Jump to content

doktorski studiji


zorko

Preporučene objave

 • 5 mjeseci kasnije...

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

tel: (3851) 480 11 83

fax: (3851) 480 11 81

e-mail: mladen.zuvela@zg.t-com.hr

XII. NATJEČAJ ZA POSTDIPLOMANTE ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"

 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE n a t j e č a j za dodjelu STIPENDIJA ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ" - POSTDIPLOMANTIMA

 

Natječaj se raspisuje za dodjelu 3 (tri) stipendije studentima poslijediplomskog studija iz građanskog, trgovačkog ili upravnog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35. godina:

ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 3,5 ili više,

ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,

ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,

ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.

Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij. Stipendija za plaćanje školarine za I (prvi) i II (drugi)semestar osim potvrde o (fakultetu) na temelju potvrde o upisu, za III (treći) i IV (četvrti) semestar osim potvrde o upisu treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 25% odnosno 50% odslušanih predmeta, uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji).

Ako što drugo nije propisano na ovu se stipendiju shodno primjenjuju odredbe o stipendiji koja se dodjeljuje dodiplomantima studija prema Pravilniku o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava.

Zahtjevu* valja priložiti:

potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine,

potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju,

dvije preporuke istaknutih pravnika.

Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu: ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5 do 27. studenog 2006. godine. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za prijavu. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 8 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

Stipendist i zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Predsjednik Zakladnog vijeća

Mladen Žuvela

 

*ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE (OBRAZAC)

 

Downloadiraj obrazac u PDF formatu

 

:-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Za sad sam u idejnoj fazi i u prikupljanju informacija glede dileme oko izbora za doktorat ili specijalistički studij, i to u građanskoj domeni. Nije mi baš još sasvim jasna razlika i mogućnosti, jer vidim da su ispiti vrlo slični.Titula mi nije od značaja za neko eventualno napredovanje u karijeri, ali bi mi dobro došlo jedno šire znanje iz građanskog. Eventualni savjet možda...? Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 godina kasnije...
 • 1 mjesec kasnije...

Ja sam upisao odnosno prijavio temu doktorata izvan doktorskog studija u siječnju 2009.

Imam magisterij zananosti iz 2006. i jedan obljavljen zanstveni članak u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu što se smatra međunarodno indeksiranim časopisom. Imenovano mi je povjerenstvo za ocjenu teme.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala Zoki,

 

na informaciji. Fakultet kojem sam ja poslao molbu je iskoristio zakonsku mogućnost-nedorečenost (može i ne mora-dozvoliti upis-Zakon 2204) da u svom Pravilniku propiše da se doktorat izvan poslijediplomskog studija odnosi samo na studente koji su upisali magisterij prije ili završili do 2004 god.

Budući da sam ja upisao znanstveni magisterij 2004 god. to se izgleda na mene ne odnosi.

 

Uglavnom, Ministarstvo riješava taj problem (da li je smio biti odobren studij znanstvenog magisterija 2004. god, jednakost prava studenata prije i poslije 2004 god. itd).

:kavica:

Kad se izjasne proslijedit ću odgovor tako da ako netko ima sličnih problema...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 6 mjeseci kasnije...

Pregledni znanstveni rad se računa kao uvjet za prijavu doktorata izvan doktorskog studija jer zakon traži jedan znanstevni rad te ne precizira da li se radi o preglednom ili znanstvenom.

Ne znam kako je na drugim fakultetima no na Pravnom fakultetu priznaju i ja sam imao pregledni rad.

 

Dakle, izaberi što prije mentora i temu te podnesi prijavu. Bilo bi dobro da dođeš kod mentora sa idejom za temu. Morat ćeš napisati sinopis rada (sadržaj doktorske disertacije i obrazloženje teme) na nekih 5-8 strana uz prijavu i uplatiti 3.800 kuna, a za obranu naknadno još 3.800.

 

Rok za obranu je za sada 15. kolovoza 2011. ako ne produže. Prema tome imaš za pisanje i istraživanje najviše još godinu dana! :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

..ko je tu lud, budući mentor (prof. B.) kaže mi isto šta i ti zokac, da može biti pregledni znanstveni rad...a u referadi (tajnica) da ne može - vjerovat ćemo profesoru!

A u kojem to zakonu piše, pregledao sam skoro sve (zakon o znanstvenoj djelatnosti...)i nisam naišao na to (za jedan znan. rad kao uvjet za doktorat)?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Na temelju čl. 120. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. sa izmjenama te

 

čl. 51 starog Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 59/96.)

 

Članak 51.

 

(1) Izradbi i obrani disertacije izvan doktorskog studija može pristupiti osoba koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti i objavila najmanje jedan znanstveni rad u časopisima s priznatom međunarodnom recenzijom ili najmanje godinu dana sudjelovala u istraživačkom radu visokog učilišta ili znanstvenoistraživačkog instituta.

 

te članka 113. i 114. Statuta Pravnog fakulteta u Zagrebu iz 2002. u koje je to ugrađeno.

 

Zakon ne precizira da li izvorni ili pregledni znanstveni rad no oba su znanstvena. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ja sam upisala znanstveni PDS Management na EF Rijeka 2003. godine. Po struci sam dipl.oec. Nisam još magistrirala - sad sam u fazi pisanja mag.rada. S obzirom da mi je tema takve problematike koja još nije obrađena u RH (obrađivani su pojedini dijelovi koji ne dotiču moju temu), smatram da je moguće od iste napisati doktorsku disertaciju. Nemam objavljenih znanstvenih radova. Je li moguće "preskočiti" pisanje mag.rada i krenuti na disertaciju?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Raspitaj se na svom fakultetu u tajništvu i kod mentora. Mogli bi ti dozvoliti upis 3 godine i obranu doktorata.

 

Članak 120. st. 6 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju glasi:

 

(6) Osobama koje su prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona upisale poslijediplomski znanstveni studij (magisterij) na njihov zahtjev i po polaganju svih predviđenih ispita te eventualne razlike ispita koju može utvrditi odnosno visoko učilište, nužno je omogućiti završetak poslijediplomskog studija izradom doktorske disertacije. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Bog Zoki,

 

mislim da je to Zakon iz 2003-e (stari), novi kaže:

 

(4) Osobe koje su prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle magisterij znanosti mogu, sukladno općem aktu sveučilišta, steći doktorat znanosti obranom doktorskog rada prema propisima koji su vrijedili na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, najkasnije u roku od osam godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

(5) Visoko učilište može, ako je to predviđeno njegovim općim aktom, osobama koje su upisale poslijediplomski znanstveni magistarski studij prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ali taj studij nisu dovršili, omogućiti na njihov zahtjev da, uz ispunjavanje određenih uvjeta (polaganje ispita, izvršavanje drugih obveza), studij završe izradom doktorske disertacije i time steknu doktorat znanosti.«

 

Mene je moj Fakultet ulovio na ovo može (st.5) što zanči da može ali onda vrijedi statut Fakulteta u ovom slučaju Prometnog koji kaže nove tri godine za doktorat tj. nema doktorata izvan doktorskog studija nakon srpnja 2004-e - promjene Zakona.

U mom slučaju mi ostaju dvije opcije doktorat u inozemstvu ili ustavna tužba zbog nejednakosti građana (prije 2004 je bilo OK a poslije nije).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...
 • 3 tjedna kasnije...
 • 3 tjedna kasnije...

pozdrav!

planiram upisati postdipl.studij ove godine,naravno ako će biti natječaja.

prednost pri upisu imaju osobe koji imaju bolji prosjek,pa me zanima kolka je navala na te natječaje i da li zaista strogo gledaju na taj prosjek?

zainteresirana sam za pravo društva,da li ima netko ovdje sa istim ili sličnim inetresom ili možda netko tko ej to nedavno upisao?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pozdrav!

planiram upisati postdipl.studij ove godine,naravno ako će biti natječaja.

prednost pri upisu imaju osobe koji imaju bolji prosjek,pa me zanima kolka je navala na te natječaje i da li zaista strogo gledaju na taj prosjek?

zainteresirana sam za pravo društva,da li ima netko ovdje sa istim ili sličnim inetresom ili možda netko tko ej to nedavno upisao?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...
 • 1 mjesec kasnije...

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz Građanskog prava i obiteljskopravne znanosti u trajanju od šest semestara, ti ima samo u Zagrebu Na studij se ima pravo upisati:

 

- osoba koja je završila dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;

- osoba koja je završila diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava ili drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti i stekla zvanje magistar struke;

- osoba koja je završila poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz pravnih znanosti ili drugi poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.

 

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

 

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. Novi natječaj će vjerojatno biti na jesen. Uz prijavu se predlože:

 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti

- domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)

- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena

- potvrde o znanju jezika

- izjavu kojom se predlaže osobu mentora

- pisanu suglasnost osobe koja je predložena za mentora

- izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja

- motivacijski esej

 

Prijedlog osobe mentora mora sadržavati ime i prezime mentora, podatke o mentoru te obrazloženje zbog čega se određena osoba predlaže za mentora.

 

U motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog znanstvenog interesa i opisati moguće područje istraživanja u polju pravnih znanosti.

 

Voditelj Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti:

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

 

Adresa studija:

Pravni fakultet u Zagrebu

Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti

10000 Zagreb

Trg maršala Tita 14

Tel.: 01.45.97.500

e-mail:pds-gradansko@pravo.hr :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 mjeseci kasnije...

Pravni fakultet u Zagrebu - Tajništvo

 

Obavijesti

 

Obavijest o roku za obranu doktorskih disertacija izvan doktorskih studija

 

Osobe kojima je u skladu sa Zakonom o visokim učilištima te prijelaznim odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bilo odobreno stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, imaju pod tim uvjetima pravo obraniti doktorsku disertaciju te steći doktorat znanosti do zaključno 15. kolovoza 2011.

Osobe koje u tom roku ne završe, odnosno ne obrane doktorsku disertaciju, imat će pravo upisati se na doktorski studij te, po njegovu završetku, izraditi i braniti doktorsku disertaciju.

 

Obavijest studentima poslijediplomskih (magistarskih) studija

Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te magistarski rad izraditi i obraniti najkasnije do 31. prosinca 2011.

U izuzetno opravdanim slučajevima Vijeće poslijediplomskih studija može studentima poslijediplomskih znanstvenih studija za stjecanje magisterija znanosti odobriti dovršetak studija, uključujući i izradu i obranu magistarskog rada, i nakon 31. prosinca 2011. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...

SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Klasa: 643-03/11-12/4

Urbroj: 380-020/084-11-2

Zagreb, 16. veljače 2011.

 

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda USHR, 46/07 i 45/09), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, 105/04), mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KKlasa: 640-03/11-03/00006, urbroj: 533-07-11-0001 od 3. veljače 2011.), prijedloga Odbora za doktorske programe i Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sjednice održane 14. veljače 2011., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici u 342. akademskoj godini (2010./2011.) održanoj 15. veljače 2011. donio je sljedeću

 

O D L U K U

 

I.

Završni rok za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija je 15. kolovoza 2011. godine. Na temelju posebne molbe doktoranda o kojoj odlučuje nadležno tijelo sastavnice Sveučilišta, navedeni rok može se produžiti najkasnije do 5. kolovoza 2012. godine.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 godina kasnije...
 • 8 godina kasnije...

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija