Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Anonimno

tužba zbog smetanja posjeda

Preporučene objave

HITNO - privremena mjera

Prijedlog za oslobađanje od parničnih troškova

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI SUD U __________

 

 

 

tužitelj: __________ iz __________ po punomoćniku __________

tuženik: __________ iz __________

 

 

 

T U Ž B A

 

 

radi uznemiravanja posjeda

vrijednost predmeta spora: __________ kn

 

 

I. Tužitelj je (alt. vlasnik) i zadnji mirni neposredni samoposjednik __________ (precizirati stvar, npr:

 

- odvojivi dio ili cijela pokretnina: navesti njene bitne oznake

- dio ili cijelo zemljište: čest. zemlje broj __________ , Z.U. __________ , K.O. __________ , oznaka zemljišta __________ , površina __________ m2 (kat. čest. broj __________ , naziv kat. čest. __________ , katastarska kultura __________ , površina __________ m2).

 

- dio ili cijelo zemljište sa zgradom: čest. zemlje broj __________ , Z.U. __________ , K.O. __________ , oznaka zemljišta __________ , površina __________ m2 (kat. čest. broj __________ , naziv kat. čest. __________ , katastarska kultura __________ , površina __________ m2) i pripadajuća zgrada (ako nije provedeno pravno sjedinjenje zemljišta i zgrade u jedno z.k. tijelo dodati i čest. zgr. __________ , Z.U. __________ , K.O. __________ , površina __________ m2) na adresi __________ u __________ .

 

- dio ili cijela etaža: odgovarajući suvlasnički dio (od __________ dijela) čest. zemlje sa zgradom broj __________ , Z.U. __________ , K.O. __________ , oznaka zemljišta __________ , površina __________ m2 (kat. čest. broj __________ , naziv kat. čest. __________ , katastarska kultura __________ , površina __________ m2 - ako nije provedeno pravno sjedinjenje zemljišta i zgrade u jedno z.k. tijelo dodati i čest. zgr. __________ , Z.U. __________ , K.O. __________ , površina __________ m2) na kojemu je uspostavljeno i sa kojim je neodvojivo povezano vlasništvo posebnog dijela - u naravi __________ (stana, poslovnog prostora, garaže itd.) broj __________ na __________ katu zgrade u ulici __________ br. __________ u __________ ).

 

DOKAZ: __________ (svjedoci, saslušanje stranaka, osiguranje dokaza …)

 

II. __________ (precizno opisati kada je i na koji način tuženik uznemirio neposredan samoposjed tužitelja).

 

DOKAZ: __________ (uviđaj, svjedoci, vještaci, saslušanje stranaka …)

 

III. Temeljem izloženog činjeničnog stanja, predloženih dokaza i relevantnih odredaba (iz čl. 21., 22. i dr.) Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima tužitelj predlaže da Sud, i u slučaju ogluhe ili izostanka tuženika, donese slijedeće

 

rješenje

 

Time što je dana __________ g. samovlasno i protupravno __________ (precizno navesti čin smetanja i predmetnu stvar) tuženik je zasmetao zadnji miran i neposredan samoposjed tužitelja pa mu se nalaže da pod prijetnjom novčane kazne ili kazne zatvora u roku od 8 dana uspostavi posjedovno stanje kakvo je bilo u času smetanja tako što će __________ (navesti obvezu tuženika).

 

Zabranjuje se tuženiku ubuduće svako isto ili slično smetanje.

 

alt. Žalba ne zadržava ovrhu.

 

Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana naknadi tužitelju parnične troškove.

 

--------------------------

 

Budući da trpi nenadoknadivu štetu (alt. da bi se spriječilo nasilje) zbog nemogućnosti izvršavanja faktične vlasti na dosadašnji način, tužitelj predlaže da Sud temeljem relevantnih odredaba Ovršnog zakona odredi privremenu mjeru i donese slijedeće

 

rješenje

 

Nalaže se tuženiku da najkasnije u roku od 24 sata od dostave prijepisa ovog rješenja uspostavi posjedovno stanje koje je prethodilo smetanju tako što će __________ (navesti obvezu tuženika).

 

Ova privremena mjera traje do pravomoćnog okončanja ovog predmeta ili do drugačije odluke Suda.

 

--------------------------

 

Zbog izrazito lošeg imovnog stanja tužitelj zamoljava Sud da ga oslobodi od plaćanja sudskih pristojbi i ostalih troškova u ovom parničnom postupku.

 

 

privitak:

 

1. punomoć

2. potvrda Porezne uprave o imovnom stanju

3. __________ (dokazne isprave i sl.)

 

 

 

U __________ , dana __________ g.

 

 

 

popis troška: sastavljanje tužbe s privremenom mjerom - __________ kn

(Tbr. ____ toč. ____ Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika)

 

 

 

 

za tužitelja:

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama×
×
  • Napravi novi...