Jump to content

molba za odgodu


limac

Preporučene objave

Vaš upit reguliran je čl. 54. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Dakle, molbu za odgodu izvršenja kazne zatvora podnosite sucu izvršenja u roku od tri dana od uručenja rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, odnosno ukoliko su razlozi za odgodu nastali naknadno, tada u roku od tri dana otkad ste saznali za njihovo postojanje. U molbi morate precizirati iz kojih razloga (može ih biti i više) tražite odgodu i priložiti dokaze kojima dokazujete te razloge. Razlozi za odgodu su :

 

- teška akutna bolest ili znatno pogoršanje postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u zatvoru ili kaznionici, zbog kojeg razloga odgoda može trajati tako dugo dok traje ta bolest, što dokazujete medicinskom dokumentacijom o navedenoj bolesti;

- smrt člana obitelji osuđenika, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje tri mjeseca, što dokazujete izvatkom iz matice umrlih;

- potreba obavljanja ili dovršenja neodgodivih sezonskih radova te radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, a u obitelji nema druge radno sposobne osobe, zbog kojeg razloga odgoda može trajati do završetka radova, a najdulje tri mjeseca, u molbi trebate opisati o kojim se to točno radovima radi, a u svrhu dokazivanja možete predložiti ispitivanje sebe te svjedoka (najčešće članova obitelji);

- obveza osuđenika u dovršavanju započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta, zbog kojeg razloga odgoda može trajati do završetka radova, a najdulje tri mjeseca, u molbi trebate opisati o kojem se to točno poslu radi, recimo da ste obrtnik koji ima sklopljen npr. ugovor o djelu s drugim subjektom ili ste vlasnik društva koje ima sklopljen npr. ugovor o građenju s drugim subjektom, u svrhu čega naravno prilažete svu tu dokumentaciju te predlažete ispitivanje tog drugog subjekta te sebe na okolnost vašeg pravnog posla te mogućeg nastanka znatne materijalne štete, bilo po vas bilo po njega;

- završetak školske godine ili polaganja ispita, jasno ukoliko ste učenik ili student, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje šest mjeseci, što dokazujete potvrdom obrazovne ustanove da ste njihov učenik odnosno student;

- dijete mlađe od godinu dana o kojem osuđenik skrbi, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje do navršene jedne godine djetetova života, što dokazujete izvatkom iz matice rođenih i eventualno neke odluke nadležnog tijela, npr. suda ili centra za socijalnu skrb kojom vam je dijete povjereno na skrb (ako niste roditelj djeteta);

- trudnoća osuđenice ako do poroda ne preostaje više od šest mjeseci, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje do navršene jedne godine djetetova života, što dokazujete medicinskom dokumentacijom vezano uz trudnoću;

- rizična trudnoća osuđenice, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje do navršene jedne godine djetetova života, što dokazujete medicinskom dokumentacijom vezano uz trudnoću;

- potreba osiguranja skrbi za odgoj i čuvanje maloljetnih osoba, te starih, bolesnih ili nemoćnih osoba u obitelji osuđenika ili uzdržavanih osoba za koje postoji potreba skrbljenja prema mišljenju centra za socijalnu skrb nadležnog prema njihovu mjestu prebivališta, a koju je obvezan osigurati osuđenik, zbog kojeg razloga odgoda može trajati najdulje do šest mjeseci, što dokazujete primarno odgovarajućom dokumentacijom centra za socijalnu skrb uz predlaganje ispitivanja kao svjedoka socijalnog radnika zaduženog za vaš predmet te ispitivanjem kao svjedoka članova vaše obitelji o kojima je riječ.

 

Evo, to bi bili svi razlozi koje zakon navodi. U molbi ne treba pisati "romane", pokušajte biti što jasniji i precizniji, uz navođenje točnog razloga zbog kojeg (kojih) tražite odgodu i dokaza kojima dokazujete taj razlog(e).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 mjeseci kasnije...

Zamolio bi vas za hitan odgovor jer bi htio odgoditi služenje kazne zbog nedovršenih radova na poljoprivredi. Ovako danas mi je 3 dan da uložim žalbu pa mi nije jasno kaj da radim, dali da pišem žalbu ili molbu za odgodu.

Još me zanima na koji način to treba napisati pošto mi je prvi put, di šta da pišem itd.

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Možda bolje da pričekaš da ti odgovori netko stručniji, a do tad evo šta ja znam o tome, nažalost iz iskustva ;)

 

Žalba se piše na rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, a rok je 3 dana od zaprimanja rješenja. Molba za odgodu ide neovisno o tom rješenju

 

Molbu za odgodu pisao sam 10 ak dana prije datuma koji mi je bio određen za odlazak na izdržavanje, a ne po primanju rješenja.

 

Moji su razlozi bili drugačiji, ali pozvao sam se na zakon (naveo je G-man na ovoj temi i zakon i članak) , obrazložio zbog čega tražim odgodu i priložio dokumente.

 

Iz iskustva također, savjetujem da nakon što prođe neko vrime od slanja molbe, najaviš se i odeš osobno kod suca izvršenja

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...dali da pišem žalbu ili molbu za odgodu?

 

I jedno i drugo (žalba zadržava izvršenje rješenja).

 

Rok je 3 dana (danas očito zadnji dan) od primitka rješenja o upućivanju. U molbi pozvati se na razlog iz čl. 54. st. 3. t. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - potreba obavljanja ili dovršenja neodgodivih sezonskih radova te radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, a u obitelji nema druge radno sposobne osobe, zbog kojeg razloga odgoda može trajati do završetka radova, a najdulje tri mjeseca, u molbi trebate opisati o kojim se to točno radovima radi, a u svrhu dokazivanja možete predložiti ispitivanje sebe te svjedoka (najčešće članova obitelji). Ali ovo će upaliti samo ukoliko u obitelji nema druge radno sposobne osobe da obavi te radove. No, ponavljam, već i sama žalba će vam "kupiti" vrijeme.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kod računanja roka na dane, bitno je sljedeće - kao početak računanja roka uvijek se uzima prvi idući dan od dana primitka pismena ili događaja koji je relevantan za računanje roka, a kod zadnjeg dana roka bitna je samo situacija kada bi zadnji dan roka padao na neradni dan (subotu, nedjelju ili državni blagdan).

 

Znači, u ovom vašem slučaju rok ističe u ponedjeljak u 24:00h, osim ako bi ponedjeljak bio neradni dan (državni blagdan), tada rok ističe u utorak u 24:00h.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kod računanja roka na dane, bitno je sljedeće - kao početak računanja roka uvijek se uzima prvi idući dan od dana primitka pismena ili događaja koji je relevantan za računanje roka, a kod zadnjeg dana roka bitna je samo situacija kada bi zadnji dan roka padao na neradni dan (subotu, nedjelju ili državni blagdan).

 

Znači, u ovom vašem slučaju rok ističe u ponedjeljak u 24:00h, osim ako bi ponedjeljak bio neradni dan (državni blagdan), tada rok ističe u utorak u 24:00h.

 

:hvala:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Treba razlikovati dvije vrste rješenja (i posljedično žalbi) -

 

1. rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora - protiv kojeg rješenja pravodobno izjavljena žalba odgađa izvršenje rješenja, temeljem odredbe čl. 50. st. 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - http://www.zakon.hr/z/179/Zakon-o-izvr%C5%A1avanju-kazne-zatvora

 

2. rješenje povodom molbe osuđenika za odgodom izvršenja kazne zatvora - protiv kojeg pravodobno izjavljena žalba ne odgađa izvršenje kazne zatvora, temeljem odredbe čl. 46. st. 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (jer zakon za tu žalbu ne propisuje suspenzivan karakter) - http://www.zakon.hr/z/179/Zakon-o-izvr%C5%A1avanju-kazne-zatvora

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Molim Vas odgovor na pitanje (jako mi je hitno)

 

Ukoliko molba za odgodu bude negativno rješena, stoji li na tom rješenju (negativnom) datum javljanja ili se moram isti dan po predizanju javiti u zg?

 

(uložio sam molbu za odgodu, očekujem odgovor, vrlo vjerojatno negativan, u međuvremenu mi je prošao datum kad sam po zadnjem rješenju trebao javiti u remetinac, sutra ujutro idem po rješenje na poštu, moram li se odmah danas spakovati za zgb?)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Molba za odgodu izvršenja kazne zatvora ne odgađa izvršenje rješenja o upućivanju, to čini samo žalba na navedeno rješenje. Ako je prošao datum kada ste se po uručenom rješenju o upućivanju trebali javiti u kaznionicu, onda vam je svakako u interesu da to napravite čim je moguće prije, jer inače će (ako već nije, a vjerojatno je) sudac izvršenja naložiti vaše sprovođenje, a ako vas ne pronađu, onda i tjeralicu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

još samo nešto:

 

pregledao sam svoje papire, na prvom rješenju (ni na jednom ne piše da se zove o upućivanju) u zaglavlju stoji Centar za izvršenje kazne zatvora, na ostalima koji su odgovori na molbu za odgodu, a u kojima stoji i novi datum javljanja, stoji Sudac izvršenja... na prvo rješenje smo se žalili, na ostala ne znam jesmo li.

Jesu li to sve Rješenja o upućivanju?

 

Vrijedi li i u slučaju tih Rješenja ona stavka koja stoji u Zakonu a ide otprilike da se žalba može izjaviti u roku 3 dana od primitka ili u roku od 3 dana od kada se sazna nešto (neki razlog koji bi eventualno mogao biti bitan)?

 

Ako sam dobio negativan odgovor na posljednju molbu (koji će se valjda zvati rješenje) hoću li imati ponovno 3 dana za žalbu?

 

Sorry na komplikaciji, ali palo mi je napamet. ;)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne komplicirate ništa, Servantes.

 

Ovako - rješenje o upućivanju na izvršavanje kazne zatvora, prema čl. 50. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, je rješenje koje vam sudac izvršenja uručuje osobno (po prethodnom pozivu k njemu, na koji ste dužni odazvati se ili slijedi dovođenje). Prilikom uručenja, on vas upoznaje s pravima koja vam pripadaju, a tiču se samog izvršenja kazne (pravo žalbe i pravo molbe za odgodu). Idućeg dana od uručenja tog rješenja o upućivanju, počne teći rok za podnošenje žalbe na to rješenje, kao i rok za podnošenje molbe za odgodu (izuzev ako bi razlozi za odgodu nastali naknadno, onda rok za molbu za odgodu teče od saznanja za razloge).

 

Kao što je već rečeno, žalba na rješenje o upućivanju odgađa izvršenje samog rješenja, dok sama molba za odgodu to ne čini (iako treba naglasiti kako je postupak suca izvršenja po istoj žuran - rok mu je 3 dana od zaprimanja molbe da donese odluku o istoj), kao što ni žalba na rješenje povodom molbe za odgodu isto ne zadržava izvršenje same kazne.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Kao što je već rečeno, žalba na rješenje o upućivanju odgađa izvršenje samog rješenja, dok sama molba za odgodu to ne čini (iako treba naglasiti kako je postupak suca izvršenja po istoj žuran - rok mu je 3 dana od zaprimanja molbe da donese odluku o istoj), kao što ni žalba na rješenje povodom molbe za odgodu isto ne zadržava izvršenje same kazne.

 

A ne znam više ni sam, znam otprilike barem šta se mog "slučaja" tiče šta piše u zakonu, ali iskreno više ništa ne razumijem. Recimo predzadnji rok mi je bio da se javim u 7.mj. na izdržavanje kazne, molba za odgodu je pisana 10-ak dana prije tog datuma, odgovor na tu molbu dobio sam tek sredinom 9. mj. s novim datumom.

Tako da taj pisani rok od 3 dana njima za odgovor je valjda fleksibilan :P

 

Javit ću sutra šta sam zapravo dobio i o čemu se radi ako me ne zatvore kad odem kod suca izvršenja. :tikvan:

 

G-man, :majstor:

tnx

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nisu me zatvorili. Još. :)

 

Dobio sam rješenje (negativno) na molbu za odgodu koju je pisao moj odvjetnik (a nisam ni znao da će pisati obzirom da je smatrao da nemam osnove)... u rješenju ne stoji nikakav datum za novi odlazak u zatvor... pravni lijek žalbe koja zadržava izvršenje rješenja je 3 dana (tako piše).

 

Sudac izvršenja me nije danas mogao primiti.

 

Namjeravam se žaliti, a usput čekam i odgovor na moju osobnu molbu za odgodu (u kojoj navodim i dokumentiram razloge)

 

Hvala na strpljenju.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...
Molim Vas odgovor na pitanje (jako mi je hitno)

 

Ukoliko molba za odgodu bude negativno rješena, stoji li na tom rješenju (negativnom) datum javljanja ili se moram isti dan po predizanju javiti u zg?

 

(uložio sam molbu za odgodu, očekujem odgovor, vrlo vjerojatno negativan, u međuvremenu mi je prošao datum kad sam po zadnjem rješenju trebao javiti u remetinac, sutra ujutro idem po rješenje na poštu, moram li se odmah danas spakovati za zgb?)

 

 

Možda netko nekad bude u sličnoj situaciji, pa evo rezime:

 

Molba za odgodu je ocijenjena neosnovanom, na takvo se rješenje može pisati žalba u roku od tri dana, što sam i učinio. Žalba je također ocijenjena neosnovanom. Ni na jednom od tih dokumenata ne stoji novi datum javljanja.

 

Nakon što sam iscrpio sve te mogućnosti (molba, žalba) i dobio odgovore na njih, javio sam se ponovno sucu izvršenja koji mi je odredio novi datum javljanja i dao rješenje o upućivanju.

 

Cijelo to vrijeme osobno sam odlazio na Centar za izvršenje kazne zatvora pri Županijskom sudu i tamo se konzultirao kako se stvari ne bi zakomplicirale, a što je naravno moguće.

 

Ovo ne mora biti pravilo, jer sam, tražeći informacije na netu, naišao da ŽS različito "rješavaju" ovakvu situaciju.

 

Savjet onima koji se nađu u sličnoj/istoj/ situaciji: nema ništa bolje ni korisnije od osobnog kontakta s mjerodavnima za vaš slučaj.

 

LP

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 mjeseci kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Molim vas odgovor na jedno pitanje. Suprug mi je sada završio u Požegi, prije dva tjedna. On je još dok je bio u centru za dijagnostiku pisao sudcu izvršenja zamolbu za prekid (ili odgodu) izvršavanja kazne zbog neodgodivih poslova. E sada Zagreb je to sve poslao za Požegu, ja sam njih kontaktirala i rekli su mi da je najbolje da on iz kaznionice pošalje zahtjev za susretom sa sudcem izvršenja, ali ne žele mu to odobriti u kaznionici. Da li bi mi mogao netko bilo kakvu informaciju dati? Neznam što dalje da radim? Dali je istina da oni po zakonu moraju odgovoriti na to u roku 30 dana? jer u ovom slučaju je prošlo već 40...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 godina kasnije...

Otprilike -

 

Nadležnom Županijskom sudu (Odjelu/Centru za izvršavanje kazni zatvora),

 

temeljem čl. 54. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu : ZIKZ), podnosim

 

molbu za odgodu izvršavanja kazne zatvora u trajanju od XY godina/mjeseci, izrečene presudom Općinskog/Županijskog/Vrhovnog suda br. K.XY/20XY-X od dana XY.XY.20XY, pravomoćne sa danom XY.XY.20XY.

 

Obrazloženje

 

Gore navedenom presudom izrečena mi je kazna zatvora u trajanju od XY godina/mjeseci. Rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora uručeno mi je dana XY.XY.20XY.

 

Molba se podnosi po osnovi navedenoj u čl. 54. st. 3. t. XY. ZIKZ-a. (Ovisno o razlogu, tu onda obrazlažete o čemu se točno radi)

 

Molbi prilažem dokaze osnove za odgodu izvršavanja kazne zatvora. (primjerice medicinsku dokumentaciju o bolesti ili trudnoći, smrtni list člana obitelji, dokaz o potrebi obavljanja radova, dokaz o potrebi završetka školske godine odnosno polaganja ispita i slično)

 

(Ukoliko je od dana uručenja rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora proteklo više od 3 dana, onda je potrebno navesti i vremenski trenutak saznanja za razlog odgode, a zbog pravodobnosti podnošenja molbe, budući je ista vezana rokom od 3 dana, računajući od uručenja rješenja o upućivanju odnosno od saznanja za razlog odgode. O tome obavezno vodite računa, jer će vam u protivnom, molba biti odbačena)

 

Datum, mjesto i potpis osuđenika

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 godina kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Općenito govoreći, žalba protiv rješenja se može podnijeti zbog istih razloga zbog kojih se može podnijeti i žalba protiv presude (čl. 467. ZKP-a).

U praksi, vezano za konkretno rješenje, najčešći razlozi za žalbu bili bi donošenje rješenja bez zakonske podloge (nepostojanje pravomoćne i izvršne presude), nepoštivanje mjerila za upućivanje na izdržavanje kazne, pogrešno navedeni podaci o presudi temeljem koje dolazi do upućivanja i sl.

Osuđeniku stoji na dispoziciji i opcija podnošenja molbe za odgodom izvršenja kazne.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 6 mjeseci kasnije...

Molim za savjet, naime, radim sezonski u At gdje mi je i prebivalište, dobio sam odgodu izvršenja zatvorske kazne od 3 mj. zbog sezonskog posla, i trebao bih se javiti 06.kolovoza u Remetinec, obzirom da je tada "špica" sezone, a i ugovor o radu mi je do 10.listopada...postoji li šansa, način, mogućnost... da izdržavanje kazne odgodim barem do kraja Rujna? 

Unaprijed zahvalan 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 godina kasnije...
Na 10. 01. 2014. at 13:40, servantes je napisao:

 

 

Možda netko nekad bude u sličnoj situaciji, pa evo rezime:

 

Molba za odgodu je ocijenjena neosnovanom, na takvo se rješenje može pisati žalba u roku od tri dana, što sam i učinio. Žalba je također ocijenjena neosnovanom. Ni na jednom od tih dokumenata ne stoji novi datum javljanja.

 

Nakon što sam iscrpio sve te mogućnosti (molba, žalba) i dobio odgovore na njih, javio sam se ponovno sucu izvršenja koji mi je odredio novi datum javljanja i dao rješenje o upućivanju.

 

Cijelo to vrijeme osobno sam odlazio na Centar za izvršenje kazne zatvora pri Županijskom sudu i tamo se konzultirao kako se stvari ne bi zakomplicirale, a što je naravno moguće.

 

Ovo ne mora biti pravilo, jer sam, tražeći informacije na netu, naišao da ŽS različito "rješavaju" ovakvu situaciju.

 

Savjet onima koji se nađu u sličnoj/istoj/ situaciji: nema ništa bolje ni korisnije od osobnog kontakta s mjerodavnima za vaš slučaj.

 

LP

Pozzzz ,

 

Moze mala pomoc...odobrena odgoda na 3 mjeseca, novo javljanju 23.07. Danas bio kod sudca, mala zbrka  ja se dogovorio s jednim, a predmet preuzeo drugi, pa taj drugi kaze da pišem molbu za odgodu ( trazim još mjesec dana ) 23.07 je kao izvrsenje odnosno tad se moram javiti, kažu da zanemarim taj datum i čekam novo rjesenje??

Jel to ok?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 45 minuta, Penny1234 je napisao:

Pozzzz ,

 

Moze mala pomoc...odobrena odgoda na 3 mjeseca, novo javljanju 23.07. Danas bio kod sudca, mala zbrka  ja se dogovorio s jednim, a predmet preuzeo drugi, pa taj drugi kaze da pišem molbu za odgodu ( trazim još mjesec dana ) 23.07 je kao izvrsenje odnosno tad se moram javiti, kažu da zanemarim taj datum i čekam novo rjesenje??

Jel to ok?

23.07 je kao izvrsenje odnosno tad se moram javiti, kažu da zanemarim taj datum i čekam novo rjesenje??

Jel to ok?
Pa, i nije. (šta ako omaškom On, zaboravi i na vas i vaš predmet i što vam je rekao ? - sve što je rečeno 
a nije napisano, nazivamo : Neformalni razgovor )
Savjet : Napiši te molbu za odgodu od xx dana, i sutra odnesi te tom Sucu koji vam je REKAO da zanemarite 23. 07. i probajte da mu istu uručite Osobno,( iako sve ide na uružbiranje, preko pisarnice ) a dalje postupajte kako vam on kaže.
 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Na 20. 07. 2021. at 20:06, frenki zg je napisao:

23.07 je kao izvrsenje odnosno tad se moram javiti, kažu da zanemarim taj datum i čekam novo rjesenje??

Jel to ok?
Pa, i nije. (šta ako omaškom On, zaboravi i na vas i vaš predmet i što vam je rekao ? - sve što je rečeno 
a nije napisano, nazivamo : Neformalni razgovor )
Savjet : Napiši te molbu za odgodu od xx dana, i sutra odnesi te tom Sucu koji vam je REKAO da zanemarite 23. 07. i probajte da mu istu uručite Osobno,( iako sve ide na uružbiranje, preko pisarnice ) a dalje postupajte kako vam on kaže.
 

Predana molba za odgodu, i zaprimljena je 22.07. Odnosno urudzbirana...jel to ok? Čekam odgovor?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Na 24. 07. 2021. at 14:45, frenki zg je napisao:

U redu je.
Dali ste se obratili Sucu, koji vam je rekao, da čekate novi poziv ?

Tako mi je rekao prethodni sudac koji je vodio predmet, kod njega sam bio osobno, i tada smo se trebali dogovoriti za jos mjesec dana odgode, no tad je vidio da je predmet kod drugog suca, i on se  konzultiro  s tim drugim, nakon konzultacije taj predhodni sudaci mi je rekao  da napišem molbu, posaljem do 22.07. , da zanemarim datum javljanja 23.07, i ako ne dobijem odgovor, obzirom da su godisnji, da se mogu sam javiti na izdrzavanje za mjesec dana, na koliko sam i tražio odgodu, ili da čekam odgovor suda...

Nece valjda raspisati tjeralica? Nadam se da će se držati toga sto su rekli

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 godina kasnije...

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

  • No registered users viewing this page.
 • Korisnici koji su trenuto na stranici

  No members to show×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija