Jump to content

Ugovor o kupoprodaji nekretnine


ANTONIJAR
 Dijeli

Preporučene objave

molila bi odvjetnika ili nekoga tko se razumije u ugovore da mi odgovori.

bila sam vlasnica stana 3/4 dijela,polusestra 1/4.

prodale smo stan 02.12.2011.g.

svaka je potpisala svoj ugovor,kapara mi je isplačena ali ne i ostatak novca,pa me zanima dali sam ja po ugovoru morala več biti isplačena a ugovor ide ovako:

 

Svoju nekretninu iz čl.1 prodavateljica prodaje kupcu za kupoprodajnu cjenu u iznosu XXXX kn koju če kupac platit u dvije rate:

a)XXX kn u roku 3 dana po ovjeri ugovora(taj dio je isplačen)

b)ostatak do punoga iznosa u roku 8 dana pošto se provede upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupca.

 

 

17.01.2012.g.uknjižuje se pravo vlasništva

 

vlasnički list je na njegovo ime

polusestra se na to rješenje žalila,žalila se na omjerima u ostavini.znači rješenjo uknjižbi nije pravomočno.

sada me zanima jer po mome mišljenju sam trebala biti isplačena,jer u ugovoru ne piše po pravomočnosti rješenja več kada se provede upis vlasništva a to je provedeno.

koji bi moj sljedeči korak tebao biti?

molim vas da mi odgovorite

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovana,iz vase objave proizilazi da ugovorene obveze nisu ispunjene,ali je pomalo i nejasno kako ste mogli dopustiti uknjizbu prava vlasnistva na ime kupca bez ispunjenja ugovorene obveze,odnosno izdati tabularnu ispravu prije isplate ugovorene cijene nekretnine.

Naime,ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezujeda mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine. Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predatikupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Takav ugovor, da bi bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku. Važno je znati da kupac ne stječe pravo vlasništva isplatom kupoprodajne cijene, već upisom tog prava u zemljišnoj knjizi..

Vi se dobili kaparu,koja predstavlja znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u visine 10 posto vrijednosti kupoprodajne cijene. Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima: - ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo dogovoreno, - ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kojem slučaju je potrebito istu ovjeru apostilirati,odnosno osnažiti pri nadležnom sudu..Medjutim sama kapara nepredstavla konacnicu pravnog posla bez isplate ugovorene cijene,sto bi dalo osnov za izdavanje tabularne isprave,odnosno

izjave kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

Tabularna izjava je izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvog budućeg protivljenja i ograničenja. Prodavatelj tabularnom izjavom ovlašćuje kupca da bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva u svojukorist i u svoje ime. Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i dužnost prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ukoliko je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu.

Ukoliko prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ukoliko isti ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno..

Pozdrav

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovana,iz vase objave proizilazi da ugovorene obveze nisu ispunjene,ali je pomalo i nejasno kako ste mogli dopustiti uknjizbu prava vlasnistva na ime kupca bez ispunjenja ugovorene obveze,odnosno izdati tabularnu ispravu prije isplate ugovorene cijene nekretnine.

Naime,ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezujeda mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine. Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predatikupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Takav ugovor, da bi bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku. Važno je znati da kupac ne stječe pravo vlasništva isplatom kupoprodajne cijene, već upisom tog prava u zemljišnoj knjizi..

Vi se dobili kaparu,koja predstavlja znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u visine 10 posto vrijednosti kupoprodajne cijene. Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima: - ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo dogovoreno, - ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kojem slučaju je potrebito istu ovjeru apostilirati,odnosno osnažiti pri nadležnom sudu..Medjutim sama kapara nepredstavla konacnicu pravnog posla bez isplate ugovorene cijene,sto bi dalo osnov za izdavanje tabularne isprave,odnosno

izjave kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

Tabularna izjava je izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvog budućeg protivljenja i ograničenja. Prodavatelj tabularnom izjavom ovlašćuje kupca da bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva u svojukorist i u svoje ime. Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i dužnost prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ukoliko je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu.

