porezna obveza, dok za 6 godina nastupa apsolutna zastara.

dok dug za obveze mirovinskog i zdravstvenog osiguranja zastarjevaju za 5, odnosno 10 godina

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pozdrav

kao i većina HR obrtika iz prošlog vremena imam zaostatke po pitanju doprinosa i poreza iz x razloga, obrt je u radu ali neradi , predajem godišnje obrasce s nulom itd...Zadnje što sam radio je 2005. god. a nastali dug(najveći je iz 1999-2000-2001-2002. )je tijekom 2002 porezna uprava blokirala žiro račun i tijekom 2003. sjela na jednu oranicu u osobno vlasništvu.tj. imam zabilježbu radi osiguranja naplate poreznog duga.Jasna mi je situacija s 6 god. zastare i 10 g. apsolutne, no kakva je procedura kada imaš zabilježbu na nekretnini koja je recimo 6 puta manje vrijedna od duga u poreznoj tražbini.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ako je porezni dug nastao 27.12.2007,onda apsolutna zastara nastupa 28.12.2013.

Gledajuci vasu objavu,pod pretpostavkom datuma nastanka poreznog duga i datuma opomene,moze se reci da je prije opomene nastupila relativna zastara,naravno ako izmedju tog roka potrebnog za relativnu zastaru vjerovnik nije prekinuo zastarni rok odredjenom radnjom koju ste precutali.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav Mix Up,

Dug vam kreće u zastaru od posljednjeg dana novonastalih poreznih davanja.Ukoliko ste s radom prestali npr. 05.09.2003.od tog dana vas više ne zadužuju,te za najviše šest godina od toga dana možete biti mirni.

 

Ok, no ako je te iste 2003. PU stavila zabilježbu na nekretnini -oranica- čija je vrijednost 4 puta manja od zabilježbe, dali imate saznamka kako tada funkcionira susutav.

hvala na odg.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Molim za savjet imam duga u poreznoj od obrta oko 300 000 i dobio sam ovrhu na zemljistu koje sam dobio u braku od roditelja darovnim ugovorom,pustili su mi ovrsni postupak vjerovatno pljenidbe.Mene zanima dali moja supruga i djeca imaju pravo suvlasnistva odnosno dali mogu ulozit zalbu na ovrhu da je 2/3 njihovo ili kako vec.I sta ce se desiti poslje toga jer vise mi nemaju sta uzet (sve su pokupili) Dali ide zastara nemogucnost naplate dugovanja?puno hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Plac ste dobili vi od vaših roditelja, a ne vaša supruga i djeca.Ako je zemljište 1/1 vaše, ovrha je jasna. Imate pravo prigovora na ovršno rješenje u zakonskom roku. Ukoliko ste već podjelili dokumentima zemlju prije pravomoćnog nastupa ovrhe, sa iste možete skinuti udio supruge i djece.A pošto su vam sve već uzeli, ovo je posljednje što vam uzimaju i više vas neće dirati.Zadovoljni će biti i dosadašnjim plijenom, jer uglavnom su ljudi obazrivi i prenesu vlasništvo prije no što porezna stavi "šapu" na nepokretnosti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Rješenje Porezna uprava obavezno donosi u roku od 30 dana.Ponovite zahtjev svakako.

 

U poreznoj upravi su mi rekli da je zahtjev za apsolutnom zastarom kojeg sam uputio u 1. mjesecu dakle prije 4 mjeseca još u obradi i da mogu uputiti požurnicu. Zanima me na što da se pozovem tj. gdje je specificirano ovih 30 dana roka u kojem bi Porezna uprava trebala riješiti zahtjev za zastarom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 tjedna kasnije...

Molim vas za pravni savjet hitno. Imao sam obrt od 2004.-2007. ostalo dugovanja za doprinose od 2005.-2007. Imao sam u tom razdoblju u vlasništvu vozilo u vrijednosti većoj od duga i tražio sam u Poreznoj upravi da ga ovrše i da se naplate dugovi, no oni to nisu htjeli. Postoji li kakav zakon o otpisu duga pošto se Porezna propustila naplatiti i smiju li mi prisilno naplatiti dugove od 2005. i 2006.? Molim primjer što napisati Poreznoj. Hvala!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...
pa eto...dug sa glavnicom i kamatom iznosio 35000...poslala zahtjev za zastaru i došlo mi rješenje da se zahtjev uvažava....uglavnom ja sam kod njih na nuli....i nema me na ovoj novoj listi:)

 

Koliko ste čekali rješenje , jer meni u poreznoj ispostavi ( Istaskoj ) ne mogu provjeriti jer je predmet poslan u Zagreb . Zahvaljujem

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Najljepse molim za hitan pravni odgovor na sljedece pitanje:

28.5.2007. Prodala sam nekretninu koju sam kupila 10.7.2006.

Rjesenjem od 20.4.2010. utvrdjen mi je predujam poreza na dohodak od otudjenja nekretnina a na koji sam 2.5.2010. ulozila zalbu. Ta zalba zadnje je sto se dogodilo u postupku sve do 15.10. kada mi je uruceno rjesenje da se zalba odbija. Molim odgovor na pitanje mogu li se u ovom slucaju pozivati na zastaru tj. od kojeg je tocno dana zastara u ovom postupku pocela teci? unaprijed zahvaljujem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

ima to je već u zastari ;P

lipo odi u poreznu upravu i pridaj zahtjev za zastaru napisan na a4 format i to moš kemiskom ručno

ime i prezime

jmbg adresa u gornjem lijevom kutu

porezna uprava (split ,zagreb itd)malo niže u desnom kutu

onda po sredini napišeš ZASTARA

ispod

molim poreznu upravu da mi otpiše porezni dug zbog zastare (ne triba novoditi koji dug i šta)

u donjem desnom kutu se potpišeš vlastoručno

pridaš na protokolu ona ti udari štambilj da si prida

i to je to ;) rješenje o otpisu dobiješ za misec dva

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

imam porezni dug. redovito šaljem zahjteve za otpise. trebam još 7 god za apsolutnu zastaru za doprinose, a 3 god za poreze. bar tako mislim. kolegica, koja je u istoj situaciji kao i ja osim što radi, za razliku od mene - veli mi danas da su joj u povjerenju u poreznoj rekli da je na redu za skidanje 1/3 plaće i sad ono najvažnije: da neće prekinuti tijek zastare i da će joj se i dalje otpisivati svake godine dio duga. kako je to moguće? što se može dogoditi ako se zaposlim prije nastupa apsolutne zastare i počnem otplaćivati dug? hoće li se prekinuti tijek zastare ili ne?

 

unaprijed hvala na odgovoru...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pozdrav,

lijepo to zvuči na papiru ili na zahtjevu, no mislim da sve to ovisi o kojoj ispostavi se radi ili pročelniku nadležne ispostave, pisao sam ja već x puta i požurnice ali nema tu kruha.....jedino sada što ovih financ ministar govori o nekakvom sveopćem oprostu , pa budemo vidjeli . inače moj dug sada je 750.000,00kn ( glavnica 310.000,00).

živim s tim da nemam ni tekućeg ni bilo kojeg računa pa sam i sam u zoni sive ekonomije kao i pola ove države mi se čini.

 

eto što bude saznati ćemo vrlo brzo ili ne.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
 • 1 godina kasnije...

Obrt je otvoren 1998, zatvoren 2004. godine.

 

Postojeća dugovanja su: porez državi, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno te naknade obrtničkoj komori.

 

Porezna svaki mjesec šalje uplatnice na ime navedenih dugovanja. Jedina prislina naplata koju je Porezna izvršila bila je ovrha na imovini ovršenika (poreznog dužnika), u jesen 2010. godine. Tom ovrhom naplatio se samo neznatni dio od ukupnog duga te je veći dio duga još preostao za platiti.

 

Moje pitanje se odnosi na trenutak kada zastarni rok počinje teći. Mogu li računati da je zastarni rok počeo teći od zadnje prisilne naplate Porezne koja se desila u jesen 2010. godine ili uplatnice koje svaki mjesec dolaze na ime poreznog dužnika predstvaljaju pokušaj porezne da naplati porezno dugovanje te onemogućuju da zastarni rok počne teći?

 

I zna li netko što se smatra trenutkom prisline naplate, je li to trenutak pokretanja ovršnog postupka ili trenutak namirenja?

 

Porezni dužnik je u strahu da mu Porezna uskoro ne sjedne na plaću. Naime, od zatvaranja obrta je prošlo više od 10 godina. U tih deset godina porezni dužnik tek zadnjih godinu dana ima stalan posao i prima redovnu plaću te živi u strahu da će Porezna opet nešto poduzeti, odnosno provesti ovrhu nad mjesečnim primanjima. Iz tog razloga volio bi reagirati na vrijeme ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti te tražiti da se utvrdi zastara barem za dio duga.

 

Također, poreznom dužniku nije jasno primjenjuju li se zastarni rokovi koji su bili na snazi kada je obvezala nastala ili današnji zastarni rokovi?

 

Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Također, poreznom dužniku nije jasno primjenjuju li se zastarni rokovi koji su bili na snazi kada je obvezala nastala ili današnji zastarni rokovi?

 

apsolutna zastara za plaćanje poreza je 6 godina.

ako je porezna obveza nastala do 2005. apsolutna zastara nastupa nakon 2011. (osim ako je u međuvremenu bila koja ovrha na koju se niste žalili)

kad dobiješ rješenje o ovrsi obvezno podnijeti žalbu/prigovor. porezni dug u cijelosti osporavati zbog apsolutne zastare. ako na rješenje ne uložite žalbu/prigovor rješenje postaje pravomoćno i imate obvezu koja zastarjeva za 10 godina.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

apsolutna zastara za plaćanje poreza je 6 godina.

ako je porezna obveza nastala do 2005. apsolutna zastara nastupa nakon 2011. (osim ako je u međuvremenu bila koja ovrha na koju se niste žalili)

kad dobiješ rješenje o ovrsi obvezno podnijeti žalbu/prigovor. porezni dug u cijelosti osporavati zbog apsolutne zastare. ako na rješenje ne uložite žalbu/prigovor rješenje postaje pravomoćno i imate obvezu koja zastarjeva za 10 godina.

 

Hvala na odgovoru, ali moram priznati da ne razumijem.

Gdje je naveden zastarni rok od 10 godina (osim za doprinose)? Sve što piše u Općem poreznom zakonu za porezni dug je 3, odnosno 6 godina.

 

Također sudska praksa spominje da prekid zastare utječe na novi početak roka aposlutna zastare. To neki pravnici osporavaju obrazlažući kako aposlutni zastarni rok ne može po drugi puta početi prvi put teći te kako prekid zastare ne utječe na taj apsolutni rok.

 

Dalkle, suma sumarum, 2010.g. doneseno je pravomoćno rješenje o ovrsi temeljem kojega se RH kao ovrhovoditelj namirila dio svoje tražbine prema ovršeniku/poreznom dužniku.

 

Jedina nedoumica koja preostaje je: Da li je aposlutni zastarni rok od 6 godina ponovno počeo teći od trenutka zadnja prisline naplate od Porezne koja se desila 2010.g? Ukoliko je, to bi značilo da apsolutna zastara nastupa 2016.g.

 

P.s. pravnik sam, jasno mi je kada rješenja ili odluke postaju pravomoćni i to da sud ili drugo nadležno tijelo ne pazi na institut zastare po službenoj dužnosti, ali nažalost potoje različita tumačenja o prekidu zastare i o tome od kada teče aposlutni rok zastare. :neznam:

 

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...

Hello,

 

da se i ja priključim.

 

Vodim borbu sa Poreznom u pogledu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

 

Znači, radi se o porezu za 2008 godinu.

 

2009 - prvo prvostupanjsko Rješenje,

01/2010 - moja žalba,

2013 - drugostupanjsko rješenje - odbijanje žalbe (klasika)

2013 - moja upravna tužba,

2015 - presuda po upravnoj tužbi u moju korist,

12/2015 - novo prvostupanjsko rješenje,

01/2016 - moja nova žalba.

 

1) da li je nastupila zastara ?

2) kada je nastupila zastara ?

3) zastara čega je nastupila ?

4) što može Porezna poduzeti u smjeru prisilne naplate duga ?

 

Eto, malo kronologije, nadam se da sam sve naveo.

 

Pronašao sam neka tumačenja Porezne uprave - malo čudna istini za volju, nisam siguran da su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima - ali... to je naša država - kadija te tuži + kadija te sudi !!

 

Hvala na odgovorima.

 

FF

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

Pronašao sam neka tumačenja Porezne uprave - malo čudna istini za volju, nisam siguran da su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima

imajte na umu da je po pitanju poreza Zakon o obveznim odnosima generalni zakon,što će reći da postoje specijalni zakoni koji uređuju konkretnu materiju.

2013 - moja upravna tužba,

Ako se radi naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred sudom,za vrijeme trajanja tog postupka zastara neteče.

Prema Uputi u vezi odgode naplate poreznog duga Ministarstva financija, Klasa: 410-01/09-01/91, Ur. br.:513-07-21-06/09-1 od 22. svibnja 2009., zastara ne teče za vrijeme trajanja odgode izvršenja rješenja, ako je porezni obveznik protiv drugostupanjskog rješenja podnio tužbu, odnosno pokrenuo upravni spor, povodom kojeg je doneseno rješenje do okončanja upravnog spora.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

Dobar dan želim. Imam pitanje u vezi poreza na nekretninu. Dobila sam porezno rješenje na nekretninu. Trebam platiti 5% procijenjene vrijednosti kuće i zemljišta. Nastanak porezne obveze je prijavljen 23.11.2010.godine. Tražila sam oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na prvu nekretninu. Zahtjev je odbijen. Nekretninu sam dobila ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju. 4.4.2016. izdano je ovo porezno rješenje. Na ovo rješenje imam pravo žalbe. Zanima me mogu li se pozvati na relativnu zastaru od 3 godine. Kao što se vidi po datumima prošlo je već 6 godina od kada se vodi taj porezni postupak. U poreznoj kažu da se postupak prekidao 2011. Ja se toga ne sjećam. Tražili su još neke dokumente. Također su slali dopis krajem 2015.koji mi je uručen (potpisan) u siječnju 2016. S obzirom na sve podatke postoji li taj protok vremena od 3 godine mirovanja slučaja kada bi mogla nastati relativna zastara? Unaprijed hvala na pomoći.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...

Da li se ovo sa prislinom naplatom odnosi i kada porezna prije isteka roka od 6 godina zasnuje založno pravo na nekretnini kao mjeru osiguranja.

 

?

 

zahtjev dužnika za otpis duga zbog zastare

 

sukladno prednje citiranoj uputi, zahtjev dužnika za otpis duga po osnovi zastare prava na naplatu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja o kojima porezna uprava vodi analitičke evidencije, mora biti u pisanoj formi. Pritom nije od značaja kako je zahtjev naslovljen (prigovor, molba i sl.), već je bitno da je iz podneska razvidno da je istaknut prigovor zastare (točka 16. Upute). Dužnik u zahtjevu nije dužan navesti vrstu i iznos duga, poreza, doprinosa ili drugih javnih davanja za koji ističe prigovor zastare. Ako je podnositelj zahtjeva u poreznim evidencijama zadužen u više ispostava porezne uprave, a ukupan dug ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, nadležnost ispostave za donošenje rješenja određuje se prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu fizičke osobe.

 

Učinak zastare

 

zastara ima za posljedicu da se neko pravo uz prigovor zastare ne može naplatiti prisilno. Nakon što je istekao i posljednji dan roka od šest godina, porezna uprava nema zakonske osnove za naplatu poreznog duga koji u tom vremenu, uz primjenu svih dopuštenih mjera nije uspjela naplatiti, jer je protekom tog roka, sukladno članku 24. Stavku 2. Opz-a nastupila zastara samog prava iz porezno-dužničkog odnosa. Stoga porezno tijelo ne može donijeti rješenje o ovrsi zastarjele obveze, niti dospjelo, a sporno potraživanje, naplatiti pri****jem ili kompenzacijom.

 

Razlikuje se situacija dobrovoljno ispunjene obveze koja nije plaćena bez pravne osnove, od činjenice nemogućnosti porezne uprave za postavljanje zahtjeva da se zastarjela obveza naplati prisilnim putem. Ako dužnik ispuni zastarjelo potraživanje (npr. Porezni dužnik plati porezni dug nakon nastupa zastare), nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.

 

Otpis poreznog duga

 

čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa koji je ostao nenaplaćen, nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja apsolutnog roka zastare prava na naplatu poreznog duga (članak 120. Stavak 3.).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...

Nije istina, relativna je 6 godina a apsolutna zastara je 10godina. Znaci kad je proslo sest god. Podnosis zahtjev za zastaru e kad ti oni to uvaze od tog datuma treba proci jos 4god da bi mogao traziti da te obrisu iz sistema sto bi se reklo apsolutna zastara. E sad dal ti oni u te 4 godine mogu uci u racu i naplatiti se to neznam

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...

Poštovani!

Zanima me naravno kada nastupa zastara.

Otac je imao obrt koji je zatvoren u 4/2012. Od 1.2.2010. je prijavljen u drugoj firmi, tako da doprinosi za njega od toga datuma nisu više od obrta. Na listi dužnika je sa povećim iznosom. Rješenjem ministarstva financija zbog duga učinjena je zabilježba na nekretninu do namirenja traženog dugovanja 2003. godine.

Prema listi dužnika postoji dug za PDV, doprinose, porez i prirez, te porez na nekretnine. Naime, nisam sigurna kada je posljednji dug nastao, a prema ovim podacima nije mogao biti poslije datuma zaposlenja u drugoj firmi, te definitivno PDV od 4/2012. Zanima me kada je mogla nastupiti zastara? Može li se dug otpisati? Može li se skinuti zabilježba na nekretninu?

Molila bih ako mi možete pomoći.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
Poštovani!

Zanima me naravno kada nastupa zastara.

Otac je imao obrt koji je zatvoren u 4/2012. Od 1.2.2010. je prijavljen u drugoj firmi, tako da doprinosi za njega od toga datuma nisu više od obrta. Na listi dužnika je sa povećim iznosom. Rješenjem ministarstva financija zbog duga učinjena je zabilježba na nekretninu do namirenja traženog dugovanja 2003. godine.

Prema listi dužnika postoji dug za PDV, doprinose, porez i prirez, te porez na nekretnine. Naime, nisam sigurna kada je posljednji dug nastao, a prema ovim podacima nije mogao biti poslije datuma zaposlenja u drugoj firmi, te definitivno PDV od 4/2012. Zanima me kada je mogla nastupiti zastara? Može li se dug otpisati? Može li se skinuti zabilježba na nekretninu?

Molila bih ako mi možete pomoći.

 

po nadopunama iz 2017 početka godina zastara je 6 godina...a kako vidim da je obrt zatvoren 2012 još uvije se treba strpiti bez obzira na prijavu u drugu firmu...Osobno sam danas bio baš radi 2010 godine kada sam zatvorio svoj obrt i sve od tada mi je u zastari...Kako nisam htio puno čačkati i meni je ostala nepoznanica što je za zapisom na nekretnini ako je sav dug u zastari??? Naravno odnosi se na podnošenje zahtjeva i dobijanje riješenja, konačnog ! da je dug u zastari ...kako onda se nekretninom?' dali se to rješenje nosi u gruntovnicu ili?? Znam da ima jako dobrih stručnjaka tu..pa bih molio samo kratku pomoć...hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
Nije istina, relativna je 6 godina a apsolutna zastara je 10godina. Znaci kad je proslo sest god. Podnosis zahtjev za zastaru e kad ti oni to uvaze od tog datuma treba proci jos 4god da bi mogao traziti da te obrisu iz sistema sto bi se reklo apsolutna zastara. E sad dal ti oni u te 4 godine mogu uci u racu i naplatiti se to neznam

 

Di piše da je apsolutna zastara 10 godina ?

FF

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ali ni tamo se ne spominje 10 godina.

 

Novost, ako je možemo tako nazvati da se uvodi jedinstveni rok za zastaru od 6 godina, ali naravno naša država ne bi bila to što je, da i u ovom slučaju nije problem sporosti sustava prebacila na štetu građana, pa je navela da kada teče bilo koji postupak (tu se aludira na upravne sporove) zastara ne teče !

 

Jednostavno država nije riješila pravosuđe, sporovi na Upravnom sudu su trajali dugo, i poreznimdug je ušao u zastaru.

 

I sada fino ukidaju institut apsolutne zastare u onom smislu koja mu je i svrha i nitko neće ikada imati priliku da dođe do zastare - jedinstvene od 6 god, jer nakon drugostupanjskog rješenja, za koje je trebalo cca 2 god (od rješenja prvog stupnaj do drugostupanjskog rješenja po žalbi), kada pokrenete upravni spor, zastara ne teče.

I ako dobijete upravni spor, zastara ponovo počne teći, ali opet u 2 god će doći drugostupanjsko rješenje i još ima 2 godine za proć do nastupanja zastare !

 

Umjesto da rješavaju probleme kod sebe, država fino prebaci sranje na građane !

 

I onda se svi čude zakaj ljudi odlaze iz HR !

 

FF

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...