Ukoliko prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ukoliko isti ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno..

Pozdrav

 

 

Hvala vam Matrix.

Razumijem sve kaj ste mi napisali,i znam da sam pogriješila kaj sam potpisala takav ugovor ali šta se toga tiče tu sada ne mogu ništa promjeniti.

Ugovor je ovjeren kod javnog bilježnika,ja sam svoj ugovor potpisala,polusestra svoj kao prodavateljice.

šta se tiče tabularne izjave nigdje se ne spominje u ugovoru i svjesna sam da mi je to greška.

u čl.4. ugovora:

prodavateljica će odmah po zaključenju i ovjeri ugovora te uplati iznosa iz članka 2.a.predati u miran i nesmetan posjed kupcu nekretninu iz čl 1.

Prodavateljica i kupac če o primopredaji sačiniti zapisnik te če tom prilikom prodavateljica predati kupcu i svu dokumentaciju o kupljenoj nekretnini kao i dokaz da su do toga trenutka podmireni svi režijski troškovi koji terete stan

u čl.5 ugovora piše:

prodavateljica ovlaščuje kupca da temeljem ovoga ugovora može zatražiti i ishoditi upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na svoje ime i u svoju korist u zemljišnim i ostalim javnim knjigama u kojima se evidentira vlasništvo uz istovremeno brisanje tog prava s imena prodavateljice i to bez ikakve daljnje privole ili suglasnosti prodavateljice.

 

čl.4 je ispoštovan i on od 12 mj prošle godine korist stan,tako i iz čl .5 upisao se kao vlasnik vlasnički list je na njenu a meni ne isplačuje moje novce.

 

Postoji li ikakav način osim tužbe da dođem do svojih novaca ili se baš moram tužiti?

kada god ga nazovem za 5-6 dana i tako u nedogled,ja samo tražim svoje i ništa drugo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Samo mogu reći zato kaj sam bila naivna.Isplačena mi je samo kapara,a ostatak nije.Mogla bi dokazati da mi nije platio iz razloga što u ugovoru piše ime banke i broj računa na koj mora uplatiti,valjda preko toga mogu dokazati.Imam izvadak kada je isplačena kapara sa datumom,imenom koje uplatio i koliko je uplatio.Ja se samo nadam da ćemo to riješiti na miran naćin,jer mi nije do povlačenja po sudovima.A i skupo je.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 mjeseci kasnije...

Pozdrav svima.

evo i dan danas ja čekam svoje novce.Od dogovora nije bilo ništa on ne odustaje,tj dok rješenje ne postane pravomočno,a za odvjetnike jednostavno nemam novaca.Za sam početak me traži cifru koju ja nemogu platiti a riječ je o više od 4000 kn.

u zemljišnim knjigama sada ovako stoje stvari,pa mi molila opet nekoga tko se razumije da mi pomogne tj da mi rastumači

16.07.2012. 09:00:00

Vrsta isprave: OSTALE VRSTE ISPRAVA

Oznaka spisa: Z-xxxxx/xx Vrsta upisa: OSTALO

Sadrzaj prijedloga: ŽALBA NA RJEŠENJE Z-xxxxx/xx Bilj.o kretanju spisa: SPIS NA PARAF U KANCELU, 7. ref, 09.01.2013.

Način rješenja: U RADU

 

prije 4 dana je skinuta aktivna plomba koja je bila na ovome spisu,nema više aktivne plombe,ali na vlasničkome listu pod B gdje je upisano ime kupca stoji zabilježba da se dotična gospođa žalila na rješenje o uknjižbi.znači kada je skinuta plomba stavljena je ta zabilježba.ako mi netko može objasniti o čemu je tu riječ?jel to odbijena njena žalba ili šta se dešava više?šta mogu očekivati?

kada sam zvala zemljišne knjige rečeno mi je da joj je poslano rješenje

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kupcu ošalji dopis (preporučeni sa povratnicom)da isplati kupoprodajnu cijenu, iz ugovora,

na račun iz banke (ako je tako navedeno u ugovoru) ili će se smatrati da je kupac odustao od kupovine tj. od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

dali si kupcu predala dokumentaciju kuće.

ko je sastavio kupoprodajni ugovor.

 

Zakon o obveznim odnosima

Prava jedne strane kad druga strana ne ispuni svoju obvezu

Članak 360.

U dvostranoobveznim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obveze ili, pod pretpostavkama predviđe¬nim u idućim člancima, raskinuti ugovor jednostavnom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

 

Kad je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora

Članak 361.

(3) Kad je vjerovnik zahtijevao ispunjenje, pa ga nije dobio u razumnom roku, može izjaviti da raskida ugovor.

 

pročitaj i sljedeče članke zakona

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovanje bovu

 

kupcu je predana sva dokumentacija od stana,od plačenih računa na dalje,ja sam sav svoj dio ispunila predala mu kjučeve od stana apsolutno sve.

Kupoprodajni ugovor je sastavljao njegov odvjetnik,i sve je ovjereno kod javnog bilježnika.

Pokušavala sam telefonski razgovarati sa njime ali on uporno po svome da čeka pravomočno rješenje od zemljišnih knjiga.Da napomenem da u vrijeme prodaje stana,stan nije bio pod nikakvim teretima,bez ikakvih plombi znači papiri skroz čisti.

Možete li mi objasniti šta znači u vlasničkom listu pod B osim njegovog imena kao vlasnika šta piše zabilježba žalbe na rješenje za uknjižbu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

Poslan je dopis kupcu preporučeno sa povratnicom,danas mu je istekao rok za uplatu do punog iznosa.

Danas mi se i javio i zamolio da riješimo to sami bez odvjetnika,ali danas nisu uplačeni novci,več je rekao da če za deset dana uplatiti.

šta da sada radim?molim za savjet.Čekati ili?

Samo molim Boga da se ovo više završi,jer nemam ni snage a ni živaca više

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gledajuci na vasu nastalu situaciju,opravdano se moze reci da taj kupac mulja,jer kakve veze ima cekati rjesenje kojim se dopusta upis prava vlasnistva.Ima veze kad se pogleda sa negativne strane"ja sam se upisao i ja sam sad vlasnik,sta mi mozes,nebudi dosadna"ako mozete da shvatite sta vam zelim reci.I sto kaze Sime,moze nakon svega na nekog treceg prenijeti pravo vlasnistva.Nemojte ovo uzeti kao vid prepadanja,ali nije naodmet oprez.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Žao mi je da imate takvih problema, no moje mišljenje je da ste čekali dovoljno dugo, doduše i predugo ako mene pitate. Neću sad o onome da mi je nevjerovatno da se ide na povjerenje da će Vam netko koga ni ne poznajete platiti, no što je tu je.

 

Tužite! Kad podnesete tužbi situaciju se u glavi dužnika mijenja i stvar postaje realnija. Tužbu možete uvijek povući, a ako nakon podnošenja tužbe dužnik udovolji tužbenom zahtjevu mora Vam i nadoknaditi troškove.

 

Ili možete ne tužiti, pa čekati da dužnik doživi katarzu i prosvijetli se. Ali da Vas mulja-mulja svjetski.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala vam svima

rješenje o uknjižbi tj da se on uknjižuje sam ja dobila još u 6 mjesecu prošle godine,on je meni govorio za pravomočnost toga rješenja,ali više ni pravomočnost nije u pitanju.

Problem meni predstavlja šta je ta osoba poznata u javnom životu a pogotovo na području Zagreba.

došla sam do granice da javno svima kažem tko je u pitanju i da je prevarant,bavi se nekretninama po Zagrebu.

Svjesna sam da sam nasjela i da ču se teško izvuči iz ove situacije nažalost

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Katastarska općina: RESNIKBroj poduloška: xxxx / zk. uložak: -

Broj zadnjeg dnevnika: Z-xxxx/xxxx

Aktivne plombe:

.ZK poduložak je verificiran

 

A

Popisni list

A I

 

Redni broj Opis nekretnine

1.1 zgrada u ZAGREBU, ulica xxxxx, kućni broj xx, sagrađena na katastarskoj čestici: xxxx/x, po novoj izmjeri čestica broj xxxx/x kat. općina xxxxx

A II

Redni broj

Opis nekretnine

1.1 stan broj xx na katu IV ( četvrtom) katu koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija površine xxxxm2 sa ostavom površine 1,00 m2

 

B

Vlasnički list

Redni broj Upisi Razmjer

1. xxxxxxD.O.o. ZAGREB, xxxxxOIB: xxxxxxx 1/1

 

C

Teretni list

 

Iznos tereta

Tereta nema!

 

 

eto to je njegov vlasnički list

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pokušat ću kratko iako nije baš lako.

Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta sklopljen je između prodavatelja i mene 1990. g. i ovjeren je u tadašnjoj općini.Istoga dana dobio sam i posjedovni list temeljem spomenutog ugovora kojim je utvrđeno da je spomenuta čestica promijenila vlasnika tj.da je prešla u moj posjed.

Međutim,danas sam u zemljišno-knjižnom odjelu pokušao izvaditi vlasnički list za istu česticu, ali nisam uspio.Naime u tom odjelu je za vlasnika te čestice upisan je djed prodavaoca od kojeg sam ja kupio spomenutu nekretninu.Taj djed i moj prodavatelj odavno nisu među živima, a meni je rečeno da nakon uplate od 1800,00 kuna i izlaska ekipe na teren mogu izvršiti uknjiženje na svoje ime.

Moje pitanje je:

Zar nije logično, da se temeljem kupoprodajnog ugovora, kojim je potvrđena kupoprodaja i izvodom iz katastarskog plana, utvrdi tko je sadašnji vlasnik?

Isto tako bi trebalo biti logično, da se uvidom u dokumente o nasljedstvu ili prodaji, može utvrditi tko je osoba koja je meni prodala zemlju tj.kako je ta osoba postala vlasnik čestice iako nije spomenuta u vlasničkom listu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovani,jedino sto je ovdje logicno,da ste kupovali nekretninu od nevlasnika.

Vlasnik je osoba koja je upisana u zemljisnim knjigama a ocito je da ste sklapali kupoprodaju na temelju izvoda iz katastra,cime se dokazuje zakoniti posjed ali ne i vlasnistvo,za sto je mjerodavan zemljisno knjizni izvadak.

Koliko se moze uociti da se iza umrlog knjiznog vlasnika nije obavila ostavinska rasprava sto bi u vasem slucaju imalo znacenja,kako bi se utvrdilo ko su trenutno zive osobe kao nasljednici svojih pravnih prednika na konkretnoj nekretnini.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru! Naime to je i meni jasno. No teško mi je vjerovati da nisu obavljene ostavinske rasprave iza praktično 3 generacije vlasnika kojih više nema. Ja sam parcelu kupio od zadnjeg posjednika te parcele.

Svakako nije normalno da ja plaćam troškove stjecanja vlasništva koje je trebalo biti regulirano prije no što sam ja kupio nekretninu i to upravo rješenjem o ostavinskoj raspravi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala Šime

ali ja jednostavno takvog odvjetnika ne mogu pronači.

Mnogi su zaineresirani za moj slučaj ali odmah traže novce,ali ja jednostavno ne mogu takve iznose platiti.

znači odmah traže za pisanje tužbe od 2500-4000 kn

A moj slučaj se još dodatno zakomplicirao,polusestra je isplačena do zadnje lipe a ja nisam niti ima namjeru koliko vidim

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 Dijeli

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija